2010-04-27

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
27 Април 2010 г.


Чрез: г-н Сергей Игнатов –
Министър на образованието, младежта и науката
Към писмата ми до Министъра
вх. № 94ЯЯ-200 / (18) 19.11.2009 г.
вх. № 94ЯЯ-200 / 22.02.2010 г.
относно някои български университети
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София


До Мария Фъртунова –
Директор на Дирекция „Политика във висшето образование
при Министерството на образованието, младежка и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?” 
*******
            Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана,
            Преди цели десет дни получих Вашето изключително любезно писмо, имащо дата 15.03.2010 г.,  и след обстойно обмисляне Ви пиша настоящите редове, изпълнени с неимоверно дълбок крепостническо-поданически респект -  подчертавайки, че това е единственото адекватно правнорелевантно средство, с което разполагам, за да се защитя.
            Преди всичко следва да уточня, че въобще не ме интересува и не ме засяга дали сте или не сте битова курва или проститутка.
            Тук и сега ме интересува единствено фактът, че ЧРЕЗ ВАШЕТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЛУЖЕБНО ПОВЕДЕНИЕ на псевдодържавен служител ВИЕ КАТЕГОРИЧНО И НЕДВУСМИСЛЕНО СТЕ ДОКАЗАЛА, ЧЕ не сте държавен служител, а че СТЕ ИМЕННО ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка, ОБСЛУЖВАЩА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЕНГЕДЖИЙНИЦАТА И НА МАФИЯТА; и именно това е СТУТУСЪТ И СЪЩНОСТТА ВИ, които ме интересуват и които влагам в настоящето мое официално писмено правнорелевантно волеизявление.
            Безкрайно Ви благодаря за великодушното внимание, което демонстрирахте към  моята скромна личност, и за честта, която ми оказвате чрез прилагателната словоформа „уважаеми”, поставена пред скромното и незначителното ми име още в началото на Вашето писмо - което аз, низшият покорен крепостник и поданик на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим оценявам като израз на изключително Височайше благоволение към мен...
            Да, Вие проявихте изключително благоволение към мен със самия факт, че сте ми изпратили писмо, което, макар и въобще да няма качеството на ОТГОВОР на поставените от мен проблеми, все пак е нещо;
докато, несъмнено със знанието и съгласието на ръководителя на Вашия ченгеджийско-мафиотски Вертеп, НА МЕН, вече повече от пет месеци, ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО НА ПИСМАТА МИ ОТ 19.11. 2009 Г. И 20.11.2009 Г., ИМАЩИ РЕГИСТРАЦИОННИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА 201 И 206.
            Не бих искал да засягам Вашата изключително висока ченгеджийско-мафиотско-курвенско-проститутска чест чрез непристойни припомняния, свързани с факта, че моето писмо, адресирано до ръководителя на Вашия ченгеджийско-мафиотски Вертеп, има дата 18 (19) ноември 2009 година.
            Не бих искал да се чувствувате виновна за това, че за да се стигне до Вашето благоволение да ми напишете писмото, което сте ми изпратила, на мен ми се бе наложило на 22 февруари 2010 г. да депозирам в регистратурата на вашия Вертеп едно припомнително писмо, с което да напиша на Височайшата Мадам-ръководител на Вертепа недопустимо грубото изречение, „НАСТОЯВАМ да ми бъде изпратен официален отговор”.
            Коленопреклонно Ви моля да простите моя непростим грях и моето престъпление против Властта на Ченгеджийницата и на Мафията, изразяващи се в бунтовната или дори терористична употребата на словоформата  „НАСТОЯВАМ”...
            Все пак, обаче, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, позволете ми да изразя моето нищожествено крепостническо-поданическо мнение, ЧЕ НАПИСАНОТО И ПОДПИСАНО ОТ ВАС ПИСМО ДО МЕН ОТ ЮРИДИЧЕСКО ГЛЕДИЩЕ НЕ ПРИТЕЖАВА И НЯМА АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТ АТРИБУТИТЕ, КОИТО ПРАВОТО ПРЕДЯВЯВА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОТНОСНО Т. НАР. ОТГОВОРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ българските (и всъщност - европейски!) ГРАЖДАНИ - КОИТО ВИЕ, НЕСЪМНЕНО, ТРЕТИРАТЕ КАТО БЕЗПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗПРОСВЕТНИ И НЕГРАМОТНИ ФЕОДАЛНИ КРЕПОСТНИ НИЩОЖЕСТВА.
            Вашето писмо до мен, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, ИМА ХАРАКТЕРА НА ОТПРАВЕН КЪМ МЕН АБСОЛЮТНО КРЕТЕНСКИ ПСЕВДОАДВОКАТСКИ СЪВЕТ.
            Проблемата, обаче, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, Е В ТОВА, ЧЕ АЗ НЕ СЪМ ИСКАЛ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН АДВОКАТСКИ СЪВЕТ (какъвто, впрочем, Вашата кретенско-идиотска куфалница просто не е в състояние да ми даде).
     Така че, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, благоволете да уведомите когото трябва и да постъпите както трябва според Правото и Закона.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, че аз ИСКАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБРАЗЕН С ПРАВОТО ОТГОВОР ОТНОСНО ТОВА ДАЛИ ВЪПРОСНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ СУБЕКТИ СА НАРУШИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО И НА ДЪРЖАВАТА; както и да получа държавническото мнение на специалистите от Вашия Вертеп дали въпростните субекти са нарушили и моите права.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, че хипотезата дали въпросните субекти са нарушили специално моите права е само една от юридическите хипотези, които съм поставил; първата хипотеза е – „Дали те са нарушили своите задължения към Държавата?”.
            Не забравяйте, Дълбокоуважаема ченгеджийско-мафиотска курво скапана, и това, че съгласно българското ПРАВО вашият Вертеп има задължението да защитава както нарушените права на Държавата, така и моите евентуално нарушени права! А чрез Вашето писмо до мен Вие недвусмислено сте демострирала, че въобще не Ви интересуват нито моите нарушени права, нито нарушените права на Държавата, и че единствената Ви цел е да защитите престъпните претенции на Червената Ченгеджийница и Червената Мафия.
            Не се съмнявайте, че като реакция на това мое писмо аз очаквам ПОКУШЕНИЕ, извършено по нареждане на Вашите сутеньори от Ченгеджийницата и от Мафията.
            Готов съм да го посрещна!
            Вие, Вашата Мадам и Вашият ченгеджийско-мафиотски Сутеньор, сте на ход!
27 Април 2010 г.                                                              Янко Н. Янков

2010-04-14

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2ABC

Address for letters:
Янко Николов Янков -
гражданин на Европейския съюз
ЕГН 44 08 13 32 28
единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:
1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
14 Април 2010 г.

Съдебно дело:
До: Административен съд-София-град
ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София
адм. д. № 6516 / 2009,
Второ административно отделение, 37-ми състав,
съдия”-докладчик Славина Владова


*************
Административна преписка в МС:
До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Предложение за доброволно признаване на Иска и
завеждане на реторсен иск срещу БСП (както като наследница
на престъпно-деликтното управление на БКП, така и като
престъпно-деликтен деец на собствено основание) за възстановяване
в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст -  вж.:  „ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ-2АBC”, http://iankov.blogspot.com/2010/04/2abc.html

І.
            Преди няколко дни получих „Съобщение” и копие от издадено от „съдиятаСлавина ВладоваРазпореждане от 25.03.2010 г.”,  и в законовия срок представям настоящето писмено правно становище.

ІІ.
            Във въпросния „съдийски” акт е посочено, че е постановен, след като „съдията” се е бил запознал с „определение № 445 от 12.01.2010 г. на ВАС, І-А отделение”.
            Категорично изразявам своя ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИЯ БЪЛГАРСКИ СЪД за това, че на мен не ми е дадена абсолютно никаква възможност да се запозная със съдържанието на въпросния акт на ВАС:
            първо, копие от него въобще не ми е изпратено и не ми е връчено; и
            второ, направените от мен точно три опити да получа директен достъп до самата папка на въпросното съдебно дело винаги са се били сблъсквали с невъзможността да получа достъп, при което служителите са ми изтъквали аргументите, че делото се е било намирало при съдията и не е налично в съответната деловодна служба.
            При така визираната ситуация, ПО ПРЕДУМИШЛЕНА ВИНА НА СЪДА аз съм лишен от възможността да взема и да изразя своето правно становище по въпросния „съдебен” акт на ВАС.

ІІІ.
            Още в първото изречение на „съдийския” акт от 25.03.2010 г. на „съдиятаС. Владова е посочено, че „производството е по реда на ... чл. 1 от ЗОДОВ”.
            Това твърдение на визирания „съдия”, обаче, е твърдение на ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка, назначена на длъжността „Съдия”, за да обслужва престъпните интереси на лицата и институциите, които са визирани като извършители на вредоносните деяния.
            Обръщам специално внимание върху факта, че още в първото изречение относно съществото на моя ИСК изрично и пределно ясно съм посочил, че ИСКЪТ МИ Е ОСНОВАН ВЪРХУ ЧЛЕН 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, във връзка с ЧЛЕН 13 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ, както и във връзка с ЧЛЕН 5, АЛИНЕЯ 2 И АЛИНЕЯ 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.
            При така визираната от мен правна квалификация на ИСКА, изпълняващите „съдийска” длъжност ченгеджийско-мафиотски курви и проститутки
            НЕ СА ИМАЛИ И НЯМАТ ПРАВОТО ДА МИ НАТРАПВАТ ДРУГА ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАЗУСА,  
            и единственото право, което имат, е да се произнесат дали са компетентни или не са компетентни да „правораздават” при тази правна квалификация.
            Опитът на ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СЪС СЪДИЙСКА ТОГА да „ме набутат в друг казус” са опити да обезпечат псевдосъдийско оневинаване на техните сутеньори от Мафията и от престъпните специални служби на държавата.

ІV.
            Както вече е известно от материалите по настоящето дело, аз вече съм имал
            както ЛИЧНОТО УДОВОЛСТВИЕ,
            така и ПРОФЕСИОНАЛНОТО НЕУДОВОЛСТВИЕ
            да направя констатацията,
            че „съдията” по настоящето дело ОСВЕН ЧЕ Е ПРЕСТЪПЕН СЛУГА НА ПРЕСТЪПНИ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА И ЧЕНГЕДЖИЙНИЦАТА,
            е и кретен и идиот, абсолютен кретен и идиот, пълен идиот и кретен, както и собственик или носител на птичи мозък, поразен от птичи грип, а също така и собственик или носител на свински мозък, поразен от свински грип,
            както и имплицитно и изрично да обоснова тезата, че въпросните безнадеждно дефектни личностнови особености в посткомунистическа България са издигнати в ранг на ВИСОКИ КАЧЕСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА МАГИСТРАТСКА ПРИГОДНОСТ.
            Днес, с настоящите редове, за съжаление, съм длъжен ДА ПРЕПОТВЪРДЯ ТАКА ИЗРАЗЕНАТА СИ КОНСТАТАЦИЯ.

V.
            Добре известен е широко разпространеният сред българските юристи „крилат израз”, че „ако беше нещо друго, човек винаги би могъл да го на..та на съдията, но акъл не е възможно да му бъде набутан”.
            За съжаление тук и сега на мен отново ми се налага „да се опитам да набутам в куфалницата на съдията” тезата, която изрично и ясно съм изразил в становището си от 26 октомври 2009 г.:
            че изходящият от мен правнорелевантен волеизявителен акт се нарича „ИСК”;
            че абсолютно не отговаря на истината неговото твърдение, че аз съм бил предявил „Искова молба”;
            че изопачението и фалшифицирането, извършено от „съдията” в това отношение, е СЪЩНОСТНО-КОНЦЕПТУАЛНО, и едва ли тук и сега е мястото да обосновавам и обяснявам на кретена-идиот, изпълняващ длъжността „съдия”, разликата между двата вида волеизявителни феномени;
            както и че все пак точно тук е мястото да подчертая, че този именно кретенизъм и идиотизъм на въпросната персона е бил предварително условие за нейното професионално институционализиране на тази именно длъжност;
            и, разбира се, като доказателство да се позова на факта, че в своето „Разпореждане от 25.03.2010 г.” визираният „магистрат” си е позволил ТОЧНО ПЕТ ПЪТИ да ми припише предяваването на „молба”, докато истината е, че аз не съм се молил и няма да се моля на никой човек, а просто си искам онова, което съгласно Правото ми се полага, поради което и съм предявил именно ИСК.

VІ.
            Освен това, длъжен съм ОТНОВО да се опитам ДА НАБУТАМ В КРЕТЕНСКАТА ГЛАВА НА „СЪДИЯТА моята изрично изразена ПРАВНА теза,
            че категорично отхвърлям опита на съдията”-кретен и идиот - да ме набутва в хипотезата на „отговорност за вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на административен орган”, каквато хипотеза съществува по посочения от него (съдията”-кретен и идиот) Закон;
            и ЗА ПОРЕДН ПЪТ ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ МОЯТА ИСКОВА ПРЕТЕНЦИЯ Е ОСНОВАНА ВЪРХУ СЪВСЕМ ДРУГА ФАКТИЧЕСКА ОСНОВА, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ НА КОЯТО Е ИМЕННО КОНСТИТУЦИЯТА.
14 Април 2010 г.                                                              Янко Н. Янков