2018-01-24

(24 Януари 2018 г.), Осми персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

24 Януари 2018 г.

Осми персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Впрочем: България е под властта на генералитета: Президент – генерал Румен Радев, Премиер – генерал Бойко Борисов, опозиция – генерал Атанас Атанасов. Чии марионетки са тези пуяци???

 

І.

            Тук приложено предоставям копие от надлежно регистрираният в офиса на Министъра на вътрешните работи мои т. нар. „Четиредесет и първи Меморандум”, датиран и регистриран на 22 Януари.

            Накратно става дума за моето изрично и пределно ясно характеризиране и обвинение на Министъра на вътрешните рботи в това че е показал и доказал, че ФАКТИЧЕСКИ е

            високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник,

            извършващ специализирани полицейски ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА и специализирани полицейски УСЛУГИ на ДИКТАТОРСКИЯ банкстерско-мафиотски режим, превърнал Държавата България в Концлагер България;

 

         при което, в частност, специално спрямо мен е участвувал в ДИРЕКТНОТО планиране, организиране и изпълнение на мое АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНО И ПРОТИВОПРАВНО АРЕСТУВАНЕ за три часа,

         имащо характера ИЛИ НА започнат оперативно предварително планиран, но (поне за мен неясно „защо?”) недовършен процес на ДИРЕКТНО УБИЙСТВО,

         ИЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА някои от използуваните от специалните служби 23 (двадесет и три) секретни оперативни варианти (модуси, способи, начини) на методът, известен като „Българският чадър”;

         Същността на който метод се състои в прилагането на химическо, биологическо, фармацевтично, медикаментозно и прочее ЗАРАЗЯВАНЕ,

         с цел крайният и видимият етап на смъртта да бъде осъществено в отдалечен момент във времето, така че престъпната държавна власт да може да приложи  методът на камуфлажното официално обяснение, че се касае за естествен болестен смъртен случай.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че така визираната престъпна практика на ДНЕШНИТЕ български специални служби има характера на НЕПРЕКЪСВАНА СТРОГО СЕКРЕТНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на никога незакриваният и непрекъснато действуващ създаден в структурата на МВР още по времето на класическият комунизъм

            специален отдел за

            поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

            носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

            За пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

 

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

 

ІІІ.

За пореден път питам,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ ГЕНЕРАЛ-ПРЕЗИДЕНТ:

На Вас и на подчинените на Вас специални служби

известно ли Ви е ЧЕ ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ

НЕ САМО СЪЩЕСТВУВА, НО И Е ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТНО

ДЕМОНСТРАТИВНОТО НАЛИЧИЕ

НА ПРЕСТЪПНА ЗАВИСИМОСТ И СИМБИОЗА

МЕЖДУ

Главния Прокурор Сотир Цацаров (и цялата прокурорска система)

И

контролираните от Борисов и Пеевски специални служби?

 

Питам Ви, също така:

Вие НЕ ВИЖДАТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА ТОВА,

ИЛИ

И ВИЕ СТЕ КОНСТРУКТИВНА СЪСТАВНА ЧАСТ

ОТ СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН МЕХАНИЗЪМ

НА БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ?

 

Питам Ви:

Защо до сега не сте използвал абсолютно нито една от юридическите и фактическите възможности, с които сте разполагал и разполагате,

И

ЗАЩО ПОНЕ СЕГА

НЕ СЕ ОПИТАТЕ ДА СЪЧЕТАЕТЕ

ДОСТОЙНСТВОТО НА ГЕНЕРАЛА

С ЮРИДИЧЕСКИ И ФАКТИЧЕСКИ ДОПУСТИМОТО И ВЪЗМОЖНОТО

ДОСТОЙНСТВО НА ПРЕЗИДЕНТА?

24 Януари 2018 г.                                                 Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар