2018-11-09

(09 Ноември 2018 г.), Четвърти (4-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

09 Ноември 2018 г.

 

Четвърти (4-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия, дипломатически представител на държавата, поела и упражнаваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския Съюз

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български медии - НА ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ.

 

 

І.

            Както несъмнено вече знаете от обстойната документация по тук визираният казус

            официално, изрично и пределно ясно съм обвинил и обвинявам:

         Първо: подчинените на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

         Специални секретни служби, специализирани за провеждането на камуфлирано прикрити (замаскирани) убийства 

       в организирането и провеждането на два специални СПЕЦИФИЧНИ ОПИТИ ЗА УБИЙСТВО НА СЪПРУГАТА МИ И НА ДЪЩЕРЯТА НИ

         при посещението им в необитаемия наследствен апартамент в град Габрово през Ноември 2017 г. и през Август 2018 г.;

         КОИТО ОПИТИ ЗА УБИЙСТВО са били камуфлирани (прикрити, ЗАМАСКИРАНИ) така, че да могат да бъдат официално „обяснени” („оправдани”) като „битов инцидент”

       ЧРЕЗ „обезпечаването” (извършването) на специфично секретно ВЗЛОМНО влизане в необитаемия апартамент

  и специфично секретно повреждане на електрическата инсталация;

         Второ: обвинил съм и обвинявам Главният Секретар на МВР Младен Маринов и Министъра на вътрешните работи (МВР) Младен Маринов за СИСТЕМАТИЧНА ИНТЕНЗИВНА ШИРОКОСПЕКТЪРНА престъпна дейност по (за) обезпечаване на безотговорност.

 

 

ІІ.

            Тук и сега изрично и пределно ясно ВНАСЯМ ЗА ПРЕЦИЗНО ОБСТОЙНО РАЗСЛЕДВАНЕ на следният елемент от широкоспектърният състав на казуса – интензивното т. нар.

ЛОГИСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАЩО-ОБСЛУЖВАЩО участие

във визираната престъпна дейност на телекомуникационната фирма

„А1 България” ЕАД, бившата фирма Мтел (Мtel),

която е филиал на базираната във Виена, Австрия,

телекомуникационна корпорация

Telekom Austria Group (А1 Group),

 

която пък е европейската част от регистрираната в град Мексико сити, в Мексико, Южна Америка,  

América Móvil.

 

Уточнявам, че Главен Изпълнителен Директор

на българският клан на визираният транснационален телекомуникационен конгломерат е  

Александър Димитров;

 

на когото именно, в контекста на тоталното ликвидиране на

т. нар. независим контрол върху подслушванията

и в частност ликвидирането

на т. нар. Национално бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства (НБКСРС)

българският неоколониален компрадорски

политически режим тип хунта

е възложил извършването на тоталното престъпно информационно обезпечаване на провежданите престъпни оперативни мероприятия,

включително и обезпечаването на поръчконите убийства.

 

 

ІІІ.

            Вчера, 08 Ноември, след обяд, влазох в приемният сектор в сградата на „А1 България” ЕАД, бившата фирма Мтел (Мtel), част от Telekom Austria Group, ул. „Кукуш” № 1, 1309-София.

            Охранителят акуратно регистрира личната ми карта и акуратно се обади по телефона на кабинета на Главния Изпълнителен Директор, където съобщи името ми и искането ми да получа регистрация на предявено от съпругата ми официално искане за отговор на надлежно посочен и описан казус.

            После, охранителят ми даде специалният електронен чип за електронно регистриране на влизането в и излизането ми от приемният сектор, намиращ се на половин метър непосредствено до сектора на самият охранител и ми каза да почакам да дойде лицето, на което трябва да предам писменият текст на съпругата ми относно възникнал СПЕЦИФИЧЕН проблем с обслужването на нейният телефонен апарат.

 

     Изрично и ясно уточнявам, че в този специфичен сектор от тази сграда са монтирани точно три официални видеокамери

и че целият ми престой в този сектор несъмнено е записан и от трите видеокамери.

         Престоят ми в сектора бе ОКОЛО ПОЛОВИН ЧАС – несъмнено това е било време, което е било нужно за т. нар. оперативни консултирания!!!

- - - - - - -

            Когато пристигна една служителка, аз й казах, че и давам ДВА БРОЯ КОПИЯ -  един за тях, а другият за заверка и връщане на мен – и че такстът е на съпругата ми, адресиран до Главния Изпълнителен Директор,

            Служителката взе листята, прочете текста и ми каза да почакам, за да ми върне регистрираното копие.

            Почаках.

            Служителката се появи и ми върна и дете копия като ми каза, че ръководството на фирмата отказва да регистрира текста, тъй като аз не съм представил НОТАРИАРНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

            Показах личните си карти за академик по правни науки на Сръбската академия и за член-кореспондент на Българската академия, като изрично и ясно заявих, че отказът е НЕПРАВОМЕРЕН, че изискването на нотариално заверено пълномощно е абсолютно неправомерено,

- - - - - - -

            Нещо повече – в присъствието на охранителят на фирмата аз изрично и ясно казах на служителката, че

            това поведение на ръководството на телекомната фирма има характера на обезпечаване на безотговорност за престъпно оперативно мероприятие на специалните държавни и мафиотски служби

       по повод и във връзка с извършването на два опита за убийство на съпругата ми и на дъщерята ни;

- - - - - - -

         Уточнявам, че всичкото това е записано от три видеокамери в този сектор;

         Уточнявам, че изрично се обърнах към охранителят и му казах, че се надявам че е чул целият разговор,

         а той конфузно отговор, че наистина е чул всичко.

 

 

ІV.

            Уточнявам, че на 12 Януари 2017 г. лично аз съм посетил същият приемен сектор на същата телекомна фирма, при което съм предоставил за регистриране официално писмо на съпругата ми до Главният Изпълнителен Директор,

            при което АБСОЛЮТНО БЕЗПРОБЛЕМНО е било извършено акуратно регистриране и върху копието ръкописно е записан входящият номер.

- - - - - - -

            Уточнявам, че тогава въобще не е било искано от мен

            КАКТО ДА УДОСТОВЕРЯВАМ СТАТУСА СИ НА СЪПРУГ,

            ТАКА И ДА ПРЕДОСТАВЯМ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

- - - - - - -

            Нужно ли е да питам каква е разликата между тогава и сега?

            Не е ли пределно ясно и очевидно, че

            СЕГА СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТИЕ НА ТЕЛЕКОМНАТА ФИРМА В КОНКРЕТНОТО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ – два опита за убийство и интензивна дейност за обезпечаване на безотговорност за извършителите!!??!!.

 

 

V.

         Настоявам за прецизно разследване на абсолютно всички факти и обстоятелства свързани с и отнасящи се за (към) тук визираната престъпна дейност

         на Правителството мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

         и на подчинените на тази хунта

         специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”,

         включително и убийства.

09 Ноември 2018 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2018-11-08

(08 Ноември 2018 г.), Дванадесети (12-ти) персонален Меморандум До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

08 Ноември 2018 г.

 

Дванадесети (12-ти) персонален Меморандум

            До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000

 

І.

            Преди всичко, престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро, Честита ти процедура по Закона „Магнитски”!

Налагане на санкции по закона „Магнитски“ срещу главния прокурор Сотир Цацаров и депутата от ДПС Делян Пеевски е била сред основните въпроси, обсъждани от държавния секретар на САЩ Майк Помпео и външният министър Екатерина Захариева. https://frognews.bg/novini/istinata-poseshtenieto-ekaterina-zaharieva-sasht-roliata-zetia-tramp.html

 

 

ІІ.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро, акуратно те приканвам да извършиш персонално и институционално възложените ти от Легтимния Правен Ред ЗАДЪЛЖЕНИЯ като ОСЪЩЕСТВИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ на престъпните лица, фокусирани в тук визираните казуси:  

            КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми Меморандуми, тук ти ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания

ПО КОИТО ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

--- --- ---

787 (седемстотин и осемдесет и седем) КАЗУСИ,

датирани от 26 Април 2011 г. до 18 Декември 2015 г.,

озаглавени

„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията

на Специалните държавни служби, на Прокуратурата,

на Съда, на Правителството, на Президента

и на другите държавни институции”,

адресирани ПРЕДИ ВСИЧКО до Главния Прокурор,

и СИТУАТИВНО до Министър-Председателя, Мистъра на вътрешните работи, други Министри, Народното събрание и множество от Акредитираните в България дипломатически мисии,

            1991.казус.(№001---26.04.2011г.); До Върховната касационна прокуратура;

            1992.казус.(№002---09.05.2011г.); До Борис Велчев – внук и син на световно известни комунистически престъпници, вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС и на посткомунистическите НСС и ДАНС, ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския клан на руската Червена мафия и на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим, изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

            (... ... ... ... );       (... ... ... ... );       (... ... ... ... );

            (... ... ... ... );       (... ... ... ... );       (... ... ... ... );

            2778.казус.(№787---18.12.2015г.);До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, перверзно престъпен високопоставен слуга на НЕОКОЛОНИАЛНИЯ банкстерско-ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим, №787-18.12.2015 г.

 

--- --- ---

84 (осемдесет и четири) КАЗУСИ,

датирани от 29 Септември 2005 г. до 21 Юни 2007 г.,

озаглавени „Писма” адресирани

до 51 акредитирани в България посланически мисии и

до Президента, Министър-Председателя, Главния Прокурор

            2779.казус.(№001---29.09.2005 г.);

            (... ... ... ... );         (... ... ... ... );        (... ... ... ... );

            (... ... ... ... );       (... ... ... ... );       (... ... ... ... );

            2862.казус.(№084---21.06.2007 г.);

 

- - - - - - -

Следва продължение!

 

 

ІІІ.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро,

          НАСТОЯВАМ ДА ИЗПЪЛНИШ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КАТО ОБЕЗПЕЧИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУК ВИЗИРАНТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

          и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с тех функционери на престъпния неоколониален ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим.

- - - - - - -

            Акуратно те уведомявам, че този текст е публикуван в два мой лични ИНТЕРНЕТ-сайта.

- - - - - - -

            За пореден път акуратно те уведомявам, че тук визираният документален пакет е част от т. нар. „Списък”, предоставен на

            Þ Президента на България,

            Þт. нар. (титулуваните) Главни Надзиратели на Съветско-Руско-Американския концлагер България - посланиците на Руската Федерация и на САЩ, от които съм поискал да получа техното съдействие да регистрирам в Русия и в САЩ т. нар. „Правозащитно фондационно бюро Истина, Справедливост ш Правосъдие”, чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в РФ и в САЩ

            моите прецизно документирани факти относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица; относно престъпната дейност на които субекти Правосъдието в България фактически отдавна не съществува, тъй като е „обяздено” и зависимо именно от същите тези престъпни субекти.

            Също за пореден път акуратно те уведомявам, че предстои ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗШИРЕНО НЕПЪЛНО оформяне на същият „Списък”, който ще бъде приложен към мое обстойно обширно официално писмо, адресирано до Президентите на РФ и на САЩ, от които ще поискам

            „да разтурят Концлагер България”

            и да обезпечат функционирането на легитимно Правосъдие на Справедливостта и Правосъобразността.

08 Ноември 2018 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа