2010-06-20

КОЯ Е СОНЯ БОЖИКОВА?


Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
20 юни 2010 г.

До г-н Бойко М. Борисов –
Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС),
бул. „Княз Дондуков” № 1,
1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2009 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Коя е Соня Божикова?,  
http://iankov.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
 

І.
            Господин Министър-Председател,
            По време на управлението на Сергей Станишев и на неговото правителство на политическия режим на руската червена икономическа и политическа мафия в България,
            при и по повод престъпленията, извършени от българо-чешкия клан на руската енергийна мафия – фирмата „ЧЕЗ България
            регистрирах в Приемната на Министерския съвет моето прецизно фактосъобразно и правосъобразно аргументирано становище
            и поисках да бъде осъществена гарантираната от Конституцията контролна управленска намеса на Правителството за спазването на българското Право и за упражняване на правителствен контрол върху дейността на въпросната мафиотска фирма.

            В отговор на това получих писмо, изх. № 4379/03 от 28.10.2009 г.,
            написано и подписано вече по времето на управлението на ръководеното от Вас Правителство, което писмо е подписано от „Началник на отдел „Приемна” Соня Божикова”.

            В това писмо в рамките на пет (5) плътно изписани компютърни страници,
            въпросната дългогодишна многофункционална служителка на досегашните престъпни правителства,
            вече действувайки от името на ръководеното от Вас Правителство,
            щедро и всеотдайно е демонстрирала своята тотална принадлежност към типичния престъпен комуноидно-ченгеджийско-мафиотски манталитет и практика на отношение към гражданите и към правата на гражданите.

     Впрочем, Господин Министър-Председател, почти по същото време НЕ ДРУГ, А ЛИЧНО ВИЕ, изнесохте пред медиите НЯКОИ ОТ ФАКТИТЕ и обстоятелствата, свързани с дейността на въпросната мафиотска фирма, които недвусмислено доказваха именно основателността на моите аргументи и категорично опровергаваха тезата на въпросната правителствена чиновничка.

            Вероятно за нормалните хора от Европа би могло да изглежда странно, но за българската действителност си е „нещо най-нормално” –
            ВЪПРОСНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СЛУЖИТЕЛКА не само не бе наказана и отстранена от длъжност заради очевидната й покровителствуваща мафията дейност,
            но си остана и днес не само продължава да е служител именно на ръководеното от Вас Правителство,
            но и неспирно продължава своята ЛИЧНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОБСЛУЖВАЩА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ КРЪГОВЕ.

ІІ.
            Обърнете внимание, Господин Министър-Председател, на текста на третия  абзац  от последната страница на писмото до мен от 28.10.2009 г.
            Също така обърнете внимание, Господин Министър-Председател, и на целия текст на следващото изпратено до мен писмо – това от 23.04.2010 г.

            От тази текстове Вие ще се уверите, че визираната служителка на Правителството
            колкото имплицитно, толкова и директно
            е използувала като изходна база тезата,
            че аз,
            макар и да съм професионален юрист с почти половинвековна практика,
            макар и да съм автор на 52 (петдесет и две) дебели книги,
            макар и да съм хабилитиран преподавател по правни науки,
            макар и да съм публично добре известен като легитимен лидер на Съюз на юристите демократи и на Институт за проучване и защита на човешките права -  
            просто съм бил проявил абсолютна интелектуална и професионална юридическа обърканост, неориентираност, некомпетентност и неграмотност,
            и съм бил депозирал в отдел „Приемна” на Министерския съвет текстове, по които Правителството не е компетентно да се произнася, тъй като съдържанието на тези текстове не спада към правомощната сфера на Правителството;
            поради което обстоятелство всичките тези мои, адресирани до Вас като ръководител на Правителството текстове, са били изпратени „по компетентност” на съответните компетентни институции.

*******
            В контекста на посочените текстове, Господин Министър-Председател, ще Ви попитам съвсем директно и безцеремонно:
            „Имате ли представа дали посоченият Ваш правителствен служител – Соня Божиковапритежава нормален психоментален статус ?“
            Като обръщам Вашето внимание върху факта, че през последните две десетилетия не съм спирал да пиша, че именно кретенизмът е главното изискване за професионална пригодност на българските съдии, Ви питам:
            „Дали същите „качества” са и главното изискване за професионална пригодност на българските правителствени служители?”.

*******
            Господин Министър-Председател,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че всичките въпросни изходящи от мен текстове са били пределно ясно формулирани като
            фактосъобразно и правосъобразно адресирани именно до Вас
            КАКТО в качеството Ви на ръководител на Правителството,
            ТАКА и в качеството Ви на ответник по съответните съдебни дела, които съм завел срещу Вас!!!

            Обръщам Вашето внимание, Господин Министър-Председател, върху факта, че в своите официални писма до мен въпросната ченгеджийско-мафиотска пачавраСоня Божикова – по абсолютно никакъв начин не е обосновала тезата си
            „на какво фактическо и на какво правно основание Вие, като адресат на моите волеизявителни искания, не сте компетентен да се произнесете по тях?”.

ІІІ.
            Господин Министър-Председател,
            Обръщам Вашето внимание върху факта,
            че въпросното поведение на визираната правителствена служителка
            има недвусмисления характер на абсолютно недопустимо многоаспектно деликтно и престъпно поведение,
            вредоносно засягащо поне четири или пет аспекти на моя статус на гражданин на Република България.

            Обръщам Вашето внимание, Господин Министър-Председател, върху факта,
            че на абсолютно всяка моя юридически безупречна КОРЕКТНОСТ
            въпросната ченгеджийско-мафиотска пачавра - Соня Божикова
            винаги е отвръщала с неимоверно ПЕРВЕРЗНА КУРВЕКТНОСТ.

*******
            В контекста на всичко това
            ПЛЕДИРАМ ДА РАЗПОРЕДИТЕ НА ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЕКИП ДА ИЗВЪРШИ ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС
            и да ми бъде даден официален фактосъобразен и правосъобразен отговор на ръководеното от Вас ведомство.
20 юни 2010 г.                                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар