2019-11-27

(26 Ноември 2019 г.), Деветдесети (90-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

26 Ноември 2019 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Деветдесети (90-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

Граждански Обвинителен Акт

            До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:  SofiaEmb@state.gov ;

            До (02) Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:bulgaria@mid.ru ;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu );

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; E-mail: sofia-ob(at)bmeia.gv.at  ;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ) ;

            До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );

            До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg);

            До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. );

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

            До (12) Нейно Превъзходителство госпожа Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания, ул. „Московска“ 9, София-1000; E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ;

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Преди всичко акуратно уведомявам тук визираните адресати, че поради съображения за необходимостта от временна ЮРИДИЧЕСКА ПРОЦЕСУАЛНА ДИСКРЕТНОСТ конкретно този Специален Меморандум ЗАСЕГА ВРЕМЕННО не е публикуван в моите актуални електронни сайтове, но е включен за публикуване в следното мое официално документално книжно и електронно издание: 90.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (47-ми - хх-ти;2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ххх с, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат); (Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)

            Също така акуратно уведомявам тук визираните адресати, че предстои да бъде оформен, надлежно връчен (предоставен) на адресатите, както и публикуван в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове моят Четвърти (4-ти) Меморандум до Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация, и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски ЩатиСъдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България. Който Меморандум, естествено, ще бъде публикуван и в следното мое книжно и електронно издание:

       91.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2019.

            При това, естествено, акуратно се позовавам

            КАКТО НА моята вече половинвековна интензивна строго научна дейност именно в сферата на историята и теорията на политическите и правните възгледи и учения,

            ТАКА И НА моите почти половинвековни интензивни официални взаимоотношения с няколко десетки дипломатически мисии, международно-правни институции, европейски и други чуждестранни институции и лидери, които,

ОЧЕВИДНО НАПЪЛНО БЕЗРЕЗУЛТАТНО

съм „подстрекавал” и продължавам да „подстрекавам”

да проявяват загриженост относно

тотално геноцидната престъпна дейност на

компрадорската официална българска държавна власт

и състоянието на Човешките Права и Правосъдието в България.

            И ТАКА, В КОНТЕКСТА НА ТОВА ПОЗОВАВАНЕ изрично и пределно ясно ВИ ЗАЯВЯВАМ ИЛИ ОБЯСНЯВАМ, че

       всичкото това, което пиша и официално публикувам го правя СЪВСЕМ НЕ ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ АДРЕСАТИ НЯКАКВО, МАКАР И МИНИМАЛНО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ;

       а защото ИМАМ ВДЪХНОВЕНАТА ОТ ИСТОРИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ПРАВОТО КРЕХКА НАДЕЖДА, че рано или късно все пак ще има това, което се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ; и че документално фиксираните от мен факти и обстоятелства биха могли да имат определена АКТУАЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА стойност и значение.

         Или, както вече многократно официално съм го писал, правя това, защото поради липса на конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора поправка”,

         единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото, и защото се надявам, че дори когато мен вече ме няма, това мое „оръжие” би могло да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” -„Ръката на Мъртвеца” – „Тhe Dead Man's Hand“.

            Впрочем, както Ви е известно или би трябвало да Ви е известно, в продължение на вече ПОЛОВИН ВЕК

            както по силата на професионалната ми научно-изследователска квалификация,

            така и по силата на лично моя, на членовете на семйството и на фамилията ми драматичен и дори трагичен сблъсък с официалната българска държавна власт,

  така и по силата на несъмнено дълбоко засягащата ме драматична и трагична съдба на цялото българско население,

  специално, систематично и прецизно съм проучвал, проучвам и публикувам фактите и обстоятелствата относно престъпната дейност на специалните служби

КАКТО НА политическия режим на Съветския Интернационален Комунизъм,

ТАКА И НА политическия режим на Либералния Глобализъм, т.е. на модерната евфеминистична интерпретация на старата зловеща идея или версия за Световен Комунизъм.

            И така, в центъра на визираните вече половинвековни мои интензивни изследвания е фиксирано вниманието ми върху специалните методи и средства за

СИСТЕМАТИЧНО ИНТЕНЗИВНО РЕПРЕСИРАНЕ

И ЗА ГЕНОЦИДНО ПРОЧИСТВАНЕ

на ВСИЧКИ носители на висшата ценностна система

КАКТО НА ЗНАКОВИТЕ формално все още „свободни” личности,

ТАКА И НА ЗНАКОВИТЕ затворници и концлагеристи,

            при което категорично ясно съм констатирал, че МАКАР И ОЧЕВИДНО като главни обекти на репресиране и геноцидно прочистване на преден план да изпъкват самите ОТДЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЗНАКОВИ ЛИЧНОСТИ,

  всъщност, ИСТИНСКИТЕ, СЪЩИНСКИТЕ ГЛАВНИ ОБЕКТИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА, НА ФАМИЛИИТЕ И НА ЕТНО-НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ;

            които именно поради техното изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достойнство са били характеризирани и стигматизирани, „маркирани” от специалните служби като т. нар. потенциално и актуално опасни за държавната власт „знакови личности и общности”; и именно поради тези им Високи Човешки Качества .са подложени на репресиране и геноцидно прочистване.

            Това, всъщност, съвсем не е случайно, и изводите ми и констатацията съвсем не са изненада, тъй като е ноторно известно, че още от първите дни на своето властвуване КПСС и БКП, КГБ и ДС съвсем не криеха, че една от техните главни цели и задачи е създаването на НОВ ТИП СЕМЕЙСТВО – СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО (КОМУНИСТИЧЕСКОТО) СЕМЕЙСТВО,

            при което главната цел на комунистическата държавна власт е тоталното смачкване и унищожение на индивидуалното, семейно-фамилното и етно-националното Достоинство и формиране в цялото общество на абсолютен рефлекс на тотална преданност и подчинение на държавната власт.

            Това, разбира се, също съвсем не е случайно и не е изненада, тъй като още от Светото Писание е известно, че ЕДИНСТВЕНАТА ЧОВЕШКА ИНСТИТУЦИЯ, СЪЗДАДЕНА ОТ ГОСПОДА БОГА, Е ИМЕННО СЕМЕЙСТВОТО, А НЕ ДЪРЖАВАТА (Първа книга на царете или Първа книга на Самуил 8:7-8, 19); и че именно поради това АТАКИТЕ НА РОГАТИЯ СА ОЖЕСТОЧЕНИ ИМЕННО СРЕЩУ СЕМЕЙСТВОТО,

тъй като именно в Семейството се ражда и формира Човешкото Достойнство като най-мощната Сила, отстояваща Справедливостта.

            Впрочем, тук, макар и бегло, следва да спомена, че поне според моята констатация предприетият още през 60-те години ПЛАВЕН ПРЕХОД

от регионалния интернационален съветски комунизъм (Регионална Империя на Злото”)

към световния комунизъм (евфемистично наречен „либерален глобализъм”, но всъщност вече в продължение на три десетилетия интензивно проявил се и проявяващ се като Глобална Империя на Злото)

            е бил „елегантно” строго секретно обезпечаван

            от три вербални т. нар. джентълменски споразумения между елитите и специалните служби на САЩ и СССР относно взаимно елегантно-прецизно контролирано-стимулираното проявление през 60-те и особено през 1968 г. на левичарските и еврокомунистическите възжеления и изяви в Европа и създаването на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз,

            и най-вече от сключеното между тях през началото на 70-те години единствено писмено джентълменско споразумение, обезпечаващо именно интегративната дейност на кадрите на КГБ и ЦРУ относно предприемането и реализирането на стратегията за либералния глобализъм;

Така, в частност още през началото на 70-те години в българската ДС е било предприето строго секретното формиране на интегративен български клан на КГБ и ЦРУ, който клан властва в България включително и ДНЕС, В ТОЗИ МОМЕНТ (най-висшата еманация на който клан е управляващата компрадорско-правителствено-мафиотска хунта), и

     с който именно престъпен клан лично аз имам лични стари и нови сметки за уреждане, а според колоритният израз на американските трапери – стари и нови кожи за дране.

            Впрочем, тъй като през 60-те и 70-те години такива или аналогични кланове на КГБ и ЦРУ са били създадени и в други (другите!) европейски държави,

            днес в Европа се премахват границите между нациите, държавите, половете, животните и човека и задачата и целта на така нареченото „Европейско строителство” всъщност е разрушаване не само и дори не толкова на Европа, колкото най-вече на Европейската Цивилизация и на Съвременната Световна Цивилизация, чийто Дух е именно европейски.

 

            Разбира се, доколкото все пак ми позволява моята професионална научна специализация „ми се струва” (или най-вероятно „фантасмагорично ми се иска”) че

            сегашните президенти на САЩ и Русия, които, според мен са наследствени Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България, макар че все пак до известна степен и само в някои отношения вече имплицитно се отграничават от престъпната дейност на техните политически и държавно-властнически предшественици, все пак разполагат с възможността изрично и категорично да издигнат тезата за

Безкомпромисното Господство на Справедливостта и Правосъдието

            и да продължат да бъдат факторите на вече формираната от самите тех (все още крехка) стратегия, благодарение на която днес Светът е в интензивен преход към ново качествено състояние, с нови геополитически цивилизационно-ценностно-културни рамки и характеристики.

              Така, в контекста на тази моя (вероятно прекалено мечтателно-фантасмагорична) „визия” бих искал да считам,

              че сегашните президенти на САЩ и Русия биха могли да възстановят нарушеното Величие на своите държави

              включително и чрез изрично и категорично ясното закриване на Концлагер България и Справедливо Правосъдно възстановяване на Достойнството на Българската Държава и на българските граждани.

 

 

ІІ.

            Също така, именно В ИНТЕРЕС НА ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА на правата и интересите на тук визираните лица,

този текст акуратно е предоставен на редица високоавторитетни

български и чуждестранни юристи, журналисти и официални лица.

            Също така по силата на юридическата коректност тук и сега акуратно уточнявам следното:

            Макар че на всичките тук визирани адресати би трябвало да им е пределно известно, че КАКТО ПРЕД надлежните български институци, ТАКА И ПРЕД няколко десетки базирани в България дипломатически мисии, ТАКА И ПРЕД Техни Превъзходителства Президентите на Руската федерация и на САЩ

  акуратно съм предоставил т. нар. „Списък на 5 072 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалния и глобалистичния български концлагерен политически режим.

            При това коректно уточнявам, че по повод и във връзса с „рутинното” престъпно процесуално развитие и функциониране на всеки един от тези така параметризирани и индивидуализирани казуси, вътре в самите тях са „рутинно осъществени” още минимум десетина процедурни или същностни престъпни посегателства, извършени от съответните служебни институционално-функционални лица (ТАКА ЧЕ, ВСЪЩНОСТ, САМО В ТАЗИ ТУК ПОСОЧЕНА МОЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА се съдържат минимум 50 000 отделни вътрешно-казусни престъпни посегателства, извършени от официалната държавна власт).

 

 

ІІІ.

Относно казус:

            Престъпна дейност на Негово Дипломатическо Превъзходителство господин Огнян Златев, български гражданин, официален Ръководител на Представителството (тоест – Дипломатически Представител, Посланик) на Европейската Комисия в България, 

            която престъпна дейност е ИЗВЪРШЕНА И ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА В ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТИЕ с Екатерина Захариева, Заместник-Министър Председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи,

            КАКТО И В ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТИЕ с Румяна Митрева, Извънреден и Пълномощен Посланик на Република България в Кралство Норвегия,

            КАКТО И В ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТИЕ с Венцеслава Янчовска-Иванова, български гражданин, официален Дипломатически Посланик, Почетен Генерален Консул на Кралство Норвегия в България,

            КАКТО И В ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТИЕ с Премиера Бойко Борисов, Председателя на Държавна агенция „Национална сигурностДимитър Здравков Георгиев и Министъра на Вътрешните работи Младен Маринов.

 

            Тук визираната престъпна дейност е извършена в престъпен личен интерес и в престъпен корпоративен интерес на българската правителствено-мафиотска хунта, функционираща като компрадорски български клан на Глобалистичният банкстерско-мафиотски конгломерат.

            В ЧАСТНОСТ тук визираната престъпна дейност НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИСОКОИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИ ЛИЦА има характера на

високоинституционално прикритие

на ДРУГА престъпната дейност

В СФЕРАТА НА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИТЕ

ИЗВЪРШВАНИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

НАРКОТИЧНИ И БИО-ХИМИКО-МЕДИКАМЕНТОЗНИ

ЗДРАВОСЛОВНИ И СМЪРТОНОСНИ

ПОКУШЕНИЯ.

 

            Изрично и категорично ясно ОБВИНЯВАМ тук визираните високопоставени институционални лаца

            В ПРИКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършена в Норвегия,

         което ПРИКРИВАНЕ е структурен елемент от прикриването на ДРУГА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, която Е ИЗВЪРШЕНА И ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА в България;

            която, всъщност, е структурен елемент от много ПО-ГОЛЯМА конкретно специфицирана (специализирана) ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, началото на която е поставено със създаването още през 70-те и 80-те години на базираният в Северо-Западна България команден център с неофициалното кодово наименование „Анка Партизанката”.

 

Nota bene!!!

  (11)***15.11.2019 г., Осемдесет и четвърти (84-ти) Специален Меморандум;

  (12)***18.11.2019 г., Осемдесет и пети (85-ти) Специален Меморандум;

  (13)***19.11.2019 г., Осемдесет и шести (86-ти) Специален Меморандум.

              Впрочем, в частност, тук става въпрос ВКЛЮЧИТЕЛНО и за казуси, отнасящи се за извършените само преди няколко години специални оперативни мероприятия, имащи характера

              КАКТО НА строго секретно убийство на бивш политически затворник на комунизма, гражданин на САЩ, което убийство е било камуфлажно прикрито зад престъпно създадени отклоняващи вниманието (aberratio ictus) медицински факти и аргументи за спацифично заболяване;

              ТАКА И НА ИЗВЪРШЕНИ ТОЧНО ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ И СЪЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА СМЪРТОНОСНИ ПОКУШЕНИЯ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ОЩЕ НЯКОЛКО ДРУГИ ЛИЦА от т. нар. „роднински и приятелски кръг” на същото лице.

 

            Акуратно посочвам и уточнявам, че по повод и във връзка с това официално съм предявил и надлежно регистрирал следните ОФИЦИАЛНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ ЗА НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОВЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ:

            (01)***27.11.2018 г.; регистрация – Министерство на външните работи;

            (02)***27.11.2018 г.; регистрация в Представителството на Европейската Комисия;

            (03)***28.11.2018 г.; регистрация – Министерство на външните работи;

            (04)***23.04.2019 г.; регистрация – Министерство на външните работи;

            (05)***02.05.2019 г.; регистрация в Представителството на Европейската Комисия;

            (06)***10.10.2019 г.; ПРЕПОРЪЧАНА ПОЩА;

 

            (07)***14.10.2019 г.; Седемдесет и втори (72-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България” ; До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ) ; До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg ); До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. ); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

            (08)***15.10.2019 г.; Седемдесет и трети (73-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg); До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg ); До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. ); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

            (09)***16.10.2019 г.; Седемдесет и четвърти (74-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България” ; До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg); До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg ); До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. ); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

            (10)***12.11.2019 г.; Осемдесет и втори (82-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум- Граждански Обвинителен Акт До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:  SofiaEmb@state.gov ; До (02) Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:bulgaria@mid.ru ; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; E-mail: sofia-ob(at)bmeia.gv.at  ; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ) ; До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.);  До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg ); До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. ); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси; До (12) Нейно Превъзходителство госпожа Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания, ул. „Московска“ 9, София-1000; E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ;

 

            (11)***13.11.2019 г.; Осемдесет и трети (83-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:  SofiaEmb@state.gov ; До (02) Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:bulgaria@mid.ru; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; E-mail: sofia-ob(at)bmeia.gv.at ; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ); До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg.);До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси; До (12) Нейно Превъзходителство госпожа Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания, ул. „Московска“ 9, София-1000; E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ;

 

            (12)***20.11.2019 г.; Осемдесет и седми (87-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:  SofiaEmb@state.gov ; До (02) Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:bulgaria@mid.ru ; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu ); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; E-mail: sofia-ob(at)bmeia.gv.at  ; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ); До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg.); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси; До (12) Нейно Превъзходителство госпожа Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания, ул. „Московска“ 9, София-1000; E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ;

 

            (13)***22.11.2019 г.; Осемдесет и осми (88-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail: SofiaEmb@state.gov; До (02) Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; E-mail:bulgaria@mid.ru; До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu); До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; E-mail: sofia-ob(at)bmeia.gv.at  ; До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси; До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ) ; До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg ); До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg); До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. ); До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси; До (12) Нейно Превъзходителство госпожа Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания, ул. „Московска“ 9, София-1000; E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ;

 

            Акуратно уточнявам, че КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВИСОКОПОСТАВЕНАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ХУНТА Е БРУТАЛНО ДЕМОНСТРИРАНИЯТ ФАКТ,

че всичките тук визирани ВИСОКОПОСТАВЕНИ адресати на искането ми за разследване до днес не са ми отговорили абсолютно нищо и на мен не ми е известно да са били предприемани каквото и да са легитимни действия, за да бъде изяснено и разследвано визираното престъпно деяние.

 

            Разбира се, това поведение (т.е.ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ) на ВСЕКИ ЕДИН от тук визираните ИНДИВИДУАЛНИ институционални лица И НА ВСИЧКИТЕ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ ОРГАНИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СУБЕКТИ

недвусмислено ясно има

            ХАРАКТЕРА (СЪЩНОСТТА) НЕ САМО НА ПРЕДНАМЕРЕНО ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА, И НА ПРЕДНАМЕРЕНО ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО,

            НО ИМА И ХАРАКТЕРА НА НЕСЪМНЕНО ДЕМОНСТРАТИВНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ФАКТА ЧЕ

            БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТДАВНА Е ПРЕСТАНАЛА ДА БЪДЕ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В ОБЩЕСТВЕНА ЗАЩИТА И ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ

            И ДЕМОСТРАТИВНО НАГЛО ФУНКЦИОНИРА КАТО ПОДСТАВЕНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В ЧАСТНА КОМПРАДОРСКО-МАФИОТСКА ПОЛЗА;

  И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ СУБЕКТИ ВСЪЩНОСТ ФУНКЦИОНИРАТ КАТО ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ НА КОМПРАДОРСКО-МАФИОТСКАТА ХУНТА.

 

            Впрочем, това ДЕЯНИЕ на визираните ДНЕШНИ БЪЛГАРСКИ държавно-властнически институционални и личностни субекти категорично ясно има характера

            НЕ САМО на ПРАКТИЧЕСКА модернизирана версия на робовладелската и феодалната теза, че Държавата е Собственост на Владетеля, а Правото е въздигнатата в Закон Воля на Владетеля;

            НЕ САМО на ПРАКТИЧЕСКИ модернизирана версия на Съветския комунизъм, че Държавата е Собственост на Господствуващата Класа, а Правото е въздигнатата в Закон воля на Господствуващата Комунистическа Партия;

  При което днес БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА се схваща като АБСОЛЮТНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ,

а Правото като въздигнатата в Закон Воля

на господствуващата компрадорска Хунта или Мафия.

 

 

ІV.

            За пореден път акуратно уточнявам, че всичкото това, което пиша и официално публикувам го правя

            СЪВСЕМ НЕ Е ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ АДРЕСАТИ НЯКАКВО, МАКАР И МИНИМАЛНО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ;

            НЕ Е И САМО ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВДЪХНОВЕНАТА ОТ ИСТОРИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ПРАВОТО КРЕХКА НАДЕЖДА, че рано или късно все пак ще има това, което се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ, и че документално фиксираните от мен факти и обстоятелства биха могли да имат определена АКТУАЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА стойност и значение;

  А НАЙ-ВЕЧЕ Е защото съм успял да постигна онова количествено и качествено състояние и възможност, благодарение на което имам

            НЕ САМО абсолютно легитимното Право, НО И АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (нравствен и юридически Дълг)

         ДА ПРОВОКИРАМ ВСИЧКИТЕ ОСНОВНИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ИНСТАНЦИИ ИЗРИЧНО ИЛИ КОНКЛУДЕНТНО ЯСНО ДА СЕ САМОДЕМАСКИРАТ

            като разкрият истинското си зловещо лице и фактически потвърдят ДНЕШНАТА АКТУАЛНА ВАЛИДНОСТ на изказаната ОЩЕ ПРЕЗ 16-ТИ ВЕК от Шекспировият Хамлет теза, че целият Свят е затвор с безброй килии, клетки и ями, И ЧЕ ДНЕС, ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК, България е едно от неговите най-тъмни и най-зловещи поздемия.

            И ТАКА фактически да ги поставя пред абсолютно легитимната необходимост изрично или конклудентно ясно да потвърдят своят статус

на престъпни концлагерно-затворнически надзиратели, аташирани при Съдружните Главни Надзиратели.

 

            При това за пореден многократен път акуратно отбелязвам и подчертавам, че съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

            А това недвусмислено ясно означава, че абсолютно всеки български гражданин и едновременно с това гражданин на Европейския Съюз и на Европейската общност има легитимния статус НЕ САМО на индивидуален български и европейски гражданин, НО И НА самостоятелен индивидуален ДИПЛОМАТИЧЕСКИ субект на Международното право, аналогичен на правно-субектната ДИПЛОМАТИЧЕСКА същност на държавният глава.

            При това, благоволете да отбележите уважаеми тук визирани адресати, че тук визираните ОФИЦИАЛНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ВИСОКОПОСТАВЕНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

брутално нагло са нарушили възложените им ЗАДЪЛЖЕНИЯ да защитават КАКТО Цивилизационните Принципи и Норми на Справедливостта, ТАКА И Принципите и конкретните Норми на Европейското, Международното и Българското Право,

и разбира се, ТАКА И Човешките Права,

А НЕ а не престъпните деяния на европейските и българската правителствено-мафиотски хунти, КЪМ КОИТО ХУНТИ, ВСЪЩНОСТ, ВСИЧКИТЕ ТЕ ПРИНАДЛЕЖАТ.

 

 

V.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати на настоящия мой Меморандум

  настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства.

26 Ноември 2019 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа