2007-09-03

МАЙКАТА СРЕЩУ МАФИЯТА (2)

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)

Ваши Превъзходителства
,
ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

На 06 май написах и на 08 май 2006 г. депозирах в регистратурата на Главния прокурор изложение с пределно ясно формулирани тези и произтичащи от тях имплицитни, но достатъчно ясни искания, свързани с разследването на смъртта на армейския старши сержант Росен Григоров Стоянов от поделение 24 900 Враждебна.

После получих писмо, датирано на 29 май 2006 г. и подписано от Софийския военноокръжен прокурор капитан Начев, с което лаконично съм уведомен, че по случая се води следствено дело № 0482-ХІХ/ 1998 г. по описа на същата прокуратура.

Доколкото все пак ми позволяват скромните знания на професор по право и скромния опит на дългогодишна жертва на българското правосъдие, от въпросното прокурорско писмо узнах, че:

1) наскоро ще се навършнат ДЕСЕТ години, откакто това следствено дело е образувано;

2) подписалият писмото военен прокурор няма абсолютно никакво намерение да разпита като свидетел майката на починалия армейския старши сержант Росен Г. Стоянов и да вземе предвид нейната теза, която по същество се свежда до категоричното убеждение, че:

а) нейният син е бил включен в състава на строго секретно военно формирование, имащо статуса на Специална военна част, намираща се на оперативно подчинение едновременно и на Армията, и на Министерството на вътрешните работи;

б) под камуфлажното прикритие за „борба срещу тероризма и мафиятатази подчинана на Правителството специална военна част на българската държава всъщност се е занимавала именно с извършването на терористични и мафиотски по своя характер операции, като напр. извършването на поръчкови и политически по своя характер убийства на видни личности, персонална охрана на видни босове на българския филиал на руската мафия, обезпечаване на безпроблемното превозване на наркотици и други подобни дейности;

в) смъртта на нейния син съвсем не е „нещастен случай”, а е сравнително добре планирано елиминационно и наказателно убийство, имащо за цел да не позволи на армейския старши сержант Росен Г. Стоянов да разкрие пред обществеността същността и характера на дейността, в която той е бил въвлечен с измамна патриотична риторика, която измама той постепенно започнал да проумява и на която фактически започнал да се противопоставя.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

Макар че пределно ясно зная, че както Софийската военноокръжна прокуратура, така и Главната прокуратура са само най-нискойерархични звена от структурата на Червената мафия, все пак изрично, ясно и категорично настоявам за най-строго спазване на правото.

В частност настоявам:

Първо: в качеството ми на т. нар. представител на обществеността (Председател на Съюза на юристите демократи в България и Председател на Управителния съвет на Базисния институт за проучване и защита на човешките права) спешно да ми бъде дадена възможност лично да се запозная със съдържанието на това мистериозно и водено вече почти десет години следствено дело;

Второ: да бъде разпитана като свидетел майката на загиналия сержант и да бъдат взети предвид както посочените от нея факти и обстоятелства, така и нейната теза.

26 септември 2006 г. Янко Н. Янков

[
Писмо №LPC-Embassy-46/26.09.2006 г. до посланиците на държавите от ЕС, ЕК, САЩ и Швейцария, акредитирани в България, Президента и Главния прокурор, с копие до БТА].

Няма коментари:

Публикуване на коментар