2013-01-31

Официално отворено писмо до Нейно Превъзходителство Посланика на Кралство ШвецияЯнко Николов Янков
гражданско лице –
гражданин на България и на Европейския съюз,
Университетски професор (Associate Professor),
Доктор по право,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38,
София 1172, България
Web sites:
=======================================================  
31 Януари 2013 г.

Официално отворено писмо
до Нейно Превъзходителство Посланика на
Кралство Швеция
бул. „Цариградско шосе“ № 47-А,
ІІ етаж, офис 206, 1000 София

            Ваше Превъзходителство,
            Приложено представям Ви копие от моето датирано на 31 Януари 2013 г. официално писмо (14 страници), както и приложенията към него (общо 200 + 14 = 214 страници), адресирано до
Seine Majestat König Carl XVI Gustaf
König der Sverige, Residentie
Stockholms, Konungariket Sverige
            Приложено представям Ви DVD-диск, съдържащ папка-електронен запис на голяма част от документацията, касаеща моите изключително многобройни – хиляди на брой – официални и напълно безрезултатни опити от момента на излизането ми от затвора през есента на 1989 г. до днес, да получа правосъдие.
            Уточнявам, че:
            голяма част от документацията е официално публикувана във вид на документални книги, а друга част е направена публично достояние чрез Интернет;
            голяма част от документацията е предоставена (в хартиен и в електронен вид) и на западните посолства в София,

            и отразява факта, че
            по повод и във връзка с голямото множество описани от мен казуси
            нито една дипломатическа мисия не се е ангажирала с мнение и застъпничество за спазване на изискванията на международното и регионалното европейско право
            относно върховенството на Правото и зачитането на човешките права в комунистическа и посткомунистическа България.

            В приложените в DVD-диска текстове, наред с всичко останало, се съдържат и текстовете на четири документални книги, върху съдържанието на които обръщам Вашето внимание, и това са:
            Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;
            Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;
            Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c.  ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

            За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват
            голямо множество актове на ООН, на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на Кралство Швеция,
            по силата на които дипломатическите мисии, включително и тези в България,
            са акредитирани не само и дори не толкова при българската държава, а и,  дори най-вече, при българските граждани,
            и наред с всичко друго, имат и задължението да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права;

            и че всяка аргументация, акцентираща върху тоталния суверенитет на българските държавни институции,
            и особено в контекста на техната ноторно известна дълбока генетична връзка с трансформираната в Червена Мафия Червена Армия,
            по своята най-дълбока същност и в крайна сметка
            има характера на откровено и зле прикрито легитимиране не само на тоталната и селективната диктурура,
            но и на практиката на тоталния и на селективния геноцид срещу българските граждани, които, също така, са и европейски граждани.

            За пореден път обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че съгласно принципите и нормите на съвременното Право, включително и Правото на Европейския съюз и Правото на Кралство Швеция,
             суверенитетът на държавните институции е производен от суверенитета на гражданите,
            и че едно от най-важните задължения на западновропейските дипломатически мисии, акредитирани в държавите-членки на Европейския съюз, включително и акредитираните в България,
            е да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права, включително и като се противопоставят на диктаторските, геноцидните и другите подобни практики на българските държавни институции.

            Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявявам искането си да получа Вашия официален  отговор.

            Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректност“ не бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.

            Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да нарушите досегашното си мълчание по повод и във връзка на голямото множество мои адресирани до Вас писма и да ми отговорите.
            Приложения: съгласно горния текст.
31 Януари 2013 г.                                                   Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .

2013-01-30

Официално отворено писмо до Негово Превъзходителство Посланика на Великото Херцогство ЛюксембургЯнко Николов Янков
гражданско лице –
гражданин на България и на Европейския съюз,
Университетски професор (Associate Professor),
Доктор по право,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38,
София 1172, България
Web sites:
=======================================================  
30 Януари 2013 г.

Официално отворено писмо
до Негово Превъзходителство Посланика на
Великото Херцогство Люксембург
чрез:
Негово Превъзходителство Посланика на
Кралство Нидерландия
ул. „Оборище“, № 15, 1000 (1504) София

            Ваше Превъзходителство,
            Приложено представям Ви копие от моето датирано на 30 Януари 2013 г. официално писмо (14 страници), както и приложенията към него (общо 200 + 14 = 214 страници), адресирано до
Seine Königliche Hoheit Henri,
Großherzog von Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
            Приложено представям Ви DVD-диск, съдържащ папка-електронен запис на голяма част от документацията, касаеща
            моите изключително многобройни – хиляди на брой –
            официални и напълно безрезултатни опити
            от момента на излизането ми от затвора през есента на 1989 г. до днес,
            да получа правосъдие.

            Уточнявам, че:
            голяма част от документацията е официално публикувана във вид на документални книги, а друга част е направена публично достояние чрез Интернет;
            голяма част от документацията е предоставена (в хартиен и в електронен вид) и на западните посолства в София, включително и на Посолството на Кралство Нидерландия като политически представител на Великото Херцогство Люксембург,

            и отразява факта, че
            по повод и във връзка с голямото множество описани от мен казуси
            нито една дипломатическа мисия не се е ангажирала с мнение и застъпничество за спазване на изискванията на международното и регионалното европейско право
            относно върховенството на Правото и зачитането на човешките права в комунистическа и посткомунистическа България.

            В приложените в DVD-диска текстове, наред с всичко останало, се съдържат и текстовете на четири документални книги, върху съдържанието на които обръщам Вашето внимание, и това са:
            Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;
            Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;
            Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c.  ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

            За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват
            голямо множество актове на ООН, на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на Великото Херцогство Люксембург,
            по силата на които дипломатическите мисии, включително и тези в България,
            са акредитирани не само и дори не толкова при българската държава, а и,  дори най-вече, при българските граждани,
            и наред с всичко друго, имат и задължението да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права;

            и че всяка аргументация, акцентираща върху тоталния суверенитет на българските държавни институции,
            и особено в контекста на техната ноторно известна дълбока генетична връзка с трансформираната в Червена Мафия Червена Армия,
            по своята най-дълбока същност и в крайна сметка
            има характера на откровено и зле прикрито легитимиране не само на тоталната и селективната диктатура,
            но и на практиката на тоталния и на селективния геноцид срещу българските граждани, които, също така, са и европейски граждани.

            За пореден път обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че съгласно принципите и нормите на съвременното Право, включително и Правото на Европейския съюз и Правото на Великото Херцогство Люксембург,
             суверенитетът на държавните институции е производен от суверенитета на гражданите,
            и че едно от най-важните задължения на западновропейските дипломатически мисии, акредитирани в държавите-членки на Европейския съюз, включително и акредитираните в България,
            е да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права, включително и като се противопоставят на диктаторските, геноцидните и другите подобни практики на българските държавни институции.

            Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявявам искането си да получа Вашия официален  отговор.

            Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректност“ не бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.

            Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да нарушите досегашното си мълчание по повод и във връзка на голямото множество мои адресирани до Вас писма и да ми отговорите.
            Приложения: съгласно горния текст.
30 Януари 2013 г.                                                   Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .