2016-03-09

До Мадам Румяна Бъчварова - СЕДМО официално писмо относно казус „05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

09 Март 2016 г. (Сряда)

 

            До Мадам Румяна БъчвароваМинистър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

СЕДМО официално писмо относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  Към  вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег № 489702-хххх///09.03..2016 г.;

 

            Мадам Бъчварова,

            Абсолютно съм категоричен, че в тук визирания казус въобще не става въпрос за т. нар. юридическа неграмотност на ръководените от Вас полицейски служители,

            а че СЕ КАСАЕ ЗА НЕИМОВЕРНО УСТОЙЧИВА И ПЕРВЕРЗНО МОДЕРНИЗИРАНА ПРАКТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ – ПРЕСТЪПНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,

            КОЯТО ПРАКТИКА МАСОВО, СИСТЕМАТИЧНО И ИНТЕНЗИВНО СЕ ПРИЛАГА в системата на полицейската дейност в България,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС, когато именно правителството, в което Вие сте ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи официално, публично и демонстративно се опитва да кокетничи с пропагандната представа за „своя антикомунизъм”.

            Вчера, вторник, 08 (осми) Март, ми бе предоставена за връчване призовка за явяването ми в Пето управление на МВР в качеството ми на „свидетел”.

            Тъй като веднага след подписа за връчването добавих уточнителния текст, че не съм свидетел на престъпна дейност на никого и поради това няма да се явя, служебното полицейско лице отказа да ми даде книжния текст на призовката и така аз бех

            ПРОТИВОПРАВНО (престъпно) лишен от надлежно официално писмено доказателствено средство за наличието на такъв правно релевантен факт.

            Всъщност, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ изрично и пределно ясно Ви заявавам, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ПОЛИЦИЯТА ДА СПРЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи характера на т. нар.престъпна полицескай услугана престъпни секретни оперативни мероприятия на специалните служби,

            изразяваща се в това, че лица, които реално и обективно нямат юридическото качество на свидетел на престъпление биват призовавани като свидетели, за да бъдат подложени на оперативни мероприятия, с определени престъпни цели. 

 

            В конкретния случай ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКЦЕНТИРАМ ВЪРХУ ТОВА, ЧЕ

            АЗ НЕ СЪМ СВИДЕТЕЛ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОЯТО СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ ПЕТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СОФИЯ ИМАТ ПРАВОМОЩИЕТО ДА ИЗВЪРШВАТ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ.

            ПОРАДИ ТОВА И ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО И РЕСПЕКТИВНО НЯМАТ ПРАВОМОЩИЯ ДА МЕ ПРИЗОВАВАТ В ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕСУАЛНОТО КАЧЕСТВО „СВИДЕТЕЛ”; и извършената от тех дейност в това отношение има характера на престъпление по служба.

 

            Впрочем, Мадам Бъчварова,

            Припомням Ви, че това вече е СЕДМОТО мое официално писмо до Вас по тук визирания казус, И ЧЕ ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР!!!  

09 Март 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

*************

Няма коментари:

Публикуване на коментар