2009-07-31

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6

Address for letters:

Янко Н. Янков

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

*********************************************************************

31 Юли 2009 г.

До Главния прокурор на България

бул. „Витоша” № 2

1000 София

E-mail: n.markov@prb.bg

E-mail: jalbi@prb.bg

E-mail: v.draganovaa@abv.bg

Е-mail: ksitnilski@prb.bg

Към: Вх. № 2821 / 2009 г.

До Софийския Районен прокурор

Е-mail: rp_sofia@prb.bg

към пр. пр. № 4796/2009 г.

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

E-mail: primeminister@government.bg

Към: 4379 / 2009 г.

До г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” 29

1000 София

E-mail:

До Държавната комисия

по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

бул. „Княз Дондуков” № 8-10

1000 София

Е-mail: dker@dker.bg

Е-mail: Complaints@dker.bg

Към: вх. № Е-11Я-00-3/ 2009 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6”,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html

Предишните текстове, посветени на същата тема, можете да прочетете на следните електронни адреси:

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.? , 2009-05-24, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2 , 2009-05-25, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г. - 3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html.

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html.

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5”, 2009-07-29, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html.

Първо:

Несъмнено, много добре ви е известно не само от медиите (все пак виж информационната статия на журналистката Елена Иванова във в-к „Новинар” от 27.07.2009 г.), но и от моите надлежно депозирани във вашите офиси писмени изложения, че само преди няколко дни институционалните представителни лица на електроснабдителното дружество „ЧЕЗ” (CEZ) за за пореден път официално, шумно и нагло са демонстрирали пълно незачитане и погазване на принципите и нормите на Правото, на принципите и нормите на Правовото общество, на принципите и нормите на Правовата държава, на официално действуващите в България правни и законови норми, на някои от изричните разпореждания на българската изпълнителна правителствeно-административна власт, и най-вече - на човешките права на българските граждани.

Несъмнено много добре ви е известно, че институционалните представители на въпросната електроснабдителна фирма, която обслужва повече от два милиони (2 000 000) абонати демонстративно са заявили, че ще прекъсват електроснабдяването на всичките онези абонати, които не са благоволили да предоставят на фирмата номерата на своите мобилни телефони, за да получават на тях ултимативни уведомления както относно величината на дължимата сума, така и относно крайния срок на нейното заплащане.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че както всичките български граждани, така и абонатите на въпросната фирма не са длъжни да имат на разположение въпросната скъпо струваша комуникативна техника; както и че онези, които все пак притежават такава техника, не са длъжни да предоставят номерата за комуникация - просто защото тези номера принадлежат към неприкосновената лична сфера; още повече че чрез въпросната техника винаги и по всяко време може да бъде проследявано с точност до два метри не само местопребиваването на всеки собственик на такава техника, но и да бъде проследявано съдържанието на абсолютно всички разговори, с което може да се навлиза в абсолютно неприкосновената сфера на трети лица.

На всичко отговере на всички вас несъмнено много добре ви е известно, че съгласно принципите и нормите на Правото въпросната фирма няма абсолютно никакво право да прекъсва токоснабдяването на своите абонати под предлог за парични претенции, особено когато величината на тези претенции е въпрос на правен спор, за решаването на който е компетентен единствено съдът.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че считано още от първи юли въпросната фирма е длъжна да изостави т. нар. „тримесечно отчитане” и тотално да премине към т. нар. „едномесечно отчитане”; а в този именно контекст вие несъмнено вече много добре знаете, че въпросната фирма демонстративно е отказала да се съобрази с това изискване и е предпочела да продължи да нарушава правата на българските граждани.

На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че използувайки рекетьорски финансово-счетовни трикове, свързани именно с т. нар. „тримесечно отчитане”, само за една година въпросната фирма е „сполучила” да ограби своите два милиони абонати с колосалната сума 160 000 000 (сто и шейсет милиони) левове. Всичките вие много добре знаете в чии престъпни джобове са отишли тези пари, но нека засега извадя от контекста на изложението този въпрос!!!

Второ:

Тук и именно в контекста на последните публично заявени престъпни претенции на институционализираните лица на въпросната фирма поставям следното основано върху Правото и Закона ИСКАНЕ:

В името на най-строгото спазване на принципите и нормите на Правото, на Правовото общество, на Правовата държава и на човешките права на българските граждани е необходимо е да озаптите чрез административни и прокурорски актове институционалните лица на въпросната фирма.

По-конкретно:

Необходимо е да санкционирате въпросното престъпно намерение на въпросната фирма за спиране на електрозахранването и да предупредите институционалните лица на фирмата, че съгласно принципите и нормите на Европейското и българското Право електрозахранването на абонатите може да бъде прекъсвано единствено по решение на съда, където именно гражданите да имат възможността да оспорят престъпните претенции на фирмата, а фирмата да има възможността да докаже основателността и правосъобразността на своите претенции.

Ако всичките вие не направите такова санкционно въздействие върху институционалните лица на въпросната фирма, това несъмнено ще има характера на извършено от самите вас престъпно погазване на възложените ви конституционни задължения, а отделно от това ще представлява факт, обосноваващ отговорността на държавата за причинените вреди.

31 Юли 2009 г. Янко Н. Янков

2009-07-29

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5

Address for letters:

Янко Н. Янков

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

*********************************************************************

29 Юли 2009 г.

До Главния прокурор на България

бул. „Витоша” № 2

1000 София

E-mail: n.markov@prb.bg

E-mail: jalbi@prb.bg

E-mail: v.draganovaa@abv.bg

Е-mail: ksitnilski@prb.bg

Към: Вх. № 2821 / 2009 г.

До Софийския Районен прокурор

Е-mail: rp_sofia@prb.bg

към пр. пр. № 4796/2009 г.

His Excellency

Mr. P. Nikiforos Diamandouros -

EUROPEAN OMBUDSMAN

1 Avenue du President Robert Schuman

CS 30403

B.P. 403

F – 67001 Strasbourg Cedex

France

Web site:

http://www.euro-ombudsman.eu.int/cv/en/default.htm

E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

E-mail: primeminister@government.bg

Към: 4379 / 2009 г.

До г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател и

Министър на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” 29

1000 София

E-mail:

До Държавната комисия

по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

бул. „Княз Дондуков” № 8-10

1000 София

Е-mail: dker@dker.bg

Е-mail: Complaints@dker.bg

Към: вх. № Е-11Я-00-3/ 2009 г.

До Негово Превъзходителство

г-н Пол Бейер -

Посланик на Кралство Швеция в България и

Представител на ротационното председателство

на Европейския съюз

ул. „Алфред Нобел” № 4

1113 София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se

До Негово Превъзходителство

г-н Мартин Клепетко -

Посланик на Република Чехия в България

бул. „Янко Сакъзов” № 9

1504 София

Е-mail: sofia@embassy.mzv.cz

До Представителство на Европейската комисия в България

(Европейска комисия. Европейският Съюз в България)

ул. „Московска” № 9

1000 София

Web site: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

E-mail: Delegation-Bulgaria@cec.eu.int

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите -

членове на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария

(на пощенските и E-mail-адресите)

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5”, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html

Предишните текстове, посветени на същата тема, можете да прочетете на следните електронни адреси:

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.? , 2009-05-24, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2 , 2009-05-25, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html ;

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г. - 3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html.

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html.

Първо:

Вчера, 28 Юли 2009 г., само един ден след официалното тържествено институционализиране на новото Правителство на България, действуващата електроснабдителна фирма „ЧЕЗ” (CEZ) - официален собственик на Чешката държава, за пореден път официално демонстрира пълно незачитане и погазване на принципите и нормите на Правото, на принципите и нормите на Правовото общество, на принципите и нормите на Правовата държава, на официално действуващите в България правни и законови норми, на изричните разпореждания на българската изпълнителна правителствeно-административна власт, и най-вече на човешките права на българските граждани.

В официално публикувани в медиите изявления, включително и на регионалния Директор на фирмата за България Любош Павлас, не само нагло се заявява и демонстрира категоричен отказ за съобразаване с Правото, с българските закони и с изричните разпореждания на съответните правителствоно-административни институции, но и с превозходно отработен типичен комуноидно-фашисоиден рефлекс се заявява, че фирмата ще спира тока на всеки български гражданин, който сам не превие по коленопреклонен и робски начин гръб под страх от непоносими икономически репресии и не се втурне да съобщава на фирмата своите, иначе съвсем лични данни, като напр. електронни телефонни номера на мобилни телефони, чрез които, както много добре е известно, винаги може да се извършва проследяване на местопребиваването на всеки човек с точност до два метра.

Не считам, че тук и сега е нужно да посочвам конкретните измерения на новото чудовищно престъпно поведение (деяние) на преставителите на посочената фирма.

Всички Вие - адресатите на настоящено мое изложение - несъмнено притежавате ако не личната, то поне институционалната възможност да проучите измеренията на престъпното посегателство върху Правото, Българския Закон и човешките права на българските граждани; дори нещо повече – вие имате институционалното задължение да извършите това!

Всичките вие несъмнено сами можете да си дадете ясна сметка относно това:

Þче въпросното демонстративно престъпно поведение на представителите на въпросната фирма е избрано за проявление съвсем неслучайно именно само един ден след встъпването във функция на новото Правителство на България;

Þи че това, всъщност, е направено, за да може още от първия ден на Новото управление да бъде пределно и недвусмислено ясен отговорът на въпроса: „Дали новото Правителство на България ще бъде обвързано с Европа, с Европейското Право и човешките права, или ще продължи досегашната стратегия на обвързаността на досегаште правителства с транстмутиралите в Червена мафия структури на съветската Червена Армия, КГБ и ДС”.

Второ:

Обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:

Þна 18 Февруари 2009 г. съм регистрирал в офисите на Главния прокурор и на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) специално и обстойно искане за разследване на конкретно посочена престъпна дейност, извършена от представители на посочената фирма;

Þна 17 Април 2009 г. съм регистрирал в Столичната Дирекция на вътрешните работи (ул.„Антим І” № 5, полицейски инспектор Д. Иванов) специално и обстойно искане за извършване на разследване на конкретно посочена престъпна дейност на представители на посочената фирма;

Þна 21 Май 2009 г. съм регистрирал изключително обстойно правно гледище, предоставено в офисите на Посланика на Чехия, Европейския омбудсман, Главния прокурор на България, Министър-Председателя на България и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);

Þна 25 Май 2009 г. съм регистрирал в Столичната Дирекция на вътрешните работи (ул. „Антим І”, № 5, полицейски инспектор Д. Иванов) ново (второ) специално и обстойно искане за извършване на разследване на конкретно посочена престъпна дейност на представители на посочената фирма;

Þна 25 Май 2009 г. съм регистрирал в офисите на българския Главен Прокурор и на Посланика на Чехия ново специално и обстойно правно гледище относно престъпната дейност на представителите на посочената чешка фирма (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);

Þна 05 Юли 2009 г. съм регистрирал (депозирал) в офисите на Посланика на Кралство Швеция (в качеството му на представител на ротационното председателство на ЕС) и на Посланика на Чехия специално и обстойно правно гледище (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);

Þна 15 Юли 2009 г. съм регистрирал (депозирал) в офиса на Софийския районен прокурор (пр. пр. 4796/2009) специален текст, имащ характера на Протест срещу факта, че въпросното българско институционално (прокурорско) лице многократно е нарушило и продължава да нарушава моите суверенни права на заинтересовано лице да имам адекватен достъп до съдържанието на прокурорската преписка и така да мога да изработвам своя правна позиция.

Трето:

Специално обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:

Þче преди време, когато българската държава започна масово да разпродава изцяло или отчасти или да осъществява т. нар. концесионно предоставяне на икономически обекти, които до този момент бяха държавна собственост, не друг, а самият бивш шеф на българските шпиони по света - генерал Бриго Аспарухов - открито заяви пред медиите, че всички т. нар. бизнесмени, на които българската държава предоставя или продава тези обекти, въпреки техните външно авторитетни и будещи доверие западноевропейски или екзотични имена, всъщност са или непосредствено подчинени на българската Държавна сигурност, или на съветската КГБ агентурни физически лица, или са физически лица, които са непосредствено подчинени на някаква друга, тайна служба или мафия, с която нашите и руските тайни служби или мафии се намират в превъзходни партньорски взаимоотношения;

Þче съвсем неотдавна в българските медии широко бе коментирано, че в обявената като реална (но всъщност напълно фиктивна и рекетьорска) цена на тока, а също така и в многобройните други мафиотско-рекетьорски манипулации на енергийните фирми, са включени и заплатите на нашумели персони, принадлежащи към висшия ченгеджийски елит на българския филиал на КГБ и на вечно управляващата мафиотска структура, подвизаваща се като политическа партия и наричаща себе си Българска социалистическа партия (БСП) - юридическа и фактическа наследница на престъпната терористична организация, наречена Българска комунистическа партия (БКП) – и двете фактически съществуващи, но никога невъзникнали юридически;

Þче става въпрос за това, че цялата престъпна дейност на „ЧЕЗ Електро България АД е подчинена не само на изискването за удовлетворяване на специфично нейните и на нейните господари издръжка, но и на изискването за обезпечаване както личната висококонсумативна издръжка на живота на няколко личности, така и издръжката на мафиотската партия БСП (наследница на терористичната организация БКП);

Þче става въпрос за това, че в цената на тока в град София, в София-област и в Плевен, е калкулирана и заплатата на известния ченгеджийски функционер на ДС и КГБ – известният комунистически и социалистически лидер и „държавник”, скандалният депутат от 36-то и 37-то Народно събрание и набеден банкер на една от мафиотските банки, станала нарицателно известна с неговото име (тя бе наричана „Орсовка”) - Златомир Орсов, инкорпориран в т. нар. Надзорен съвет на електроснабдителната фирма на мястото на Севдалин Мавров, който доскоро бе и Главен секретар на престъпното мафиотско Правителство;

Þче става въпрос и за това, че като член на същия надзорен съвет на същата мафиотска фирма е инкорпориран и Антон Кутев, който е високопоставен член на Висшия съвет на мафиотската структура БСП;

Þче става въпрос и за това, че 67% от капитала на мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД е собственост на Чешката Република, а 33% е собственост на българската държава в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката; по-точно става въпрос и за това, че както самият Министър, така и всички високопоставени служители на въпросното Министерство, всъщност са служители именно на стоящата над цялата българска държава Енергийна Мафия; и че съвсем дребен щрих към колорита на картината е и фактът, че там - в качеството на съветник на Министъра и едновременно в качеството на непосредствен решаващ фактор в управлрението на въпросната фирма - е инкорпорирана небезизвестната ханъм Айсехел Руфи - съпруга на суперагента на КГБ и неизменен стълб на постокмунистическото мафиотско управление на България Ахмед Доган;

Þче става въпрос и за това, че все още действуващото официално регистрирано съдружие на Чавдар Георгиев, Красимир Стоянов, Златомир Орсов и Борис Велчев налива изключително мощна струя в мелницата на слуха, че протежираният от Президента Главен Прокурор на България и в момента действува не само като институционален прокурорски слуга на Червената Мафия, но и като изключително активен високопоставен мафиот, включително и като мафиот от структурата наЧЕЗ Електро България АД, за „оневиняването” на престъпленията на която фирма и за недопускане на каквато и да е отговорност той има изключително високопоставена и решаваща роля;

Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на високопоставеното покровителство на Главния прокурор Борис Велчев върху въпросната мафиотска фирма, когато софийският гражданин Веселин Узунов протестирал, че мафиотите го рекетират, като поискали от него да плати несъразмерната на потреблението сума от 55 (петдесет и пет) лева за един месец, в отговор мафиотската фирма му пратила сметко-фактура, съгласно която от нещастния собственик на едно съвсем малко жилище били поискали да заплати консумирана електроенергия за 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева само за един месец; която сума, впрочем, отговаря на размера на потребената електроенергия за месечното функциониране на една стоманолеярна или има равностойността на една десета от пазарната цена на целия имот;

Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма бе получила фактическата противоречаща на Правото, но прикрита зад „законови” норми възможност да извършва серия от финансово-счетоводни мафиотско-рекетьорски трикове, благодарение на които както всеки месец, така и всяко тримесечие да получава баснословни суми пари, които нямат абсолютно нищо общо с реалната консумания на електрическия ток и имат характера на стопроцентов рекетьорски мафиотски паричен приход;

Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма е получила като престъпен рекетьорски приход, според изчисленията на специалистите, повече от 160 000 000 (сто и шейсет милиони) левове;

Þче става въпрос и за това, че в пълно и драстично противоречие с Европейските правни нормативни правила въпросната фирма - собственост на чешкия клан на Руската Червена мафия, е получила фактическата възможност да бъде едновременен собственик на и да извършва както самата електроснабдителна дейност, така и контрола върху измерителните уреди; или иначе казано: Левият мафиотски мозък и джоб на „ЧЕЗ А. С.” извършва проверка на търговската почтеност на десния мафиотски мозък и джоб на същата тази „ЧЕЗ А. С..

Четвърто:

Специално обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:

Þче благодарение на мафиотската принадлежност на досегашните български правителства престъпната наглост на въпросната фирма на Чешкия клан на руската Червена мафия е ескалирала дотам, че тя си позволява да изнудва българските граждани, като изисква от тях колосални суми, цинично наричани „такса за възстановяване на електроснабдяването”, което електроснабдяване преди това е било спряно по абсолютно престъпен рекетьорски начин;

Þче „правото” си да нарушава по престъпен начин Правото и Закона въпросната мафиотска фирма „оправдава” и „обосновава” чрез т. нар. „Общи условия на договора”; при което, обаче, отказва да се съобрази с императивното разпореждане на чл. 3 на Закона за защита на потребителите (Д.В. бр.53/2006), съгласно текста на който е определена като недействителна всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите. В случая Недействителна и нищожна е всяка клауза, която отказва да съблюдава тези права или изключва прилагането на този закон в държава-членка на ЕС;

Þче за въпросната мафиотска фирма фактически не съществува и императивният Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент (възпроизведен в чл. 68а на националния ни закон), забраняващ всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството в защита на потребителите;

Þче в опитите си да разширява грабежа въпросната мафиотска фирма се опитва да събира авансово пари чрез въвеждане на т. нар. „тримесечно отчитане”, изтъквайки камуфлажния аргумент, че това било европейска практика.

Всъщност, никъде в Европейския съюз няма подобно нещо.

Тъкмо обратното - Европейска директива 32/2006 разпорежда заплащането да става само за реално изразходвани количества.

Нещо повече: в европейските страни никой не може да бъде лишаван от ток за това, че обстоятелствата са го лишили от възможността да си плати. Защото в правовите държави ползуването на електроенергия е право. Ако някой е безработен или социално слаб, практиката в ЕС е на такива ползуватели да се монтират ограничители на мощността, а самите те трябва да проявяват достатъчно лоялност, като внасят периодично по 10–15 евро, а остатъкът им се поема от общината. Въпросната мафиотска фирма, обаче, грубо престъпва Европейската директива, демонстрира флагрантно незачитане на фундаментални човешки ценности.

Дори нещо повече – въпросната мафиотска фирма предумишлено и целенасочено се старае да създава такива условия, при което да се гаври и да издевателствува над всички напълно платежоспособни граждани, от които се изисква да заплащат абсолютно неоснователни рекетьорски парични суми, и именно това обстоятелство се използува като аргумент за „недобросъвестно заплащане на дължими суми” и за рекетьорско прекъсване на електроснабдяването и принуждаване на гражданите да плащат още пари за „възстановяване на електроснабдяването”;

Þче в Правовите общества и Правовите държави прекъсването на тока без съдебна санкция представлява престъпление против реда и общественото спокойствие.

В България това деяние също е въздигнато в престъпление и на основание чл. 323 от Наказателния кодекс трябва да бъде наказвано с лишаване от свобода до 6 (шест) години;

Þче прийомите и методите на въпросната мафиотска фирма да извлича облаги чрез изнудване, да прониква насилствено в частната собственост, да заплашва, да внушава страх, да самоуправства и т. н. съответствуват напълно на характеристиката на организирана престъпна група, дадена от Международния съд в Хага.

Българското законодателство възпроизвежда тази характеристика в чл. 93, т. 20 и чл. 321”а” на Наказателния кодекс, и по-експлицитно – в чл. 90, ал. 1, т. 9 на Закона за МВР (ДВ бр.122/1997) - дефинирайки, че престъпна организация или група е тази, която чрез използуване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги.

Пето:

Ноторно известна е престъпната мафиотска същност на правителствата на т. нар. „Тройна коалиция” – и, разбира се, същата същност и на т. нар. Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Във връзка с претенциите на новото българско Правителство за установяване и налагане на принципите и нормите на Правовото общество и Правовата държава е нужно същото това Правителство да визира своето внимание върху следните въпроси:

ÞСъгласно чл. 116, ал. 1 на Конституцията на Република България държавните служители трябва да бъдат само и единствено изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на службата те са длъжни да се ръководят единствено от закона”.

В тази връзка е нужно новото българско Правителство да потърси отговорност от досегашните служители на ДКЕВР за това, че в интерес на Мафията и в нарушение на правата на българските граждани са били абдикирали от конституционното си задължение да бъдат изпълнители на волята и интересите на нацията;

ÞНовото Правителство и органите на Прокуратурата трябва спешно да потърсят и намерят отговор на въпроса: „Как досегашният екип на ДКЕВР е съвместявал задълженията си на „независим регулатор” с постоянното одобряване на по-високи цени на тока в полза на мафиотските електроснабдителни фирми и във вреда на гражданите, които, съгласно изходните политически и правни регламентации, имат статуса на „Върховен суверен на Република България”?;

ÞНовото Правителство и органите на Прокуратурата трябва спешно да потърсят и намерят отговорите и на следните въпроси:

***„Как досега е била формирана „цената” на тока?”;

***„Каква е документалната обоснованост на досега формираната „цена” на тока?”;

***„Какви са действителните разчети?”;

***„Колко са необходимо присъщите разходи, залегнали в „цената” на тока?”;

***„Включена ли е в тези разходи стойността на изгражданите от ЧЕЗ съоръжения, и най-вече уредите за неточно измерване?”;

***„Съпоставима ли е цената на тези „уреди” и на строително-монтажните работи с пазарните им цени у нас?”;

***„Защо ДКЕВР и Прокуратурата разрешават и позволяват на ЧЕЗ да подменя изправните електромери – собственост на гражданите, без знанието и съгласието на самите граждани, които номинално са суверенни собственици на тези електромери?”;

***„Защо ДКЕВР и Прокуратурата са абдикира от задължението си да следят за точното спазване на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 на Закона за енергетиката (ДВ бр.107/2003 г.), задължаваща производството, разпределението и търговията с електрическа енергия да се извършвапри гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, интересите на потребителите и националните интереси”?;

***Защо нито едно от решенията на т. нар.независим регулаторне е мотивирано съгласно императивното изескване на чл. 13, ал. 2 на Закона за енергетиката?;

***„Защо т. нар.независими регулаторзаседава при закрити врати, след като съгласно чл. 13, ал. 3 на Закона за енергетикатазаседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия и утвърждаването на цени?;

***Случаен ли е фактът, че внезависимите(според разпоредбата на закона) организации ДКЕВР и ДАМТН няма автентични представители на гражданите, които, съгласно политическите и правните регламентации, са „Върховният суверен на Република България”?”;

***„Защо Прокуратурата, Правителството и ДКВР отказват да разгледат и да се произнесат по въпроса за съвместимостта на Приватизационния договор с ЧЕЗ и нормата на чл. 18, ал. 6 от Конституцията, разпореждаща държавните имоти да се стопанисват и управляват само и единственов интерес на гражданите и на обществото”?”;

***Защо Прокуратурата, Правителството и ДКВР отказват да разгледат и да се произнесат по въпроса за това, дали извършените спрямо милионите граждани от Западна България престъпни деяния дават достатъчно основание за денонсиране на договора с ЧЕЗ?”;

***„Защо Прокуратурата бездействува пред самоуправството и другите престъпни деяния на лица от ЧЕЗ?”; „не се ли насърчава по такъв високоинституционален начин ЧЕЗ да продължава престъпната си дейност?”;

***„Не е ли пределно ясно на Прокуратурата, Правителството и ДКВР, че в случая става въпрос за универсални човешки ценности, за правото на достойно съществуване, за обществен интерес от изключително кардинално значение и най-вече - както постоянно напомнят от Брюксел - става въпрос за съблюдаване на изискването за Върховенството на Правото и на Закона?”.

Шесто:

На всичките адресати на настоящето изложение несъмнено са много добре известни съответните правни нормативни изисквания, но все пак досегашната тотална мафиотска духовна и правосъдна атмосфера налагат необходимостта от изрично припомняне на някои текстове.

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 18, ал. 6 и чл. 116, ал. 1 от Конституцията Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото” и „Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона”;

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 47, ал. 1 и 2 и т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията: За извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват”; „Трета независима страна за проверките, за които кандидатства” е лице, което не е участвало в разработката и не произвежда, внася, монтира, ремонтира, притежава или не използва средствата за измерване, за проверката на които кандидатства, и може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си”;

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката в „Производството, вносът, износът, преносът, транзитният пренос, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси”; „Комисията се произнася с мотивирани решения”; „Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със: 1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия; 2. утвърждаване на цени, предложени от енергийните предприятия и ВиК операторите”.

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 3, ал. 1, 2 и 3 и чл. 68а от Закона за защита на потребителите: „Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна”; „Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен”; „Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на разпоредбите на този закон или на закона на държава-членка на Европейския съюз, е нищожна”; „Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент”;

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 93, т. 20 от Наказателния кодексОрганизирана престъпна групае структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура”;

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 321а от Наказателния кодекс, визиращ т. нар. „Престъпления против реда и общественото спокойствние”, „Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години” и „Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години”;

ÞПрипомняме, че съгласно чл. 323 от Наказателния кодексКойто самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева”; и че „Когато деянието по ал. 1 е осъществено чрез сила или заплаха, наказанието е лишаване от свобода до 6 години”.

Седмо:

На всичките адресати на настоящето изложение пожелавам наличието на човешка и гражданска съвест и доблест, която да им даде основанието да застанат на страната на принципите и нормите на Правовото общество и Правовата държава, а не на страната на Мафията.

29 Юли 2009 г. Янко Н. Янков