2018-01-26

(26 Януари 2018 г.), Девети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

26 Януари 2018 г.

Девети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Впрочем: България е под властта на генералитета: Президент – генерал Румен Радев, Премиер – генерал Бойко Борисов, опозиция – генерал Атанас Атанасов. Чии марионетки са тези пуяци???

 

І.

            Тук приложено предоставям копие от надлежно регистрираният в офиса на Министъра на вътрешните работи мои т. нар. „Четиредесет и втори Меморандум”, датиран и регистриран на 25 Януари.

            Накратно става дума за престъпна дейност, извършена от неизвестно лице или лица, изразяваща се

            НЕ САМО В престъпно влизане в апартамента на съпругата ми в гр. Габрово и извършване на демонстративно предизвикателно разпореждане с вещите,

             но и в извършване на съвсем демонстративно предизвикателно поставено т. нар. „семантично послание”, смисловото съдържание на което е „твоят дом не е твоя крепост”;

         КАКТО И В преднамерено престъпно предизвикано технологично повреждане на електрическата инсталация така,

че ДОСЕГЪТ ОТ НЕСПЕЦИАЛИСТ ДО ПОВРЕДАТА

ДА ПРЕДИЗВИКА

СМЪРТОНОСНО ПОКУШЕНИЕ,

КОЕТО ВПОСЛЕДСТВИЕ ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ КАМУФЛАЖНО ЛЕГЕНДИРАНО ОБЯСНЕНО КАТО СЛУЧАЕН БИТОВ ИНЦИДЕНТ;

 

         НО И НЕЩО ПОВЕЧЕ -  лично Старши комисар Борислав Николаев Бончев, Директор на Областната Дирекция на МВР

         не само ПРЕДНАМЕРЕНО не е извършил абсолютно нито едно легитимно действие за изясняване на казуса,

     не само ПРЕДНАМЕРЕНО не е предоставил каквито и да е надлежни реални обективни факти и аргументи,

 

         но е РЕАЛИЗИРАЛ изпращането на два официални писмените текстове,

         по повод и във връзка с които на него надлежно официално са му изпратени официални писмени аргументи, обосноваващи тезата, че неговото официално поведение и в частност неговите писма недвусмислено ясно дават фактическият състав и основанието той да бъде надлежно обвинен

         КАКТО В извършването на сложно-съставни престъпления по служба, изразяващи се в преднамерен опит за откловяване на вниманието от същинското съдържание на казуса с търсене на възможността за полицейско прикриване на факта на извършената престъпна дейност и най-вече в прикриване на извършителите и на поръчителите на престъпната дейност; 

         И СЪЩО ТАКА В извършването на минимум две документни престъпления, изразяващи се в съставянето и изпращането на документи с АБСОЛЮТНО невярно съдържание.

 

 

ІІ.

            За пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че така визираната КОНКРЕТНА престъпна дейност на визираният КОНКРЕТЕН високопоставен полицейски комисар

            Е СТРУКТУРНО СЪСТАВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ЕЖЕДНЕВНАТА ПРЕСТЪПНА ПРАКТИКА

            на ДНЕШНИТЕ български специални служби

            и има характера на НЕПРЕКЪСВАНА СТРОГО СЕКРЕТНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на никога незакриваният и непрекъснато действуващ създаден в структурата на МВР още по времето на класическият комунизъм

            специален отдел за

            поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

            носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

            За пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

 

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

 

ІІІ.

За пореден път питам,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ ГЕНЕРАЛ-ПРЕЗИДЕНТ:

На Вас и на подчинените на Вас специални служби

известно ли Ви е ЧЕ ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ

НЕ САМО СЪЩЕСТВУВА, НО И Е ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТНО

ДЕМОНСТРАТИВНОТО НАЛИЧИЕ

НА ПРЕСТЪПНА ЗАВИСИМОСТ И СИМБИОЗА

МЕЖДУ

Главния Прокурор Сотир Цацаров (и цялата прокурорска система)

И

контролираните от Борисов и Пеевски специални служби?

 

Питам Ви, също така:

Вие НЕ ВИЖДАТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА ТОВА,

ИЛИ

И ВИЕ СТЕ КОНСТРУКТИВНА СЪСТАВНА ЧАСТ

ОТ СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН МЕХАНИЗЪМ

НА БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ?

 

Питам Ви:

Защо до сега не сте използвал абсолютно нито една от юридическите и фактическите възможности, с които сте разполагал и разполагате,

И

ЗАЩО ПОНЕ СЕГА

НЕ СЕ ОПИТАТЕ ДА СЪЧЕТАЕТЕ

ДОСТОЙНСТВОТО НА ГЕНЕРАЛА

С ЮРИДИЧЕСКИ И ФАКТИЧЕСКИ ДОПУСТИМОТО И ВЪЗМОЖНОТО

ДОСТОЙНСТВО НА ПРЕЗИДЕНТА?

26 Януари 2018 г.                                                 Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар