2021-06-27

Осемдесети ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум (80 / 24 Юни 2021 г.)

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; /// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Видео: http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков:

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================24 Юни 2021 г., Осемдесети (80-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум,

един от стотиците мои ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК акуратни призиви към Главните, екзекутивните и екзекуционните Надзиратели на Концлагер България

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Преди всичко акуратно обръщам внимание на това, че:

назначеното на 12 Май 2021 г. от Президента Румен Радев Правителство на Стефан Янев в рамките на неговият конституционно ограничен ДВУМЕСЕЧЕН МАНДАТ функционира вече повече от половин мандат;

при което за първи път в моята вече ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН-ВЕКОВНА „Систематична Тотална Антиправителствена Дейност” аз пределно акуратно съм „атакувал” това Правителство САМО ЧРЕЗ ТЕЗИ ТУК НЯКОЛКО ОСНОВНИ специално адресарани към него казуси

{*на 12 Май - 72-ри Меморандуми;

*на 12 Май - 73-ти Меморандуми;

*на 12 Май - 74-ти Меморандуми;

*на 14 май - 75-ти Меморандум;

*на 17 Май - 76-ти Меморандум;

*на 17 Юни – 77-ми Меморандум;

*на 18 Юни – 78-ми Меморандум;

*на 22 Юни – 79-ти Меморандум}.

*на 24 Юни – 80-ти Меморандум}.при което, разбира се, съвсем не съм го „освободил” от неговите легитимни задължения да се произнесе относно престъпната дейност по всичките мои предишни искания, надлежно адресирани до предишните ПРЕСТЪПНИ правителства.Днес, тук и сега акуратно декларирам, че:

до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ МАНДАТА на Служебното Правителство

В ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ

НЕ Е ПРЕДПРИЕТО АБСОЛЮТНО НИЩО

И НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТГОВОР;

- - - - - - -

ОБАЧЕ строго погледнато съгласно Цивилизационните Принципи и Норми ФОРМАЛНАТА липса на отговор съвсем не е СЪЩНОСТНА липса на отговор;

- - - - - - -

Тоест, аз имам абсолютно пълното Право да „проумея” и да считам че

по Силата и Същността на Висшата Престъпна Воля на Задкулистните Банкстерско-Мафиотски Господари на Президентската „Благословителна Воля”

това назначено от Президента Служебно Правителство пределно ясно, демонстративно и дори ехидно нагло Е ОСЪЩЕСТВИЛО т. нар.

престъпно Суброгационно встъпване в правата и задълженията на всичките предишни правителства на българския Концлагерен Политически режим,

с които аз още от 70-те и 80-те години, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК „водя” моята систематична АнтиПравителствена дейност.

- - - - - - -

Все пак, ОБАЧЕ, ВСЕ ПАК И ВСЕ ОЩЕ АКУРАТНО {а и прендамерено!!!} не бих желал да бъда официално категоричен и предоставям възможността категоричният ИЗРИЧЕН ИЛИ КОНКЛУДЕНТЕН отговор да бъде пределно ясно и категорично даден от самото Правителство и от Неговият Институционален Гарант Президента Румен Радев.

Така, днес, тук и сега изрично, ясно и категорично питам:

„Всичките Вие:

***Румен Радев, Президент на България;

***Стефан Янев - Служебен Премиер;

***Бойко Рашков - Служебен Заместникинистър-Председател по обществен ред и сигурност и Служебен Министър на Вътрешните работи;

*Янаки Стоилов, Служебен Министър на Правосъдието,

заедно и поотделно, имате ли САКРАЛНО Лично, Семейно-Фамилно, Етно-Национално, Образователно, Професионално и Институционално Достойнство

и ще изпълните ли произтичащите от това задължения

относно моите адресирани до Вас и до Вашите предшественици абсолютно легитимни искания?!?!

- - - - - - -

Впрочем, тук и сега изрично и ясно ДЕКРАРИРАМ:

***че ВЪПРЕКИ И НАПУК на голямото множество ССОМ {Строго Секретни Оперативни Мероприятия} на

Вашите Правителствено-Мафиотски Предшественици И

НАСТОЯЩИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ СЪУЧАСТНИЦИ

Аз ВСЕ ПАК И ВСЕ ОЩЕ се намирам в Превъзходно Здравословно Състояние;

- - - - - - -

***и че след НЕДВУСМИСЛЕНОТО И ПРЕДЕЛНО ОЧЕВИДНО ЯСНОТО

ТЕРОРИСТИЧНО ЛИЧНО УЧАСТИЕ

през месеците Април и Май на

Секретаря на Президента Пламен Узунов

в ССОМ на Специалните Служби на Правителствоно-Мафиотската Хунта

в опитите за обезпечаването на моето убийство,

което да бъде камуфлажно прикрито зад „спешната „необходимост” от медицинска хирургическа операция” {виж интегративният казус „Токуда-Офиса на Президента-Пирогов”}

***и че след вече недвусмисленият и пределно очевидно ясният

фактически отказ на функционерите на Служебното Правитество

да бъде извършено акуратно и легитимно разследване на фактите и обстоятелствата, които са визирани в моите меморандумни изявления;

***ще трябва за бъде пределно ясно, че

КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧИ ИЛИ НЕ СЕ СЛУЧИ С МЕН,

ДИРЕКТНО отговорни за това ще са

Президента и Служебното Правителство!!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Румен Радев, Президент на България, бул. „Княз Александър Дондуков“ 2, 1000 София , E-mail: priemna@president.bg .

*** До Стефан Янев - Служебен Премиер; E-mail: primeminister@government.bg ; E-mail: ms_priemna@government.bg . E-mail: ms_register@government.bg ; E-mail: gis@government.bg ;

*** До Бойко Рашков - Служебен Заместникинистър-Председател по обществен ред и сигурност и Служебен Министър на Вътрешните работи; E-mail: pk_spvo@mvr.bg; E-mail: priemna@mvr.bg ; E-mail: press@mvr.bg .

До Янаки Стоилов, Служебен Министър на Правосъдието, E-mail: ras@government.bg ; E-mail: Evgeni.Stoyanov@justice.government.bg ; E-mail: Dessislava.Ahladova@justice.government.bg ;

E-mail: N.Prodanov@justice.government.bg ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg;

***До Российский совет по международным делам – РСМД, Некомерчески Академичен и Дипломатически мозъчен център на външнополитическото съобщество на Русия, създаден с указ на президента от 2 февруари 2010 г., 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, E-mail: welcome@russiancouncil.ru; facebook.com/russiancouncil;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

***До Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Американския Съдружен Главен Надзирател на Либерално-Глобалистичния Концлагер България относно ефективността на българския екзекуционен концлагерен режим.

Nota Bene! Чрез тук визираният Меморандум отправям Специално Предизвикателство най-вече към Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, която, НЕ САМО както всички други адресати, НО НАЙ-ВЕЧЕ КАТО ВИСОКОПОСТАВЕН ЮРИСТ, ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕ И РАЗБИРА,

че още от момента на нейното назначаване в Посолоството на САЩ е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ

в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите адресирани до посолството МЕМОРАНДУМНИ КАЗУСИ!!!

Впрочем, Ваше Превъзходителство г-жо Ким

Какво е за Вас Правото: въздигнатата в Закон Воля на Владетеля; на Ръководителя на Регионалната Комунистическа Партия {Ленин, Сталин, Мао, Тодор Живков}, на Ръководителя на модернизирания НеоТроцкизъм - Нео-Либералния Глобализъм {Джо Бойдън}; на Главатаря на НеоКолониалната Правителствено-Мафиотска Хунта; на КГБ, ЦРУ и прочее; на Световното ТНК - Транс-Национално Корпоративно Банково Задкулисие - Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“};

ИЛИ НЕЩО ДРУГО?

Какво е за Вас Правото, Джесика Ким? Какво означава за Вас Задължението да Служите Безупречно на Правото?!? Откакто Вие сте в България с Високопоставената Ви Стратегическа Мисия в сферата на Правосъдието в България лично и косвено до Вас аз съм адресирал голямо множество конкретни казусни искания;

в МЪЛЧАЛИВ „отговор” на които Вие конклудентно пределно ясно искате от мен „да проумея и да разбира”, че във Вашата ВисокоАвторитетна Професионална Юридическа Квалификация се съдържат абсолютно същите функционални характеристики, които са същностно присъщи най-вече за възпитаниците на Софийската „Симеоновска академия” – а именно, че единственото изискване към всички е да бъдат Независими – преди всичко от себе си и най-вече от Правото;

И ЧЕ, ВСЪЩНОСТ, Официалните Хуманитарни Принципи и Норми на Международното Право за Вас не са Право; и ЧЕ ВИЕ ФАКТИЧЕСКИ със садистичен концлагерно-надзирателски АПЛОМБ искате от мен аз да проявя концлагерно-затворнически рефлекс

{какъвто аз, дори за секунди не съм проявявал по време на най-жестоките ми третирания в концлагера в Девня и в затворите!!!}

и „да приема” Вашата перверзна теза, че ХИЛЯДИТЕ факти, които аз съм Ви посочил не са престъпни и че Вашите любими туземни български канибали не извършват престъпления!!!

Това ли е Вашата Американска Мечта {American Dream}, Ваше Превъзходителство” Джесика Ким, - да сте Официален Високопоставен Юрист, който няма абсолютно нищо общо с Правото??? И който, всъщност, е един от последователите на убийците и поддръжнициге на убийството на Планетарнта Американска Мечта???

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Негово Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България; още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания,

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО проявили се и нагло систематично продължаващи да се проявяват

специално спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България, още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария,

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО проявили се и нагло систематично продължаващи да се проявяват

специално спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Лаура Кьовеши, Първи Главен Прокурор на Прокуратурата на Европейския Съюз, ЧРЕЗ: Европейската комисия в България, ул. „Георги С. Раковски“ 124, 1000 Център, София, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu(link sends e-mail) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!Раздел Първи.{І.}

І. (01)Осемдесети (80-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум,

Казус: Престъпната дейност на Президента Румен Радев и неговата ПРЕСТЪПНА Президентска и Правителствена БАНДА

по повод и във връзка с ВСИЧКИТЕ мои акуратно предоставени им абсолютно легитимни меморандумни искания.

- - - - - - -

Преди всичко акуратно ти припомням Поредно Престъпно Сатаниско Президентско Чудовище Румен Радев,

че само една година след твоето постъпване като Президент, още след официално предоставените ти от мен 25 меморандуми, аз издадох книгата .Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 29. Чии ovarium крепи президента Румен Радев? (25 персонални меморандуми), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 253 с, ISBN: 978-619-7008-30-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

{Виж: посоченият по-горе „Списък на книгите, 2020 г., КАКТО И „Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България.}

- - - - - - -

Ти, престъпнико Румен Радев, както превъзходно знаеш или би трябвало да знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,

***че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците;

***и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,

***не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,

***пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура КАКТО СРЕЩУ самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпие, ТАКА И СРЕЩУ онези институционални властнически дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

- - - - - - -

***Както превъзходно знаеш или би трябвало да знаеш, престъпнико Румен Радев, досега вече няколко пъти официално, писмено и публично съм те проклел заради отказа ти като един от най-високопоставените институционално-властнически Субекти да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

- - - - - - -

***Както превъзходно знаеш или би трябвало да знаеш, престъпнико Румен Радев, досега ти си имал възможността да се покаеш пред Бога и пред човеците, и да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени и репарирани поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

- - - - - - -

***Уверявам те, престъпнико Румен Радев, че аз смирено се молех пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов! Но през всичкото това време ти, Престъпнико Румен Радев, с рецидивно-устойчива криминална упоритост отказваше и отказа да приемеш Божието Просветление, отказа да се вразумиш и продължи да вършиш престъпления, изразяващи се най-вече в оневинителна полза на твоите високопоставени сатанински банкстерско-мафиотски господари.

- - - - - - -

***Ти, престъпнико Румен Радев, пренебрегна и не пожела да се вслушаш в моето лично предупреждение към теб,

че аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога,

НО НЕ И ПРЕД КАКВИТО И ДА СА ПРЕСТЪПНИЦИ,

НЕ И ПРЕД ТАКИВА ВИСОКОПОСТАВЕНИ САТАНИНСКИ ИЗЧАДИЯ КАТО ТЕБ.

- - - - - - -

***Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Румен Радев, не пожелахте да проумеете, че е неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или момента, в който аз ще отстъпя от Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото.

- - - - - - -

***Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Румен Радев не пожелахте да проумеете, че

не съм аз този, който ще ви прости всичките онези отделни конкретно и акуратно посочени и описани от мен престъпления,

за които вече много десетилетия, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, съм искал и продължавам да искам извършването на съответните легитимни държавно-властнически разследвания,

но както твоите предшественици и техните подчинени,

така и ти и твоите подчинени категорично отказвате да предприемете съответните справедливи и легитимни държавно-властнически мерки.

- - - - - - -

Тук и сега, в частност, за пореден път изрично и категорично ясно настоявам за пълно изясняване и разследване на всички факти и обстоятелства относно възложената му от Специалните Служби и извършената срещу (против) мен

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Пламен Узунов:

***както по времето, когато той беше студент, а аз преподавател в Пловдивския Университет;

***така и по времето, когато той беше Министър на вътрешните работи, а аз официално съм предявявал пред него множество мои легитимни искания;

***така и по времето на неговото официално функциониране като високопоставен Секретар на Президента;

***така и по времето на неговото СТРОГО СЕКРЕТНО ЦЯЛОСТНО функциониране в Специалните Служби на Престъпната Правителствено-мафиотска Хунта,

през което време ЗА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ НЕГО ПРЕСТЪПНА СТРОГО СЕКРЕТНА ДЕЙНОСТ той е „заслужил” ВИСОКОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.

- - - - - - -

Така, в контекста на това СЪОБРАЖЕНИЕ изрично, ясно и категорично настоявам за прецизно изясняване на всичките факти и обстоятелства относно следното абсолютно основателно и легитимно съображение:

След като е недвусмислено ясно и несъмнено престъпното участие на Пламен Узунов в ССОМ насочени лично срещу и против мен,

ТО КАКВИ СА БИЛИ НЕГОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ В СЕКРЕТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СА БИЛИ НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА???

Проклет да си, поредно Престъпно Президентско Чудовище Румен Радев, Проклет да си до Седмо Поколение!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* * * * * * *Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)

ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, ***завършил висше Икономическо и Юридическо образование, ***член на БЗНС, ***осъждан на доживотен затвор, ***пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, ***участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Дядо ми Янко е потомък на родените в село Клисура до Чипровци и обучените в Австрия и Италия военни специалисти, които именно са били организирали ноторно известното Чипровско Въстание; и които именно след опожаряването на родното им село са положили основите на моето родно село Клисурица {т.е „Малката Клисура”}; нещо повече, Дядо ми Янко е потомък на ноторно известният действуващ в този район Войвода Хайдут Вельо и е един от продължителите на фамилният клан Вельовци, Вельовски. {виж: Никола Намерански, Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско, издателска къща „Иван Вазов”, София, 1991 г.}.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект;

И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ, НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на ВСИЧКИТЕ тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ, извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че както техните предшественици, така и самите те са имали и имат КОНКРЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци; НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци;

тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията

на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят,

че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в ситуацията;

то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.

При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо ***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”,

по повод и във връзка с които казуси фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:

***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят;

***И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че,

поради липсата на изрично и ясно опровержение, фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно

ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления

И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ както пред сградите на посолствата на САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Италия и още поне десетина други такива, от които все пак преди това ИЛЮЗОРНО съм търсел помощ и закрила и наивно съм се надявал да получа внимание и загриженост;

ТАКА И ЧЕ КОГАТО ВСЕ ПАК ЗА ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ СЕ ПОЯВИХ ПРЕД СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ОЩЕ ВЕДНАГА след абсолютно легитимното ми появяване там, лично Посланика на РФ е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.);

но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа

{в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че:

поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”,

единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи:

***на българските специални служби;

***на специалните служби на САЩ;

***на специалните служби на СССР и респективно на РФ;

***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен

***КАКТО ПРЕД българските държавни институции;

***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции;

***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ,

които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

24 Юни 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документа