2010-06-18

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (6)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж.к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
18 Юни 2010 г.


До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1
1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2010 г.


До г-н Цветан Г. Цветанов - Заместник Министър-Председател
и Министър на вътрешните работи
ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),
престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга
на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България
бул. „Витоша” № 2, 1000 София


До Сергей Игнатов –
внук, син и брат на високопоставени комунистически престъпници,
агент на днешните руски специални служби,
престъпен слуга на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-87/2010 г. ,


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Първо предварително уточнение:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (6)”, 

http://iankov.blogspot.com/2010/06/6.html


*******
Второ предварително уточнение:
            Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:
            от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми и най-близките ми фамилни роднини сме били обект на повече от сто и шейсет (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления, извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт;
            от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 460 конкретни искания за разследване на тези престъпления, но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и
            до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.


*******
СПЕЦИАЛНО
предварително уточнение:
            На 20 май 2010 г. съм депозирал пред Министър-председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно лице, което е високопоставен юрист, хабилитиран преподавател по правни науки, и най-вече - кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР,
         добронамерено ме е уведомило, че
         ако продължавам да търся правата  си (пред съдилищата и пред държавните административни институции),
         спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби на държавата, които именно са виновни като разпоредители и като обезпечители на извършването на въпросните престъпни нарушения на правата ми.
            Тъй като продължих да настоявам да търся правата си както по визирания тук казус, така и по всички останали надлежно регистрирани пред институциите казуси, САМО ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА върху имота ми в родното ми село е било извършено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО заплашително и предупредително ПОСЛАНИЕ, извършено и поставено именно от СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА и от МАФИЯТА.
            С други думи пределно ясно уточнявам, че
ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ  БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ,
В ЧАСТНОСТ  КАКТО НА ПРОКУРАТУРАТА, ТАКА И НА ВИЗИРАНОТО ТУК МИНИСТЕРСТВРО,
Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ,
ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
главната цел ка които операции е да бъда мотивиран
да се откажа от търсенето на защита на нарушените ми права.

І.
            Обръщам вашето внимание върху факта, че по надлежния начин и ред съм регистрирал в Министерството на образованието, младежта и науката ЧЕТИРИ ПРЕПИСКИ, В КОИТО СА ВИЗИРАНИ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ МЕН ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ,
ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА
И ЗАСЯГАЩИ СТАТУСА МИ НА УЧЕН-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И
СТАТУСА МИ НА ХАБИЛИТИРАН УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ.

ІІ.
            Обръщам вашето внимание върху факта, че
В ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО И НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, КАКТО И
В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА
МИНИСТЪР Сергей Игнатов НЕ САМО Е ОБЕЗПЕЧИЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ОБЕЗПЕЧАВА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА МИ,
НО И ОТКАЗВА ДА ДАДЕ КАКЪВТО И ДА Е ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ ИСКАНИЯ ДА ПОЛУЧА НЕГОВОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО МНЕНИЕ И СТАНОВИЩЕ.

ІІІ.
            Обръщам вашето внимание върху факта, че
КАТО ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОТКАЗВАМ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМ НА ПРАКТИКАТА НА ПРЕСТЪПНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ
И ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ
ЗА СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ И НА ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.
            Като Ви уверявам, че настоящето мое обръщение към Вас несъмнено ще бъде елемент от документацията, която в крайна сметка ще бъде предоставена на европейските съдебни и други институции,
            пледирам пред всичките вас за експедитивно и принципно отношение към визираните казуси.
            Желая Ви крепко здраве и европейска благоразумност!
18 Юни 2010 г.                                                                    Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар