2018-01-10

(10 Януари 2018 г.), Тридесет и девети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

10 Януари 2018 г.

 

Тридесет и девети Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният Министър, че САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2017 Г.) макар и в разрични конкретно-изразни форми и в различен конкретен контекст МНОГОКРАТНО съм писал КАКТО до българските държавно-властнически институции, ТАКА И до т. нар. „Главни надзиратели на Съветско/Руско-Американския Концлагер България” - посланиците на Руската федерация и на САЩ (текстовете са публикувани в Интернет и са подготвени за специално документално книжно издание), че:

            (01)от 70-те години до днес срещу мен и най-вече срещу членовете на семейството ми и на фамилията ми българските специални служби са провеждали и провеждат систематични рутинни, екстремни и драстични остри престъпни оперативни мероприятия с вариационно нарастващ интензитет,

при което С ПЕРВЕРЗНО-ПРОВАКАТИВНА ШАНТАЖНА „ОТКРОВЕНОСТ”

винаги ми е било давано „да разбера и да зная”,

че в цялата тази престъпна дейност „се протяга Дългата Ръка” на няколко стратегически заинтересовани чуждестранни дипломатически и специални служби, при което най-вече е изтъквано именно

ролята на дипломатическите и специалните служби на Русия и САЩ;

 

            (02)ОБАЧЕ още през началото на 2017 г., СЛЕД КАТО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ  ВЕЧЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ОСЪЗНАХА И ЗНАЕХА, ЧЕ КАКТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС, ТАКА И ДНЕС, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КОЕТОАЗ ПИША ДО ИНСТИТУЦИИТЕ, ВСЪЩНОСТ, го пиша съмсем не поради малоумна вяра или надежда тези институции да постъпят правосъобразно,

    А  ИМА ХАРАКТЕРА НА ПОРЕДНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО  ПОДГОТВЯНЕ НА ПОРЕДНАТА СЕРИЯ ПРЕЦЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

  КАКТО С ОГЛЕД ПРЕДСТОЯЩО МОЕ НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ СПРЯМО БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ

  НА ИМАЩИТЕ ЕКСТЕРИОТРИАЛЕН ХАРАКТЕР И СИЛА ЗАКОНИ НА САЩ И В ЧАСТНОСТ НА ЗАКОНА МАГНИТСКИ,

  ТАКА И С ОГЛЕД ЗА НАДЛЕЖНО АНГАЖИРАНЕ НА МНОЖЕСТВО СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИДЕРИ;

(като, разбира се, КАКТО И ПРЕДИ, ТАКА И СЕГА, И НА ТЕЗИ СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ НЕ СЪМ ИМАЛ И НЯМАМ ОСОБЕНА ВЯРА И НАДЕЖДА,

НО ВСЕ ПАК СЪМ ПРАВЕЛ И ПРОДАЛЖАВАМ ДА ПРАВЯ ТОВА

С ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА ЧЕ В БЪДЕЩЕТО ЩЕ ИМА ТАКИВА СВЕТОВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ЧЕ СЪСТАВЯНАТА ОТ МЕН ДОКУМЕНТАЦИЯ БИ МОГЛА ДА ИМА ОПРЕДЕЛЕНО ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯ).

 

            РУТИННАТА КОНСТАНТНА СТРАТЕГИЯ на тези специални служби спрямо мен и моите най-близки хора БЕ ИНТЕНЗИВНО ЗАМЕНЕНА С ЕКСТРЕМНА СТРАТЕГИЯ, при която доминиращата дискретна ad hominem манипулативна заплашителност и репресивност вече бе изоставена,

         и всичките мой най-близки хора БЕХА ПОДЛОЖЕНИ И ВСЕ ОЩЕ ИНТЕНЗИВНО СА ПОДЛОЖЕНИ НА ДЕМОНСТРАТИВНИ СИСТЕМАТИЧНИ ЗАСТРАШАВАЩИ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА ПРОВОКАТИВНИ И РЕПРЕСИВНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ;

 

            при което вече НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, ДО ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ на множество мой колеги изрично и ясно им се казва да кажат не само на мен, но и на другите колеги от университетската и академичната общност:

            че представители както на руското, така и на американското посолство изрично и настоятелно са поискали от българките специални служби да осъществят и осъществяват тези престъпни посегателства върху мен и НАЙ-ВЕЧЕ върху всички такива като мен;

 

че е нужно аз да проумея ВИСОКОПОСТАВЕНАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧЕНА БЕЗИЗХОДНА ЗА МЕН СИТУАЦИЯ;

  че разполагам само с една-единствена възможност ПОНЕ ВРЕМЕННО да спася последните останали живи мои близки хора от най-високопоставено обезпеченото планирано (осигурено) биологично унищожение,

  И ТОВА Е:

*като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право;

*като спра (прекратя) стратегията си към създаването на документация за бъдещото правосъдие и спра да настоявам за търсене и налагане на наказателна и репараторна отговорност от престъпните конкретно доказани лица;

*като всичките ние, все още живи, се примирим да вегитираме в условията на престъпно наложеното ни мизерно икономическо и битово състояние;

*и като „доброволно” и безропотно се „пренесем” в небитието;

 

            И НАЙ-ВЕЧЕ, че всичкото това се прави и ще продължи да бъде правено

            НЕ САМО за да бъде обезпечено моето НАСТОЯЩО елиминиране от публичното юридическо пространство и да бъде пресечена (преустановена) моята НАСТОЯЩА интензивна прецизна юридическа дейност, насочена към търсенето на наказателна и репараторна отговорност от престъпните български лица и техните чуждестранни съучастници,

            НО И за да бъде обезпечено ЛИКВИДИРАНЕТО на каквато и да е възможност за мотивиране В БЪДЕЩЕТО

                        КАКТО НА МОИТЕ СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИ НАСЛЕДНИЦИ,

                        ТАКА И НА КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ,

            които В БЪДЕЩЕТО биха могли да си поставят такива цели за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица.

 

            Лично аз, ОБАЧЕ, СЪМ ПОЧТИ КАТЕГОРИЧЕН, че това, което уж добронамерено, но ИНТЕНЗИВНО ЗАПЛАШИТЕЛНО се казва НЕ САМО НА МЕН, НО И ИНТЕНЗИВНО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СРЕД ПРЕВЪЗХОДНО ПОЗНАВАЩАТА МЕ УНИВЕРСИТЕТСКА И АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ,

            ВСЪЩНОСТ МИ И НИ СЕ КАЗВА СЪС ШИРОКОСПЕКТЪРНА ПРОВОКАЦИОННА ЦЕЛ,

ЗАПЛАШИТЕЛНО насочена вече не само и дори НЕ ТОЛКОВА срещу мен и моите близки,

НО И СРЕЩУ САМАТА УНИВЕРСИТЕТСКА И АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ.

 

ІІ.

            Също така изрично и пределно ясно заявявам:

            (01)че съгласно приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г.

без надлежното разследване и репариране на извършените нарушения на човешките права, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ;

            (02)че задълбочено научно съм проучвал, високо експертно познавам и зная правно-релевантните факти и обстоятелства

            КАКТО ОТНОСНО Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с Кладата, Бесилото и Гилотината,

            ТАКА И ОТНОСНО престъпленията на класическите и на нео-пост-класическите престъпни дейци в България и в Европа от 1944 г. до днес, включително и днес, и съм абсолютно категоричен, че

          в сравнение с онези престъпници, ДНЕШНИТЕ (СЕГАШНИТЕ) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ СА НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИ ЧУДОВИЩА,

          на които би им било твърде малко да бъдат публично изгаряни, обесени или гилотинирани, и че СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала те да бъдат публично живи драни.

          (03)че абсолютно категоричен съм, че ако у нас Трибуналното Правосъдие БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ще трябва да се започне от (с)

          премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и тук визирания Министър на вътрешните работи,

          И ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ И ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ПРЕМИЕРИ, ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

          и, разбира се, банкери, съдии и прокурори.

 

ІІІ.

            Също така изрично и пределно ясно заявявам, че

            настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане

            до предишните Министри на вътрешните работи,

            както и до тук визирания министър, КАКТО по другите отделни серии на моите изявления ТАКА И ПО ДОСЕГАШНИТЕ МИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ТУК ВИЗИРАНАТА МОЯ ЕПИСТОЛАРНА СЕРИЯ.

    (Впрочем, ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ МОИ ОФИЦИАЛНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР).

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС,

действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІV.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления,

            съм установил, че извършените такива

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

V.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на:

            *несъмнено обемистата прецизна архивна документация на българския клан на съветската КГБ – Държавна сигурност;

            *несъмнено не по-малко обемистата прецизна архивна и актуална документация на българския клан на специалните служби на ИНТЕР- и ТРАНС-националния политически режим на установения след Малтенските споразумания от 1989 г. Нов Световен (Глобалистичен Нео(Пост)комунистически) Ред;

            *и, разбира се, в частност, и на категорично ясните ми многогодишни наблюдения и спомени относно

Престъпната дейност на ДАНС

--- --- ---

ДАНС застрашава нашата сигурност


четвъртък, 21. декември 2017 - 14:40

Параграф22 Weekly, §22 Седмичник, ДАНС with me


            Едно обикновено административно дело, тихомълком приключило на 12 декември тази година във Върховния административен съд, повдига със страшна сила твърде чувствителен въпрос:

знаем ли каква информация за всеки един от нас събират и обработват спецслужбите на държавата?

И в допълнение към него:

имат ли задължение ведомствата да ни уведомяват, че "складират" личните ни данни

не по конкретно разследване, а "за всеки случай",

унищожават ли ги някога, как и кога?

            Историята, за която става дума, се е случила във Велико Търново. През октомври 2015 г. местният директор на Териториалната дирекция "Национална сигурност" изпраща писмо до фирма "Спектър" АД, която е доставчик на удостоверения за универсален електронен подпис.

            С писмото си местният началник по сигурността иска да му бъдат предоставени "данни за всички физически лица и фирми, адресно регистрирани или със седалище на територията на областта, които са подали заявления за издаване на електронен подпис, както и данни за лицата, които физически са ги получили за периода от 01.01.2015 г. до момента на изготвяне на справката". А освен това иска тази справка занапред да бъде "осъвременявана" всеки месец.

            Обяснение защо се иска тази информация? Няма.

            В писмото се посочват само два текста от закона за Държавна агенция "Национална сигурност", от които може да се направи извод, че данните са нужни за защита на "икономическата и финансовата сигурност на държавата" и че тя трябва да бъде предадена, защото всички органи, фирми, структури и граждани дължат съдействие на ДАНС.

            Конкретни мотиви за искането обаче няма.

            Фирма "Спектър" отказва да предостави данните на клиентите си така "ангро". И завежда дело в съда.

            Първоначално Административният съд във Велико Търново отказва да го разгледа, защото приема, че писмото от местния началник на ДАНС не е административен акт и съответно не подлежи на обжалване. Стига се до намесата на Върховния административен съд, който отменя отказа на търновските магистрати и им разпорежда да си гледат делото.

            И така през май 2016 г. се стига до първото решение на спора по същество законно ли е искането на ТД  "Национална сигурност" да му бъдат предоставени тези данни.

            Великотърновският административен съд отменя искането в споменатото писмо. Заради липса на мотиви, заради нарушения на процесуални правила, заради нарушено право на защита.

            Какво казва обаче съдът?

            "Общностното право, в лицето на Директива 95/46 и на Директива 1993/93, съдържа императивни правила, като възможността събирането и допълнително обработване на налични данни да се извършва без уведомяването на субекта на данните, без съгласието му и без одобрението на надзорните органи е недопустимо.

            Още по-малко допустима е възможността допълнителната обработка да се извършва без ограничение във времето, а вменените с оспорения акт задължения на жалбоподателя предписват именно такова поведение.

            Обстоятелството, че информацията се изисква от държавен орган със специални правомощия, не санира този недостатък.

            Търсената информация от административния орган се иска чрез нарушаване на съществени императивни норми на европейско и национално ниво, обезсмисля предвидената отговорност на всеки доставчик на удостоверителни услуги и сериозно би разклатило сигурността в обществените отношения, свързани с доставките на удостоверителни услуги.

            Както се посочи по-горе, обстоятелството, че търсената информация е спрямо неограничен кръг от субекти, предвижда се събирането и дообработката й да е един постоянен процес, изключва вероятността искането да е по повод на конкретно разследване, каквото не се и сочи в оспорения акт.

            Получаването на тези данни за неопределен кръг от лица за неограничено време и при посочване единствено на разпоредбата на чл.4, ал.1, т.6 от ЗДАНН - опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата без ясно формулирана конкретност, е неоправдано и в противоречие с целта на закона...“

            Почти със същите мотиви на 12 декември 2017 г. Върховният административен съд потвърждава това решение.

            "Правомощията на агенцията не са предмет на спор, но същите следва да бъдат упражнявани в съответствие със законовите норми, регулиращи съответната дейност, а не да й предоставят безконтролно право да очаква и изисква всякакво съдействие, в това число и обработване на лични данни - без ограничение на лицата и във времето. При липсата на посочване на фактическото основание в случая не би могъл да бъде изграден извод дали е допустимо обработването. Освен това тази преценка не би могла да бъде изградена, тъй като в искането се търсят данни за неограничен брой физически лица и за неограничен във времето период.

            Неоснователно е възражението, че ако в искането се посочат конкретни фактически основания, това ще компрометира действията на органите, насочени към разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност.

            Напълно неясно е как действията на органите, насочени към разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност, в частност с икономическата и финансовата сигурност, могат да бъдат свързани с неограничения кръг от физически лица, чиито данни се изискват за неограничен период от време...“

            С това решение на ВАС писмото на шефа на териториалната дирекция "Национална сигурност", прието за административен акт, е окончателно отменено.

            Случката обаче повдига цяла серия въпроси.

            На първо място, с какво наличието на електронен подпис застрашава икономическите устои на държавата, та да се иска всеки, получил такъв идентификатор, да се води "на отчет" в ДАНС?

            Дали това искане за предоставяне на данни е било самоинициатива, проведена само в Търново, или го има навсякъде в държавата - а просто само в старопрестолния град е било обжалвано?

         И какво още събират спецслужбите "за всеки случай" - без конкретни разследвания или без реална заплаха за националната сигурност? Заличава ли се някога тази информация - кога, как и кой контролира това?

            А въпросите си имат и още едно основание, което произтича от същото това - уж вече приключило дело.

            Защото според протокола от заседанието пред ВАС адвокатът на "Спектър" АД е казал нещо, което приковава вниманието: "Административният орган е отправил ново такова искане до доставчика на удостоверителни услуги, което вече е било съобразено с действащата нормативна уредба и е уважено изцяло. А защо органът не е направил необходимото, за да десезира съда с настоящата жалба ... ... .

            Значи все пак данните са поискани повторно. По "правилния" начин. И явно този път са били предоставени.

            Трупането на информация очевидно е заразно

         "Модата" да се трупа всевъзможна информация за гражданите очевидно е заразна, защото е плъзнала далеч извън спецведомствата. 

            Само се огледайте: попълваме все повече данни при всяка молба за услуга - независимо дали става дума за доставка на ток и вода или проста поръчка за рокля по интернет.

            Обясняваме се до девето коляно за роднини, близки и членове на семействата ни дори когато само си откриваме влог в банка.

            За да получим достъп до собствените си пари или вещи при смяна на документите ни за самоличност, ни искат да декларираме и защо точно сме си сменили личната карта: дали са я откраднали, дали сме я загубили или просто е с изтекъл срок - информация, която дължим единствено на МВР, но не и на никоя друга институция.

            Снимат ни с камери, кажи-речи, на всяка улица - от блокове, магазини, гаражи, без да ни питат, без дори да ни уведомят за това. А вече и по магистрали и пътища - да му мислят тези, които са тръгнали "по чуждо".

            Копия на личните ни карти се ветреят из десетки фирмени офиси, към които сме се обърнали за помощ или услуга - без да им ги предоставим просто няма да получим услугата.

            Имената и адресите ни пък са в ръцете на клошарите, които, без да са регистрирани като "администратори на лични данни", просто ги събират от тротоарите пред блоковете - там, където разносвачите просто изхвърлят накуп сметките, които ни пращат от дружествата монополисти...

            С детайлно описание на личните ни данни разполага и всеки хотелиер, при когото отсядаме, и няма "не искам"   - иначе спиш на улицата. И т.н.

         Всичкото това "складиране" на данни може да си има логично и най-вече законно обяснение, макар и без връзка с националната сигурност.

         Но то винаги застрашава нашата, лична сигурност - защото колкото повече информация "раздаваме" за себе си, толкова по-трудно можем да оказваме контрол върху това как се ползва тя.

***

& Край на документа

--- --- ---

 

Библиотекарите контролират над 10 000 властимащи с досиета в ДАНС

Публикувано на 23.08.2017 , Мириам Саркисян, FROG NEWS

            Държавна агенция „Национална сигурност” държи на къса верижка около 10 000 чиновници от високите и средни етажи на властта.

            Това разкриха пред Фрог нюз източници от родното ФБР.

            За всеки чантаджия се води отделно досие, което се пълни с информация в специализираната дирекция „Антикорупция”.

            Пълен контрол над секретната информация има политико-олигархичният модел КОЙ и по-конкретно лобито от Библиотекарския институт, разясниха източниците ни.

            Много скоро чувствителната информация ще бъде прехвърлена в бъдещия единен орган за борба с корупцията.

            Как обаче се събира и използва тя?

         Любопитното е, че натрупаните папки в ДАНС сега се „отварят” и предоставят на прокуратурата само, ако управлаващите наредят да се „сготви”  конкретен човек.

         За никого в службата не е тайна, че  умишелно се събират разобличаващи факти за всеки чиновник.

            Досиетата им нонстоп „светят” /полицйски жаргон „алармират за нередност”/, докато не се задейства поръчка отгоре.

         Много често събраните данни в ДАНС се използват, за да се дисциплинират управляващите.

         И в момента дори има министри, които знаят, че във всеки момент могат да станат клиенти на прокуратурата.

         Най-значителната информация в звеното за компромати, както го наричат агентите от ДАНС, е събирана до средата на 2014.

            Тогава то се оглавяваше от сочената за близка до видния библиотекар и бивш шеф на МВР Цветлин Йовчев дама Диана Павлова.

            Шеф на родното ФБР по това време е Владимир Писанчев. Споделят още, че Павлова била назначена за началник на дирекция „Антикорупция” по препоръка от Йовчев, който до напускането й през 2014 г. оглавяваше вътрешното ведомство.

            Казват, че чувствителната информация за наблюдаваните от ДАНС лица в този период набъбнала значително и заради придобитите данни от скандалната разработка „Червеи”, при която бяха източени масивите на МВР. Тя стартира в края на 2013 г. и продължи до средата на 2014 година, като главни действащи лица в провеждането й са хората от ДАНС. Самият Йовчев признава по-късно в съда, че по „Червеи” си подслушвани 1000 човека.

            Сайтът „Афера” отбелязва, че през 2010 година лидерът на РЗС Яне Янев сочи Диана Павлова за любовница на Йовчев. До този момент няма данни този факт да е публично отречен. Източници на Фрог разказаха, че докато тече разработката „Червеи”, двамата са засичани многократно да влизат по едно и също време в квартира до Витошка. Предполага се, че са си говорили за времето, в което няма нищо укоримо.

         Преди месец Фрог ви информира, че данните от разработката „Червеи”, както и други компромати, събрани от службите,

       са изнесени от страната и се пазят във вила в Гърция, близо до Солун.

         Странно съвпадение е, че консул на Солун в момента е бившият шеф на ДАНС Владимир Писанчев.

            Източниците ни са категорични, че никак не е случаен фактът, че оставката на Диана Павлова през март 2014 г. предшества друг грандиозен скандал, свързан с президента Росен Плевнелиев. Тогава изненадващо Софийската градска прокуратура (СГП) и ДАНС се включиха в широкия фронт срещу държавния глава, като стартираха срещу него незаконна проверка за престъпление срещу републиката. Повод стана сигнал на тогавашния лидер на „България без цензура“ Николай Бареков за срещата на Плевнелиев през март във Виена с изпълнителния директор на EVN Щефан Шишковиц. Медиите на Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева осветлиха въпросната среща.

            Твърди се, че Пеевски разбрал за нея предварително от източници в ДАНС. Пратил свои репортери дни наред да дебнат хотела на президента във Виена, за да го снимат и да го вкарат в капан. Твърди се, че в дъното на заплетената интрига стоял именно кръгът на Библиотекарите.

            Няколко дни след старта на проверката, тя беше прекратена по нареждане на главния прокурор Сотир Цацаров. Той беше принуден да признае, че е незаконна, защото по конституция президентът има абсолютен имунитет срещу наказателно преследване и с действията си прокурори и разследващи грубо и съзнателно са погазили основния закон.

         Плевнелиев се вбесил от скалъпената интриги и не го скрил, спомниха си хора от екипа му. Те разкриха, че привикал началника на кабинета си тогава Екатерина Захариева, за да се ожали от шефа на ДАНС Владимир Писанчев. Тя пък на свой ред го агитирала да се бори до край, да си търси правата и да не остява нещата да се размият във времето.

         Това, обаче не се случва. Росен Плевнелиев без каквато и да е съпротива по-късно дава съгласието си Писанчев да замине консул в Солун.

         В средата на юни т. г. в качеството си на външен министър Екатерина Захариева пък се втурна публично да защитава Писанчев. „Няма да го отзова, въпреки недоволството от него”, изригна тя в отговор на множеството оплаквания от него на българите в южната ни съседка.

***

& Край на документа

--- --- ---

ДАНС –Център или Периферия на

Новата Империя на Злото?http://www.epochtimes-bg.com/2008-03/2008-10-17_10.html


http://www.budnaera.com/2008-03/2008-10-17_10.html


 


(02)Виж: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 2?,


http://iankov.blogspot.bg/2008/11/2.html


 


(03)Виж: 2008-12-05, ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 3?,


http://iankov.blogspot.bg/2008/12/3.html


 


(04)2009-05-02, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО (4)


http://iankov.blogspot.bg/2009/05/4.html


 


(05)Виж:  2009-05-02, ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО (5),


http://iankov.blogspot.bg/2009/05/5.html


http://iankov.blogspot.com/2009/05/5.html


 


(06)Виж: 2010-02-23, ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-6 ,


http://iankov.blogspot.bg/2010/02/6.html


http://iankov.blogspot.bg/2009/07/blog-post.html


 


(07)Виж: 2010-06-07, ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-7,


http://iankov.blogspot.com/2010/06/7.html


 


(08)Виж: 2010-08-29, ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 8 ,


http://iankov.blogspot.com/2010/08/8.html


 


(09)Отговорност за престъпленията на ДАНС, 

(10)Отговорност за престъпленията на ДАНС-2, 

(11)Отговорност за престъпленията на ДАНС!-3, 

(12)Отговорност за престъпленията на ДАНС!-4, 

(13)Отговорност за престъпленията на ДАНС!-5, 

(14)2009-07-03, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ДАНС - 6


***

& Край на документа

 

За да може наличният кадрови състав

на МВР и Специалните служби

да осъществява

ПРАВИТЕЛСТВЕНО ВЪЗЛОЖЕНАТА МУ

престъпна шантажно-манипулативно-репресивна дейност

спрямо хората, които имат

личностно, семейно-фамилно и гражданско-национално Достойнство,

МВР и Специалните служби

не са издирвали и не са открили

над 7 000 (СЕДЕМ хиляди). души, обявени за издирване

от 2010 година насам         От 2010 г. досега от МВР не е успяло да открие над 7 хиляди души, обявени за издирване.

            Това се разбира от отговор на ведомството на запитване на "Дневник", а броят представлява разликата между обявените за общодържавно издирване и откритите през годините.

            На въпрос какви точно са действията на служителите на МВР при обявяване някого за издирване, отговорът е "комплекс от информационни, аналитични и оперативни мероприятия".

            От "категорията" на издирваните пък зависела честотата на търсенето на изчезналите. То се извършвало на известните на полицията адреси. "В зависимост от категорията на издирваните, служителите на МВР извършва проверки в различен часови диапазон на известните адреси", се казва в отговор на вътрешното министерство.

            Въпросът за успехите на полицията в откриването на обявени за издирване се постави отново след ареста на Спас Василев, за когото се предполага че стои зад профила Александър Николов в социалните мрежи, мамил десетки със самолетни билети, техника и дребни услуги.

            Пред съда адвокатът му заяви, че Василев не се е укривал от властите, дори не е знаел, че е обявен за общодържавно издирване, просто полицията го е търсила само на постоянния му адрес, а той е бил в дома на родителите си.

            Попитан от "Дневник" дали служилите на МВР търсят обявените за издирване само на постоянния им адрес, вътрешният министър Валентин Радев отклони въпроса и посочи "законодателен проблем", който изисква законова промяна. Целта им била, когато някой смени местоживеенето си веднага да го декларира като си прави адресна регистрация на новото място, за да може полицията да намира хората по-лесно и да ги знае къде са.

            Какво каза още Радев по темата четете тук.

            От вътрешното ведомство посочват още в отговора си, че обявените за общодържавно издирване, както и неидентифицираните лица и трупове се залагат в специализирана автоматизирана информационна система, която се контролира и ползва обаче само от служители при МВР.

            Системата, която е изградена след проект с Франция и Испания, се попълва с данни според действащи вътрешноведомствени нормативни документи, се казва в отговора, без да се посочват документите или съдържанието им.

         Според статистика на МВР обявените за издирване от 2010 г. до края на октомври 2017 г. са общо 115 656 души.

            По години данните изглеждат така:

            за 2010 г. - 14 669,

            през 2011 г. - 14 456,

            следва лек спад през 2012 г. с 13 723 и

            2013 г. с 13 532 обявени за издирване.

            През 2014 г. търсените са били 13 956,

            след което има отново ръст на 15 016 през 2015 г.

            и 16 165 през миналата година.

            За десетте месеца на тази година броят е 14 139 души.

            Общият брой на снетите за издирване през годините пък е 108 425 души.

            През 2010 г. те са били 13 409,

            за 2011 г. - 14 081,

            бройката през 2012 г. се запазва със снемането на 14 037 души.

            Следващата година - 2013 г. снетите са 13 285,

            следвани от 13 244 през 2014 г.

            и 13 455 през 2015 г.

            За миналата година броят е 14 589,

            а за десетте месеца на тази година - 12 325.

            МВР дава статистика и на обявените за издирване чрез Шенгенската информационна система (ШИС). В отговора обаче не се посочва колко от тях са открити, нито броят на намерените от чуждестранните служби.

            До ШИС през 2010 г. са стигнали 337 имена на български граждани, през 2011 г. - 1231, числото се запазва и през следващата година с 1206. Лек спад е имало през 2013 г. с 1025 души, следвано от повишение през 2014 г. - 1257 и 1162 през 2015 г. За миналата година през европейската система са се търсили 1242 българи, а за първите десет месеца на тази година - 1261.

***

& Край на документа

--- --- --- --- --- --- ---

          Само преди броени дни медиите интензивно отразиха случай, при който едно КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНО И ОСЪДЕНО ЛИЦЕ,

 ВСЕ ПАК ФОРМАЛНО-ОФИЦИАЛНО е било обявено за издирване,

НО С ПРЕСТЪПНО СТРОГО СЕКРЕТНО БЛАГОВОЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

в продължение на 10 (ДЕСЕТ) години

ТОВА ЛИЦЕ ФАКТИЧЕСКИ

ВЪОБЩЕ НЕ Е БИЛО ИЗДИРВАНО;

          През което време това лице интензивно е било използувано от специалните служби като подставен секретен изпълнител на множество отделни престъпни поръчения;

          НЕЩО ПОВЕЧЕ – в медиите интензивно са отразени гледищата на няколко души всико квалифицирани специалисти от сферата на специалните служби,

съгласно които специалисти

по повод и във връзка с масово убийство, извършено от младеж, син на високопоставено лице от управлаващата партия и близък лично на самият премиер Бойко Борисов

            за да бъде прикрит истинският извършител на масовото убийство, специалните служби са извършили широкоспектърно оперативно мероприятие,

          при което в пълно престъпно противеречие с изискванията на Правото и Законите официално са квалифицирали и обявили като извършител на масовото убийство именно същото това криминално проявеното лице,

          което те са покровителствували в продължентие на 10 години,

          УБИЛИ СА ГО КАТО СА ИМИТИРАЛИ САМОУБИЙСТВО, СЛЕД КОЕТО в продължение на няколко дни С ПРОПАГАНДНО-МАНИПУЛАТИВНА НЕИМОВЕРНА МЕДИЙНА ШУМОТЕВИЦА са го „издирвали”, след което са обявили, че са го открили и че той се е самоубил.

          С което оперативно мероприятие специалните служби са извършили:

          НЕ САМО опит за прикритие на истинският извършител на масовото убийство;

          НЕ САМО опит за прикриване на факта, че истинският убиец е син на високопоставено лице от управляващата партия и приятел на самият Премиер;

          НО И ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СА СЕ ОПИТАЛИ ДА ПРИКРИЯТ КОЛОСАЛНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СЪЩОТО ТОВА ЛИЦЕ,

КОЕТО ДНЕС Е ПРЕМИЕР И

ИМЕТО МУ Е БОЙКО БОРИСОВ.

*** *** ***

През същите тези ДЕСЕТ ГОДИНИ, ОБАЧЕ,

ЛИЧНО АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

СМЕ БИЛИ ОБЕКТИ НА НЕИМОВЕРНО ШИРОКОСПИКТЪРНО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДСЛУШВАНЕ И РЕПРЕСИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ИМЕННО ЗАРАДИ НАШЕТО

ВИСОКО ЛИЧНОСТНО, СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ГРАЖДАНСКО-НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО.

 

Нещо повече – през тези ДЕСЕТ ГОДИНИ всичките ние сме били интензивно докладвани на европейските и световните специални служби КАТО ВИСОКО ОПАСНИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОПАСНОСТ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

 

.

            Така, тук и сега,

            както с оглед на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

            ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу

            НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

            са характеризирани от специалните служби

            като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

            и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

            Тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ” ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И

              ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

              ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

              СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

  така и с оглед на ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу)

  ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

 

     НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

 

            Впрочем, като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)” виж: http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html ,

            тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

  Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

            ***Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, ISBN: 978-619-7008-01-2;

            ***Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, ISBN: 978-954-8550-73-4;

            ***Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, ISBN 978-954-8550-98-7;

            ***Янко Янков, Политическият мениджмънт, ISBN: 978-954-8550-85-7;

            ***Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, ISBN: 978-954-8550-41-3;

            ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

            ***Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, ISBN: 978-954-8550-17-8;

            ***Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, ISBN: 978-954-8550-56-7;

            ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

 

VІІ.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

10 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар