2018-12-30

(31 Декември 2018 г.), Осми (8-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

31 Декември 2018 г.

 

Осми (8-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия, дипломатически представител на държавата, поела и упражнаваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския Съюз

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български медии - НА ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ.

 

І.

            Както несъмнено вече ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ от обстойната ми прецизна, акуратна и В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ надлежно регистрирана при вас документация официално, изрично и пределно ясно съм обвинил и обвинявам:

            Първо: подчинените на Правителствено-мафиотската хунта Специални секретни служби, специализирани за провеждането на камуфлирано прикрити (замаскирани) убийства;

            Второ: подчинените на същата хунта Министър на вътрешните работи (МВР), Главен Прокурор и прочее институционални функционери на престъпната компрадорска държавна власт, функционираща като корпорация в престъпна частна мафиотска полза

  за осъществяването на СИСТЕМАТИЧНА ИНТЕНЗИВНА ШИРОКОСПЕКТЪРНА престъпна дейност по (за) обезпечаване на безотговорност на (от) конкретните престъпни дейци.

 

            Както несъмнено вече ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ по повод и във връзка с акуратно, прецизно, фактосъобразно и правосъобразно предявените от мен пред надлежните институции НЯКОЛКО ХИЛЯДИ казуси

            относно брутална и первезно жестока СЕЛЕКТИВНА И ТОТАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от ВИСОКОПОСТАВЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ПРЕСТЪПНАТА КОМПРАДОРСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

            ДО СЕГА НЕ САМО НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОФИЦИАЛЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР,

            НО И СИСТЕМАТИЧНО СЪМ ПОЛУЧИЛ И ПОЛУЧАВАМ

КОНКЛУДЕНТНИ ФАКТИЧЕСКИ „ОТГОВОРИ”,

ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКИ СМЪРТОНОСНИ И ОСАКАТЯВАЩИ ПОКУШЕНИЯ ВЪРХУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА И ВЪРХУ САМИЯТ МЕН.

 

ІІ.

            Настоявам за прецизно разследване на абсолютно всички факти и обстоятелства свързани с и отнасящи се за (към) изрично и пределно ясно формулираните и надлежно предявените от мен абсолютно легитимни искания, съдържащи се в надлежно регистрираните и многократно посочваните НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КАЗУСИ, които са надлежно и прецизно описани и посочени в исканията ми за разследване, предявени пред всичките вас и най-вече пред Главния прокурор.

  В частност, категорично ясно настоявам за ЕКСТРЕМНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

  на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

  и на подчинените на тази хунта специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити убийства.

 

            Впрочем, намирам за удачно тук и сега да посоча, че в контекста на ежедневните брутални оперативни мероприятия срещу мен и членовете на семейството ми,извършвани от престъпните специални служби

КАКТО НА класическия РЕГИОНАЛЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ режим

ТАКА И НА компрадорския ГЛОБАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ режим от 90-те години до днес,

            имам удоволствието да Ви уведомя, че на 27 Декември надлежно съм адресирал и предоставил на

Председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,

мой официален текст, който освен това е публикуван в двата мой Интернет-сайта и в един сайт в САЩ, и е изпратен на електронните пощи на ДАНС, Президента, Премиера, Министъра на МВР и множество базирани в София дипломатически мисии, както и на множество български и чуждестранни медии.

 

            Впрочем, тъй като във всички предишни, така и в тук визираният казус става въпрос за престъпна дейност на специалните служби на ПЕРВЕРЗНО ВИЛНЕЕЩО УПРАВЛЯВАЩАТА в България престъпна компрадорска хунта,

            включително или дори най-вече чрез интензивното използуване на тотално престъпно АУДИО И ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ, традиционно т. нар. ПОДСЛУШВАНЕ,

особено в контекста на осъщественото само преди няколко дни

парламентарно ликвидиране на каквато и да е възможност

за контрол върху този специфичен вид

държавно-мафиотска престъпна дейност,

тук и сега изрично и категорично ясно заявявам тук визираният текст.

 

ІІІ.

Първо.

            Само преди няколко дни, часове след парламентарното избиране на екипа на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства един изключително уважаван от мен журналист бе писал във Фейсбук

„ЧЕСТИТА ВИ "1984 ГОДИНА"! Един парламентарен избор ни връща към сюжета в прочутата едноименна книга на Оруел. Контролът върху подслушването в България (ръководството на специализираното Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства) ще се осъществява от институция в състав от: *- инженер, *- физкултурник, *- лесничей, *- щатен служител на бившата Държавна сигурност *- и един-единствен юрист. Това гласува парламентът. Реши го практически единодушно.”

            Всъщност, поне за мен и според мен

„Годината на Оруел” бе започнала

съвсем не през 1984 г., а поне 10 (десет) години по-рано,

            когато през Април 1974 г. постъпих като асистент в единствения по онова време в България Юридически факултет, този на Софийския университет, и двамата професори - Доко Доков и Живко Миланов, които ползуваха кабинет 303, в който бех настанен и аз, акуратно ми казаха, че служебният телефон в кабинета се подслушва.

 

Второ.

            От разсекретените архиви на Шесто управление на ДС, Строго секретно дело за оперативна разработка (ДОР) №13304, заведено на 02 Октомври 1976 г. е видно;

            ***че още през 1974 и 1975 г. е имало друго секретно дело, до което до днес (през вече 2019 г.) все още не съм получил достъп;

            ***че е било установено, че „обектът” провежда противодържавна агитация пред студентите като използува анекдоти, афоризми и легенди;

            ***че в аудитория № 125, която бе определена са моите семинарни занятия със студентите е било предприето прилагането на подслушване с радиостанции, т. нар. „М-Родопи/Р”;

            ***че всички съседи (независимо от възрастта им) в шестетажният жилищен блок, в който аз, съпругата ми и 4(четири)годишният ни син живеехме под свободен наем, са били вербувани и изрично и ясно им е била поставена задачата да превръщат нашето битово съседско ежеднение във всекидневно „бойно поле”;

            ***съгласно агентурните донесения и подслужванията в контактите си с младите научни работници „обектът” провежда разговори, насочени към обединението на недоволните от социалистическият начин на живот, като целта му е да се противопоставят срещу политиката на комунистическата партия и да бъдат организирани в противодържавни групи;

            ***че цялата пощенска кореспондация на „обекта” е подложена на систематичен контрол, при което изрично е разпоредено да бъде обърнато особено високо внимание на кореспонденцията по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария, САЩ и вътрешна линия;

            ***че началника на Четвърто (научно-техническо) управление на ДС е поискал да бъдат събрани оригинални ръкописни текстове на „обекта” на български и чужди езици, които да бъдат използувани за изготвяне от експертите на отдела на „документация”, чрез която „обектът” да бъде подложен на шантажен контрол;

            ***че за документирането на престъпната дейност на „обекта” само през 1974-1975-1976 г. вече са били ангажирани повече от 50 (петдесет) души доносители, агенти, офицери и други служебни лица;

            ***че апартамента, в който живеехме аз, съпругата ми и 4-годишният ни син е подложен на специален режим на интензивно подслушване в продължение на 180 дни (т. нар. операция „М-Родопи/ЖС”);  

            Впрочем, за да не обременявам изложението ще посоча, че от вече предоставената ми ОСКЪДНА разсекретена документация е видно, че строго секретните оперативни мероприятия на които съм бил подложен носят кодовите наименования „Смешник”, „Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Терорист”, „Непокорник” и „Дракон”. Нека не посочвам точният брой на лицата, които от 1974 г. до 1990 г. са били „ангажирани” по тези строго секретни дела, но все пак ще посоча, че са НЯКОЛКО СТОТИЦИ.

 

            Все пак редно е да посоча, че официалните обвинения по което съм интерниран и осъден са за:

            *неупражняване на обществено-полезен труд (паразитиращ лентяй!);

            *създаване и ръководене на противодържавна организация;

            *извършване на пропаганда против България, Съветския съюз и социалистичесдките страни-членки на военния блок „Варшавски договор”;

            *подстрекаване на чужди държави (24 посолства и 2 информационни агенции) към враждебни действия против България.

 

            Ще посоча и че заради визираната моя престъпна дейност съм бил

            *заточен (интерниран) в родното ми село и в химическите заводи в град Девня край Варна общо 3 (три) години;

            6 (шест) години политически затворник при неимоверно строг затворнически режим;

 

         Ще посоча и че съгласно Решение от 30 Март 1990 г. на Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд е прието за установено, че съм бил признат за

       абсолютно невинно репресиран

       при ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИНЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

 

  Ще посоча че за пречупване на волята й и за поставянето й в пълна зависимост и директно участие в СЪДБОНОСНИТЕ оперативни мероприятия срещу мен

    първата ми съпруга, която безумно обичах, е била подложена на неимоверно перверзни посегателства,

    а синът ми, когато боготворях, не бях виждал цели 15 (петнадесет) години.

 

            Ще посоча че в резултат на директно и косвено насочените срещу тех оперативни мероприятия фактически беха убити баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

 

            Ще посоча, че годеницата на брат ми, учителка по професия, бе уволнена с категоричното „уведомление”, че ако не „скъса” отношенията си с него тя никога повече няма да може да работи по професията си, а родителите й беха „предупредени”, че ако тя се омъжи за брат ми, тя и родителите й ще бъдат интернирани и изселени в друг район на България.

 

            Ще посоча, че за шестте години, докато съм бил в затвора, с цел за пречупване на човешкото им достойнство и на волята им баща ми е бил „временно задържан”в ареста за по три, пет или седем денонощия точо 14 (четиринадесет пъти), а брат ми – „само” 10 (десет) пъти. Като от тех е било искано само едно-единствено нещо, а именно - писмено да декларират че официално и публично пред българските и пред чуждестранните медии и институции порицават моята антидържавна и антикомунистическа дейност, че са възмутени и се отказват от мен, и че изцяло ме предоставят за превъзпитание от органите на държавната власт.

  Тъй като, естествено, и двамата винаги категорично са отказвали да направят това,

те заплатиха със живота си,

тъй като по време на арестуването им те са били подлагани на специални химико-фармацевтични третирания са сломяване на волята им и за смъртоносно увреждане на здравето им.

 

Трето

            И все пак, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ официално съм заявявал и заявявам,

            че класическите РЕГИОНАЛНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ престъпници от българския клан на КГБ (ДС) са били и бяха „пионерска организация”

            в сравнение с престъпниците от сегашните НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛНИ КОМПРАДОРСКИ специални служби на Съветско-Руско-Американско-Европейския концлагер„България”;

       и че, всъщност, както първите, така и вторите престъпници са персонално абсолютно същите, абсолютно едни и същи или от едни и същи семейно-фамилни кланове – тези на ДС!!!

 

            Ще посоча, че

            ДОКАТО ПО-РАНО ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД БЕ СЕЛЕКТИВЕН – само върху няколко стотици хиляди души,

            ТО ДНЕС ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД Е ТОТАЛЕН - върху почти цялото население, върху минимум 70-80% от населението.

 

Четвърто

Ще посоча, че

Виж:

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
ДОКАТО ПО-РАНО

поради моята „престъпна вина”, изразяваща се в

ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 24 ПОСОЛСТВА

българският клан на съветските специални служби подложи мен и най-близките ми хора на неимоверно жестоки посегателства,

ТО СЕГА,

поради ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 51 ПОСОЛСТВА

българският клан на Съветско-Руско-Американско-Европейските специални служби ДЕЙСТВУВА НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКО, НО МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНО.

 

            Впрочем, тук и сега имам удоволствието да Ви уведомя, че

през Декември 2018 г. съм предоставил за отпечатване

тук посочените мои нови документални книги, в които се съдържат

акуратни конкретните описания

на ИНТЕНЗИВНО извършваната от мен

само през периода от 2012 година ДО ДНЕС

престъпна дейност по подстрекаването

на визираните 51 посолства.

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 12. Дипломатически импресии, С., Издателство Янус”, С., 2018, 406 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 14. Дипломатически меморандуми, С., Издателство “Янус”, С., 2018, 166 с.;  

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство “Янус”, С., 2018, 261 с.;  

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 16. Дипломатически предизвикателства, Част 1, С., Издателство “Янус”, С., 2018, 472 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 17. Дипломатически предизвикателства, Част 2, С., Издателство “Янус”, С., 2018, 506 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 18. Дипломатически предизвикателства, Част 3, С., Издателство “Янус”, С., 2018, 448 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 19. Дипломатически предизвикателства, Част 4, С., Издателство “Янус”, С., 2018, 394 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 20. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства, (05 Март-14 Юни 2018 г.)Част 1, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 511 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 21. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 2, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 519 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 22. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 3, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 519 с.;  

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 23. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 4, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 462 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 24. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 5, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 463 с.;

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 25. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 6, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 469 с.;

Отделно от това усилено подготвям за печат:

Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство “Янус”, С., 2019, 360 с.,

 

Пето
            Този пандизсчия е бил планиран за ликвидиране за петък, 14 Декември 2018 г., но не влязъл в капана.

            Официално е обвинил и обвинява специалните служби на хунтата Борисов-Цацаров-Пеевски и настоява за разследване.

            А у нас МВР, прокуратура, съд и прочее са подчинени на същите тези убийци от специалните служби.

            Какво ли ще се случи?!?


 

Шесто

            Впрочем, длъжен съм да посоча и следното:

            Някога, преди много години, един от изключително умните студенти, на които съм преподавал и съм запомнил, бе Бойко Рашков, досегашният Председател на Националното Бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

            От 1990 г. до днес често пъти, при случайни срещи, съм бил срещан от изключително голям брой студенти от „онова време”, които винаги са ме спирали и сме разговаряли.

            Запомнил съм, че през това време с Бойко Рашков случайно сме се срещали поне няколко пъти и че винаги той е отминавал без да ме спре за кратък разговор и дори без да ме поздрави.

            Декларирам, че като оцелял от Ада такива неща никога не са ме огорчавали или дори впечатлявали,

но че сега ползувам повода ЧРЕЗ ВАС ДА ОТПРАВЯ ПРОВОКАЦИЯ към г-н Рашков

като поискам от него в качеството му на

умна и мъдра Сова от зловещото Царство на Мрака

да направи официално публично изявление относно това какво точно му е известно за извършваните от специалните служби на българския компрадорски политически режим престъпни оперативни мероприятия срещу мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица.

 

            В частност, относно ВЕЧЕ ВИЗИРАНИЯТ телефонен разговор,

НАТРАПЕНО ПРОВЕДЕН С МЕН

от лицето Петър Галев, журналист,

аз, Янко Николов Янков,

            като автор на две официално издадени книги по „Психология на Правото”,

            като дългогодишен университетски преподавател включително и по дисциплината „Психология на Правото”,

            както и като, струва ми се, превъзходен познавач на престъпната дейност на специалните служби (виж библиографията на книгите ми)

            съм абсолютно кътегоричен, че проведеният от лицето Петър Галев телефонен „разговор” с мен

ИМА ХАРАКТЕРА НА АБСОЛЮТНО ТОЧНО КОПИЕ

НА СХЕМАТА ИЛИ СЦЕНАРИЯ

относно провеждането на

специалните строго секретни оперативни мероприятия

тип „Смъртоносен капан”;

който сценарии е посочен в един от лекционните курсове

на генерал Иван Чобанов,

специалист по т. нар. „Оперативна психология” в Академията на МВР.

 

            Така, изрично и категорично ясно заявявам, че по поръчение на специализираните за извършване на т. нар. „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити (замаскирани) убийства,

            специалните служби на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

в ден петък, 14 Декември,

лицето Петър Галев,

ползувайки телефон с номер 359 8885 2 94 66

Е ИЗВЪРШИЛО ОПИТ

ДА МЕ ВКАРА В СМЪРТОНОСЕН КАПАН

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА

КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

            Разбира се, ГЛАВНИЯТ ИЛИ ИЗХОДНИЯТ въпрос е относно причините и мотивите, но ... поне за сега моят официален отговор на този въпрос се отлага за огласяване пред надлежни легитимни ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНО-СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ.

            Все пак, отговорът ми, разбира се, е надлежно документиран и надлежно предоставен поне на няколко физически и корпоративни (юридически) лица.

            Този отговор е отделен, специфичен и различен от параметрите на моите ДОСЕГАШНИ официално фиксирани стратегически и тактически аргументи, съдържащи се в публикациите ми в двата мои Интернет-сайта и в досегашните ми официални книжни публикации;

макар, че разбирасе, е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С ТЕХ!

 

            И все пак, тук и сега изрично, ясно и категорично обвинявам във визираната престъпна дейност срещу мен не само тук визираният журналист Петър Галев, за съществуването на когото никога не съм знаел,

            но и неговият непосредствен корпоративен шеф, за съществуването на когото отдавна съм знаел, но абсолютно никога не сме се срещали, разговаряли или контактували по какъвто и да е повод и начин;

            комуто, обаче, съвсем неслучайно именно от лятото на тази година хунтата е възложила поемането на „специалната междинна функция”, изпълнявана досега от друг.

 

            Настоявам КАКТО ЗА тотално разсекретяване на абсолютно всички стационарни, мобилни и телефонни подслушвания на мен и членовете на моето семейство,

            ТАКА И ЗА ЕКСТРЕМНО РАЗСЛЕДВАНЕ

            КАКТО НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС,

            ТАКА И НА ВСИЧКИТЕ НАДЛЕЖНО АКУРАТНО ПРЕДЯВЕНИ ДРУГИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУГИ КАЗУСИ.

31 Декември 2018 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа