2018-03-16

(16 Март 2018 г.), Дванадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

16 Март 2018 г.

 

Дванадесети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Впрочем: България е под властта на генералитета: Президент – генерал Румен Радев, Премиер – генерал Бойко Борисов, опозиция – генерал Атанас Атанасов.

Чии марионетки са тези пуяци???

 

І.

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие питате ли се „Чии ovarium крепите в това Президентство?”.

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие питате ли се

            „Дали сте независим от себе си?”,

            „Дали сте независим от Правото?”,

            „Дали сте независим от задълженията си като Президент?”, 

            „Дали сте независим от задълженията си като гражданин на България?”

 

            Питам Ви, тъй като искам да зная „Защо до сега не съм получил абсолютно нито един отговор на нито едно от досегашните ми официални писма до Вас от тук визираната серия  - т. нар. „Персонални Меморандуми”?”.

 

            Питам Ви, и защото искам да зная „Защо до сега не съм получил абсолютно нито един отговор на нито едно от моите досегашни официални писма до Вас от предишната серия,

            последното от които е озаглавено „Шестдесет и трето (63-то) официално отворено писмо” и е датирано и надлежно регистрирано във Вашият приемен офис на 28 Септември 2017 г.?”.  

 

            Впрочем, питам Ви и като гражданин на България: „Чии ovarium крепите в това Президентство?”.

 

  Питам Ви:

„Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от една година, изключително интензивно участвувате като МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК?”.

16 Март 2018 г.                                                    Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

2018-03-11

(11 Март 2018 г.), До Джендър-политико-мафиотската престъпна проститутка и уруспия Борислав Николаев Бончев, официално изпълняващ длъжността Старши комисар и Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово, но фактически изпълняващ възложени му от Мафиотския (тип хунта) политически режим ежедневни систематични престъпления по служба и престъпни полицейски услуги (т.е. полицейска проституция),


ddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

11 Март 2018 г.

 

            До Джендър-политико-мафиотската престъпна проститутка и уруспия Борислав Николаев Бончев, официално изпълняващ длъжността Старши комисар и Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово, но фактически изпълняващ възложени му от Мафиотския (тип хунта) политически режим ежедневни систематични престъпления по служба и престъпни полицейски услуги (т.е. полицейска проституция),

            5300, гр. Габрово, ул. Орловска № 50 

 

            Дълбоко уважаема Джендър-политико-мафиотска престъпна уруспия Борислав Николаев Бончев,

            позволете ми преди всичко да Ви припомня, че тук визираният текст има характера на СИСТЕМАТИЧНО АБСОБЮТНО ЛЕГИТИМНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО СПАЗВАНЕ НА ГАРАНТИРАНИЯТ ОТ БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ТАКА НАРЕЧЕН ПРАВЕН РЕД.

 

            При което, благоволете да обърна Вашето Височайше престъпно мутренско-мафиотско вмнимание върху факта или обстоятелството, че

ДЪЛЖИТЕ ЛЕГИТИМЕН

ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР

 на следните надлежно предявени (изпратени и депозирани) официални наши писмени изявления:

(01)на 22.11.2017 г.;   (02)на 07.12.2017 г.;  (03)на 03.01.2018 г.;

(04)на 08.01.2018 г.; (05)на 24.01.2018 г.;

(06)на 25.01.2018 г. 42-ри Меморандум до Министъра на МВР(07)на 26.01.2018 г. 9-ти персонален Меморандум до Президента на РБ(08)на 09.02.2018 г.;

(09)на 13.02.2018 г., 44-ти Меморандум до Министъра на МВР(10)на 14.02.2018 г., 11-ти персонален Моморандум до Президента на РБ(11)на хх.03.2018 г. – настоящето писмо

 

            ПРИПОМНЯМ ВИ, дълбокоуважаема джендър-уруспия Борислав Николаев Бончев, че във визираните, официално адресирани лично до самият Вас текстове изрично и пределно ясно е записано, че всичките Ваши официални действия по визирания казус, всщност, недвусмислено ясно дават основание

  ДА БЪДЕТЕ ДИРЕКТО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ОБВИНЕН КАТО НЕПОСРЕДСТВЕН УЧАСТНИК В ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА СМЪРТОНОСНО ПОКУШЕНИЕ,

  КАМУФЛАЖНО ЛЕГЕНДИРАНО КАТО СЛУЧАЕН БИТОВ ИНЦИДЕНТ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ТЕХНОЛОГИЧНО НЕИЗПРАВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ,  

  КОЯТО „НЕИЗПРАВНОСТ”, ОБАЧЕ, ОЧЕВАДНО ОЧЕВИДНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ФАКТИЧЕСКИ Е БИЛА ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕСТЪПНО ПРЕДИЗВИКАНА ИМЕННО ОТ ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА

    ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ХУНТА.

11 Март 2018 г.                                          Янко Н. Янков:

& Край на документа

 

(11 Март 2018 г.), До Началника на 01 РПУ-СДВР, ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8 , София 1113


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

11 Март 2018 г.  

 

                        До Началника на 01 РПУ-СДВР

                        ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8 , София 1113

Към: вх. № 225000 – 16462 / 05.12.2017 г.   ///   Към: вх. № 225000 – 17740 / 28.12.2017 г.

Към: вх. № 225000 – 126 / 03.01.2018 г.   ///   Към: вх. № 225000 – 439 / 08.01.2018 г.

Към: вх. № 225000 – ххх  / 15.01.2018 г.

 

            Господин Началник,

            По повод и във връзка със СИСТЕМАТИЧНО ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО ОБЕЗПЕЧЕНИЯТ МАФИОТСКИ КЛАН ТАГАРИНСКИГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ЕЖЕДНЕВНИ ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ОСТРИ ПРОВОКАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УБИЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И НА МЕН,

            за пореден път ПЛЕДИРАМ ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ на Българското, Европейското и Международното Право.

11 Март 2018 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа