2018-01-29

(29 Януари 2018 г.), Четиредесет и трети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализирания отдел за убийства, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

29 Януари 2018 г.

Четиредесет и трети Меморандум

До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическиПОРЕДЕН високопоставен

ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник,

извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба,

включително и обезпечаващ функционирането

на специализирания отдел за убийства,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран преди няколко дни, на 16-ти Януари, надлежно публикуван в моите два Интернет-сайта

ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

ІІ.

            Така, тук и сега за пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

 

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции, включително и пред Министерството на вътрешните работи, многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

 

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

              Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски политически режим  

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН

ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ  

СМЕ подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

     Нещо повече – поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение,

че от всеки отделен казуси е недвусмислено

ОЧЕВАДНО ВИДНО,

че всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата.

 

ІІІ.

            Така, тук и сега,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВАКАЦИИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица, 

            ТАКА И С ОГЛЕД на  задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

  ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

  КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

  са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

  и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

  като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

  Впрочем, изрично и пределно ясно подчертавам че тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ”

  ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

ІV.

            Също така уточнявам, че в текстовете на моят 40-ти Меморандум до Министъра на вътрешните работи и моите персонални Меморандуми до Президента, изрично и пределно ясно съм написал, че така визираните от мен „събития” от 70-те години до днес

в моето лично и семейно-фамилно пространство

и събитията през същото това време в общественото пространство,

разкприват факта, че накратно става дума за

неимоверно перверзно жестока престъпна дейност на

СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

на българският комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически

политически режим,

изразяваща се най-вече в

в поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, био-химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

        

носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

V.

            Така, в контекста на визираните изложения на визираните факти и обстоятелства, изрично и пределно ясно се позававам на  

кратък ФРАГМЕНТ от текста

на официална медийна публикация, имаща характера на

интервю, проведено от Жана АРСОВА с о.з полковник Цеко Лозанов,

който до 1984 г. е бил Началник на Следствения отдел при ДС в Михайловград,  

а от 1984 до 1990 г. е бил Началник на отдела за „особено тежки политически престъпления” при Главно следствено управление на ДС (ГСУ-ДС) при Министерството на вътрешните работи на престъпния комунистически политически режим.

 

--- --- --- --- --- --- ---


ЕКСШЕФЪТ НА МВР-СЛЕДСТВИЕТО В МОНТАНА

О.З.ПОЛК. ЦЕКО ЛОЗАНОВ:

РАЗПИТВАХМЕ ЛИЛИ ПО СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО ЗА ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА СКАНДАЛ С КУМИРА

11 Окт. 2006

(... ... ... ... ... ... ... )

            Главният прокурор по времето на Тато Костадин Лютов и зам.-председателят на Държавния съвет имали нещо с жената на Янко Янков, но се скарали и го погнали - ДС го обвинила, че пише лозунги срещу Тодор Живков

            О.з. полковник Цеко Лозанов Ценов е роден през 1932 г. в село Крушовица, Врачанско. Завършва право в СУ. Работил е в прокуратурата в Михайловград (сега Монтана), после става началник на следствения отдел на окръжното управление на МВР в града.

От 1984-та до пенсионирането си през 1990 г. работи като шеф на отдел в Главното следствено управление (ГСУ) и като наблюдаващ т.нар. тежки престъпления. В момента е адвокат.

            Пред вестника на народа бившият следовател се съгласи да разкаже няколко случая от дългогодишната си практика.

            В един от тях е замесено името на Лили Иванова.

(... ... ... ... ... ... ...)

            - Разбрах, че сте били следовател и по следственото дело срещу известния правист Янко Янков. В какво беше обвинен?

            - Той беше близък човек на тогавашния главен прокурор Костадин Лютов и на заместник-председателя на Държавния съвет Ярослав Радев. Техен асистент ли беше, не помня точно. Носеха се слухове, че имали нещо с жена му, но се скарали и го погнали. Та Янко Янков беше изселен в родното си село Клисура, Монтанско. Заподозряхме го, че пише лозунги. Задържахме го, те спряха.

            - Какви бяха тези лозунги - сигурно с антисоциалистическо съдържание?

            - Срещу Тодор Живков. Спомням си дори един случай. Мобилизираха ни целия състав да пазим по блоковете цяла нощ, а на сутринта що да видим - един залепен на входната врата на окръжното управление на МВР!

            Та като го задържахме Янков, лозунгите спряха. И се прие, че той е авторът. Добре, ама аз извърших съдебно-почеркова експертиза и се установи, че той не ги е писал тези неща. Прекратих делото и го пуснах.

            Получих обаче упреци, че не съм си свършил както трябва работата, че едва ли не го защитавам...

            Беше създадено някакво отношение срещу мен от служителите на Държавна сигурност.

            Янко Янков дойде в София и там го задържаха по друг повод - заради френското посолство ли, не помня точно, и го съдиха. Вкараха го в затвора в Пазарджик.

            Едно интервю на Жана АРСОВА

            Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/article/2753

 

.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам:

         да получа копия от цялостната документация, намираща се в патримониума на Министерството на вътрешните работи, която има отношение към всички аспекти на така визираното изявление на тук визираното ОСОБЕНО ВИСОКОПОСТАВЕНО лице от йерархията на престъпната комунистическата ДС,

         както и да получа копия от цялото служебно кадрово досие на тук визираният престъпен изверг,

         който, в официалното си служебно „качеството” на високопоставен следовател от комунистическата Държавна сигурност (ДС) е един от извергите, които лично и директно са участвували в зловещо-престъпната дейност на класическия комунистически режим

         срещу всичките мои семейно и фамилно най-близки хора и най-вече в зловещите репресивно-елиминационни (т.е. директно убийствени) оперативни посегателства

срещу брат ми и баща ми,

които, не само по повод и във връзка с тук визираните позиви срещу престъпната държавна власт, но и по други поводи са били многократно арестувани, задържани и заразявани със смъртоносни болестни щамове.

 

            Изрично и пределно ясно заявявам, че оттогава до сега, ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ, не съм спирал да ИСКАМ да получа официален достъп до така визираната документация, относно така визираните от това лице факти и обстоятелства, НО ТАКЪВ ДОСТЪП НЕ МИ Е ДАВАН И ВСЕ ОЩЕ НЕ МИ Е ДАДЕН.

 

         Причината да не ми бъде даден такъв достъп е във факта, че

сегашните ДЪРЖАВНИ специални служби са блокирали като

строго секретен този информационен масив;

 

тъй като

в същият този информационен масив се съдържа ЧАСТ от документацията

относно няколко души високопоставени офицери от ДС,

които, както по онова време, така и днес, в наши дни,

са провеждали и провеждат гарантираните (обезпечените)

от всички държавно-властнически институции

специализирани т. нар. „остри елиминационни оперативни мероприятия”

на един от най-строго секретните сектори

на създадения в системата на МВР и специалните служби

още по времето на класическия комунистически режим

и никога не закриван, а само реорганизирван

и интензивно функциониращ включително и днес, в наши дни,

Отдел за поръчкови убийства,

отвличания, компрометирания, био-химико-фармацевтични заразявания и медикаментозни и медицински покушения.

 

            Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

29 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар