2009-10-31

И УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ... (3)

Моята „делова” „кореспонденция”

с Декана на Юридическия факултет,

Заместник-Ректорите и Ректора

на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) София

23 Февруари - 12 Октомври 2009 г.

*******

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia

Bulgaria

E-mail: iankov.bg@mail.bg

Skype: Veliovski3

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://www.eastwestforum.co.uk/viewforum.php?f=5

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=19

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=28

http://www.eastwestforum.co.uk/viewtopic.php?t=29

=================================================================

23 Февруари 2009 г.

До

г-н проф. д-р Борислав Борисов -

Ректор на Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София,

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

До

г-жа проф. д-р Христина Балабанова -

Декан на Юридическия факултет

при Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София,

Е-mail: balabanova53@abv.bg

Господин Ректор,

Госпожо Декан,

Макар и да не храня особени надежди, позволявам си да се обърна към Вас с предложение за трудов договор.

През последните няколко години работя по един-единствен трудов договор в Пловдивския университет – Юридически факултет, където преподавам следните учебни дисциплини:

1) Психология на правото;

2) Философия на правото;

3) Политически и правни учения;

4) Танатология;

5) Съдебна риторика.

Преди това в Софийския, Пловдивския и Варненския университети съм преподавал още и:

6) Прогностика;

7) Политическо прогнозиране и сигурност;

8) Психология на политиката;

9) Юридическа лингвистика и риторика;

10) Правна информатика;

11) Теория на социалното управление (Организация на управлението).

***

Отдавна не водя библиографска справка на статиите, но тук Ви посочвам пълните библиографски данни за книгите, които съм публикувал:

01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Издателство „Янус”, С., 1993, ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16, 288 с.;

02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 1, 1994, ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 2, 1995, ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, Издателство „Янус”, С., 1998, ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16, 322 с.;

05. Янко Янков, Психология на правото, Издателство „Янус”, С., Том 1, 2002, ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16, 518 с.;

06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 3, 2002, ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 4, 2003, ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 568 с.;

08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 5, 2003, ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, Издателство „Янус”, С., 2004; ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16, 148 с.;

10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16, 98 с.;

12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16, 132 с.;

14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

15. Янко Янков, Азбучни истини. Блясъци на остроумието, номинирани с тъмничен затвор, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16, 352 с.;

16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16, 76 с.;

17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16, 134 с.;

18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16, 202 с.;

19. Янко Янков, Руският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16, 130 с.;

20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16, 532 с.;

21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16, 456 с.;

22. Янко Янков, Българският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16, 176 с.;

23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6, Издателство „Янус”, С., 2005, ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 526 с.;

25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16, 444 с.;

26. Янков, Я., Убийството. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16, 142 с.;

27. Янков, Я., Самоубийството (Танатологически аспекти), Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

28. Янков, Я., Политически и правни учения на Средновековния Ориент, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

29. Янков, Я., Политически и правни учения на Византия, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16, 166 с.;

30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

31. Янков, Я., Българският тероризъм, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16, 226 с.;

32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика), Книга Първа, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16, 144 с.;

33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1, Древен Изток, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 486 с.;

34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2, Древна Европа. Гърция, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 452 с.;

35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3, Древна Европа. Рим, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 412 с.;

36. Янко Янков, Българският тероризъм, Трето, преработено и допълнено издание, Издателство „Огледало”, С., 2006,

37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16, 156 с.;

38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 752 с.;

39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 630 с.;

40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4, Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 230 с.;

41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие, Книга 2. Русия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 744 с.;

42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие, Книга 3. Западна Европа, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 478 с.;

43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време, Книга 1, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 445 с.;

44. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

***

Позволявам си да обърна Вашето внимание върху обстоятелството, че работя по един-единствен трудов договор и моето евентуално назначение по втори трудов договор евентуално би било в полза за акредитирането на Университета в съответствие с новите изисквания на Закона.

23 Февруари 2009 г. Янко Н. Янков

*******

Университет за национално и световно стопанство

1700 София, Студентски град „Христо Ботев”

Юридически факултет

Тел. 02/ 81 95 682; 81 95 684

-------------------------------------------------------------------------------------------

Вх. № 204/ 06.03.2009 г.

Изх. № 018/06.02.09 г.

До

РЕКТОРА на УНСС

проф. д-р Борислав Борисов

С Т А Н О В И Щ Е

на проф. д-р Христина Балабанова

Декан на Юридическия факултет на УНСС

Уважаеми Г-н Ректор,

Относно искането на доц. д-р Янко Янков. Бих искала да Ви информирам , че по една част от предложените дисциплини, който той би могъл да преподава Юридическия факултет разполага с щатни преподаватели или съвместители, а другага част от учебните дисциплини не са включени в учебния план.

Юридическия факултет на УНСС е в процедура по акредитация и не магат да се правят никакви промени в преподавателския състав.

На тези основания моля да отклоните исканията на доц. д-р Янко Янков.

С уважение: .....................

(проф. д-р Хр. Балабанова)

Забележка: върху документа има поставена резолюция, текста на която гласи:

Приемам становището” (подпис)

(Б.р. Поради технически причини не можем да предоставим сканирано изображение на документа).

*******

До г-н проф. д-р Борислав Борисов -

Ректор на Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София,

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

До г-жа проф. д-р Христина Балабанова -

Декан на Юридическия факултет

при Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София,

Е-mail: balabanova53@abv.bg

Господин Ректор,

Госпожо Декан,

1.

На 23-ти Февруари т. г., т. е. преди повече от два месеци, имах удоволствието да се обърна към Вас със специално „предложение”, предшествувано, естествено, от изричната ми уговорка, че предварително много добре ми е ясно какъв ще бъде Вашият отговор.

Само преди няколко дни, на 24 Април, официално получих копие от „Становище”, от текста на което имах удоволствието да констатирам, че моята преценка е била изключително точна: а именно, че Вашата преценка относно моите същински мотиви да се обърна към Вас с въпросното искане, ще се окаже неимеворно НЕточна.

Преди всичко бих искал да обърна Вашето внимание върху обстоятелството, че поне от логото на писмото ми бихте могли (но сте пропуснали!) да се досетите, че всички такива или подобни мои текстове винаги имат т. нар. „Публичен характер” и подлежат на публикуване преди всичко в моята изключително обемиста документална поредица, известна като „Документ за самоличност. Политическа документалистика”; че по-особените текстове подлежат на публикуване и в трите мои Интернет-сайтове, а още по-особените – подлежат на директно и осъществено лично от мен предоставяне на медиите.

Освен това, държа да Ви уведомя, че редица от издадените от мен книги, включително и някои от томовете на въпросната документална поредица, са предоставени (като дарение) лично от мен и се намират в Библиотеката на УНСС.

2.

Освен това държа да Ви уведомя, че в списъка на официално издадените (отпечатани) мои книги съм „пропуснал” да спомена още две книги, тематиката на които би могла да представлява интерес за студентите, имащи професионалния профил, по който биват обучавани в УНСС.

Въпросните книги биха могли, естествено, да представляват такъв интерес, при условие, разбира се, че преподавателският състав на Университета не е зависим от идеологии и мафии; е, не така стои въпросът, ако онези, които вземат решенията, са независими най-вече от самите себе си.

Така, ползувайки се от възможността, уточнявам, че към посочения в предишното ми писмено изложение списък би следвало да третирате като включени в него и следните книги:

47. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-85-50-14-7, формат формат 60 х 84 х 16, 250 с.;

48. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN: 978-954-85-50-64-2, формат 60 х 84 х 16, 280 с.

Впрочем, ако имате архетипния рефлекс да избързвате с изводите и да си внушавате, че Ви казвам това, за да се „изфукам”, бих искал да Ви предупредя, че не е така, защото става въпрос за нещо съвсем друго.

Държа изрично и ясно да Ви призная, че главните мотиви, които ме движеха когато преди два месеци се обърнах към Вас, бяха центрирани около идеята да се опитам да предизвикам ситуация, при която да Ви се наложи да вземете официално становище относно следните въпроси:

Дали сте зависими или не сте зависими от институции и мафии, които именно са обект на интензивна моя научна критика в абсолютно всичките ми книги?”;

Дали образователната и научната стратегия, която следвате, е Ваша суверенна стратегия, съобразена с Европейските ценности, или е стратегия, съобразена с Евразийските ценнности, към които се оказаха ангажирани почти всички именити възпитаници на Вашия университет?”.

Как ще реагират личностите, които лично и професионално превъзходно познавам, и за които съм абсолютно категоричен, че са абсолютно зависими от институции и мафии, и които не само преподават, но и са „фактори” в УНСС?”.

3.

Тъй като формулировката „предложение за трудов договор”, която сте прочели в предишното ми писмено изложение до Вас, очевидно е била разбрана толкова неадекватно, колкото би могла да бъде (извинително) разбрана от неюристи, налага се да уточня, че е ставало и става въпрос за „Предложение за трудов договор при условия на безвъзмездност”.

Или иначе казано – „Предложение за абсолютно безплатно изнасяне на официално включени в учебната програма лекции”, каквато форма на договорно-лекционно ангажиране съществува в абсолютно всички водещи Западни (но не и Руски) университети!!!

Безкрайно много съжалавам, г-н Ректор, за това, че една дама, с която ние превъзходно не само се познаваме, но и си знаем някои „деликатни нюанси”, която сега изпълнява длъжността Декан на Юридическия факултет при УНСС, не само не Ви е била уведомила за посочените по-горе факти и обстоятелства, но и в пълно противоречие с всякаква академична нормативност Ви е подвела, като Ви е написала свое манипулативно и пристрастно лично мотивирано становище, без преди това, в съответствие с академическата нормативност и практика, да е била предоставила текста на моето официално предложение за обсъждане от членовете на съответните специализирани научни съвети и от Факултетния съвет.

4.

В контекста на горните абсолютно наложителни уточнения, отново се обръщам към Вас, г-н Ректор и г-жо Декан, с предложение да внесете за обсъждане по съответния академичен ред и от съответните академични звена моето специално „Предложение за абсолютно безплатно изнасяне на официално включени в учебната програма лекции”, каквато форма на договорно-лекционно ангажиране съществува в абсолютно всички водещи световни университети.

Във връзка с това уточнявам, че предлагам следните лекционни курсове:

1) Психология на правото;

2) Психология на политиката;

3) Философия на правото;

4) Политически и правни учения;

5) Танатология;

6) Съдебна риторика;

7) Юридическа лингвистика и риторика;

8) Прогностика;

9) Политическо прогнозиране и сигурност;

10) Правна информатика;

11) Теория на социалното управление (Организация на управлението);

12) Легитимните основи на политическата власт в България;

13) Българският посткомунистически геноцид;

14) Евтаназията, Танатологически аспекти;

15) Смъртното наказание. Танатологически аспекти;

16) Руският тероризъм;

17) Българският тероризъм;

18) Убийството и Самоубийството. Танатологически аспекти;

19) Политическите убийства в България.

Отново изрично и ясно уточнавам, че предлагам въпросните лекционни курсове да бъдат изнесени от мен абсолютно безплатно; като, обаче, самите курсове бъдат официално включени в учебната програма в категорията на т. нар. „Избираеми учебни предмети”.

27 Април 2009 г. Янко Н. Янков

*******

До

г-н проф. д-р Борислав Борисов -

Ректор на Университета

за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

Към: писмата ми от 23 февруари и 27 Април 2009 г.

До

г-жа проф. д-р Христина Балабанова -

Декан на Юридическия факултет

при Университета

за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

Е-mail: balabanova53@abv.bg

Към: писмата ми от 23 февруари и 27 Април 2009 г.

Господин Ректор,

Госпожо Декан,

Преди всичко си позволявам да Ви поднеса моите „съболезнования” по повод разразилия се в медиите шумен скандал относно наличието на престъпни корупционни практики в Университета, в който Вие сте важни и видни научни и административни фактори.

Все пак, позволявам си да обърна Вашето внимание върху факта, че още в първото си писмо до Вас съм загатнал, а във второто недвусмислено съм визирал наличието на много по-сериозни неща в този аспект.

Позволявам си, също така, да обърна Вашето внимание и върху факта, че все още не съм получил абсолютно никакъв отговор на моето официално писмо до Вас, имащо дата 27 Април 2009 г., и че изтеклият тримесечен времеви лимит е индиция не за академическа, а за ИЗВЪНакадемическа, етика.

Бих искал да вярвам, че ще успеете да намерите у себе си нужните високи академически съображения и че ще отговорите на поставените от мен предложения и на свързаните с тях аргументи!

Желая Ви здраве и високо благоразположение на Академическия Дух!

27 Юли 2009 г. Янко Н. Янков

*******

До

г-н проф. д-р Борислав Борисов -

Ректор на Университета

за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

Към: писмата ми от 23 февруари, 27 Април и 27 Юли 2009 г.

До

г-жа проф. д-р Христина Балабанова -

Декан на Юридическия факултет

при Университета

за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

Е-mail: balabanova53@abv.bg

Към: писмата ми от 23 февруари, 27 Април и 27 Юли 2009 г.

До

г-н доц. д-р Стати Статев -

Първи Заместник-Ректор

(член на Ректорския Съвет)

при Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

офис: 1020

Е-mail: sstattev@unwe.acad.bg

До

г-жа доц. д-р Веселка Хр. Павлова -

Заместник-ректор

(член на Ректорския Съвет)

при Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

офис: 1017

Е-mail: v.pavlova@dir.bg

Е-mail: vpavlova@unwe.acad.bg

До

г-н проф. д-р. Пламен Мишев -

Заместник-ректор

(член на Ректорския Съвет)

при Университета за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

офис: 1022

E-mail : mishevp@unwe.acad.bg

Госпожи и господа,

Не съм сигурен дали имате т. нар. „чувство за черен хумор”, но все пак ще приложа обръщението „Имам голямото удоволствие да Ви създам голямо неудоволствие!”.

При това, ако Вие несъмнено желаете именно това, най-великодушно Ви обещавам ескалация. Просто за удоволствие! И най-вече за обезпечаване на любопитна документация за бъдещите изследователи на духовния климат в епохата на престъпната тотална мафиотизация.

Както вече несъмнено ви е много добре известно, вече съм имал удоволствието да предоставя на първите двама адресати точно три официални писма, по които не съм получил никакъв отговор; като „никакъв” характеризирам и предоставеното ми т. нар. „Становище”, подписано от втория адресат на писмата ми.

Като Ви пожелавам крепко здраве и високо благоразположение на Академическия Дух, препотвърждавам искането си да получа академичен отговор на поставените в писмата ми предложения и свързаните с тях аргументи!

10 Август 2009 г. Янко Н. Янков

*******

04 Септември 2009 г.

До г-н проф. д-р Борислав Борисов -

Ректор на Университета

за национално и световно стопанство

Студентски град „Хр. Ботев”, УНСС

1700 София

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

Към: писмата ми от 23 февруари, 27 Април,

27 Юли и 10 август 2009 г.

Информационно копие:

До г-жа проф. д-р Христина Балабанова

Е-mail: balabanova53@abv.bg

До г-н доц. д-р Стати Статев

Е-mail: sstattev@unwe.acad.bg

До г-жа доц. д-р Веселка Хр. Павлова

Е-mail: v.pavlova@dir.bg

Е-mail: vpavlova@unwe.acad.bg

До г-н проф. д-р. Пламен Мишев -

E-mail : mishevp@unwe.acad.bg

Ваше престъпно комунистическо и ченгеджийско-мафиотско величие,

І.

Разбира се, преди всичко изпитвам чувства на задължение и потребност да Ви дам безплатния правен съвет, че ако счетете, че с досегашните и настоящите мои адресирани до Вас редове по някакъв начин и форма съм нарушил Вашата суверенна правна сфера, Вие имате пълното право да се обърнете към съответните правосъдни институции.

Освен това, разбира се, изпитвам и удоволствието откровено да Ви кажа, че Ви чакам с нетърпение там, в онази специфична сфера на нашия обществен живот.

ІІ.

На второ место, Ваше престъпно комунистическо и ченгеджийско-мафиотско величие, държа да Ви припомня:

че Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), който е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и в Югоизточна Европа, води своето начало от създадения със заповед № 2155/05.07.1920 г. на Министъра на народното просвещение Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН), който през 1940 г. („Държавен вестник” бр.126/7.06.1940 г.) е бил трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН);

че после, през 1947 г., въпросното Държавно висше училище е било преобразувано във Факултет за стопански и социални науки при Държавния Софийския университет;

че след това, с Указ № 26 (в-к „Известия бр.10/1.02.1952 г.) е била възстановена самостоятелността на висшето училище, което под името Висш икономически институт (който междувременно с Указ № 89 от март 1953 г. е бил наименован „Карл Маркс”) е продължило да бъде именно държавно висше училище;

и че според Решение на Академичния съвет от 27 Април 1990 г. и с оглед специално Решение на Народното събрание („Държавен вестник” бр. 68/26 юли 1995 г.) този държавен Висш икономически институт е трансформиран в ДЪРЖАВЕН Университет за национално и световно стопанство (УНСС).

Тоест, Ваше престъпно комунистическо и ченгеджийско-мафиотско величие, държа изрично да Ви припомня, че Университетът, на който Вие сте Ректор, Е ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ (макар че сегашната Червена Мафия - на която Вие сте долнопробен слуга - има претенцията да счита, че държавата е неин нискойерархичен структурен компонент, както и че всичките ние - гражданите на тази държава - сме нейни роби или крепостни); ето защо аз съм този, който никога няма да се подчини на ченгеджийско-мафиотската трактовка, тъй като над мен е само ПравотоНебето), а не Държавата (а още по-малко - Червената мафия).

ІІІ.

Припомням Ви всичко това, Ваше престъпно комунистическо и ченгеджийско-мафиотско величие, за да мога в неговия контекст да Ви кажа, че въпреки своето несъмнено право на академична самостоятелност, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) се подчинява не само на Правото на българската държава (и на Международните и Европейските конвенционни ангажименти на държавата), но и в редица (преди всичко принципни) отношения – и на съответните ръководни политически и административни институции на държавата, към които българските правни субекти имат правото и възможността да се обръщат с искания „за сломяване” на всякакви антиправови и партикуларистични импулси и стремежи.

Разбира се, превъзходно зная, че лично Вие сте съветник на Президента (чиято престъпна фигура съм имал удоволствието да обрисувам в публичното пространство още по времето, когато все още никой не бе посмял да направи това!), което Ви дава заблудително основание да имате патологичната илюзия, че сте недосегаем; но поне аз няма да съм този, който ще пропусне възможността да Ви накара да разберете, че над европейските граждани стои и може да стои единствено Правото, но не и Държавата, не и Държавният глава; още повече, че в случая Вие сте само един жалък престъпен раболепен слуга на престъпен господар.

ІV.

Така, в контекста на посочените уточнения, обръщам Вашето внимание, Господин Ректор:

че лично до Вас досега съм адресирал (и надлежно депозирал) точно четири официални писмени изложения (датирани на 23 февруари, 27 април, 27 юли и 10 август 2009 г.);

че в тях се съдържат пределно ясно формулирани правнорелевантни искания;

че съгласно действуващите норми на българското и европейското Право (а и съгласно нормите на Етиката и Културата!) Вие сте били длъжни да ми отговорите, но не сте направили това.

Припомняйки Ви горните неща, препотвържавам искането си да получа Вашия авторитетен отговор.

04 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

*******

До г-жа проф. д-р Христина Балабанова -

Декан на Юридическия факултет

при Университета

за национално и световно стопанство (УНСС)

Студентски град „Хр. Ботев”,

УНСС

1700 София

Е-mail: balabanova53@abv.bg

Към: писмата ми от 23 февруари, 27 Април,

27 Юли, 10 август 2009 г. и 04 Септември 2009 г.

Информационно копие:

До г-н проф. д-р Борислав Борисов

Е-mail: bborisov@unwe.acad.bg

До г-н доц. д-р Стати Статев

Е-mail: sstattev@unwe.acad.bg

До г-жа доц. д-р Веселка Хр. Павлова

Е-mail: v.pavlova@dir.bg

Е-mail: vpavlova@unwe.acad.bg

До г-н проф. д-р. Пламен Мишев -

E-mail : mishevp@unwe.acad.bg

Госпожо Декан,

І.

С настоящите редове имам удоволствието да потвърдя, че вчера, 07 септември 2009 г., съм получил по електронната поща следното изходящо от Вашия електронен адрес писмо:

Дата: Mon, 7 Sep 2009 13:11:03 +0300 [13:11 EEST]

Подател: Hristina Balabanova

Получател: iankov.bg@mail.bg

Относно: Re

Уважаеми до. Янков, за втори път изпращам отговора на Ректора и моя до Вас. В момента ние сме в акредитация и не може да променяме нищо в състава и учебната си дейност. Освен това предлагжаните от Вас дисциплини не са предвидени в учебния ни план. Предложете ги на други ЮФ. С проздрав Балабанова

ІІ.

Засега ще се въздържа от коментара, който Вашите две писма заслужават; ще отбележа само това, че въобще не съм изненадан както от Вашата ненормативна граматика, така и от Вашата ненормативна аргументация.

Ще се въздържа (засега) и от коментара, който лично Вие заслужавате – та ние с Вас не само „просто” доста отдавна се познаваме, но и си знаем редица „доста деликатни нюанси”.

ІІІ.

Все пак, обаче, ще обърна Вашето внимание върху факта, че както първото, така и второто Ви писмо отразяват Вашето чисто лично мнение, но не и институционалното мнение, което Вие би трябвало да ми изтъкнете – а именно: че в съответствие с академичните регулативни норми и академичната практика компетентните научни звена са били разгледали моето предложение, обсъдили са го и са взели своето адекватно решение.

Не ми се искаше да Ви го припомням, но ... ще трябва да Ви кажа, че дори по времето на политическия режим от 70-те и 80-те години на миналия век (който режим, както Ви е известно, бе обявен от българския Парламент за престъпен) деканите не смееха да си позволяват да вземат еднолично аргументирани решения като Вашето - освен в случаите, когато това е било задкулисно съгласувано със съответните престъпни партийни институции и специалните служби.

Ще трябва да Ви опресня паметта и че по онова време както Институтът (Университетът), така и факултетът, на който Вие днес сте Декан, беше ноторно известен именно като бастион на българския клан на престъпната съветска теория и практика на Червената Армия; и че Вашето поведение в случая поставя напълно резонния въпрос: „Дали днес промените в политическия режим засягат само факта, че Червената армия просто се е трансформирала в Червена Мафия, а бастионът продължава да обслужва „новия добре познат стар господар”?”.

Ще трябва да Ви обърна внимание и че Вашите опити за недобросъвестна и дори злонамерена манипулация на положението чрез позоваване на „акредитационна ситуация” и „невъзможност за промяна на учебните планове”, са абсолютно нескопосани и дори плиткоумни. Поне аз съм категорично убеден, че съответната институция по програмната акредитация на висшите училища в никакъв случай не би се ангажирала с подкрепа на тази Ваша аргументация.

Вие несъмнено изтъквате набързо съчинени фалшиви аргументи, за да се опитате да избегнете разкриването на истинските (и по същество – престъпни!) аргументи, които са залегнали във Вашата и на Вашите господари мотивационна сфера. Аз обаче имам амбицията да се опитам да Ви принудя да изтъкнете истинските аргументи за Вашия (а всъщност - на онези над и зад Вас) отказ.

Вие несъмнено превъзходно знаете и разбиране, че Вашите еднолични т. нар. „два отговори” нямат абсолютно нищо общо с онова, което се нарича академичен и правосъобразен отговор.

Наистина ли си въобразявахте, че ще „пропусна” да се позова на българското и европейското Право, които несъмнено ми дават възможността да пледирам, че ще е налице адекватен и същински отговор само ако Вие се позовете на и ми предоставите протоколи от заседанията на съответните научни звена, в които моето предложение е било надлежно и авторитетно разгледано, обсъдено и решено от компетентните членове на тези научни звена, а не еднолично от Вас (като камуфлажно прикритие на онези над и зад Вас)?!?

Освен това, ще се опитам да бъда максимално деликатен, като Ви кажа, че опитът Ви да ме баламосвате с аргумента, че аз съм бил получил „отговор от Ректора”, е неимоверно неудачен; онова, което Вие сте ми дали, би имало извинителната претенция да е в качеството на „отговор от Ректора” само в един-единствен случай – ако сте ми го изпратили в статуса Ви на временно или постоянно обгрижвано пребиваваща в някоя друга (и специфична) сграда, а не в статуса Ви на ръководен кадър от държавното висше училище УНСС; иначе претенцията Ви, че това е „отговор”, е НЕИЗВИНИТЕЛНА.

В контекста на така направените от мен уточнения би следвало, госпожо Декан, да Ви е вече пределно ясно, че макар и да Ви е трудно, ще трябва (макар и вече на залязващи години!) да се научите да се съобразявате с Правото.

Като Ви пожелавам крепко здраве и Просветление за Благоразумие, за пореден път потвърждавам искането си да получа адекватен отговор.

08 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

*******

До Христина Балабанова -

долнопробна ченгеджийско-мафиотска пачавра,

изпълняваща длъжността

Декан на Юридическия факултет

при Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

Студентски град „Хр. Ботев”, 1700 София

Към: писмата ми от:

23 февруари, 27 април, 27 юли, 10 август,

04 септември и 08 септември 2009 г.

До Борислав Борисов -

долнопробна ченгеджийско-мафиотска пачавра,

изпълняваща длъжността

Ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

Студентски град „Хр. Ботев”, 1700 София,

Към: писмата ми от:

23 февруари, 27 април, 27 юли, 10 август,

04 Септември и 08 септември 2009 г.

І.

Ваше Долнопробно ченгеджийско-мафиотско пачавренско Високоблагородие,

Тъй като самите вие чрез прилагането (от първия) на метода на изпращането на две граматически напълно неграмотни и съдържателно напълно безумни писма, както и чрез прилагането (от втория) на метода на мълчаливата игноративна демонстративност, категорично отказахте да се съобразявате със задълженията, произтичащи от самата ваша официална, публична, обществена и държавно-организаторска функция, и въобще не отговорихте съгласно изискванията на Правото и Етиката на нито едно от моите имащи не само обществено-политическо, но и напълно правнорелевантно значение и същност ШЕСТ официални писма, считам, че с това фактически и конклудентно самите вие по недвусмислено ясен начин сте ми дали както фактическото основание, така и правото да ви квалифицирам и диагностицирам по видния по-горе единствено адекватен за вашата същност начин.

Все пак, като професионален юрист съм напълно съгласен, че вие имате пълното право да оспорите така обоснованата моя правноквалификационна теза, и най-добронамерено ви давам безплатния съвет да се обърнете към съда - ако считате, че моята теза е фактически неоснователна и юридически неадекватна.

Освен това, намирам за напълно резонно да ви уведомя, че оттеглям моето официално направенопредложение за БЕЗПЛАТЕН лекционен трудов договор”.

Можех, разбира се, да продължа да настоявам и дори да приложа поне още пет-шест гарантирани ми от Правото основни процедурни варианти, чрез които да ви принудя не само да заемете официално изразена позиция по всеки пункт от моите официални писма до вас, но и да ви принудя да проумеете, че така или иначе както България, така и УНСС все пак имат шанса да престанат да бъдат бастион на руските ченгеджийско-мафиотски структури.

Тъй като, обаче, главната цел на моите писма няма абсолютно нищо общо с вашето „проумяване” или „непроумяване”, чрез настоящите редове аз официално оттеглям предложението си поради простата причина, че търсенета или преследваната от мен цел е постигната.

Впрочем, самото мое официално и упорито отстоявано „предложение за БЕЗПЛАТЕН лекционен трудов договор” почти очевидно е имало характеристичните белези на юридидически препъни-камък, който вие сте могли превъзходно да избегнете единствено чрез спазването на нормативните изисквания на академическата процедурност; това „спазване”, разбира се, сте могли да реализирате както искрено, така и напълно демагогски, при което нямаше да мога да имам абсолютно никакъв аргумент срещу вас.

Тъй като, обаче, вие не сте го направили, аз се удивлявам и искрено ви съжалявам: „Какво, все пак, ви е било пречило да внесете предложението ми за обсъждане от съответните научни звена, където да се погрижите да ми бъде отказано именно „по надлежния процедурен и протоколиран ред”?”. Диагнозата, разбира се, е недвусмислена: „Това е вашият кретеноидно-комуноидно функциониращ мозъчен субстрат!”.

Тъй като този именно ваш мозъчен субстрат не е бил в състояние да ви даде точния отговор относно целта на моите официални писма до вас, нека все пак самият аз да ви осветля за това.

Моята цел бе да документирам по безспорен начин:

преди всичко факта и обстоятелството, че както по времето на класическия комунизъм, така и днес Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е бастион на престъпната бивша просъветска и на престъпната сегашна пропутиновска ченгеджиско-мафиотска държавна власт;

и на второ место - факта и обстоятелството, че в този Университет категорично не се допускат като преподаватели (дори и по напълно безплатен лекционен трудов договор!!!) лица, които не са ангажирани с тази именно АНТИПРАВОВА насоченост и същност на българското университетско образование.

ІІ.

Ваше Долнопробно ченгеджийско-мафиотско пачавренско Високоблагородие,

Държа все пак да сте наясно, че тъй като моите писма до вас още от самото начало са били замислени да бъдат официално доказателствено средство за обосноваване на посочена по-горе теза, поради същата необходимост ще се наложи тук и сега да припомня няколко основни (главни) факти и обстоятелства, които, разбира се, се знаят от почти цялата българска общественост.

Още от времето на социализма и пролетарския интернационализъм почти цяла България бе наясно, че именно УНСС [който тогава бе „скромно” наричан „Висш Икономическия институт (ВИИ) „Карл Маркс””] води класацията по корупция на преподавателите „отгоре до долу”, при което все пак като главни „търговски обекти” встъпваха най-вече чуждестранните студенти от „братските републики” и от африканските и латиноамериканските джунгли, които охотно плащаха поисканите им колосални за онова време валутни суми.

След извършените през 90-те години промени в политическия режим, обаче, тази практика не просто „избуя”, а еруптира, и нейните протуберанси доведоха дотам, че още тогава нововъведената абревиатура „УНСС” бе разчетена като „Утре Носете Съответната Сума”.

Така, благодарение именно на това днес е много добре известно, че голяма част не само от сборището на ъндърграунда, но и от кооптацията на висшите политици са платили „Съответната Сума” и са се снабдили с диплома за висше образование или от Югозападния университет в Благоевград, или от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като специално в УНСС най-авторитетни били дипломите по специалностите „право”, „финанси”, „политически науки” („политология”, „международни отношения” и „европеистика”) и „финанси”. При което повечето от тях са се „дипломирали”, без дори да имат каквато и да е представа за т. нар. „студентски скамейки”, а някои – без дори да знаят точно в коя част на София е разположена сградата на УНСС.

Така напр. обществена тайна е, че само няколко месеци преди да бъде убит, фамозният наркобос Косьо Самоковеца не само гордо е бил развявал пред журналисти дипломата, издадена на негово име именно от УНСС, но и се е фукал, че я е бил „купил на доста изгодна цена”, като бил платил само „някакви си” 5 000 (пет хиляди) долари. Обществена тайна е и издадената именно от УНСС диплома на Красимир Маринов - известен още и като Големият Маргин - за когото се говори, че бил платил 20 000 (двадесет хиляди) долари не защото толкова били поискали от него, а защото самият той бил считал, че е под неговото достойнство да плати по-малко.

Обществена тайна е и фактът, че бившият (от 2001 до 2005 г.) Министър на финансите Милен Емилов Велчев (който, впрочем, е бил завършил висшето си образование през 1988 г. именно в УНСС, тогава – ВИИКарл Маркс”), за да получи през 2004 г. (по решение на Академичния съвет на УНСС) почетното звание „Доктор хонорис кауза”, е трябвало да отпуска на Ректора на УНСС изключително крупни суми (в размер на милиони левове) - при това съвсем отделно от онези пари, които са били заложени в бюджета.

Обществена тайна е и фактът, че бившият (от 1999 г. до 2006 г.) Главен прокурор Никола Филчев получи възможността да се яви на конкурс за професор и да бъде назначен на професорска длъжност именно в Юридическия факултет на УНСС едва след като стана изключително близък приятел на легендарния мафиот и командос от специалните държавни служби (и доцент в УНСС!!!) Алексей Петров, и най-вече едва след като великодушно бе подарил на Ректора на УНСС Борислав Борисов един луксозен автомобил, който предвидливо е бил удачно подбран и конфискуван в полза на държавата. Впрочем, не само е обществена тайна, но и самият Ректор на УНСС Борислав Борисов официално е признал в медиите (24 септември 2008 г., в-к „Шоу”), че има съвместен бизнес (общи охранителни фирми!!!) с фамозния Алексей Петров - свръхсекретен функционер на подчинените на мафията държавни специални служби.

Обществена тайна е и фактът, че самият Ректор на УНСС проф. Борислав Борисов е не само бивш висш кадър на ЦК на ДКМС, не само бивш член на престъпната БКП, не само бивш партиен секретар, не само депутат от 39-ото Народно събрание (естествено от листата на БСП!!!), но и личен приятел и институционален съветник на тотално компрометирания като агент („Гоце”) на престъпната комунистическа Държавна сигурност Президент на РБ Георги Първанов, както и личен приятел на рецидивния тотално нагъл криминален престъпник и бивш Министър на вътрешните работи Румен Петков. Впрочем, според публично изявление в медиите синът на Президента Георги Първанов (Ивайло) съвсем достойно, самостоятелно и дори без знанието както на баща си, така и на неговия личен приятел Б. Борисов, почти „ПРИ ПЪЛНА КОНСПИРАТИВНОСТ”, се е бил явил на конкурсен изпит и с пълен отличен успех е станал студент по специалността „финанси” именно в УНСС.

12 Октомври 2009 г. Янко Н. Янков

*******