2020-10-22

332 Меморандум 5559 казус

Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По време на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи.

Адрес: ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com

Web site: http://iankov.blogspot.com/ ;       Web site: http://iankoiankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 103,  стр. 1 2 3 4 5

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName  

=========================================================

21 Октомври 2020 г.

332-ри Персонален Меморандум, 5559-ти Приоритетно актуален казус

            До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор: ПРОВОКАТИВНО, акуратно и добронамерено Ви уведомявам, че вашите официални или конклудентни лични и институционални ВИСОКО-ЕКСПЕРТНИ МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ТУК ВИЗИРАНИТЕ КАЗУСИ, ще залегнат в съдържанието на моите предстоящи да бъдат публикувани документални книги.

            Във връзка с това официално ще търся отговор на въпросите:

            Какво е за Вас Правото: въздигнатата в Закон Воля *на Владетеля, *на Ръководителя на Комунистическата Партия, *на Главатаря на НеоКолониалната Правителствено-Мафиотска Хунта, *ИЛИ НЕЩО ДРУГО?

            На Кого и на Какво служите там, в Бърлогата на Звяра – на Справедливостта и Правото или на Българския клан на НеоКолониалния Нео-Либерално-Глобалистичен конгломерат на Световният Банкстеризъм {Банкерски Гангстеризъм, bankster, banksterism, изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт - „Glass-Steagall Act“}?

            Тези високоавторитетни научни звания и статуси, които имате, ЗА КАКВО СТЕ ГИ ПОЛУЧИЛИ - ЗА ПРЕДАННОСТ КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА, ИЛИ ЗА ПРЕДАННОСТ КЪМ ПРЕСТЪПНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ХУНТА???

            До: *проф. д.ю.н. Васил Мръчков; *проф. д-р. Никола Филчев; *проф. д-р Момяна Гунева; *проф. д-р Валери Димитров; *проф. д.ю.н. Георги Митов; *Проф. д.ю.н. Костадин Бобев; *Проф. д-р Христина Балабанова; *Проф. ик.н. Гошо Петков; *Доц. д-р. Ива Пушкарова; *Доц. д-р Маргарита Златарева; *Проф. д-р Габриела Белова; *Гл.ас. д-р Павел Смолички; *Гл. ас. д-р Ивайло Цонков; *Гл. ас. д-р Капка Георгиева; *Валери Първанов; *Славка Славова; *Георги Илиев; *Румен Киров; Е-mail: press@prb.bg;

- - - - - - -

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” №2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - -

         До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ №24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg ;

- - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращия в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейаски институции и личности, ***авторитетни български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки.

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

             

 

            Преди всичко „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Престъпническо Внимание на факта и обстоятелството, че:

            tпоради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

            tименно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

            макар и днес в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

            все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

- - - - - - -

            Така, в контекста на тази, вероятно прекалено илюзорна надежда, акуратно уведомявам, че предстои подготвянето и издаването на поне няколко нови електронни и книжни издания, сред които са напр.:

***Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, Издателство „Янус”, С., 2020, ххх  стр., ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

- - - - - - -

            Впрочем, акуратно уведомявам тук визираните адресати, че надлежно официално съм регистрирал и получил т. нар. Международни издателски номера (ISBN) за издаването на следните две мои ДОКУМЕНТАЛНИ книги:

***Янко Янков, Престъпната дейност на Главния Прокурор Иван Гешев, Том 1, Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN 978-619-7008-45-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

***Янко Янков, Престъпната дейност на Главния Прокурор Иван Гешев, Том 2, Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN 978-619-7008-46-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

В тех ще бъдат включени КАКТО (досегашните и следващите!!!) текстове от тук визираната серия „Персонални Меморандуми”, ТАКА И 140 (сто и четиредесет) текстове от серията „Казуси”.

            Впрочем, вероятно ще бъде формиран и Том 3!!!

- - - - - - -

ІІ.

            Тук и сега, с оглед тук визирания приоритетно актуален казус акуратно обръщам Вашето внимание на факта

{***Виж: Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков, Общ брой резултати: 103, стр. 1 2 3 4 5  http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName ;

***Виж Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html },

            че в списъка на вече надлежно официално обявените електронно и печатно готови мои книги фигурира и следната книга:

            82.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 29. Чии ovarium крепи президентът Румен Радев? (25 персонални меморандуми), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 253 с, ISBN: 978-619-7008-30-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

- - - - - - -

            Казус: „Чии ovarium крепи президентът Румен Радев?.Извършил ли е престъпление, като при кандидатирането си за Президент на България е скрил от избирателите факти и обстоятелства, които, ако са били известни, той не би бил избран; и така, чрез това негово ПРЕСТЪПНО деяние, той фактически

             противоправно е обезпечил сключването с Обществото и Държавата на юридически невалиден Конституционно-Държавно-Правен Договор

            за неговото ИЗБИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ като Президент на България.

            Също така: гражданското лице Румен Радем бил ли е и придължава ли да бъде така нареченото

            „Агент под прикритие” на определени специални служби или други подобни и аналогични формирования,

            които именно са били и са заинтересовани от това той, във функционалността му на Президент на България фактически да изпълнява функции и задълженвия, които са в полза на съответните задкулисни формирования, а не на българското Общесто и на Държавата България?

            Тук и сега акуратно прилагам текст, взет от моя профил във Фейсбук.

- - - - - - -

Блокираха профила ми Фейсбук заради тази публикация

Янко Янков

20.10.2020

Президентът е скрил от обществото, че е член на масонската ложа в Пловдив. Оттам са близките му отношения с Георги Гергов и други видни личности от тайната организация. Радев е поканен и става член, докато работи във военновъздушната база „Граф Игнатиево“.

 

afera.bg

АФЕРА.БГ | РУМЕН РАДЕВ Е СКРИЛ, ЧЕ Е МАСОН

Журналистически разследвания

 

Радка Сиренкова Всички са вързани в зависимости и договорки. В това няма партиен или политически цвят, защото всички са едно - БКП и службите. Днешните масони са корпоративни организации за разпределение на пари и власт, част от дълбоката държава. Нямат нищо общо с онези братсва, в които членуваха нашите революционери и просветители... Ако личности като Софроний, Петър Берон, Раковски, Левски..... гледат какви са днешните масони, направо ще пристъпят към изпълнение на наказанията, които са записани от Левски в Устава на БРЦК.

Dimitar Georgiev Забранено ли е масонското движение в България?И ако не е,защо е тая врява?

Радка Сиренкова Това днешно масонство няма нищо общо с истинските ложи и братства на тамплиери, розенкройцери, зидари и пр. В България това са кръговете на корпоративни интереси и престъпност.

Maria Deliivanova Те почти всички са масони и ББ, Горанов, Каракачанов и т.н... Сред масоните има адвокати, съдии, министри, лошото е, че забравят какво означава масон

Vjacheslav Atanasov Не може,обаче,да скрие ,че е ръб.

 

Георги Пашевъ Ако е масон, значи му предстои бляскаво политическо бъдеще

 

Nikolai Pankov Няма закон, като в царство България, който да забранява тайните общества! Но има морален аспект и за това с другия масон Мустафа Хаджи си хортуват!

Иван Романов Срещу българския народ се води война.Той системно е унищожаван.Президента много добре знае за какво става въпрос.От позицията,която заема има достатъчно възможности да се намеси.Но не го прави.Очевидно има поставена цел,която всички са задължени да изпълняват.До сега резултатите са убийствени за хората.Всеки трябва да си прави извода.

 

Bojidar Vitanov За да ги КОНТРОЛИРА,ДС ги направи МАСОНИ.Това са предимно КРАДЦИ и ИЗМАМНИЦИ.Няма комунист,който да не е КРАДЕЦ.Ако случайно се появи такъв ,ДС го ИНЖЕКТИРА МОМЕНТАЛНО с някой и друг милион и той става ЗАВИСИМ.Ще ви дам един пример,за който знаят малцина.На космонавта ГЕОРГИ ИВАНОВ му бяха преписани огромни ОТКРАДНАТИ ТЕРЕНИ ,които се превърнаха в ИГРИЩА ЗА ГОЛФ.Сега ИВАНОВ е собственик на тези игрища за които са инвестирани ОГРОМНИ ПАРИ.Като знаем,че БЪЛГАРИТЕ "ИГРАЯТ" непрекъснато ГОЛФ,така и космонавта стана зависим "собственик" и КРАДЕЦ на ДС бандите.

 

Янко Янков Dimitar Georgiev За всички български граждани не е забранено членуването в такъв тип организации; НО за високопоставените кандидати за държавни функционери и за вече избраните такива, е забранено да скриват от обществеността този и друг подобен тип факти и обстоятелства,

НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТЪЙ КАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ДЪРЖАВНО-ДЛЪЖНОСТНИ ФИГУРИ, СКРИВАНЕТО НА ТОЗИ ФАКТ Е ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕ СЧИТАНО, ЧЕ ТОЙ Е ИЗВЪРШИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ТЪЙ КАТО Е НАРУШИЛ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА НЕГОВИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВЕН ДОГОВОР С БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

Т.е. поне според моите скромни познания в сферата на Правото, това лице НЕ САМО Е ДЛЪЖНО НЕЗАБАВНО ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА, НО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСЪДЕНО.

 

Янко Янков Dimitar Georgiev НЕЩО ПОВЕЧЕ - нужно е разследване

дали това лице е имало и има фактическия статус на високопоставен агент под прикритие,

изпратен от господарите му там, не само да обезпечава техната БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЕХ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НО И САМИЯТ ТОЙ ДА ИЗВЪРШВА ТАКИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

В ПОЛЗА НА ГОСПОДАРИТЕ, НА КОИТО Е АГЕНТ ПОД ПРИКРИТИЕ.

 

*****

            В тук визирания казус изрично и категорично ясно настоявам:

            tttДа получа КАКТО абсолютно пълен достъп, ТАКА И КОПИЯ от цялостната институционална документация по тук визирания казус;

            tttДа бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната престъпна дейност.

21 Октомври 2020 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа