2016-03-31

31.03.2916, До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

31 Март 2016 г. (Четвъртък)

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

ЕДИНАДЕСЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-678///23.03.2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///31.03.2016 г.;

 

******* ******** ********

Виж също относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  Към  вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

Към  вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  Към вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Виж също относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

Към: (001)Вх. рег № 489702-625///17.03.2016 г.; &  Към: (002)Вх. рег № 489702-695///24.03.2016 г.;

Към: (003)Вх. рег № 489702-709///25.03.2016 г.; & 

 

Виж също:

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & Към: (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

Към: (09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & Към: (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

Към: (11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & Към: (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

Към: (13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & Към: (14) Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

Към: (15) Вх. рег № 489702-хххх///18.12.2015 г.; & 

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            Тук приложено предоставям копия от 58 (петдесет и осем) страници документация по тук визирания казус „Шестият етаж”.

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че това са текстове, взети от официалното публично информационно пространство, отнасящи се за и изходящи от

 

            Христо Марков, роден през 1962 г., жител и живеещ в гр. Пловдив,

            екс-депутат в VІІ Велико Народно събрание и ХХХVІ Народно събрание;

            подчертано изявен високо принципен български политик,

            автор на множество статии, студии и изследвания,

            ПОДЧЕРТАНО ИЗЯВЕН ВИСОКО ПРИНЦИПЕН

            ПУБЛИЧНО-ОФИЦИАЛЕН КРИТИК НА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ

            НА МНОЖЕСТВО РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ

            ЗНАКОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ И МАФИОТСКИ ПРЕСТЪПНИ ЛИЧНОСТИ

            И СВЪРЗАНИТЕ С ТЕХ ПРЕСТЪПНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ.

 

            От тук визираните текстове е видно, че ИМЕННО ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ ВИСОКО ПРИНЦИПНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩОГРАЖДАНСКИ ПОЗИЦИИ

            ТОЙ Е БИЛ СТАНАЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е

            ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПНОТО ВНИМАНИЕ

            И НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕСТЪПНИТЕ ЕЛИМИНАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

            НА СПЕЦИАЛНИТЕ (СЕКРЕТНИТЕ) МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ.

 

            От текстовете е имплицитно видно, че същите тези престъпни индивидуално-личностнови и корпоративни субекти

            са приложили и прилагат класическите добре известни престъпни приьоми и методи за елиминиране не само от публичното политическо и гражданско пространство, но и за елиминиране от елементарните основи на икономическия бит и на човешкото икономическо и здравословно оцеляване

            И ПОСТИГАНЕ (чрез престъпни методи и средства) НА НЕГОВАТА НЕ САМО ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА СМЪРТ, НО И НА НЕГОВАТА БИОЛОГИЧНА СМЪРТ.

 

            От текстовете е видно, че същите престъпни мафиотски и държавно-властнически субекти СА ИЗПОЛЗУВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ като метод за привидно камуфлажно прикритие на своята престъпна дейност лица от неговото най-най-близко и съкровено обкръжение;

            които лица, ОЧЕВИДНО ЗА ВСЕКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЮРИСТ И СПЕЦИАЛИСТ ОТНОСНО ТОЗИ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            съгласно класическите схеми на професионалната престъпна дейност на секретните служби,

            предварително са били подложени на съотвените класически и модерни методи и средства за обезпечаване на техното проявление като коварни „троянски коне”, изпълняващи задачите и функциите за „превземане на кретостта отвътре” и

            за придаване на фалшив личностно-семеен характер на престъпната дейност на секретните мафиотски и държавни служби.

 

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно така визираните лица, които са участвували и участвуват в престъпната дейност срещу Христо Марков.

            ***Настоявам Да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

            Приложение: съгласно текста.

31 Март 2016 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

2016-03-25

25 Март 2016 г., ТРЕТО официално отворено писмо относно казус „Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Skype: Veliovski3

=========================================================

25 Март 2016 г. (Петък)

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

ТРЕТО официално отворено писмо относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

(001)Към: вх. рег № 489702-625///17.03..2016 г.; & (002)Към: вх. рег № 489702-695///24.03.2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО – (003)вх. рег № 489702-хххх///25.03.2016 г.;

 

Виж също:относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  Към  вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

Към  вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  Към вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Виж също:относно казус „Шестият етаж”

Към: вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  Към: вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към: вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  Към: вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към: вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  Към: вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към: вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  Към: вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

Към: вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  &  Към: вх. рег. № 489702-678///23.03.2016 г.;

 

Виж също:

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & Към: (04)Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

Към: (05)Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & Към (06)Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

Към: (07)Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & Към: (08)Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

Към: (09)Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & Към: (10)Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

Към: (11)Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & Към: (12)Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

Към: (13)Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & Към: (14)Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

Към: (15)Вх. рег № 489702-хххх///18.12.2015 г.;

 

 

І.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, несъмнено превъзходно знаеш, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК,

            само срещу (против) мен и свързаните с мен мой близки хора са извършени ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин) сложно-съставни (комплексни, многоактни, придължавани, системно извършвани) престъпления и деликти;

            и че тъй като като във всяко едно от тех като непосредствени преки извършители на отделните съставни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на НЕО(пост)комунистическите специални служби, прокурори, съдии, административни функционери на различните държавни институции и служби, и прочее, и прочее,

            като така, по този начин, в крайна сметка са извършени НЯКОЛКО ХИЛЯДИ отделни конкретни АКТИВНИ престъпни актове (престъпления).

         Нещо повече – във визираната статистика не са взети предвид (не са специално отчетени или отбелязани) извършените от съответните институционални лица всекидневни оперативни и рутинни дейности по фактическото поддържане на вече постигнатото престъпно репресивно състояние, на поддържането на репресивния статус.

         При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени именно „благодарение” (т.е ПО ВИНА) НА СЪУЧАСТНИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПНО ПОКРОВИТЕЛСТВО на съветско-руските и американско-европейските НЕОКОЛОНИАЛНИ институции и функционери, встъпващи като йерархически високопоставени звена в престъпната транснационална корпоративна верига.

 

            Всъщност, така посочената ситуация на пълна безотговорност за злодеянията съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА.

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на „новите” секретни служби

абсолютно всички все още живи жертви на комунизма

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната социална, политическа и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана

и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните транснационални неоколониални ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ

МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІ.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, несъмнено си ПОРЕДНИЯТ ЗЛОВЕЩ ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, организиращ и обезпечаващ извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, обслужващи престъпните АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            и, разбира се, както от твоите предшественици, така и от теб аз не съм очаквал и не очаквам да получа каквато и да е Правосъобразна реакция и решение по казусите, които систематично съм поставял и поставям пред теб,

            но го правя в името на Истината, Справедливостта и Правоссъобразността

            и с крехката надежда, че един ден в бъдещето ще бъде потърсена наказателна и репараторна отговорност не само от твоите предшественици, от теб и от вашите престъпни сутеньори,

            но и от всички, възползували се от резултатите от вашата престъпна дейност, включително, разбира се, и от вашите семейни и институционални наследници, като са се възползували от облагите (икономическите и социалните придобивки) от вашата престъпна дейност.

 

            Впрочем, престъпна Мадам Бъчварова, ти превъзходно знаеш и разбираш, че по повод и във връзка с визираните пред теб мои казуси ти фактически си вспъпила като високопоставен обезпечителен съучастник на (за) безотговорността за престъпните деяния на неимоверно голямо множество отделни престъпни дейци, които от 70-те години до днес, именно по повод и във връзка специални лично с (заради) мен, са подложили и продължават да подлагат на неимоверно жестоки, включително и смъртоносни, репресивни третирания на точно пет поколения от моята фамилия.

            Така, в контекста на това, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Спроведливостта и Правосъдието, аз призовавам Висшето Правосъдие да прати и на теб и на твоите близки хора от същия пет-поколенчески ред същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки, вече отдавна мъртви и все още живи хора, са изпитали и изпитват както по вина на непосредствените (преките) дейци, така и по твоя лична вина като съучастник-обезпечител на безотговорността за тази престъпна дейност.

 

 

ІІІ.

            Тук и сега, специално пред теб, престъпна Мадам Бъчварова, аз продължавам вече предприетата специфично юридическата процедура, с която изрично и пределно ясно

            искам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно тук ОБОСНОВАНО ПОСОЧЕНИТЕ отделни конкретно индивидуализирано посочени лица,

            които в битността си на висши и редови офицери на ДС, следователи, прокурори, съдии, служители на МВР и други държавни и обществени институции, агенти, доброволни заявители, провокатори, свидетели и прочее ангажирани лица,

са извършвали секретно или официално изразена (проявена) престъпна дейност, насочена срещу мен и свързаните с мен мои фамилно, семейно, организационно и съчувствено близки хора.

 

            При това, престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно подчертавам, че според предварителните официални документални данни с които разполагам

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години става въпрос за

            повече от 250 (двеста и петдесет) души,

            които по един или друг начин, в една или друга конкретно проявена форма, са участвували в престъпната дейност на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС).

 

            Впрочем, както се знае, в крайна сметка, така наречените ДОКАЗАТЕЛСТВА

            за цялата тази строго секретна, следствена и съдебна дейност

        бяха признати от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд за абсолютно несъстоятелни от юридическа гледна точка

        и аз бех признат за невинно осъден при пълна липса на доказателствата, които са изискуеми от Закона и Правото.

 

 

ІV.

            Престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно искам и настоявам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно тук посочените престъпни дейци.

            Припомням ти, че с изявлението ми от 17 Март съм поискал да ми бъдат предоставени копия от цялостната документация относно

офицера-следовател от Главно следствено управление при ДС Петър Бъчваров.

 

            Припомням ти, че с изявлението ми от 24 Март съм поискал да ми бъдат предоставени копия от цялостната документация относно престъпните изверги, които са били ангажирани по осъществяването на престъпните строго секретни оперативни разработки по Строго секретно дело № 13304/1976 г.“, и че това са: 

(01)полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС;

(02)офицер Гашев;

(03)офицер Младенов;

(04)офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ;

(05)офицер Ив. Иовчев;

(06)офицер Иван Павлов;

(07)офицер Нешев;

(08)офицер Братанов;

(09)офицер Челиев.

(10)офицер капитан Кръстев.

(11)оперативна група начело с офицер Ивайло Петров.

(12)ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов;

(13)полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС.

(14)До тук, заедно с изверга Петър Бъчваров, броят е 14.

 

 

            От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(15)офицер Йордан Василев;

(16)полковник Илия Шаренков;

(17)офицер Л. Костадинов;

(18)офицер Никифоров;

(19)офицер Младенов;

(20)офицер Г. Лилков;

(21)офицер Г. Петров;

(22)офицер Ц. Лозанов;

(23)офицер Иван Даскалов;

(24)офицер В. Вълчев;

(25)офицер Тодоров;

(26)офицер А. Павлов;

(27)генерал-лейтенант Петър Стоянов;

(28)генерал Мусаков;

(29)Полковник Т. Козловски;

(30)офицер Даскалов;

(31)офицер Малионов;

(32)началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев;

(33)офицер Румен Андреев;

(34)офицер Петър Бъчваров;

(35)полковник Чавдар Новански;

(36)офицер Любомир Иванов;

(37)офицер Е. Ангелов;

(38)полковник Ст. Стоянов;

(39)съдия Петър Каменов;

          Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

            От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(40)офицер Сава Георгиев Денев;

(41)генерал-майор Петър Стоянов;

(42)полковник Я. Стефанов;

(43)капитан Стоил Колев;

(44)капитан Тодоров;

(45)капитан Василев;

(46)полковник Шаренков;

(47)началник поделение 72400;

(48)офицер Симеонов;

(49)ОР Лозанов;

(50)офицер Л. Костадинов;

(51)Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов;

(52)офицер Л. Костадинов;

(53)офицер Сава Савов;

(54)офицер Илич Томински;

(55)офицер В. Ангелов;

(56)офицер Б. Лилков;

(57)офицер Иван Денев;

(58)офицер Хр. Дончев;

(59)офицер Георги Петров;

(60)офицер Стефан Давидов;

(61)офицер Вълчо Вълчев;

(62)офицер Георги Петров;

(63)офицер Красимир Йосифов;

(64)офицер Николай Тонев;

(65)офицер Георги Богданов;

(66)офицер Димитър Атанасов;

(67)офицер Иван Атанасов;

(68)генерал-майор Б. Велинов;

(69)полковник А. Ценов;

((70)полковник Б. Калчев;

(71)полковник Митьо Йорданов;

(72)капитан Стефан Петров;

(73)полковник Цеко Лозанов;

(74)старши лейтенант В. Ангелов;

(75)полковник Киров;

(76)офицер Божидар Антов;

(77)полковник Ц. Георгиев;

(78)полковник Ат. Захов;

(79)полковник Ст. Младенов;

(80)майор П. Танчев;

(81)полковник Г. Христов;

(82)полковник П. Ангелов;

(83)майор Р. Илиева;

(84)полковник К. Коцалиев;

(85)офицер Ст. Колев;

         Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

            От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС

            са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ,

            по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС.

            Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

(86)офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС;

(87)офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС;

(88)офицер Митьо Йорданов;

(89)офицер Стефан Хаджиниколов;

(90)офицер Стефан Петров;

(91)офицер Владимир Петров Райковски;

(92)офицер Румен Андреев;

(93)офицер Чавдар Новански.

 

         Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са

         Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“,

         които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа,

         но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

 

         Тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори,

         КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА

         ПРОКУРОРИ И СЪДИИ,

         И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

         СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

 

         Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

         Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които

         ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ

         СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 

 

V.

            Престъпна Мадам Бъчварова,

В името на Истината, Справедливостта и Правосъдието,

в името на болките и страданията

на фамилно, семейно, приятелски, организационно и съчувствено

свързаните с мен мои близки хора,

в името на хилядите пострадали беззащитни български граждани,

за пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

Варварите трябва да бъдат победени и наказани!

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

25 Март 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

*************