2011-03-27

СОФИЙСКАТА ВОДА И ГЕНОЦИДЪТ НАД СОФИЯНЦИ-7

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

28 Март 2011 г.

Чрез: Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 529 / 201 г.

„прокурор“ В. Илиева

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Чрез: Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 3592/2007 г.

„прокурор“ Моника Малинова

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към:

Първата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 11.05.2006 г.;

Втората „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 02.08.2006 г.;

Третата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 05.03.2007 г.;

Четвъртата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 22.03.2007 г.;

Петата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 28.05.2007 г.;

Шестата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 21.06.2007 г.;

Седмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 25707, 26.06.2007 г.;

Осмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 11.08.2010 г;

Деветата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 12.08.2010 г;

Десетата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, (13) 14.08.2010 г;

Единадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 03.09.2010 г.;

Дванадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 21.12.2010 г.;

Тринадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 24.01.2011 г.;

До: Апелативна прокуратура

Гр. София

Ж А Л Б А

с искане за отмяна на актовете,

постановени по визираните две прокурорски преписки,

чрез които актове е извършена престъпна манипулация

с документацията по казуса „Софийска вода

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Софийската вода и геноцидът над софиянци – 7“, http://iankov.blogspot.com/2011/03/7.html .

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

Получих по пощата копие от „Постановление за отказ от образуване на наказателно производство“, постановено от „прокурор“ В. Илиева, датирано на 17.03.2011 г. и регистрирано на 21.03.2011 г. по прокурорска преписка № 529/2011 г.

От текста на този юридически нелегитимен акт

(тъй като в противоречие на нормативните изисквания „прокурорътПЪРВО не е индивидуализирал пълните си имена, И ВТОРО, С ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ не е указал на адресата (получателя) по изричен начин, че постановлението подлежи на обжалване)

става ясно, че преписката е била образувана ЧРЕЗ ПРЕСТЪПНО МАНИПУЛИРАНЕ С МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА №3592 ОТ 2007 година.,

при което ноторно известната ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница Моника Малинова

ПРИ ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ И В ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ от Мафията и от Специалните служби на държавата, СРЕЩУ КОИТО СЕ ИСКА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ,

Е БИЛА ПРЕДПРИЕЛА ПРЕСТЪПНА АКЦИЯ НА „ОСАКАТЯВАНЕ“ на възложената й за решаване преписка,

ЧРЕЗ КОЯТО ПРЕСТЪПНА АКЦИЯ Е ОСЪЩЕСТВИЛА ОТДЕЛЯНЕ ОТ ПРЕПИСКАТА НА „ЖИЗНЕНО“ ВАЖНИ ЗА ПРАВИЛНОТО РЕШАВАНЕ НА КАЗУСА ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ.

Става дума за това, че визираната изпълняваща прокурорска длъжност ченгеджийско-мафиотска слугиня

БЕЗ МОЕ ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ (като заинтересовано лице!!!) И ДОРИ БЕЗ ДА МЕ УВЕДОМИ ПО НАДЛЕЖНИЯ НАЧИН,

В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И КОНКРЕТНИ ПРАВНИ ПРЕДПИСАНИЯ

Е ОТДЕЛИЛА ОТ ПРЕПИСКАТА МОЕТО НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНО НА 24 ЯНУАРИ 2011 Г. ПОРЕДНО (тринадесето!!!) аргументирано правно становище към ИСКАНЕТО МИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА,

като е постановила да бъде образувана друга, отделна, самостоятелна преписка, имаща друг и напълно самостоятелен предмет на разследване, който предмет на разследване, обаче, Е НЕОТДЕЛИМ ОТ ПЪРВИЯ И Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С НЕГО.

С настоящето обжалвателно волеизявление се обръщам към Апелативната прокуратура - гр. София, като пледирам да бъдат отменени визираните прокурорски актове,

ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ЦЕЛОСТНОСТТА НА ПРОКУРОРСКАТА ПРЕПИСКА 3592 ОТ 2007 Г . И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ЛЕГИТИМНО И ПЪЛНО (ЦЯЛОСТНО) ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА.

28 Март 2011 г. Янко Н. Янков

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-АВСDЕFG

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

28 Март 2011 г.

Чрез: Софийска градска прокуратура

бул. „Витоша“ № 2

1000 София

Прокурорска преписка № 9792 / 2010 г.

„прокурор“ С. Христова

До: Апелативна прокуратура

Гр. София

Ж А Л Б А

С ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОТКАЗ

ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО,

ИЗДАДЕНА НА 15.03.2011 Г.

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Искам отговорност на държавата за причинените вреди! - ABCDEFG,

http://iankov.blogspot.com/2011/03/dfg.html .

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

***На 08 (09) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000280/PS1172000X9KI, 09.07.2010 г.;

***На 24 (26) Юли 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ВТОРО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000705/PS1172000YZPE. 26.07.2010 г.;

***На 03 Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ТРЕТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000074/PS1172000Z9XX. 03.08.2010 г.;

***На 15 (16) Август 2010 г. съм изпратил с препоръчана поща адресирано до Главния прокурор ЧЕТВЪРТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; пощенската разписка е № 000383/PS1172000ZSWF. 16.08.2010 г.;

***На 15 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор ПЕТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/15.10.2010 г.;

***На 18 Октомври 2010 г. съм регистрирал в регистратурата на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор ШЕСТО мое официално писмено искане за разследване на извършеното на 21 Юни върху мен покушение; получения регистрационен номер е 11966/2010,V/18.10.2010 г.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

На тези така посочени по-горе мои официални искания за разследване

НИКОГА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТАТА ПРОЦЕДУРА И НЕЙНИЯ ХОД.

През всичкото това време съм направил най-малко 12 (дванадесет) опити (чрез лични посещения в офисите на Върховната Касационна прокуратура, Софийската Градска прокуратура и Софийската Районна прокуратура) да открия каквато и да е процедура по моите искания,

но всичките ми опити в това отношение оставаха безрезултатни – никога не можах да открия наличието на прокурорска преписка, образувана по така визирания казус.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

След всичкото това, СЛЕД ПОЧТИ ОСЕМ МЕСЕЦИ, на 07.02.2011 г., с препоръчана поща получих копие от

издадено на 27.01.2011 г. от Районна прокуратура гр. София, регистрирано на 02.02.2011 г. Постановление за отказ от образуване на наказателно производство.

Текстът на Постановлението е поместен в рамките на една стандартна страница. От текста на Постановлението е видно, че

преписката (№ 6555) е била образувана едва през 2011 г.,

т. е. ШЕСТ МЕСЕЦИ СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА.

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ В РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА ПРЕПИСКАТА Е ОБРАЗУВАНА ЕДВА ПОЛОВИН ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО МОЕ ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

От текста на Постановлението

НЕ Е ВИДНО ДАЛИ ПРЕДИ ТОВА НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ Е БИЛА ОБРАЗУВАНА ПРЕПИСКА И СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ „Преписката е образувана по повод депозирана в СРП жалба от Янко Николов Янков“.

Тъй като от този текст на Постановлението е видно, че

в преписката се намира само една-единствена

от посочените мои ТОЧНО ШЕСТ (6) официални искания за разследване,

НЕ Е ЯСНО КАКВА Е СЪДБАТА ДА ОСТАНАЛИТЕ ПЕТ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ – къде се намират и защо не са предоставени на Районната прокуратура.

От текста на Постановлението

Е ВИДНО, ЧЕ е записано следното: „Изложените в жалбата обстоятелства и отправените искания не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

Обръщам специално внимание на факта, че както в предишното изречение, така и в това изречение отново става дума за една-единствена жалба, предоставена на Районната прокуратура.

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението абсолютно никъде не е посочена датата на визираната тази една-единствена моя жалба

(и че всъщност, по „мистериозен“ начин, са изчезнали и не са били предоставени на Районната прокуратура останалите ПЕТ мои официални жалби!!!).

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на Постановлението НЕ СА ПОСОЧЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО, СПОРЕД „ПРОКУРОРА“, „не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер“.

Уточнявам, че на 09 Февруари 2011 г. СЪМ ОБЖАЛВАЛ ПРЕД СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ТАКА ПОСТАНОВЕНИЯ ПРОКУРОРСКИ АКТ И ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

Преди един ден получих копие от „Резолюция от 15.03.2011 г.“, постановена от С. Христова, „прокурор“ при Софийската градска прокуратура,

(който акт има нелегитимен статус, тъй като в противоречие на изискванията на принципите и нормите на европейското и на българското право визираният „прокурор“ не е индивидуализирал името си).

От визираната резолюция е видно, че този „прокурорски“ акт е бил постановен върху основата на моето

ТРЕТО ПОРЕД ОФИЦИАЛНО ПИСМЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО КАЗУСА, което е датирано на 03 Август 2010 г. и в което на стр. 2 (втора) ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е НАПИСАНО, ЧЕ Е ИМЕННО ТРЕТО ПОРЕД ИЗЛОЖЕНИЕ ПО КАЗУСА.

В този именно смисъл

тук визираният „прокурор“

на моята ПРЕЦИЗНА КОРЕКТНОСТ Е ОТВЪРНАЛ С ПЕРВЕРЗНА КУРВЕКТНОСТ,

като от една страна НЕ Е обвързал това ТРЕТО поред изложение с предишните и със следващите,

а от друга страна НАГЛО И КУРВЕКТНО Е НАПИСАЛ В АКТА СИ, че от текста не се съдържат данни за конкретно престъпление.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

Намирам за уместно да обърна внимание върху обстоятелството,

че ТАКА ВИЗИРАНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС

ПО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ПОТВЪРЖДАВА МОЯТА ТЕЗА,

ЧЕ ИЗВЪРШЕНОТО ПРОТИВ МЕН ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ИЗВЪРШЕНО ИМЕННО ОТ

СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА

И В ИНТЕРЕС НА МАФИЯТА, ЧИЯТО НАЙ-НИСКА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА Е ИМЕННО ДЪРЖАВАТА и нейната прокурорска и съдебна система.

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

Пледирам пред Апелативната прокуратура

да отмени така постановения прокурорски акт и да постанови акт, с който

да задължи Софийската градска прокуратура

ДА КОМПЛЕКТОВА ПРЕПИСКАТА В НЕЙНИЯ ПЪЛЕН ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ И ДА ИЗВЪРШИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРАВОТО СЛЕДСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ.

28 Март 2011 г., София Янко Н. Янков

2011-03-25

НАСТОЯВАМ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВА - 3

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

25 Март 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

До Негово Превъзходителство

г-н Герхард Райвегер - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Република Австрия

ул. „Шипка“ № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

До Негово Превъзходителство

г-н Стийв Уилиямс - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Обединено Кралство Великобритания

и Северна Ирландия

ул. „Московска” № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

Email: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

До Негово Превъзходителство

г-н Марк Михилсен - Извънреден и пълномощен Посланик

на Кралство Белгия

пл. „Велчова завера” № 1 , 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

До Негово Превъзходителство

г-н Матиас Мартин Хьопфнер –

Посланик на Федерална Република Германия

ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 25 , 1113 София

E-mail: info@sofia.diplo.de

Военно аташе: E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

Военно аташе: E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

До Негово Превъзходителство

г-н Етиен дьо Понсен - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Република Франция

ул. „Оборище” № 27-29 , 1504 София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

До Негово Превъзходителство

г-н Джеймс Б. Уорлик - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Съединените Американски Щати

кв. „Лозенец”, ул. “Козяк” № 16 , 1407 София

Ел.поща: sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

До Негово Превъзходителство

г-н Томас Феллер - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Конфедерация Швейцария

ул. „Шипка” № 33 , 1000 София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: generalsekretaer@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

До Зинаида Златанова - внучка и дъщеря на видни функционери

на престъпния комунистически и на престъпния посткомунистически

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняваща длъжността Ръководител

на Представителството на Европейската комисия в България

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

Ел. поща: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „Настоявам за ОТГОВОРНОСТ за престъпленията на Комунистическата и посткомунистическата държава - 3”,

http://iankov.blogspot.com/2011/03/3_25.html.

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно уточнявам,

ЧЕ ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН В ПРОКУРАТУРАТА, НАСТОЯЩИЯТ ТЕКСТ Е ПРЕДОСТАВЕН НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПЕРСОНАЛНИ, български и чуждестранни, АДРЕСИ.

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации

сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ПАРАВОЕННА ченгеджийско-мафиотска държавна власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления

И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,

но досега НЕ САМО не е било проведено нито едно законосъобразно разследване,

до днес НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие,

НО ПОЧТИ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО;

един от най-последните изключително драстични случаи е

на 21 юни 2010 г., когато посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София,

при което с категорично демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата,

с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,

и въпреки че И Прокуратурата, И МВР са надлежно сезирани,

въпреки че е ноторно известен фактът

(съобщен както в Парламента, така и в медиите от няколко високопоставени лица от специалните служби),

че в подчинената на Премиера и на Президента силова система на държавната власт съществува отряд за „мокри поръчки“,

и че не само този отряд, но и други отдели на специалните служби

действуват, като камуфлират операциите си като действия на улични банди,

до днес - вече ДЕСЕТИ МЕСЕЦ

ПРОКУРАТУРАТА НЕ САМО НЕ Е ПРЕДПРИЕЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО,

НЕ САМО ДОРИ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛА ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

НО И ПО НЕЙНО (НА ПРОКУРАТУРАТА) РАЗПОРЕЖДАНЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОЛКО ЗЛОВЕЩИ ОФИЦИАЛНИ ОПИТИ ЗА ТАКАВА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ,

КАКВАТО ДОРИ И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОКУРАТУРА НЕ СИ БЕ ПОЗВОЛЯВАЛА И НЕ БЕ ПОСМЯЛА ДА СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ СПРЯМО МЕН;

който факт има характера на категорично доказателство, че

престъплението има характера на специално оперативно мероприятие, извършено именно от визираните по-горе специални елиминационно-терористични отдели при Специалните държавни служби.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам

НЕ САМО че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, и че съм оцелял по силата на случайността (и реакциите ми на бивш спортист),

НО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОКУШЕНИЕТО Е ИМЕННО

МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ,

НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ И НА ПАРАВОЕННАТА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

*************

Четвърто предварително уточнение:

Въпреки така посочената ДЪРЖАВНО-ТЕРОРИСТИЧНА СИТУАЦИЯ, днес аз ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ЗАВЕЖДАМ ДЕЛА КАКТО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТАКА И ПРЕД СЪДА В СТРАЗБУРГ

(книжни и електронни копия от които предоставям на редица западни посолства и медии) -

естествено, съвсем не защото разчитам на тези институции -

А ЗАЩОТО СЧИТАМ, че все пак има смисъл всичко това да бъде надлежно документирано,

и ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО въпреки ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО-СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ВОЛЯ (РОЛЯ) НА КОРУМПИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИ И ИНСТИТУЦИИ

(встъпващи като „демократични партньори” на престъпния български клан на руската Червена Мафия),

ПРАВОТО ЩЕ ИЗПЛУВА НА ПОВЪРНОСТТА, ТА МАКАР И КАТО УДАВНИК.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса

ПРИЛОЖЕНО ПРЕДСТАВЯМ копия от 101 (сто и една) последователно номерирани страници, имащи статуса на Доказателства по казуса.

ПОСОЧВАМ намиращите се в патримониума на българските държавни (включително и прокурорски) институции доказателства по тук визирания казус, ЗА КОИТО ПЛЕДИРАМ ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО КОМПЛЕКТУВАНИ В ОБЩ С ТОЗИ ДОКУМЕНТАЛЕН МАСИВ И ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО РАЗСЛЕДВАНИ.

От така тук приложените от мен и от намиращите се в патримониума на Държавата доказателства е видно, че:

след като през март 1982 г. съм уволнен от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет (където съм имал статуса научен изследовател Първа степен и Главен асистент), съм се установил да живея при родителите си в родното ми село Клисурица, община Михайловград (днес Монтана),

КЪДЕТО СЪМ ЗАПОЧНАЛ ДА НЕ УПРАЖНЯВАМ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД и

откъдето съм ПРОДЪЛЖИЛ да отправям груби и открити нападки срещу установената политическа власт у нас, в които нападки се съдържали негативни в идейно-политическо отношение оценки за социалистическата действителност у нас.

От визираните доказателства е видно, че през това време съм бил

обект на няколко едновременно (успоредно) протичащи строго секретни оперативни разработки на различни отдели на Държавна сигурност,

носещи кодовите наименования „Криминално досие“, „Терорист“, „Дракон“, „Следствено дело на Главно следствено управление на ДС“, „Твърдоглавия“, „Злобара“, „Дивия“, „Гадния“ и „Скитник“.

От визираните доказателства е видно,

че в началото на месец март 1984 г. домът на родителите ми в село Клисурица е бил посетен от

политическия секретар на посолството на САЩ Джоузеф Кийл,

което посещение по онова време е имало характера на единственото посещение на западен дипломат в частен български дом в продължение на половинвековното комунистическо управление.

От визираните доказателства е видно,

че веднага след това посещение, още на 09 Март 1984 г. капитанът от Държавна сигурност Йордан Василев е „изготвил“ т. нар. „Предложение за прилагане на административна мярка по чл. 40-а от Закона за Народната милиция“,

което още на 12 Март 1984 г. началникът на Окръжното управление на МВР Михайловград полковник Илия Шаренков е внесъл в регистратурата на Районния съд,

и с което е било поискано съдът да постанови спрямо мен т. нар. „Принудително установяване в друго населено място“.

От текста е видно, че „Предложението“ е съдържало 5 (пет) листя, а „Преписката“ е съдържала 152 (сто петдесет и два) листя.

От визираните доказателства е видно, че още на 13 Март 1984 г. Районният съд е бил образувал т. нар. „Наказателно-превантивен характер дело“ (НПХД) № 5 / 13.03.1984 г.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От така тук приложените от мен и посочените (намиращи се в патримониума на Държавата) доказателства е видно, че:

На 15 Март 1984 г. се е състояло съдебно заседание на наказателния състав на Районния съд в Михайловград,

ръководено от съдията Петър Каменов при обвинителното участие на прокурора Тошко Тошев и секретар-протоколчика Свободка Тодорова.

От визираните доказателства е видно, че същият ден, на 15 Март 1984 г. съдията Петър Каменов е постановил „Решение“, състоящо се от 5 (пет) плътно изписани машинописни страници, по силата на което е постановено

ПРИНУДИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ в град Девня, окръг Варненски, за СКРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ“; ПРИ ТОВА ИЗРИЧНО Е ПОСТАНОВЕНО, че „Решението на подлежи на обжалване“ .

От визираните доказателства е видно, че мотивите на „Решението“ се свеждат до това, че:

***деецът не упражнява обществено-полезен труд;

***деецът редовно посещава западните посолства в София и преди всичко тези на САЩ, Франция, Германия, Италия и други, където лично е предоставял текстовете на множество свои писма и жалби, с които настоява за намеса на капиталистическите държави във вътрешните работи на българската държава;

***отделно от това деецът е изпращал с препоръчана поща същите текстове, които са били иззети или прихванати от ДС, и от които е видно, че деецът твърди, че неговите и на семейството му права се нарушават от държавната власт;

***в своите множество писма и изложения деецът уронва авторитета на партийните и държавните ръководства в Народна Република България;

***пред съда деецът не само не се признава за виновен, но дори вижда в съдебния процес срещу него нова провокация на държавни органи към него.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

От така тук приложените от мен и посочените (намиращи се в патримониума на Държавата) доказателства е видно, че:

ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО,

На 15 Април 1986 г. Втори наказателен състав на Окръжния съд Михайловград, е провел съдебно заседание под ръководството на съдията Александър Атанасов, при участието на съдебните заседатели Александър Първанов и Тодор Въцковски и при секретар-протоколчика Елена Димитрова, при което е издал „Решение“, с което е отменил наложената преди две години наказателна мярка „принудително установяване в друго населено место“. Мотивите са, че след като деецът Янко Николов Янков е пребивавал известно време в Девня, той е бил арестуван, осъден с дългогодишна присъда и се намира в затвора.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

От така тук приложените от мен и посочените (намиращи се в патримониума на Държавата) доказателства е видно, че:

***след частичното изтърпяване на наложеното ми принудително установяване в друго населено место и

след пълното изтърпяване на наложеното ми наказание от ШЕСТ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА лишаване от свобода,

на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд на България е постановило „Решение № 10“, по силата на което

присъдата ми от 1984 г. е била призната за постановена при пълна липса на изискуемите от закона доказателства, била е отменена и съм признат за невинно осъден;

***ДЕСЕТ ГОДИНИ след УВОЛНЕНИЕТО МИ ОТ Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ е ОТМЕНИЛО дисциплинарното ми уволнение като репресивно и е възстановило трудовите ми права.

Отделно от това

Народното събрание е приело „Решение, обнародвано в „Държавен вестник“ брой 86 от 21 Октомври 1994 г., по силата на което „сведенията за организацията, методите и средствата при изпълнението на специфичните задачи на органите на Държавна сигурност, както и агентурната информация за тези органи, отнасящи се или свързани с периода до 13 Октомври 1991 г., НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА СЪСТАВЯЩИ ДЪРЖАВНА ТАЙНА“.

Също така отделно от това

Народното събрание е приело „Закон за обявяване на комунистическия режим в България да престъпен, обнародван в „Държавен вестник“ брой 37 от 5 Май 2000 г., по силата на който

ВИЗИРАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ

(и свързаните с тяхната дейност лица)

НА МВР, ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ПРОКУРАТУРИ И СЪДИЛИЩА са обявени за и признати за ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

От така тук приложените от мен и посочените (намиращи се в патримониума на Държавата) доказателства е видно, че:

През 2002 г. съм получил документи, изпратени ми от Министерството на правосъдието, от текста на които е видно, че визираното съдебно дело по описа на Районния съд гр. Михайловград (днес Монтана) Е УНИЩОЖЕНО „по надлежния ред“, за който факт (или което обстоятелство) е бил съставен „Протокол“.

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

От така тук приложените от мен и посочените (намиращи се в патримониума на Държавата) доказателства е видно, че:

в мое официално писмо от 21 Март 2002 г., адресирано до Главния прокурор изрично и пределно ясно съм записал, че въпреки абсолютно автентичните документи, съдържащи авторитетното твърдение, че това съдебно дело е било унищожено по надлежния ред,

съществуващите факти са абсолютно категорични, че въпросното дело и „днес е напълно и съвсем истински „живо и здраво““, „продължава да съществува в материалния свят“;

то се намира при мен;

че ми е предоставено от фамозния касоразбивач Иван Стоянов-Кубето,

който го е взел от касата на фамозния бивш шеф на Шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност Димитър Христов Иванов.

От визираните документи е видно, че съм написал множество официални искания, адресирани до Прокуратурата, с които съм искал да бъде разследвано мистериозното „възкръсване“ на това съдебно дело и намирането му в касата на визирания шеф на комунистическата Държавна сигурност,

НО ЧЕ ДО ДНЕС ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО.

От визираните документи е видно,

ЧЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВА

СА ИНТЕНЗИВНО И БРУТАЛНО ПРИКРИВАНИ И БРАНЕНИ

в продължение на вече повече от двадесет гозини

И ОТ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И прокурорските и другите институции на ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВА.

*************

Седмо уточнение по съществото на казуса:

Макар и да имам предвид ноторно известната истина,

че БЪЛГАРСКИТЕ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДИИ СА НЕЗАВИСИМИ

НАЙ-ВЕЧЕ ОТ САМИТЕ СЕБЕ СИ

И ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ПРАВОТО;

макар и всичките ми досегашни (в продължение на половин век) срещи с българските ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДИИ по категоричен начин да са ми дали да проумея, че

НА ВСЯКА МОЯ КОРЕКТНОСТ

ТЕ ОТВРЪЩАТ С НЕИМОВЕРНО ПЕРВЕРЗНА КУРВЕКТНОСТ;

все пак предявявам НАСТОЯЩЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ, при което настоявам да бъде разследвана извършената по визирания казус

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на визираните в доказателствения масив лица, а именно:

х1. Полковник Илия Шаренков, началник на ОУ на МВР Михайловград;

2. Старши лейтенант Йордан Василев, оперативен офицер на Държавна сигурност;

3. Капитан Любен Костадинов, високопоставен офицер и началник отделение на Държавна сигурност;

4. Д. Спасов, Началник отдел „КАО“ при Общинския народен съвет Михайловград;

5. Т. Петрова, Инспектор в Общинския народен съвет Михайловград;

6. Милчо Иванов, Кмет на село Клисурица;

7. Петър Каменов, съдия в Районния съд Михайловград;

8. Тошо Тошев, прокурор в Районната прокуратура Михайловград;

9. Александър Атанасов, съдия в Окръжния съд Михайловград;

10. Алексъндър Първанов, Съдебен заседател в Окръжния съд Михайловград;

11. Тодор Въцковски, Съдебен заседател в Окръжния съд Михайловград;

12. Александър Иванов Атанасов, Борислав Александров Иванов, Свободка Тодорова Тодорова, Цветанка Илиева Цекова, Ефросина Георгиева Георгиева –членове на Експертната Комисия, постановили НЕВЕРНИЯ ФАКТ, ЧЕ ВИЗИРАНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО Е УНИЩОЖЕНО ПОРАДИ ЛИПСА НА АРХИВНА ЦЕННОСТ;

13. Служителите на Прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на правосъдието,

които фактически са отказали да изпълнят задълженията си по повод и във връзка с моите искания за разследване на тук визирания казус,

които мои искания са датирани на 27 Юли 1998, г., 23 Декември 1998 г., 18 Декември 2001 г., 25 Декември 2001 г., 21 Март 2002 г., 25 Октомври 2004 г., 24 Август 2006 г.

*************

Раздел ІІІ:

Първо ЗАКЛЮЧИТЕЛНО уточнение

Като имам предвид ноторно известния факт, че в интерес на престъпниците от Мафията и от Специалните служби на държавата

разследващите полицейски и прокурорски органи

систематично и масово прилагат стратегията, при която вместо да предприемат съответното разследване, предприемат серия от телефонни обаждания и изпращания на призовки на гражданите, които се жалват и искат разследване,

ТУК И СЕГА ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВСИЧКО, КОЕТО СЪМ ИМАЛ ДА КАЖА ПО ТУК ВИЗИРАНИЯ КАЗУС СЪМ ГО НАПИСАЛ НА ПРЕДЕЛНО ЯСЕН И НАПЪЛНО РАЗБИРАЕМ НОРМАТИВЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,

И ЧЕ АКО РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ И ПРОКУРОРСКИ ОРГАНИ ЕВЕНТУАЛНО СРЕЩНАТ ЗАТРУДНЕНИЯ В РАЗБИРАНЕТО НА СМИСЪЛА НА НАПИСАНОТО,

ТО ТЕ, ВМЕСТО ДА МИ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА И ДА МИ ИЗПРАЩАТ ПРИЗОВКИ, В КОИТО ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ НАПИСАНОТО ОТ МЕН СЕ НУЖДАЕ ОТ „РАЗЯСНЕНИЯ“ И ДА ИСКАТ ДА СЕ ЯВЯ ПРИ ТЯХ, „ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ“,

БИ ТРЯБВАЛО ДА СИ НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОИТО ДА ИМ РАЗЯСНЯТ НАПИСАНОТО,

ИЛИ ДА МИ НАПИШАТ И ИЗПРАТЯТ В ПИСМЕН ТЕКСТ ЗА КАКВО ТОЧНО „РАЗЯСНЕНИЕ“ СТАВА ДУМА, ЗА ДА ИМ ОТГОВОРЯ ПО ОФИЦИАЛЕН ПИСМЕН НАЧИН.

Приложение: 101 (сто и една) последователно номерирани страници.

25 Март 2011 г. Янко Н. Янков