2018-11-16

(15 Ноември 2018 г.), Пети (5-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

15 Ноември 2018 г.

 

Пети (5-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България;  

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия, дипломатически представител на държавата, поела и упражнаваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския Съюз

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български медии - НА ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ.

 

 

І.

            Както несъмнено вече знаете от обстойната документация по тук визираният казус официално, изрично и пределно ясно съм обвинил и обвинявам:

         Първо: подчинените на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски Специални секретни служби, специализирани за провеждането на камуфлирано прикрити (замаскирани) убийства 

       в организирането и провеждането на два специални СПЕЦИФИЧНИ ОПИТИ ЗА УБИЙСТВО НА СЪПРУГАТА МИ И НА ДЪЩЕРЯТА НИ

         при посещението им в необитаемия наследствен апартамент в град Габрово през Ноември 2017 г. и през Август 2018 г.;

         КОИТО ОПИТИ ЗА УБИЙСТВО са били камуфлирани (прикрити, ЗАМАСКИРАНИ) така, че да могат да бъдат официално „обяснени” („оправдани”) като „битов инцидент”

       ЧРЕЗ „обезпечаването” (извършването) на специфично секретно ВЗЛОМНО влизане в необитаемия апартамент и ЧРЕЗ специфично секретно повреждане на електрическата инсталация;

         Второ: обвинил съм и обвинявам Главният Секретар на МВР Младен Маринов и Министъра на вътрешните работи (МВР) Младен Маринов за СИСТЕМАТИЧНА ИНТЕНЗИВНА ШИРОКОСПЕКТЪРНА престъпна дейност по (за) обезпечаване на безотговорност.

 

ІІ.

            Тук и сега изрично и пределно ясно ВНАСЯМ ЗА ПРЕЦИЗНО ОБСТОЙНО РАЗСЛЕДВАНЕ на следният елемент от широкоспектърният състав на казуса:

            Първо: интензивното т. нар. ЛОГИСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАЩО-ОБСЛУЖВАЩО участие във визираната престъпна дейност на Районния прокурор на град Габрово Дора Христова;

            Второ: нагло, брутално държание (поведение) на същата ДНЕС, 15-ти Ноември, около 11 часа и половина, спрямо съпругата ми и дъщерята ни, при техното посещение в офиса на прокуратурата с искане за изложение на казуса и запознаване с наличната документация;

            при което същата изрично, нагло, брутално и предизвикателно се е държала със съпругата ми и дъщерята ни

            при което е заявила, че знае същността на казуса,

            но съпругата ми и дъщерята ни нямат правото да искат какъвто и да е достъп до наличната документация;

            НЕЩО ПОВЕЧЕ – НЯМАТ ПРАВОТО ДА СЕ ПОЗОВАВАТ НА КАКВИТО И ДА СА КОНСТИТУЦИОННИ И ДРУГИ БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРАВОТО ИМ НА ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОКУРОРСКА ЗАКРИЛА ОТ КАКВИТО И ДА СА, ИЗВЪРШЕНИ СРЕШУ ТЕХ, ПОСЕГАТЕЛСТВА.

 

 

ІІІ.

         Настоявам за прецизно разследване на абсолютно всички факти и обстоятелства свързани с и отнасящи се за (към) тук визираната престъпна дейност

         на Правителството мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

         и на подчинените на тази хунта

         специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”,

         включително и убийства.

15 Ноември 2018 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар