2018-09-19

(20 Септември 2018 г.), Шести (6-ти) персонален Меморандум До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

20 Септември 2018 г.

Шести (6-ти) персонален Меморандум

До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000

 

І.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро,

            акуратно те приканвам да извършиш персонално и институционално възложените ти от Легтимния Правен Ред ЗАДЪЛЖЕНИЯ като

            ОСЪЩЕСТВИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ на тук визираните

            ÞОфициално най-високопоставени ИНСИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА,

            заедно и поотделно извършили престъпна дейност, по повод и във връзка с моите 63 (шестдесет и три) адресирани до тех и надлежно връчени т. нар. „Официално отворено писмо до поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

*

            111.казус, 1-во писмо, 3 стр., регистрации: ***04.05.2016 г.;  

            112.казус, 2-во писмо, 6 стр., регистрации: ***17.05.2016 г.;  

            113.казус, 3-то писмо, 5 стр., регистрации: ***27.05.2016 г.;  

            114.казус, 4-то писмо, 10 стр., регистрации: ***13.06.2016 г.;  

            115.казус, 5-то писмо, 7 стр., регистрации: ***20.06.2016 г.;  

            116.казус, 6-то писмо, 4 стр., регистрации: ***21.06.2016 г.;  

            117.казус, 7-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***23.06.2016 г.;  

            118.казус, 8-мо писмо, 5 стр., регистрации: ***27.06.2016 г.;  

            119.казус, 9-то писмо, 5 стр., регистрации: ***04.07.2016 г.;  

            120.казус, 10-то писмо, 7 стр., регистрации: ***11.07.2016 г.;  

            121.казус, 11-то писмо, 20 стр., регистрации: ***18.07.2016 г.;  

            122.казус, 12-то писмо, 5 стр., регистрации: ***20.07.2016 г.;  

            123.казус, 13-то писмо, 5 стр., регистрации: ***22.07.2016 г.;  

            124.казус, 14-то писмо, 5 стр., регистрации: ***25.07.2016 г.;  

            125.казус, 15-то писмо, 10 стр., регистрации: ***28.07.2016 г.;  

            126.казус, 16-то писмо, 8 стр., регистрации: ***01.08.2016 г.;  

            127.казус, 17-то писмо, 6 стр., регистрации: ***03.08.2016 г.;  

            128.казус, 18-то писмо, 7 стр., регистрации: ***05.08.2016 г.;  

            129.казус, 19-то писмо, 5 стр., регистрации: ***08.08.2016 г.;  

            130.казус, 20-то писмо, 8 стр., регистрации: ***10.08.2016 г.;  

            131.казус, 21-во писмо, 7 стр., регистрации: ***12.08.2016 г.;  

            132.казус, 22-ро писмо, 7 стр., регистрации: ***15.08.2016 г.;  

            133.казус, 23-то писмо, 7 стр., регистрации: ***17.08.2016 г.;  

            134.казус, 24-то писмо, 6 стр., регистрации: ***19.08.2016 г.;   

            135.казус, 25-то писмо, 6 стр., регистрации: ***22.08.2016 г.;  

            136.казус, 26-то писмо, 8 стр., регистрации: ***24.08.2016 г.;  

            137.казус, 27-мо писмо, 7 стр., регистрации: ***26.08.2016 г.;  

            138.казус, 28-мо писмо, 5 стр., регистрации: ***29.08.2016 г.;  

            139.казус, 29-то писмо, 6 стр., регистрации: ***01.09.2016 г.;  

            140.казус, 30-то писмо, 6 стр., регистрации: ***07.09.2016 г.;  

            141.казус, 31-во писмо, 7 стр., регистрации: ***09.09.2016 г.;  

            142.казус, 32-ро писмо, 8 стр., регистрации: ***12.09.2016 г.;  

            143.казус, 33-то писмо, 8 стр., регистрации: ***14.09.2016 г.;  

            144.казус, 34-то писмо, 8 стр., регистрации: ***16.09.2016 г.;  

            145.казус, 35-то писмо, 9 стр., регистрации: ***19.09.2016 г.;  

            146.казус, 36-то писмо, 9 стр., регистрации: ***26.09.2016 г.;  

            147.казус, 37-мо писмо, 12 стр., регистрации: ***19.04.2017 г.;  

            148.казус, 38-мо писмо, 36 стр., регистрации: ***09.05.2017 г.;  

            149.казус, 39-то писмо, 6 стр., регистрации: ***11.05.2017 г.;  

            150.казус, 40-то писмо, 10 стр., регистрации: ***22.05.2017 г.;  

            151.казус, 41-во писмо, 11 стр., регистрации: ***25.05.2017 г.;  

            152.казус, 42-ро писмо, 12 стр., регистрации: ***16.06.2017 г.;  

            153.казус, 43-то писмо, 20 стр., регистрации: ***20.06.2017 г.;  

            154.казус, 44-то писмо, 8 стр., регистрации: ***23.06.2017 г.;  

            155.казус, 45-то писмо, 7 стр., регистрации: ***28.06.2017 г.;  

            156.казус, 46-то писмо, 6 стр., регистрации: ***30.06.2017 г.;  

            157.казус, 47-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***03.07.2017 г.;  

            158.казус, 48-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***05.07.2017 г.;  

            159.казус, 49-то писмо, 7 стр., регистрации: ***10.07.2017 г.;  

            160.казус, 50-то писмо, 8 стр., регистрации: ***12.07.2017 г.;  

            161.казус, 51-во писмо, 5 стр., регистрации: ***17.07.2017 г.;  

            162.казус, 52-ро писмо, 8 стр., регистрации: ***24.07.2017 г.;  

            163.казус, 53-то писмо, 10 стр., регистрации: ***01.08.2017 г.;  

            164.казус, 54-то писмо, 8 стр., регистрации: ***08.08.2017 г.;  

            165.казус, 55-то писмо, 6 стр., регистрации: ***15.08.2017 г.;  

            166.казус, 56-то писмо, 6 стр., регистрации: ***18.08.2017 г.;  

            167.казус, 57-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***21.08.2017 г.;  

            168.казус, 58-мо писмо, 11 стр., регистрации: ***01.09.2017 г.;  

            169.казус, 59-то писмо, 7 стр., регистрации: ***04.09.2017 г.;  

            170.казус, 60-то писмо, 9 стр., регистрации: ***07.09.2017 г.;  

            171.казус, 61-во писмо, 13 стр., регистрации: ***11.09.2017 г.;  

            172.казус, 62-ро писмо, 22 стр., регистрации: ***19.09.2017 г.;  

            173.казус, 63-то писмо, 33 стр., регистрации: ***28.09.2017 г.;  

 

 

ІІ.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро,

          НАСТОЯВАМ ДА ИЗПЪЛНИШ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КАТО ОБЕЗПЕЧИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУК ВИЗИРАНТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

          и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с тех функционери на престъпния неоколониален ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим.

- - - - - - -

            Акуратно те уведомявам, че този текст вече е публикуван в два мой лични ИНТЕРНЕТ-сайта.

- - - - - - -

            За пореден път акуратно те уведомявам, че тук визираният документален пакет е част от т. нар. „Списък, съдържащ 1560 казуси, предоставен на

            Þ Президента на България,

            Þт. нар. (титулуваните) Главни Надзиратели на Съветско-Руско-Американския концлагер България - посланиците на Руската Федерация и на САЩ, от които съм поискал да получа техното съдействие да регистрирам в Русия и в САЩ т. нар. „Правозащитно фондационно бюро Истина, Справедливост ш Правосъдие”, чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в РФ и в САЩ

            моите прецизно документирани факти относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица; относно престъпната дейност на които субекти Правосъдието в България фактически отдавна не съществува, тъй като е „обяздено” и зависимо именно от същите тези престъпни субекти.

            Също за пореден път акуратно те уведомявам, че предстои ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗШИРЕНО НЕПЪЛНО оформяне на същият „Списък”, който ще бъде приложен към мое официално писмо, адресирано до Президентите на РФ и на САЩ, от които ще поискам

            „да разтурят Концлагер България”

            и да обезпечат функционирането на легитимно Правосъдие на Справедливостта и Правосъобразността.

20 Септември 2018 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа