2013-05-30

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 568


Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
30 Май 2013 г.                                                                                                       


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 568


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП № 14281 /// 2011 г., ----- 07.05.2013 г.

Относно:
Българският посткомунистически геноцид
Прокурорска преписка в досегашен обем ПОВЕЧЕ ОТ 1700
(ХИЛЯДА И СЕДЕМСТОТИН) страници,
надлежно регистрирани в
офиса на Главния прокурор на България и
офиса на Прокурора при Международния наказателен съд, Хага, Холандия

Към:
Преписка на ВКП № 4459  / 2007, ІІ-1 ###  № 6414;   6419;  4584;  25707  / 2007;  
Преписка на ВКП № 11512  / 2007 ###  № 8370  / 2008;
Преписка на Софийска градска прокуратура  № 9316  / 2009;
ВКП № 13285 / 2010 г.–ІІ-1 / 13.12.2010 г.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
27-А / 17.09.2011 г., ВКП 14281/19.09.2011;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
61-А /, ВКП 13285 / 21(24).10.2011 г.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
514 / 27.06.2012 г., ВКП 25707/ 06.ІІ.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
563 / 02 (07).05.2013 г., ВКП 14281 / 07.05.2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, а с това поне за мен (или спрямо мен) ВЕЧЕ са отпаднали почти всичките онези високи принципни съображения, които, както знаете, официално и писмено съм изтъквал, за да провеждам спрямо Вас
            стратегията на АПРИОРНА ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УВАЖИТЕЛНОСТ
         и на обезпечаване на напълно достатъчно начално или „стартово“ време, необходимо да се ориентирате в конкретната световна, европейска и българска ситуация и СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.
            При това от моите многобройни адресирани до Вас писмени текстове Вие несъмнено превъзходно знаете
            КАКТО ТОВА, че през цялата си вече почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата, че в комунистическа и посткомунистическа България прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
            ТАКА И ТОВА, че не храня дори и капка наивност относто характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, след вече половингодишно Ваше лично и институционално поведение считам, че несъмнено са налице определени групи внушително и пределно ясни факти и основания
         за предяваване на мое ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
         в контекста на което ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.

            В частност, КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност, ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!
*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое КОНКРЕТНО ИСКАНЕ тук и сега обръщам Вашето внимание върху факта, че
            считано от Март 2007 г. досега
            по надлежен начин и ред съм регистрирал в офиса на Главния прокурор на България ПОВЕЧЕ ОТ 1700 (ХИЛЯДА И СЕДЕМСТОТИН) страници документация,
            която, отделно от това,
            считано от Август 2012 г. дoсега
            по надлежен начин и ред съм изпратил и регистрирал в офиса на Прокурора при Международния наказателен съд в Хага, Холандия,
в която документация съм обосновал и доказал тезата

за наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
посткомунистически български правителства
зловеща практика
на държавен тероризъм, евгеника,
социално-икономически геноцид,
социално-медицински и медикаментозен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
пенсионен геноцид,
извънсъдебни убийства
и множество други форми на геноцидно
и терористично насилие
над и изтребление на гражданите на България.

-------------
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тук приложено Ви предоставям копие от 86 (осемдесет и шест) страници документация, имаща непосредствено доказателствено значение относно така визираната теза, и изрично и ясно настоявам за ПРЕЦИЗНО И ОБСТОЙНО НАКАЗАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ.
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото.
Приложение: копие от 86 (осемдесет и шест) страници документация.
30 Май 2013 г.                                                          Янко Н. Янков

2013-05-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 567Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
27 Май 2013 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 567


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
ВКП вх. № 3307/2013, V  

І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, а с това поне за мен (или спрямо мен) ВЕЧЕ са отпаднали почти всичките онези високи принципни съображения, които, както знаете, официално и писмено съм изтъквал, за да провеждам спрямо Вас
            стратегията на АПРИОРНА ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УВАЖИТЕЛНОСТ
         и на обезпечаване на напълно достатъчно начално или „стартово“ време, необходимо да се ориентирате в конкретната световна, европейска и българска ситуация и СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.
            При това от моите многобройни адресирани до Вас писмени текстове Вие несъмнено превъзходно знаете
            КАКТО ТОВА, че през цялата си вече почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата, че в комунистическа и посткомунистическа България прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
            ТАКА И ТОВА, че не храня дори и капка наивност относто характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, след вече половингодишно Ваше лично и институционално поведение считам, че несъмнено са налице определени групи внушително и пределно ясни факти и основания
         за предяваване на мое ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
         в контекста на което ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.

            В частност, КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност, ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!
*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое
            КОНКРЕТНО ИСКАНЕ ЗА ТОТАЛЕН ПРОКУРОРСКИ НАДЗОР ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА,
            и в частност като допълнение към моите многобройни текстове за тотално разследване на всички престъпления, извършени от специалните държавни служби, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ГДБОП и от Станимир Флоров, С КОИТО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА ЗАСЕГНАТИ МОИ И НА БЛИЗКИТЕ МИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ,

тук и сега изразявам своя
личен и граждански протест
срещу извършеното преди няколко дни от
служебния Министър на вътрешните работи Петя Първанова
и от служебния Премиер Марин Райков

притивозаконно и по същество престъпно
пенсиониране на Станимир Флоров,

при което изрично и ясно настоявам
да бъде извършено наказателно разследване
както на Министър Първанова,
така и на Премиера Райков!

 

            От медиите от преди няколко дни става ясно, че бившият шеф на ГДБОП Станимир Флоров се е пенсионирал и е получил 20 заплати, дадени му за добросъвестна служебна дейност;

            при това е ноторно известно, че срещу същия

            НЕ САМО ИМА заведено досъдебно производство за вземане на подкуп в особено големи размери,

            НО И ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО ИЗЛИЗАТ ФАКТИ ЗА ШОКИРАЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

            извършени от Станимир Флоров и от

            Цветан Цветанов - неговия приятел и съучастник в техната съвместна организирана престъпна дейност.

 

            Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че:

            АКО Министър Първанова е била извършила „временно отстраняване от длъжност“ на Флоров със заповед за дисциплинарно производство, ТО съгласно чл. 245 (8) от Закона за МВР трудовото или служебното правоотношение на Флоров не може да бъде прекратено поради негово собствено желание, поради възраст или поради трудов стаж; и

 

            АКО Министър Първанова е била отстранила Флоров, без да е била образувала дисциплинаро производство, то с това тя е е извършила нарушение на закона.


            Така: ако има издадена заповед за дисциплинарно производство, каквато Министър Парванова е била длъжна да издаде,
            и въпреки това е издала и заповед за пенисиониране на Флоров, каквато заповед съгласно закона не е имала правото да издаде,
            ТО тя е нарушила закона и е направила това с престъпната предумишлена цел да може да даде противоправна възможност на Флоров да се пенсионира с обезщетения, които обаче той няма правото да получи.

            Тоест, във всички случаи
            Министър Първанова подлежи на наказателно разследване и
            Прокуратурата следва да проучи както фактите, така и текстовете на чл.234 и чл.245 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
--- --- --- --- --- --- ---
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Специализиран прокурорски екит и на Националната следствена служба
         КАКТО прецизно да извърши легитимните процедури,  
         ТАКА И своевременно да ме уведомяват за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото.
27 Май 2013 г.                                                         Янко Н. Янков