2018-01-31

(31 Януари 2018 г.), Двадесет и осми (28-ми) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на

Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

=========================================================

31 Януари 2018 г.

 

Двадесет и осми (28-ми) персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на

Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ

 

 

І.

            Преди всичко, за пореден път Ваши Превъзходителства, ви припомням, че:

            (01)като член на Европейската Общност всеки български гражданин има (притежава) легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право;

            Този статус е официално признат с Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, съгласно което „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            (02)Всяка трета страна, ВКЛЮЧИТЕЛНО и Руската федерация и САЩ, са длъжни да зачитат този статус – тоест: са длъжни да третират всеки български гражданин, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН КАТО ТАКЪВ, съгласно Принципите и Нормите на Международното право, включително и съгласно Принципите и Нормите на Дипломатическото Право ОТНОСНО СУБЕКТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

 

            (03)за пореден път Ви припомням, че само преди няколко години в Парламентарната Комисия за контрол над специалните служби надлежно е докладвано, че

  поне няколко чуждестранни специални (секретни) и дипломатически служби са имали и имат практиката да настояват пред българските

              както да създават фалшиви доказателствени масиви,

              така и да извършват секретни, включително и т. нар. „остри” оперативни мероприятия, целящи да елиминират от политическата, икономическата, юридическата и прочее сцена конкретно определени от тех лица, представляващи „заплаха” за „патньорството” в сферата на съвместната престъпна неоколониална стратегическа дейност;

            Разбира се, от текстовете на моите многобройни официални писма до вас и до мнозина от другите посланически мисии в София вие превъзходно знаете, че от 70-те години до днес, както по времето на класическия комунизъм, така и след бутафорните политически промени от 90-те години до днес,

              срещу мен и най-вече срещу членовете на семейството ми и на фамилията ми българските специални служби са провеждали и провеждат

            систематични рутинни, екстремни и драстични остри престъпни оперативни мероприятия с вариационно нарастващ интензитет,

            при което винаги семантично-имплицитно-конклудентно или изрично, дискретно фалшиво добронамерено или ДОРИ НАГЛО, ЕХИДНО, ЗАПЛАШИТЕЛНО И НАЗИДАТЕЛНО ми е било давано да разбира и да зная,

              че в цялата тази престъпна дейност „се протяга Дългата Ръка” на няколко стратегически заинтересовани чуждестранни дипломатически и специални служби,

     при което най-вече е изтъквано именно ролята на дипломатическите и специалните служби на Русия и САЩ;

 

            (04)ОБАЧЕ: само през миналата (2017), и особено през тази година, така визираната стратегия на дискретна или нагло демонстративна ad hominem манипулативна заплашителност,

БЕЗ ДА Е ИЗОСТАВЕНА,

ВЕЧЕ Е ИНТЕНЗИВНО СЪЧЕТАНА С ВНУШИТЕЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА „ОБЕКТИТЕ”,

при което вече НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН,

ДО ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ на множество мой колеги от университетската и академичната общност

изрично и ясно НИ И ИМ се казва:

  (***)че представители както на руското, така и на американското посолство изрично и настоятелно са поискали от българките специални служби да осъществят и осъществяват тези престъпни посегателства

върху мен

и всички такива като мен;

 

            (***)че е нужно аз да проумея ВИСОКОПОСТАВЕНАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНА БЕЗИЗХОДНА ЗА МЕН СИТУАЦИЯ;

            (***)че разполагам само с една-единствена възможност ПОНЕ ВРЕМЕННО да спася последните останали живи мои близки хора от най-високопоставено обезпеченото планирано (осигурено) биологично унищожение, И ТОВА Е:

  *като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право;

  *като спра (прекратя) стратегията си към създаването на документация за бъдещото правосъдие и спра да настоявам за търсене и налагане на наказателна и репараторна отговорност от престъпните конкретно доказани лица;

  *като всичките ние, все още живи, се примирим да вегитираме в условията на престъпно наложеното ни мизерно икономическо и битово състояние;

  *и като „доброволно” и безропотно се „пренесем” в небитието;

 

  (***)И НАЙ-ВЕЧЕ, че всичкото това се прави и ще продължи да бъде правено

              НЕ САМО за да бъде обезпечено моето НАСТОЯЩО елиминиране от публичното юридическо пространство и да бъде пресечена (преустановена) моята НАСТОЯЩА интензивна прецизна юридическа дейност, насочена към търсенето на наказателна и репараторна отговорност от престъпните български лица и техните чуждестранни съучастници,

НО И за да бъде обезпечено ЛИКВИДИРАНЕТО

на каквато и да е възможност за мотивиране В БЪДЕЩЕТО

КАКТО НА МОИТЕ СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИ НАСЛЕДНИЦИ,

ТАКА И НА КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ,

които В БЪДЕЩЕТО

биха могли да си поставят такива цели за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица.

 

            Лично аз, впрочем, СЪМ ПОЧТИ КАТЕГОРИЧЕН, че това, което уж добронамерено, но ИНТЕНЗИВНО ЗАПЛАШИТЕЛНО се казва НЕ САМО НА МЕН, НО И ИНТЕНЗИВНО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СРЕД ПРЕВЪЗХОДНО ПОЗНАВАЩАТА МЕ УНИВЕРСИТЕТСКА И АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ,

ВСЪЩНОСТ МИ И НИ СЕ КАЗВА СЪС ШИРОКОСПЕКТЪРНА ПРОВОКАЦИОННА ЦЕЛ,

              ЗАПЛАШИТЕЛНО насочена вече не само и дори НЕ ТОЛКОВА срещу мен и моите близки,

НО И СРЕЩУ САМАТА УНИВЕРСИТЕТСКА И АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ;

 

            но, така или иначе, все пак, фактите са си неоспорими факти:

            ***колкото по интензивно аз „засипвам” посланическите мисии с документални доказателства за престъпната дейност на управляващата българска държавна власт,

            ***колкото по интензивно аз призовавам посланическите мисии да се съобразят с Принципите и Нормите на Международното право и да се произнесат по предоставените им документални масиви,

  ***толкова по интензивни и нагли са и престъпните усмирителни и елиминационни посегателства на българската държавна власт, насочени срещу мен и членовете на семейството и на фамилията ми, и

  толкова по обезпечена е безотговорността на престъпните дейци.

 

            Така, при така визираната ситуация, за мен въпросът Е НЕ ТОЛКОВА

Дали българският клан на глобалната банкстерско-мафиотска диктатура прави това без Ваше знание и съгласие и против вашата воля като ви използува като плашило за да бъдат плашени такива като мен?”,

А НАЙ-ВЕЧЕ Е:

„Дали самите вие преднамерено и целенасочено сте встъпили

не само в ролята на плашило,

но и в ролята на реален високопоставен екзекутор?”.

 

 

ІІ.

            Също така за пореден многоброен път ви припомням, Ваши Превъзходителства, че отделно от текстовете на тук визираната серия ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК вие сте били и сте надлежни адресати на

  голямо множество текстове от други серии на моите НАПЪЛНО БЕЗУСПЕШНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОПИТИ да предизвикам поне някакво минимално ОБЩОЧОВЕШКО СЪЧУВСТВИЕ И ЧУВСТВО ЗА ВАША РЕАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ към високите Цивилизационни Ценностни Принципи и Норми на Справедливостта и Правото.

 

            Все пак, ОБАЧЕ, макар и като професионален научен анализатор в сферата на политическите и правните науки и страстен привърженик на многовариантните сценариини визии НИКОГА ДА НЕ СЪМ ИМАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИ (а и тактически) ИЛЮЗИИ,

  все пак в контекста на СЕМАНТИЧНО ПЕСТЕЛИВИТЕ, но пределно ярки ХАМБУРГСКИ ПОСЛАНИЯ на вашите държавни глави, си позволих да пледирам пред вас да проявите известна поне минимална загриженост за човешките права в България.

            Все пак, тъй като многовариантните визии са и ваша професионална специалност, вие, разбира се, превъзходно разбирате,

че илюзорната ми надежда да намеря във ваше лице

и в лицето на вашите държавни глави

НЯКАКВА ХУМАННА НАДЕЖДА за

освобождаване на вашите и нашите общества от престъпната власт на световния задкулисен банкстеризъм,

 

            МАКАР И във вече СЪВЪРШЕННО ПРОМЕНЕНИЯТ КОНТЕКС - този на вече официално обявената и интензивно проявяваща се многоспектърна НОВА СТУДЕНА ВОЙНА,

            МАКАР И в контекста на напълно реалистичните съображения, че както при предишната, така и при тази студена война

КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ ТРАДИЦИОННО ЩЕ ЗАВЪРШИ С КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЕЛИТИТЕ СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ ИМ НАРОДИ,

(впрочем, ЗА РАЗЛИКА ОТ СЕГА при предишната СТУДЕНА ВОЙНА елитите поне се беха „потрудили” камуфлажно демагогски да прикрият истинските си намерения зад неимоверно интензивни словоблудствени „хуманистични” лакардии)

РЕШИХ И РЕШАВАМ ЧЕ СИ ЗАСЛУЖАВА

НАДЕЖДАТА да бъде „подържащо подклаждана”, макар и „в тлеещо състояние”.

 

            При това, позволявам си да ви припомня моите отдавна публикувани официални епистоларни и строго научни текстове, в които акуратно официално писмено съм отразил обстоятелството, че още НЕПОСРЕДСТВЕНО преди Малтенските споразумения между Горбачов и Буш, А И НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ТОВА (когато вече прецизно анализирах официалните текстове на Споразумението и публикувах анализа си!!!),

            особено като участник в т. нар. Национална политическа „Кръгла маса”” (03 Януари – 14 Май 1990 г.) и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание (10 Юри 1990 – 02 Октомври 1991 г.),

         аз вече не само много добре знаех, но и интензивно-демонстративно-официално-публично обосновавах тезата, че

         това Споразумение има характера на мощна димна завеса, прикриваща задружно организираният от ЦРУ и КГБ същински камуфлажен характер на досега „бушуващата конфронтация”.

  Е, макар че, все пак, още сега съществуват контурите на няколко основни визии, СЕГА ВСЕ ОЩЕ НЕ МОГА ДА ЗНАЯ И ДА КАЖА как ще завърши ВЕЧЕ ИНТЕНЗИВНО БУШУВАЩАТА НОВА СТУДЕНА ВОЙНА, но

     не ми се иска и няма да изоставям варианта на крехката РЕАЛНА, А НЕ ИЛЮЗОРНА, НАДЕЖДА.

 

 

ІІІ.

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ВИ ПРИПОМНЯМ, че:

            (01)през 70-те години предприех напълно легитимна високопрофесионална официална юридическа съпротива срещу нарушенията на принципно и нормативно официално гарантираните човешки права в България, в „отговор” на което тогавашният български клан на съветската КГБ - въздесъщата Държавна сигурност (ДС) - предприе срещу мен и моите най-близки хора неимоверно жестоки широкоспектърни оперативни мероприятия;

            (02)в „отговор” на това през 80-те години аз предприех моите интензивни контакти с множество базирани в София дипломатически мисии

            (в съдебната ми присъда са „уточнени” контактите ми с 24 (двадесет и четири) базирани в София „вражески” посланически мисии и 2 (две) „вражески“ чуждестранни информационни агенции, пред които съм търсел хуманитарна ангажираност относно нарушенията на човешките права в България,

            което мое „престъпно деяние” официално и надлежно бе съдебно наказателно-„правно” квалифицирано като „злостно” и „високоопасно” „подстрекаване на чужди държави за враждебни действия срещу България, СССР и държавите от социалистическия лагер”);

 

  ***непосредственият „повод” за моето арестуване бе ПОСЕЩЕНИЕТО В ДОМА НА РОДИТЕЛИТЕ МИ В МОЕТО РОДНО СЕЛО на политическият секретар на посолството на САЩ Джоузеф Александър Кийл (от разсекретените архиви на ДС е видно, че той е бил интензивно наблюдаван като „вражески обект Диригент”!!! ),

              което високопоставено дипломатическо посещение в частен дом по онова време е било единствено в България, а поне на мен не ми е известно в другите източноевропейски държави да е имало такова събитие;

 

  ***именно заради тази моя „злостна вина“ не само лично самият аз, но и всичките мои най-близки хора бяхме подложени на неимоверно жестоки репресивни третирания,

в резултат на които повечето скоропостижно починаха и фактически бяха избити от престъпната комунистическа държавна власт;

 

            ***Припомням Ви, че само две седмици след моето „настаняване” в килийте на Главно следствено управление на Държавна сигурност (ГСУ на ДС)

Държавния департамент на САЩ е излязъл със специален текст, с който аз съм обявен като пример на български гражданин, лишен от човешки права;

(текстът е прочетен по радио „Свободна Европа”, издаден е в секретен бюлетин на БТА (Българската Телеграфна Агенция) и е приложен към следственото и съдебното дело, по което съм осъден

заради „вдъхновена от САЩ” антикомунистическа и антидържавна дейност срещу България, СССР, Варшавския договор и целия социалистически лагер).

 

            ***При арестуването ми беха предявени три обвинения, като главното или водещото бе за подстрекаване на САЩ за враждебна дейност срещу СССР, държавите от социалистическия лагер и България;

            при което непосредствено преди осъждането ми (по време на пребиваването ми в килиите на Главно следствено управление на ДС и килиите на Софийския затвор)

            СРЕЩУ МЕН БЕХА ПРОВЕДЕНИ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ИНТЕНЗИВНИ И АБСОЛЮТНО БЕЗСКРУПУЛНИ И ЖЕСТОКИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛТА НА КОИТО БЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧУПЕНА ВОЛЯТА МИ И ДА БЪДА ПРИНУДЕН ДА СЕ ПРИЗНАЯ ЗА ВИНОВЕН И ДА ПРОСЯ ЗА МИЛОСТ.

            При това съществува специален документ, подписан от заместник-министъра на МВР по ДС генерал Григор Шопов, за прилагането върху мен на химически и фармацевтимни средства с цел за пречупване на волята ми.

 

            Тъй като по време на съдебният процес КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАХ ДА СЕ ПРИЗНАЯ ЗА ВИНОВЕН

            след осъждането ми ВЕДНАГА бех подложен на СИСТЕМАТИЧНИ неимоверно жестоки физически и химико-фармацевтични издевателства, при което два пъти бех в състояние на кома – веднъж след неимоверно жесток осакатяващ побой и веднъж след принудително прилагане на химико-медикаментозни препарати.

 

            В същото време брат ми и баща ми са били многократно арестувани за по два, три, пет и седем дни, при което от тех е искано да подпишат декларация, че се отказват от мен, порицават моята престъпна дейност и ме предоставят за превъзпитание на „органите на държавната власт”,

  и именно поради техната „престъпна упоритост” и отказът им да направят това по време на престоят им в килиите на ДС те са били подложени на систематични химически и фармацевтични третирания, в резултат на които впоследствие и двамата починаха от раково заболяване;

            а аз, при високо развит тумор на надбъбречната жлеза (т. нар. „феохромоцитом”) веднага след освобождаването ми от затвора бех спасен в единствения в Европа специализиран медицински център „Гросхадерн” в Мюнхен, Германия и категоричното заключение на лекарите бе, че заболяването се дължи на химически и фармацевтични третирания в затвора.

 

  НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА, точно по време на връхната точка на ЖЕСТОКИТЕ оперативни мероприятия срещу мен, срещу брат ми и срещу баща ми,

  в затвора присигна за среща с мен полковник (впоследствие - генерал) Божидар Антонов, началник по ДС на ОУ на МВР в Михайловград (впрочем, мой приятел от детството ни, съученик и състудент!!!). В присъствието на началника на затвора той ми каза:

  *че е пристигнал при мен по поръчение на Министъра на МВР, при това по настояване на Посолството на САЩ;

  *че всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми и всички други свързани с мен и с нас лица, са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от специален високопоставен екип при Министерството,

И ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ Е БИЛО АКУРАТНО АКТУАЛНО ИНФОРМИРВАНО И Е ЗНАЕЛО ЗА ТЕХ;

  *че от посолството на САЩ са настоявали за моето освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността да замина (САМО И ЕДИНСТВЕНО АЗ, БЕЗ НИТО ЕДИН ОТ БЛИЗКИТЕ МИ!!!) за САЩ или в Западна Европа,

  но това да стане само след като и ако бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора

  и след като ВСИЧКИТЕ НИЕ ние изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт;

  *накрая неговите изрични думи беха:

     „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС!

     Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”.

     Тъй като аз, разбира се, категорично отказах да приема направеното ми предложение, останах в затвора още цели три години;

 

              Впрочем, като научен изследовател впоследствие многократно съм констатирал, че така визираната по-горе СТРАТЕГИЧЕСКА практика по високопоставеното строго секретно КОНКРЕТНО споразумение между ЦРУ и КГБ,

(макар и в известна немалка степен да е било предшествувано от определени интензивни съвместни дейности по времето на прословутите левичарски и еврокомунистически процеси в Европа от 60-те години)

е от началото на 70-те години;

              когато, всъщност, ВЕЧЕ е било положено СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕЦИЗНО ЯСНО ФОРМУЛИРАНОТО СЕКРЕТНО СПОРАЗУМЕНИЕ между ЦРУ и КГБ за полагане на началото на конкретната оперативна подготовка на Малтенските Споразумения от Декемеври 1989 г.

              за полагане ВЕЧЕ НА ПУБЛИЧНО ОФИЦИАЛНОТО ПОЛИТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНОТО НАЧАЛО НА НОВИЯ ГЛОБАЛИСТИЧЕН Нео-Троцкистко-Соросоиден (неокомунистически, неолиберален и либертариански)

ЕДНОПОЛЮСЕН СВЕТОВЕН РЕД

(семантично, но пределно ясно заложен в самите официални текстове на Малтенските Спорадумения);

              най-дълбоката същност на КОЙТО РЕД,

макар и все пак камуфлажно прецизно да е била прикрита зад визираните идеолгически интерпретации, всъщност, почти откровено ясно е била сведена до стратегическат цел за

              тоталното унищожение на класическите европейски цивилизационни ценности и следователно на европоидния човешки генетичен тип,

           в името на тоталния контрол върху експлоатацията (ползуването) на абсолютно всички европейски и световни човешки и природни ресурси.

 

            ***веднага след излизането ми от ШЕСТГОДИШНИЯ  КОШМАРНО ЖЕСТОК ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, фактически броени минути след освобождаването ми от затвора, още преди да съм видял и прегърнал последните останали живи, но вече безнадеждно болни и чакащи смъртта си мои най-близки хора,

аз посетих посолството на САЩ, а още на другия ден и следващите дни, посетих още няколко посолства (на Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Италия и други),

  и оттогава досега просто не съм спирал ДА НАСТОЯВАМ ПРЕД ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ИНСТАНЦИИ ЗА ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО и за налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички негови нарушители.

 

            ***Впрочем, по онова време (началото на 90-те години) всички т. нар. западни посолства в София, в пълен синхрон, понякога деликатно, но много по-често почти цининчо ми даваха да проумея и разбера,

  че категорично няма да бъде позволено на такива като мен да осъществят каквато и да е съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност от (на) престъпните дейци на комунистическия режим;

            поради което още по времето на моето високо активно участие в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание аз станах известен с интензивно изразяваното саркастично-афористично-ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО-парадоксалното публично официално твърдение,

че поне в България ЦРУ работи като филиал на КГБ;

 

            Впрочем, в различните отделни мои строго научни изследвания (виж официално публикуваните мой книги!!!) многократно съм отбелязвал:

            *че прецизният поглед върху обезпечаването КАКТО НА извършването на систематичната престъпна дейност на комунистическият режим в България, ТАКА И НА безотговорността за извършените престъпления от Септември 1944 г. до 1990 г.

            разкрива, че напълно основателно би могло да бъде казано, че още по времето на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” (1944-1947 г.) и т. нар. „Народен съд” (1944-1945 г.) в България САЩ и Великобритания фактически са действували „като филиал на НКВД”,

            тъй като РЕАЛНАТА ЗАЩИТА на формираната през 1945 г. сравнително силна антикомунистически опозиция съвсем не е имала първостепенно значение за САЩ и Великобритания и фактически главната цел на Запада се е свеждала единствено до писането на формални дипломатически ноти и вдигането на празен пропаганден шум без постигането на каквато и да е действена и ефективна защита.

 

            *че прецизният поглед върху властовата конфигурация след бутафорните политически промени от 1990 г. до днес разкрива, че

          абсолютно всички властови фигури и механизми, макар и формално, реално, очевидно и дори очевадно да са тотално обезпечени именно от ЦРУ,

          всъщност, имат своя дълбоко проявен генезис именно в цялостната ментална и кадрова обвързаност

          с съветската КГБ и нейнтият български клан – ДС.

 

            ***В частност изрично и пределно ясно обръщам внимание на факта, че в архивите на почти всички западни дипломатически мисии в София, включително и във Вашите дипломатически мисии, несъмнено се съдържат ДОСТА ОБЕМИСТИ информационни масиви относно моите

ИНТЕНЗИВНИ опити да предизвикам СЪЧУВСТВЕНОТО ЧИСТО ЧОВЕШКО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЧИСТО ЮРИДИЧЕСКО АНГАЖИРАНЕ

на Световната и най-вече на Западната дипломатическа общност, включително и на Вашите персонални предшественици и на самите Вас, както и на вашите високопоставени правителствени институционални лица,

  ОТНОСНО необходимостта от най-строго спазване на Съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, най-дълбоката същност на които е центрирана върху Справедливостта и Отговорността;

            при което, за жалост, Е АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧНА МОЯТА ЛИЧНА И НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА КОНСТАТАЦИЯ, че през всичките тези вече няколко десетилетия

АБСОЛЮТНО НИКОЙ ОТ АДРЕСАТИТЕ

НЕ Е ДАЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ Морални (Нравствени) и Правни Принципи и Норми.

 

            ***Разбира се, многократно съм го подчертавал и пак ще го подчертая, че единствените трима дипломати, които са се отнасяли с висока симпатия към моята позиция относно необходимостта от отговорност за престъпленията, беха Негово Превъзходителство г-н Сол Полански и секретарите г-н Маршал Харис, г-н Дъглас Смит и г-н Джон Мензиес;

 

            ***Длъжен съм за пореден път да подчертая, че съвсем наскоро след като излязох от затвора бех поканен (заедно с Румен Воденичаров!?!) в резиденцията на посланика на САЩ за среща с някакъв изключително високопоставен американски политически и благодетелен фактор, чието име по онова време не ми говореше абсолютно нищо, който, в присъствието на Воденичаров и Полански

ми предложи

„бляскава високопоставена политическа кариера”

и „висок икономически статус”

            в замяна на това, аз публично да обоснова тезата и да призова страдалците на комунистическия режим, че за да бъде избегната кървавата съпротива на комунистите България и Източна Европа се нуждаят от това, „страдалците” да „успокоят комунистите” като заявят, че „в името на гарантирането на безкръвния преход” се отказват от търсенето на наказателна и репараторна отговорност за престъпните дейци на комунистическият режим;

  подчертавам, че аз веднага акуратно се позовах на Принципите и Нормите на Светото Писание и на Цивилизационното Право,

а видният американец, чието име е

Джордж Сорос,

    с явна спонтанна раздразнителност и неприязън веднага стана от масата,

    при което Негово Превъзходителство г-н Сол Полански конфузно ме покани да ме придружи до изхода на резиденцията,

  а Румен Воденичаров остана на масата и наскоро след това бе  институционализиран като ръководител на „Отворено общество”.

 

            ***Длъжен съм за пореден път да подчертая, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговият личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

  КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

  ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени,

         на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”,

         че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим;

 

            нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт” и да бъде потърсена прецизна съдебна репараторна отговорност,

(дори в духа на шегата

поисках аз да бъда главнокомандващ на Шести американски флот

само шест месеци!)

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че

приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”)

са си чистопробни пропагандни лакардии,

камуфлажно прикриващи онова, което предстои да станеконвергенцията на елитите

срещу собствените им народи.

            {Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

 

            *** Длъжен съм за пореден път да подчертая, че през Декември 1990 г. аз и живеещия в Мюнхен, Германия, St. M., доктор по философия (PhD) на Кьолнския университет, бивш политически съветник на Конрад Аденауер и на Франц Йозеф Щраус, автор на няколко книги, една от които официално е призната за „вдъхновителен импулс“ за формирането на политическата концепция на Роналд Рейгън и обявяването на СССР за „Империя на Злото“,

  получихме официален сертификат (диплома) за членстно и специална официална покана за участие в дейността на т. нар.

„Конференция на американските политически лидери”;

и пристигнахме във Вашингтон, където двамата участвувахме във високопоставена дискретна делова среща,

  на която аз категорично и ясно отхвърлих предложението да бъда включен в стратегически проект за бляскава високопоставена политическа кариера,

              тъй като в замяна на това от мен бе поискано да стана интензивен публичен изразител на тезата, че за гарантирането на успешното демократизиране на обществата от разпадащата се Съветска Империя същите се нуждаят от високоблагородния жест на страдалците на режима, които да пледират за безотговорност за извършените спрямо тех злодеяния.

 

            Следва изрично да уточня:

  *че след тази именно моя „високопоставена среща” именно поради отказът ми да приема (да вляза в капана на) направеното ми предложение,

за мен и за моите най-близки хора настъпи „ерата” на ОБЕЗПЕЧЕНОТО ОТ ЦРУ

наше не по-малко жестоко, но много по-перверзно третиране от „новата” държавна власт,

отколкото третирането ни бе по времето на класическия интернационален съветски комунизъм на КГБ;

при това отдавна е очевадно видно, че

обезпечената от ЦРУ „нова” държавна власт

е тотално наситена от менталното и кадрово обезпечение

именно на класическа КГБ

и нейният престъпен български клан.

 

            *че макар, че ние с моя германски приятел вече предварително превъзходно знаехме и разбирахме, че тезата за безотговорността за престъпленията на комунизма фактически трайно е залегнала в основата

            както на секретното (от преди две десетилетия, още от началото или средата на 70-те години!!!) „джентълменско” споразумение между КГБ и ЦРУ,

            така и на имащите високопоставен правен характер вече наскоро подписани „Малтенски Споразумителни протоколи”;

            *ние знаехме, че тази АНТИЧОВЕШКА И АНТИПРАВОВА ТЕЗА ще има господствуващ валиден характер и ще обуславя статуквото между комунистическите престъпници и „демократичния”, „хуманния” и „справедлив” Запад поне няколко десетилетия;

            *знаехме, и че всеки, който се противопостави на тази теза ще бъде третиран като „опасен нарушител на статуквото” и че заради това ще му се наложи да понесе определени негативни последици;

            *и все пак, още в Мюнхен предварително и единодушно бехме решили, че категорично и ясно ще настояваме за наказателна и репараторна, ЛИЧНА, А НЕ КОЛЕКТИВНА отговорност за злодеянията НА ОТДЕЛНИТЕ КОНКРЕТНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ;

  *при което, поне аз, обаче, по онова време все още не знаех и нямах реална представа какви са параметрите и степените на проявление на перверзната жестокост,

на която т. нар. Хуманен Запад е способен

  „в името” на „джентълменските” си споразумения с лидерите на „Империята на Злото”;

 

            *при това следва да отбележа, че изрично и пределно ясно надлежно и официално съм подчертал, че предложението, което ми бе направено, е абсолютно неприемливо за мен, тъй като се характеризира

  НЕ ТОЛКОВА КАТО опит за въвличане в долнопробен оперативен ченгеджийски капан за широкоспектърно личностно компрометиране и елиминиране от политическата,  юридическата и моралната сцена,

А НАЙ-ВЕЧЕ КАТО

предложение, обслужващо именно

„Империята на Злото”,

     тъй като от мен фактически се иска НЕ ТОЛКОВА отказ от професионалната ми ангажираност с Правото и битността ми като висококвалифициран юрист и учен,

     КОЛКОТО НАЙ-ВЕЧЕ отказ от моята Съдбовна Духовна и житейска ангажираност със Светото Писание и Справедливостта,

     заради която именно ангажираност функционерите на „Империята на Злото” беха подложили на неимоверно жестоки репресии не само мен, не само моите най-близки хора, но и стотици хиляди като нас.

 

Впоследствие категорично и недвусмислено ясно констатирах, че

именно заради тази моя Съдбовна Духовна ангажираност със Светото Писание и Справедливостта

престъпният Соросоиден банкстерско-мафиотски клан на ЦРУ

ПОДЛОЖИ И ВСЕ ОЩЕ ИНТЕНЗИВНО ПОДЛАГА

мен и моите най-близки хора

на не по-малко жестоки, но много по-перверзни третирания,

отколкото ние бехме третирани от българския клан на КГБ.

 

 

ІV.

            Всъщрост, с трайното установяване на (в) руската и световната политическа сцена на Владимир Путин така визираната по-горе ситуация не само бе във висока степен променена, но и даде възможност за по-прецизна вариантна сценарийна визия върху предишната ситуация.

            Вече съм писал (включително и официално до самите Вас) относно някои от аспектите на Новата вариантно-сценарийна Ситуация, включително и относно появата на Доналд Тръп.

 

Моята отдавна публично оповестена ВАРИАНТНА ВЕРСИЯ е, че

както Путин, така и Тръмп

се опитват да „измъкнат” (освободят)

не само Русия и САЩ, но и Светът

от мрежите на онези СТРОГО СЕКРЕТНО ФОРМИРАНИ ОЩЕ ПРЕЗ 70-те И ОСОБЕНО (НАЙ-ВЕЧЕ) ПРЕЗ 80-те ГОДИНИ престъпни СЪДРУЖНИ кланове на КГБ и ЦРУ,

които, са встъпили и ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС, В НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ,

интензивно съвместно (задружно) действуват

като ударният (поразяващият) юмрук на

Световното Банкстерско-Мафиотско Задкулисие;

 

  и, които, всъщност, камуфлажно прикрити

КАКТО ЗАД МОДЕРНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ТЕЗИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА,

ТАКА И ЗАД неофициалната класическа теза за Световния Комунизъм

  са предприели неимоверно бруталната стратегия на (за) тотално завладяване на естествените планетарни и човешките ресурси и най-вече – на (за) тоталното унищожаване на европейския генетичен и културен тип и Дух;

и които ПРЕСТЪПНИ СЪДРУЖНИ кланове на КГБ и ЦРУ именно за да обезпечат целите на Световния Банкстеризъм,

са подложили Тръмп на неимоверно интензивна Хиларизация (на превръщането му в Глобалист),

а Путин – на Стерилизация.

 

            Впрочем, видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа правозащитна дейност след бутафорните политически промени от 90-те години ДО ДНЕС,

аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

спрямо КГБ и ЦРУ и техните ПРЕСТЪПНИ български кланове лично аз имам

НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

НО И (по колоритния израз на американските трапери) – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

 

            Всъщност, струва ми се, че би могло напълно уверено да се каже и, че макар и с други думи, и Тръмп е казал същото когато заяви, че ще реформира ЦРУ,

            и когато лаконично заяви, че ако той не успее, то това може би ще бъде направено от привържениците на Втората поправка на Конституцията.

  Тук дължа изрично и ясно да отбележа, че в моята специална персонална „епистоларна серия”, адресирана за Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин, многократно съм отбелязвал,

              че ако Тръмп и привържениците на Втората поправка не успеят,

              то по силата на естествените закони на Историческата Справедливост

и най-вече по силата на Висшите Вселенски Закони,

              на Америка (САЩ) ще й се наложи да се сблъска със „своето много по-зловещо себеподобие”, и ако „нещо” все пак остане читаво, то ще тръгне съвсем не от „Кота Нула”, а от „Кота Дълбок Минус”.

 

              Впрочем, превъзходно е известно, че именно за да бъде попречено на Президента Тръмп да реформира ЦРУ (и в частност да прекрати престъпното банкстерско-мафиотско съдружие между ЦРУ и КГБ)

              Банкстерско-мафиотският истеблейшмънт на САЩ промени (ограничи) правомощията на Тръмп в сферата на международните отношения и го превърна в „президент под домашен арест”;

              като, обаче, поне според мен, внимателния поглед върху наложените т. нар. „санкции” разкрива, че тези санкции не само не са насочени срещу самата банкстерско-мафиотска престъпна дейност, не само с „нова сила” обезпечават безотговорност за престъпната дейност,

              но и дори „разкриват нови хоризонти” за продължаването и задълбочаването на престъпната дейност

на ОНЕЗИ именно кадри на КГБ,

които още през 70-те години са встъпили в СЪДРУЖИЕ с престъпния банкстерско-мафиотския клан на ЦРУ.

 

            Впрочем, обръщам вашето специално внимание върху моите ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГОБРОЙНИ имащи публичен характер текстове от 90-те години до днес, (публикувани не само в многобройните ми обемисти документални книги, но и в Интернет);

            които текстове са акуратно адресирани и надлежно предоставени не само на съответния Посланик на САЩ, но с изрично т. нар. „инфорпмационно копие” са предоставени и и на редица западни посланици;

  няколко от които текстове, също така, са адресирани лично до Директора на ЦРУ Майкъл Хейдън и са изпратени с препоръчани писма директо до Вашингтон

     (уточнявам, че ЛИЧНОТО МИ ОСНОВАНИЕ за тези ми лични писма специално до Майкъл Хейдън е факта, че известно време преди неговото официално встъпване като военен атеше в София и съвсем непосредствено преди моето арестуване и „настаняване” в затвора, аз съм имал кратка „инцидентна” ЛИЧНА среща с него в сградата на посолството на САЩ);

 

            Също така уточнявам, че ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС Е АБСОЛЮТНО ВАЛИДЕН И АКТУАЛЕН ЦЯЛОСТНИЯТ ТЕКСТ, който още на 09 май 2007 г., надлежно съм отправил и предоставил на Директора на ЦРУ Майкъл Хейдън (и с копия до посланиците на Великобритания, Швейцария, Белгия, Франция, Германия, Европейската комисия и САЩ),

            И В КОЙТО ТЕКСТ, В ЧАСТНОСТ, изрично и ясно съм написал следното:

  „(...) Поне аз почти всяка седмица срещам по улиците на София личности, които много добре познавам като мои бивши и сегашни палачи, които с различна степен на откровеност, директност, ехидност, наглост, заплашителност и дори цинична „добронамереност” ми казват думи, смисловото съдържание на които в обобщен и синтезиран вид гласи:

    По-рано ние служехме на КГБ и на Червената армия, днес служим на ЦРУ и НАТО - а ти както по-рано, така и днес си и ще бъдеш наша жертва!. (Виж: 2007-06-22, ПОМНИШ ЛИ ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ МЛАДОСТТА СИ, МАЙКЪЛ?, http://iankov.blogspot.bg/2007/06/blog-post_22.html )

 

            Изрично и ясно подчертавам, че както пред Майкъл Хейдън, така и пред редица други високопоставени институционални лица на САЩ и пред всички посланици на САЩ от 90-те години до днес,  многократно настоятелно съм предявявал искането

КАКТО ДА БЪДЕ ДАДЕН ПЪЛЕН ПУБЛИЧЕН ХАРАКТЕР на цялата намираща се в патримониума на държавната власт на САЩ информация относно моите контакти с представителите на САЩ и предоставяната им от мен информация относно нарушенията на Човешките права в България;

  ТАКА И ЗА точно спазване на параметрите и на същността на поеманите (поетите) ангажименти за спазване на Принципите и Нормите на Правото и Човешките права;

 

            Изрично и ясно подчертавам, че

            КАТО професионален юрист,

            КАТО професионален научен изследовател и анализатор,

            КАТО лично жестоко репресивно пострадал,

            КАТО легитимен представител на голям брой репресивно пострадали мои семейно и фамилно близки хора

            И КАТО съчувствено ОФИЦИАЛНО, НАДЛЕЖНО, КОНКРЕТНО, ПИСМЕНО АНГАЖИРАН ПРЕД ИНСТИТУЦИИТЕ с искания за отговорност на виновните конкретни престъпни лица за болките и страданията на голям брой както лично познати, така и лично непознати репресивно пострадали лица

            ОЩЕ В СЪВСЕМ ПЪРВИТЕ ДНИ НА БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ в началото на 90-те години превъзходно виждах и осъзнавах очевадно видният за мен факт, че

  именно официалната държавна власт на САЩ е тази,

  която интензивно и категорично ясно не позволява

  В БЪЛГАРИЯ да бъде потърсена и осъществена естествената наказателна и репараторна отговорност

  от отделните конкретно доказани виновни лица

  за извършените от тех ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ прецизно конкретно легитимно доказуеми и доказани злодеяния.

 

            Нещо повече - днес, вече три десетиления след бутафорните политически промени, СЪМ КАТЕГОРИЧЕН,

            че характера на позицията на официалната държавна власт на САЩ за недопускане на отговорност за злодеянията на класическата комунистическа „Империя на Злото”, всъщност разкрива

  НЕ САМО (или дори не толкова) наличието на

СУБРОГАЦИОННО встъпване като трето лице

в правните задължения на непосредствените извършители на престъпното деяние за поемане на цялостната (пълната) отговорност,

 

А ИМА ХАРАКТЕРА най-вече на официално фактическо (конклудентно) ПРИЗНАНИЕ

ЗА ПЪЛНА СЪУЧАСТНИЧЕСКА САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЗА ВИСОКОСТЕПЕННО ИНТЕНЗИВНО

ВИНОВНО СЪИЗВЪРШИТЕЛСТВО

НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ

 

НЕ САМО ПО ВРЕМЕТО НА класическото проявление на комунистическата държавна власт,

НО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНОТО И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСКО ДЕЯНИЕ

В НОВАТА, ВЕЧЕ ТРИДЕСЕТИЛЕТНА (от 1990 г. до днес!!!)

ИМПЕРИАЛНА КОНФИГУРАНИЯ НА СВЕТОВНОТО ЗЛО.

 

            Така, изрично и ясно подчертавам, че този ми извод е непосредствено свързан с и произтичащ от същността и характера на моите лични срещи още в началото на 90-те години с високопоставени представители на държавната власт на САЩ.

 

            Така напр. по повод и във връзка със срещата ми на 10 Февруари 1990 г. с Държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговият секретар по сигурността Боб Хътчингс отдавна съм писал следното:

  „(... ... ...) После говорихме още малко - бих казал, напълно незначителни неща - през което време проумях, че видният американец въобще не е доволен от моя отговор, а съзнанието ми трескаво работеше „на втора писта” и търсеше отговор на въпроса: „- Защо той не остана доволен от моя, напълно безупречен от юридическо и хуманистично гледище, отговор?“.

  И тъй като бях категорично убеден, че не е възможно официалната американска стратегия да е насочена към несъобразено с правото отношение към „падналите от властта комунисти”,

    просто осъзнах, че тя е насочена срещу самото Право, най-главният елемент на който е Отговорността.

  За да стигна до този извод, впрочем, ми помогна едно напълно случайно, но доста важно за мен обстоятелство.

  Няколко години преди това бях гледал някакъв американски филм, отнасящ се за следвоенна Япония, в който сюжетът бе изграден върху това, че след капитулацията на т. нар. „японски милитаризъм“ американската окупационна власт не само възложи извършването на демилитаризацията именно на своите доскорошни противници - милитаристите,

  не само не защити от избиване и репресии онези японци, които по време на войната бяха техни естествени съюзници,

  но дори разконспирира някои от своите най-видни агенти и даде възможност на „демилитаризиращите се милитаристи“ да ги убият.

  Трябва да призная, че след като гледах този филм бях толкова силно потресен, че в буквалния смисъл на думата душата ми бе болна почти цяла година.

 

            Всъщност, за пореден път следва изрично и ясно да подчертая, че

            именно непосредствено

след визираната моя ДЪЛБОКО РАЗОЧАРОВАЛА МЕ СРЕЩА

с Джеймс Бейкър и Боб Хътчингс

            прецизно се запознах с точните текстове на Малтенските Споразуметилни протоколи от 02 и 03 Декември 1989 г. съгласно международната правна сила на които бе сложен край на Студената война и така

         още в началото на 1990 г., по време на моето изключително активно участие на политическата сцена като участник в Националната „Кръгла маса” и депутат в Парламента,

         и после, до днес, в лекционната ми университетска преподавателска дейност и в строго научно-изследователската ми академична дейност,

започнах официално и публично да подчертавам

дълбокото несъответствие

между концептуалното съдържание на споруземенията между САЩ и СССР/Русия

и бушуващата в Европа и България официална пропагандна еуфория.

 

            Така, започнах интензивно да подчертавам:

            ***че съвсем не е случаен фактът, че както и във всичките други споразумения между същите две страни така и

            в това Споразумение стратегически преднамерено въобще не е било предвидено прилагане на наказателна „Нюрнбергска” процедура срещу военнопрестъпници, държавни и партийни функционери, доктриниращи съзнателно и системно човеконенавистническа идеология;

            ***че сценарият на Споразумението въобще не е предвидил и не предвижда преходът към друг тип обществена организация да бъде съпроводен със смяна на елитите, както и с преразпределение на награбения и съсредоточен в номенклатурата (комунистическият елит) социален продукт;

            ***че следователно пределно ясно и очевидно е, че „Договореността в Малта” е била предвиждала

            смяна на властта, но не и смяна на собствеността”.

            Което означава, че САЩ като световен символ и като лидер на това, което като правило в политиката се нарича Западът, са показали,

че желаят да партнират в бъдеще с една реформирана комунистическа система; и

че не са имали и нямат никакво намерение да унищожават самата комунистическа система и да я заменят с някаква друга.

 

            ***че е повече от очевидно, че САЩ са показали достатъчно ясно, че съгласно техните стратегически интереси „бъдещите посткомунистически страни”

         няма да имат не само задължението, но и каквато и да е възможност (т.е НЯМА ДА ИМ БЪДЕ ПОЗВОЛЕНО!!!)

         да излизат вън от рамките на т. нар. „Латиноамерикански модел” на развитие,

         възникнал след разпадането на испанската колониална империя, при който модел местната колониална администрация е била утвърдена като компрадорска едра буржоазия, а индианците само са били сменили своето политическо национално иго или робство с модерно социално потисничество, осъществявано от предишния (дотогавашния) елит.

 

            Впрочем, във връзка с това специално внимание заслужават следните два  факта:

            *само няколко години преди официалното подписване от Буш и Горбачов на прословутите „Споразумителни Протоколи”, в една от речите си пред Римския клуб (където напълно естествено и закономерно и двамата лидери са били „редови членове”) Съветския лидер съвсем не случайно бе заявил, че той и неговите съмишленици са поели този именно нов „партиен курс”,

         тъй като това е единствената съвременна реална стратегия за установяването на „Новия Световен Ред” - този на „Световния Комунизъм”;

 

            *по време на първата си европейска обиколка през Януари 1994 г. Бил Клинтън бе посетил Москва, за да демонстрира подкрепа за Борис Елцин и неговите реформи; по време на официалната пресконференция Борис Елцин бе казал: Днес ние се намираме във вихъра на руско-американската съвместна революция;

            при което и двамата височайши персони „дипломатично“ „деликатно“ бяха пропуснали да уточнят характера на тази „революция“, но като се има предвид пределно ясното семантично съдържание на Малтенските Споразумителни протоколи това не е било нужно, тъй като е очевидно,

         че визираната „революция“ е именно комунистическа – Втора съвместна комунистическа революция;

            и че, доколкото все пак в доминиращата словоблудствена демагогска словесна еквилибристика се използува и понятието „посткомунизъм“, то прецизният анализ на неговата семантика разкрива, че това съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията“ на комунизма, а, всъщност, е ЕТАП ИЛИ СТАДИЙ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самия комунизъм.

            Виж: Писмо №LPC-Euro-Just-18/06.07.2007 г. до Държавния секретар на САЩ, Директора на ЦРУ, Посланика на САЩ в България, посланиците на държавите, акредитирани в България, всички български и чужди медии;

            Виж: Янко Янков, Писмо №LPC-Euro-Just-18/06.07.2007 г. до Държавния секретар на САЩ, Директора на ЦРУ, Посланика на САЩ в България, посланиците на държавите, акредитирани в България, всички български и чужди медии,  стр. 77-92, сб.: Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0;

            Виж: стр. 336-352, Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7;

            Виж: стр. 71-76, Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти. - С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9;

            Виж.: Досиетата на ДС (14), http://iankov.blogspot.com/2007/08/14.html ;

            Виж.: 2012-12-03, §3. Маскарадът Американска подкрепа на опозицията” - първа част, http://iankov.blogspot.com/2012/12/3.html;


            Виж: 2012-12-03, Маскарадът Американска подкрепа за опозицията - втора част, http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post.html ;


            Виж: 2012-12-03, Маскарадът Американска подкрепа за опозицията - трета част,  http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html ;


            Виж: 2012-12-03, Маскарадът Американска подкрепа за опозицията - четвърта част, http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_9603.html ;


 

            Също така уточнявам, че макар, че още от 90-те години НЕ СЪМ СПИРАЛ да „бомбардирам” посланическите мисии в София с моите текстове, САМО ПРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ (5) ГОДИНИ основните моменти на моите конкретни АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ОФИЦИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ към базираната в България т. нар. „дипломатическа общност” са надлежно фиксирани в следните мои изключително интензивно предявявани текстове:

  (***)от 23 Януари 2014 г. до 03 Май 2016 г. общо 75 (седемдесет и пет) отделни т. нар. отворени писма-Меморандуми, адресирани първоначално до 36 (тридесет и шест), а впоследствие до 51 (петдесет и един) отделни дипломатически мисии;

  (***)на 16 Май 2016 г. – Протестен Меморандум до Негово Превъзходителство г-н Юрий Н. Исаков, Извънреден и Пълномощен Посланик на Руската Федерация;

  (***)от 02 Юни до 28 Ноември 2016 г. общо 44 (четиредесет и четири) т. нар. „Персонални Меморандуми” до Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ;

  (***)от 30 Януари 2017 г. до сега – вече 28-ми персонален меморандум от тук визираната серия.

 

            Изрично и ясно уточнявам, че както всичките предишни, така и тези текстове имат пълен публичен характер, акуратно са публикувани в моите сайтове в Интернет и са подготвени да бъдат публикувани в моите специални документални книжни поредици.

  Изрично и ясно уточнявам, че КАКТО при писането и предявяването на всичките предишни, ТАКА И при писането и предявяването на сегашните и настоящите текстове,

         НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЕ НАДЯВАМ, че адресатите ще изпълнят задълженията си, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО,

         НО ПИША НЕЩАТА, ЗА ДА СЪЗДАВАМ АВТЕНТИЧНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА ЗА БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ,

         КАКВОТО, НАДЯВАМ СЕ, ВСЕ НЯКОГА ЩЕ ГО ИМА.

 

 

V.

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнявам, че:

            (1)досегашната преди всичко „рутинна” и само отвреме-навреме екстремна престъпна дейност на специалните служби СРЕЩУ МЕН и НАЙ-ВЕЧЕ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И НА ФАМИЛИЯТА МИ,

            вече е придобила характера на

  СИСТЕМАТИЧНО ОСТРИ И ДРАСТИЧНО ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА С НАРАСТВАЩ ИНТЕНЗИТЕТ;

 

            (2)при което вече В КОНТЕКСТА на публично известните интензивни провокативни събития, които се стоварват върху мен и моите най-близки хора

  имплицитно-конклудентно семантичните послания на специалните служби отдавна са поставени на „заден план”;

            и вече провокативно-широкоспектърно вербално ясно се казва не само лично на мен, но и сред колегите ми от университетската и академичната общност открито интензивно се „обосновава тезата”,

            че именно Руското и най-вече Американското посолство

            са възложили на българските специални служби задачата

            не само за моето елиминиране от „юридическата правозащитна сцена”,

            не само за моето елиминиране от „сцената на биологичния живот”,

       НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА категорично и остро драстично елиминиране от всички сфери, включително и от сферата на живота, на обсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора,

       които в бъдеще биха били мотивирани да предприемат каквито и да са процедури за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните дейци.

 

 

VІ.

            Така, в контекста на всичко горенаписано обръщам специално внимание на тук визираните адресати на моят персонален Меморандум, че

като се позовавам на фактите и обстоятелствата в текстове

на ВСИЧКИТЕ от 70-те години до днес

мои изключително многобройни ОФИЦИАЛНИ изявления

пред българските и чуждестранните институции и лица

тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ползувам случая

ДА ПРЕДИЗВИКАМ или дори ДА ПРОВОКИРАМ

Техните Превъзходителства посланиците на Руската федерация и на САЩ

ДА РАЗКРИЯТ ИЛИ ДЕМАСКИРАТ

дълбоко същностното си отношение относно фактите и обстоятелствата, които съм посочил и описал,

които факти се отнасят до (за)

СИСТЕМАТИЧНО И ИНТЕНЗИВНО ИЗВЪРШВАНА

ЧУДОВИЩНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

извършвана от ВСИЧКИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

на официалната българска държавна власт,

която престъпна дейност

бива официално и нагло оправдавана или обяснявана

като извършена именно

по искане или нареждане

на представителите на същите тези дипломатически мисии.

 

НЕЩО ПОВЕЧЕ – предизвикателството ми се състои най-вече в това, че

ОФИЦИАЛНО ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕТО ДА ПОЛУЧА

(ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН)

ЗА МЕН И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

 

УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС

И ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДИЕ

КАКТО В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

ТАКА И В САЩ;

 

където да получа възможността да регистрирам така нареченото

„Правозащитно фондационно Бюро

„Истина, Справедливост и Правосъдие”,

чрез което да мога да предоставя на Правосъдието

в Руската федерация и в САЩ

моите прецизно документирани факти, относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица,

 

ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА КОИТО СУБЕКТИ

ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ ФАКТИЧЕСКИ ОТДАВНА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ТЪЙ КАТО Е „ОБЯЗДЕНО” И ЗАВИСИМО ИМЕННО ОТ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ;

            които престъпни субекти, впрочем, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАЯВЯВАТ, че цялостната им престъпна дейност СЕ ИЗВЪРШВА ИМЕННО ПО НАРЕЖДАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА РУСИЯ И САЩ.

 

            Нещо повече тъй като вече в продължение на повече от четвърт век след бутафорните политически промини не само вие и вашите предшественици,

          но и още от 70-те години всичките ваши предшественици

НИКОГА НЕ СТЕ ЗАЧИТАЛИ И НЕ ЗАЧИТАТЕ

ВИНАГИ ИЗТЪКВАНИТЕ ОТ МЕН СЪВРЕМЕННИ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ЧИСТО ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

НА МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО

тук и сега ще си позволя и си позволявам

ДА СЕ ПОЗОВА И СЕ ПОЗОВАВАМ

  ОЩЕ И НА несъмнено „екзотичният” (необичаен, причудлив) КОЛКОТО ДРЕВЕН, ТОЛКОВА И СЪВРЕМЕНЕН аргумент за основателността на моето искане – СВЕТОСТТА НА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ИЗНАЧАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ЗАЧИТАНЕ НА РОДСТВЕНОСТТА (сродността).

 

            Така, като се позовавам на научнообоснованите публично оповестени изследвания на:

            (01)доц. д-р Д. Райчинова, Родът на Владимир Путин е от Чипровци! Негов пра-пра-дядо се спасил като 12-годишно момче от клането в Чипровци, стигнал до Санкт Петербург и се оженил за рускиня”, 25 март 2012, 16:03, София, България, Интервю на Добринка КОРЧЕВА,


            (02)експосланик Тодор Дичев, „Сърбия днес” гърми! Шокиращо разкритие! Български дипломат твърди, че Доналд Тръмп е шоп от България. Бившият посланик на София в Япония се надява американският президент да посети родината си, София, България 09 Февр. 2017,


            Сърбия данас сензационно: Тръмп е по произход от... Трън Сръбското издание обаче го обявява за наполовина сърбин, наполовина българин, 9 фев 2017 13:20, Елка Василева,


  (03)(13 Септември 2017 г.) Янко Янков: Путин и Тръмп са братовчеди - предците им са от каменно-твърдоглавите шопи от Чипровския и Трънския край.

Е, тъй като и моите предци са от същия край те са и мой братовчеди,
         аз, Янко Николов Янков се позовавам на официално НАУЧНО ОБОСНОВАНИЯТ АРГУМЕНТ, че

тъй като и моите предци са от същият роден край

на каменно твърдоглавите шопи,

то

както Владимир Путин, така и Доналд Тръмп

са и мои братовчеди.

 

            Виж: (14 Септември 2017 г.), Двадесет и пети (25-ти) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ 

            Така, позовавайки се НЕ САМО НА КЛАСИЧЕСКИТЕ официално действуващи Принци и Норми на Международното и Вашето Национално Правно регламентиране,

            НО И ПОЗОВАВАЙКИ СЕ включително и на тук визирания „екзотичен”, но историко-генетично традиционен аргумент за зачитане Светостта на Древните Кръвно-Родствени Ценности,

            пред тук визираните посланици на Руската Федерация и на САЩ

настоявам

       тук визираното мое искане за предоставяне на

УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС

И ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДИЕ

КАКТО В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

ТАКА И В САЩ

да бъде надлежно високопоставено докладвано

лично и институционално на държавните глави на РФ и на САЩ –

на Президентите

Владимир Путин и Доналд Тръмп.

 

            Впрочем, за да сме изрично и пределно ясно „НАЯСНО”, тук визираното мое

Предизвикателство или дори Провокация

е адресирано изключително персонално и институционално към

Президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп,

които, струва ми се или надявам се

са се ориентирали към идеята за възстановяването

на Величието на Русия и на САЩ,

       възстановяването на което Величие, обаче, преминава единствено през и не е възможно без изключително прецизното

       възстанвовяване, внедряване, налагане и спазване на Принципите и Нормите на Справедловостта и Правото.

 

 

VІІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

Половин век ИНТЕРнационален и

повече от четвърт век ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на

Сатанинския Световен задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

 

            Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ НАСТОЯВАМ пред Вас

            ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

31 Януари 2018 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа