2020-01-21

(21 Януари 2020 г.), Четвърти (4-ти) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта; Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

21 Януари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четвърти (4-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания;

            които евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци, но и от (за) всички семейно-фамилно и институционално възползували се от ефектите и облагодетелствуванията от престъпната дейност по първоначално визираният казус,

  по който офциално служебно ангажираните от Държавата и Обществото лица не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ПРАВОСЪОБРАЗНА дейност.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен

         И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов

         да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ.

 

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Престъпно Внимание следният

            5091-ви Приоритетно актуален казус: Извършена от Директора на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев престъпна съучастническа оперативно-обезпечителна дейност

            КАКТО по време на насоченото срещу мен секретно оперативно мероприятие за камуфлажно прикрито убийство.

            ТАКА И след това, когато официално съм предявил към него моето искане ДА ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНА ДЕЙНОСТ, КОИТО СА МУ ВЪЗЛОЖЕНИ от Българското, Европейското и Международното Право.

            Тук в моят текст, прилагам вградено електронно копие на визираният официален документ, който ми е изпратен от него.

  

            Изрично и категорично ясно обвинявам тук визираният Директор на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев в престъпно СЪУЧАСТИЕ

            в извършеното по време на Коледните празници насочено срещу мен престъпно секретно оперативно мероприятие за КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО,

            възложено лично от Главатаря на Правителствено-Мафиотска Хунта Бойко Борисов

            и директно обезпечавано лично от новоназначеният само няколко дни преди това Главен Прокурор Иван Гешев и Министъра на вътрешните работи Младен Маринов.

 

            Впрочем, в частност предварително уточнявам, че на визираният Директор на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев още на другият ден (по време на Коледните празници!!!) акуратно съм предоставил в пощенската кутия в сградата на СДВР

            моето официално абсолютно легитимно искане да извърши задължителните за него легитимни действия за проверки и разследвания на визираната престъпна дейност, имаща характера на опит за камуфлажно прикрито убийство;

            по повод и във връзка с което мое официално легитимно искане същият ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ИЗРОД

  фактически ми пише, че просто не е предприел извършването на каквито и да са действия,

  тъй като {вероятно поради моята пълна юридическа неграмотстонст и личностна неадекватност} в моето изложение до него не се съдържат данни, които да имат характера на предложения или сигнали.

 

            Също така, като имам предвид факта, че назначението на Георги Хаджиев е било осъществено със заповед на Министър Младен Маринов,

            назначението за Министър на който, пък, съвсем неслучайно е било обезпечено от Главатаря на Хунтата Бойко Борисов {който е участвувал в секретните оперативни мероприятия срещу меин още по времето на Митьо Гестапото!!!};

            също така, като имам предвид факта, че същият този Младен Маринов е започнал кариерата си в специалните служби именно в създаденият от Министър Григор Шопов и ръководен от обученият в Корея и СССР Младен Апостолов Младенов Строго Секретен Център за т. нар. ОСТРИ оперативни мероприятия, тоест директни и камуфлажно прикрити убийства, извършвани в Северна България, в Цяла България и извън България

            {и че напр. едно от знаковите оперативни меропиятия на този Център е покушението върху Президента на Македония Киро Глигоров,

            както и че същият този Строго Секретен Център е извършил камуфлажно прикритите убийства КАКТО на моят роден брат Камен Николов Янков и на моят баща Никола Янков Димитров, ТАКА И на двама мой братовчеди и техният приятел}

за мен съществуват абсолютно всички

необходими легитимни основания

да считам, КАКТО ЧЕ

извършеното среку мен по време на Коледните празници

оперативно мероприятие за камуфлажно прикрито убийство,

ТАКАКА И ЧЕ

трестъпният мафиотски тандем

Бойко Борисов, Иван Гешев, Младен Маринов и Георги Хаджиев

ТРЯБВА ДА БЪДЕ

ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО РАЗСЛЕДВАН.

 

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия.

21 Януари 2020 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа