2010-06-07

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-7

Address for letters:
Янко Николов Янков -
гражданин на Европейския съюз
ЕГН 44 08 13 32 28
Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:
1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
07 Юни 2010


Съдебно дело срещу Министерския съвет:
До: Административен съд - София-град
І-во отделение, 5-ти състав, Адм. дело № 6113 / 2008,
„Съдия”-Докладчик Владимир Николов
ул. „Георг Вашингтон” № 17
1000 София


Административна преписка:
До г-н Бойко М. Борисов -
Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003
Предложение за доброволно признаване на иска
и завеждане на реторсен иск срещу виновниците
за възстановяване в държавния бюджет
на платената обезщетителна сума.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ДАНС – Център или Периферия на Новата Империя на Злото – 7
http://iankov.blogspot.com/2010/06/7.html
 

Първо:
            На 16 (20-ти) октомври 2008 г. предявих и регистрирах СЪДЕБЕН Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).
            Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя СЪДЕБЕН Иск съм посочил ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, свързани
            както с персонално назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС),
            така и с подбора и назначаването на целия кадрови състав на Агенцията, повече от 50% от който състав са именно лица със зловещо престъпно минало като бивши дългогодишни служители на зловещата комунистическа Държавна сигурност.

Второ:
            На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов,
            след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка),
            предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което досега съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати:
14 ноември 2008 г.,
05 декември 2008 г.,
16 декември 2008 г.,
02 (07) май 2009 г и
23 февруари 2010 г.,

            ВЪПРЕКИ КОЕТО, ОБАЧЕ, ДО ДНЕС
            не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,
            НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ и да получа какъвто и да е достъп ДО ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО -
            което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, най-вероятно ИЛИ просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”,
ИЛИ СЕ НАМИРА В СФЕРАТА НА СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВЕЩИ НЕВЪЗМОЖЕН МОЯ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА НА ТОВА ДЕЛО, за да бъде по този начин обезпечена съдебната безотговорност на престъпниците.

Трето:
            С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание
            както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка) -  първоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,
            така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд,
            че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.
07 юни 2010 г.                                                                  Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар