2018-03-16

(16 Март 2018 г.), Дванадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

16 Март 2018 г.

 

Дванадесети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Впрочем: България е под властта на генералитета: Президент – генерал Румен Радев, Премиер – генерал Бойко Борисов, опозиция – генерал Атанас Атанасов.

Чии марионетки са тези пуяци???

 

І.

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие питате ли се „Чии ovarium крепите в това Президентство?”.

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие питате ли се

            „Дали сте независим от себе си?”,

            „Дали сте независим от Правото?”,

            „Дали сте независим от задълженията си като Президент?”, 

            „Дали сте независим от задълженията си като гражданин на България?”

 

            Питам Ви, тъй като искам да зная „Защо до сега не съм получил абсолютно нито един отговор на нито едно от досегашните ми официални писма до Вас от тук визираната серия  - т. нар. „Персонални Меморандуми”?”.

 

            Питам Ви, и защото искам да зная „Защо до сега не съм получил абсолютно нито един отговор на нито едно от моите досегашни официални писма до Вас от предишната серия,

            последното от които е озаглавено „Шестдесет и трето (63-то) официално отворено писмо” и е датирано и надлежно регистрирано във Вашият приемен офис на 28 Септември 2017 г.?”.  

 

            Впрочем, питам Ви и като гражданин на България: „Чии ovarium крепите в това Президентство?”.

 

  Питам Ви:

„Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от една година, изключително интензивно участвувате като МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК?”.

16 Март 2018 г.                                                    Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар