2020-07-17

(16 Юли 2020 г.), 79 казус,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

(16 Юли 2020 г.), 79 казус,

            До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР, т.е. нещо като Пълновластен Столичен Шериф, ул. Антим І, № 5, София-1303; дипломиран в УНСС специалист по мениджмънт и маркетинг; воененно-полицейски специалист от специалните служби по провеждането на секретни разузнавателни, рутинни и остро-елиминационни оперативни мероприятия;

            ДИРЕКТЕН (непосредствен) ОПЕРАТИВНО ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН СЪУЧАСТНИК в (на) извършените от 21 до 25 Декември 2019 г. и от 13 Април до 15 Май 2020 г.срещу мен и членовете на семейството ми ДВЕ ОТДЕЛНИ КОМПЛЕКСНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЩО СЕДЕМ (7) ЕКСПЕРТНО РАЗКОНСПИРИРАНИ И КОНСТАТИРАНИ ОТ МЕН КОНКРЕТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МОДИФИКАЦИИ НА ОСТРО-ЕЛИМИНАЦИОННИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ на секретните специални служби на престъпната неоколониална българска Правителствено Мафиотската Хунта на Либералния Глобализъм; E-mail: sdvr@mvr.bg.

- - - - - - - - - - - - -

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Член на Експертния Съвет при Главния Прокурор Иван Гешев; Главен Прокурор на НРБ в периода 1987-1989 г. С него сме се познавали далеч, далеч, преди това. В продължение на дълги години сме били колеги в Института за Правни науки при БАН, в ЮФ при Софийския университет и ЮФ при Пловдивския университет. e-mail: press@prb.bg

            Точно през същото време, когато той бе Главен Прокурор, аз бех в затвора и не само аз, но и всичките ми близки хора, беха подложени на неимоверно жестоки репресии, а най-близките ми фактически беха убити! Искам да получа неговото официално публично оповестено мнение относно моята и на близките ми хора ВИНОВНОСТ по онова време и неговото участие в нашите репресии!!! НЕЩО ПОВЕЧЕ – КАКВА Е НЕГОВАТА РОЛЯ ДНЕС – КАКТО СПРЯМО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ТАКА И СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА!!!!;

- - - - - - - - - - - - -

            До проф. д-р. Никола Филчев, Главен Прокурор на РБ в периода 1999-2006 г. и другите членове на Експертния Съвет при действуващият от 18 Декември 2019 г. абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България, e-mail: press@prb.bg

            С ВСИЧКИТЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ЛИЧНО, И ТО ОТДАВНА. Искам да получа техното официално публично оповестено мнение относно ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА СЪЩНОСТ НА ВСИЧКИТЕ КАЗУСИ, които са поставени от мен на „вниманието” на ПРЕСТЪПНИЯТ, АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР Иван Гешев.

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен {НЕО-Троцкистко-Соросоиден} концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: *чужди дипломатически мисии, *авторитетни световни и европейаски институции и личности, *авторитенти български личности;

            До всички, така наречени лично от самият Главатар на Хунтата тулупи и мисирки.

- - - - - - - - - - - - - 

      

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -

Актуална юридическа проспективна ретроспекция

на все още действащите включително и днес

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК,

през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304

на Първи отдел на Шесто управление на ДС:

вербуване на съседите и обкръжението на обекта

и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие

В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - -

В тук визираната документална серия става въпрос за

„Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”,

ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС.

- - - - - - -

79 казус

            Секретното Оперативно Мероприятие (СОМ) „Шестият етаж”. ПРЕСТЪПНА, ШИРОКОСПЕКТЪРНА, ТЕРОРИСТИЧНО-ШАНТАЖНА, РЕПРЕСИВНА, СОЦИАЛНО-ЕЛЕМИНАЦИОННА, КОМПРОМАТНА И ПРОЧЕЕ ДЕЙНОСТ на Специалните служби на Правителствено-мафиотската хунта, стратегически прецизно предварително планирана, насочена срещу мен, членовете на семейството ми и на фамилията ми, както и срещу множество други, приятелски, колегиално-професионално или дори инцидентно свързани с мен лица.

            Казуса е основан върху следната документалност:

            (06 Февруари 2020 г.), Седми (7-ми) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България;

            На 21 Юни 2010 г. Нападение и побой над проф. Янко Янков. Фактическо участие на Бойко М. Борисов като Премиер, официално писмено уведомен за планираното мероприятие, но ... отказал да го предотврати.

            Поръчител или изпълнител и обезпечител на поръчката е Премиерът Бойко Борисов???

            Ако е САМО изпълнител и обезпечител:

            ПЪРВО: Кой или Кои са неговите български, интернационални и транснационални господари, поръчители и обезпечители на ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БОЙКО БОРИСОВ И В ЧАСТНОСТ на извършеното покушение???

            ВТОРО: Каква е била целта на покушението – опит за драстична демонстративна публична екзекуция или нещо друго???

            ТРЕТО: Ще бъде ли най-после извършено прецизно разследване???

 

            Тъй като ОТГОВОР НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ОТ ВИЗИРАНИЯТ АДРЕСАТ, изрично и категорично ясно настоявам за разследване на този факт и това обстоятелство, при което да бъде изяснено

            ДАЛИ ТОЗИ ВИСОКОПОСТАВЕН АДРЕСАТ Е ДЕЙСТВУВАЛ КАТО ГОСПОДАР на Специалните служби ИЛИ КАТО вербувани от СЪЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ специални служби и КАТО изпълнител на престъпната воля на тези служби и на техните господари.

            Изрично и категорично ясно обвинявам Главния Прокурор в покровителствувано обезпечаване на безотговорността .

           Чии ovarium (или „нещо” друго) крепите там, „уважаеми” официални функционери и адресати на всички предишни (досегашни) и на тук визираният казус???

16 Юли 2020 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

 

(16 Юли 2020 г.), 78 казус,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

(16 Юли 2020 г.), 78 казус,

            До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР, т.е. нещо като Пълновластен Столичен Шериф, ул. Антим І, № 5, София-1303; дипломиран в УНСС специалист по мениджмънт и маркетинг; воененно-полицейски специалист от специалните служби по провеждането на секретни разузнавателни, рутинни и остро-елиминационни оперативни мероприятия;

            ДИРЕКТЕН (непосредствен) ОПЕРАТИВНО ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН СЪУЧАСТНИК в (на) извършените от 21 до 25 Декември 2019 г. и от 13 Април до 15 Май 2020 г.срещу мен и членовете на семейството ми ДВЕ ОТДЕЛНИ КОМПЛЕКСНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЩО СЕДЕМ (7) ЕКСПЕРТНО РАЗКОНСПИРИРАНИ И КОНСТАТИРАНИ ОТ МЕН КОНКРЕТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МОДИФИКАЦИИ НА ОСТРО-ЕЛИМИНАЦИОННИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ на секретните специални служби на престъпната неоколониална българска Правителствено Мафиотската Хунта на Либералния Глобализъм; E-mail: sdvr@mvr.bg.

- - - - - - - - - - - - -

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Член на Експертния Съвет при Главния Прокурор Иван Гешев; Главен Прокурор на НРБ в периода 1987-1989 г. С него сме се познавали далеч, далеч, преди това. В продължение на дълги години сме били колеги в Института за Правни науки при БАН, в ЮФ при Софийския университет и ЮФ при Пловдивския университет. e-mail: press@prb.bg

            Точно през същото време, когато той бе Главен Прокурор, аз бех в затвора и не само аз, но и всичките ми близки хора, беха подложени на неимоверно жестоки репресии, а най-близките ми фактически беха убити! Искам да получа неговото официално публично оповестено мнение относно моята и на близките ми хора ВИНОВНОСТ по онова време и неговото участие в нашите репресии!!! НЕЩО ПОВЕЧЕ – КАКВА Е НЕГОВАТА РОЛЯ ДНЕС – КАКТО СПРЯМО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ТАКА И СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА!!!!;

- - - - - - - - - - - - -

            До проф. д-р. Никола Филчев, Главен Прокурор на РБ в периода 1999-2006 г. и другите членове на Експертния Съвет при действуващият от 18 Декември 2019 г. абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България, e-mail: press@prb.bg

            С ВСИЧКИТЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ЛИЧНО, И ТО ОТДАВНА. Искам да получа техното официално публично оповестено мнение относно ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА СЪЩНОСТ НА ВСИЧКИТЕ КАЗУСИ, които са поставени от мен на „вниманието” на ПРЕСТЪПНИЯТ, АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР Иван Гешев.

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен {НЕО-Троцкистко-Соросоиден} концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: *чужди дипломатически мисии, *авторитетни световни и европейаски институции и личности, *авторитенти български личности;

            До всички, така наречени лично от самият Главатар на Хунтата тулупи и мисирки.

- - - - - - - - - - - - - 

      

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -

Актуална юридическа проспективна ретроспекция

на все още действащите включително и днес

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК,

през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304

на Първи отдел на Шесто управление на ДС:

вербуване на съседите и обкръжението на обекта

и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие

В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - -

В тук визираната документална серия става въпрос за

„Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”,

ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС.

- - - - - - -

78 казус

            Секретното Оперативно Мероприятие (СОМ) „Шестият етаж”. ПРЕСТЪПНА, ШИРОКОСПЕКТЪРНА, ТЕРОРИСТИЧНО-ШАНТАЖНА, РЕПРЕСИВНА, СОЦИАЛНО-ЕЛЕМИНАЦИОННА, КОМПРОМАТНА И ПРОЧЕЕ ДЕЙНОСТ на Специалните служби на Правителствено-мафиотската хунта, стратегически прецизно предварително планирана, насочена срещу мен, членовете на семейството ми и на фамилията ми, както и срещу множество други, приятелски, колегиално-професионално или дори инцидентно свързани с мен лица.

            Казуса е основан върху следната документалност:

            (20 Февруари 2019 г.), Осемнадесети (18-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум ***До (01) Председателя на Народното събрание; ***До (02) Президента на България; ***До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България; ***До (04) Министъра на вътрешните работи; ***До (05) Главния прокурор.  

            (20 Февруари 2020 г.), Деветнадесети (19-ти) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България.

            Уточнявам отделни аспекти от визираната документалност.

            В частност, ТУК И СЕГА СЕ ПОЗОВАВАМ на ЦЯЛОСТНИЯТ ТЕКСТ на моят датиран на 29 Юли 2018 г. „Сто и деветнадесети (119-ти ) Меморандум до Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи”, ОТНОСНО ЖЕСТОКАТА ПЕРВЕРЗНА РАЗПРАВА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И НА ФАМИЛИИТЕ НА ОБЕКТИТЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ОТ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО ДНЕШНИЯ ДЕН, А И СЛЕД НЕГО.

            В частност, ТУК И СЕГА СЕ ПОЗОВАВАМ на СЛЕДНИЯТ ИЗРИЧНО ЯСНО ФОРМУЛИРАН И ЗАПИСАН ТЕКСТ: За пореден път ПРИПОМНЯМ на тук визираният престъпен изверг, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи, че на 26 Юни 2018 г., изключително високопоставена личност, изрично и пределно ясно ме ПРЕДУПРЕДИ или УВЕДОМИ, ЧЕ ПРИ АКТИВНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИСЛУЖБИ (старите и новите кадри на комунистическата ДС, ДАНС, ГДБОП, МВР начело със самият Министър Валентин Радев, свързаните с Премиера Бойко Борисов държавни и недържавни специализирани „екипи” за директни и косвени убийства, профилактични прочиствания и дисциплиниращи вразумявания)

            СА ПЛАНИРАЛИ ДА ИЗВЪРШАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ НЕ САМО МОЕТО ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО УБИЙСТВО (ПОРАДИ МОЯТА ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА НЕПРЕКЛОННА СЪПРОТИВА) НО И „ФАКТИЧЕСКО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ СЦЕНАТА” НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА, КОИТО БИХА ИМАЛИ МОТИВАЦИЯТА ДА ИСКАТ И ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ.

            НЕЩО ПОВЕЧЕ – ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ БЕ КАЗАНО, ЧЕ ТАКИВА МЕРОПРИЯТИЯ СА ПЛАНИРАНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ЖИТЕЙСКАТА СЦЕНА НА ПОНЕ ОЩЕ НЯКОЛКО ДОЗИНИ ТИПОВЕ КАТО МЕН.

            После, още на другият ден от други авторитетни източници узнах, че ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ПО ЛИЧНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА САМИЯТ ПРЕМИЕР е било предприето стратегическото и тактическото изпълнение на специално секретно оперативно мероприятие за осъществяването на т. нар. „тотална профилактика” на абсолютно всички личности в цялата страна, относно които специалните служби до сега „НЕЕФЕКТИВНО” са прилагали т. нар. „рутинни дисциплиниращи мероприятияза т. нар. „контролирано вразумяване” на обществено-политическото поведение.

            Така, от Септември 2016 г. до началото на Юни 2018 г. ВЪВ ВСИЧКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ на такава „профилактика” са били били подложени повече от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            относно които вече е било констатирано (установено), че са не само активни изразители, но и потенциални експлозивни носители на високо вербално и поведенческо критично несъгласие с провежданата от държавната власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа,  икономическа и културна ценностна система.

            При това изрично и категорично ясно ми бе казано, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визирания период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на „профилактични разговори”, но и на „временно”, за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа арестантско задържане при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            Също така узнах, че при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее,

            включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато

            не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.”.

            Също така изрично и ясно ПРИПОМНЯМ, ЧЕ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СЪМ ГО ЗАЯВЯВАЛ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМ С АДЕКВАТНО ВЕРИФИЦИРАНА ДИСКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2018) ГОДИНА специалните служби на правителствено-мафиотската хунта са били ПРОВЕЛИ ИНТЕНЗИВНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ под кодовото наименовие „КАРАНТИНИРАНЕ НА ВИРОГЛАВЦИТЕ”;

            при които меропирятия са били образували такива като това абсолютно фалшиви полицейски и прокурорски разследвания СРЕЩУ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МИЛИОН ЗНАКОВИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО СА НОСИТЕЛИ НА ВИСОК ЕТНО-НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕВРОПИЙСКИ ДУХ.

 

            Тъй като ОТГОВОР НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ОТ НИТО ЕДИН ОТ АДРЕСЕТИТЕ, изрично и категорично ясно настоявам за разследване на този факт и това обстоятелство, при което да бъде изяснено

            ДАЛИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ са действували КАТО ГОСПОДАРИ на Специалните служби ИЛИ КАТО вербувани от СЪЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ специални служби и КАТО изпълнители на престъпната воля на тези служби и на техните господари. Изрично и категорично ясно обвинявам Главния Прокурор в покровителствувано обезпечаване на безотговорността .

           Чии ovarium (или „нещо” друго) крепите там, „уважаеми” официални функционери и адресати на всички предишни (досегашни) и на тук визираният казус???

16 Юли 2020 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа