2018-01-21

(22 Януари 2018 г.) Четиредесет и първи Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

22 Януари 2018 г.

 

Четиредесет и първи Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на

            неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим,

            превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният), ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИЯТ ТЕКСТ на моят предишен, Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран преди няколко дни, на 16-ти Януари, надлежно публикуван в моите два Интернет-сайта

(виж: (16 Януари 2018 г.), Четиредесети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

            Също така изрично и пределно ясно СЧИТАМ ЗА АБСОЛЮТНО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗИЦИЯТА МИ КЪМ ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС

            текстовете на моите Шести и Седми Меморандуми, адресирани до Президента на България, датирани и надлежно регистрирани на 17ти и 18-ти Януари, надлежно публикувани в моите два Интернет-сайтове.

виж:(17 Януари 2018 г.), Шести персонален Меморандум До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

---

виж:(18 Януари 2018 г.), Седми персонален Меморандум До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

 

 

ІІ.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на:

            *несъмнено обемистата прецизна архивна документация на българския клан на съветската КГБ – Държавна сигурност;

            *несъмнено не по-малко обемистата прецизна архивна и актуална документация на българския клан на специалните служби на ИНТЕР- и ТРАНС-националния политически режим на установения след Малтенските споразумания от 1989 г. Нов Световен {Глобалистичен Нео(Пост)комунистически} Ред;

            *и, разбира се, в частност, и на категорично ясните ми многогодишни наблюдения и спомени относно престъпната дейност

            КАКТО НА класическите специални служби на ДИКТАТОРСКИЯ селективно геноциден комунистически режим от 9-ти Септември 1944 г. до края на 1989 г.,

            ТАКА И НА специалните служби на не по-малко жестокият, но много по-перверзен ДИКТАТОРСКИ тотално геноциден НЕО(ПОСТ)комунистически банкстерско-мафиотски политически режим от 1990 г. до ДНЕС;

 

ІІ.Първо:

            Така, тук и сега за пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

 

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции, включително и пред Министерството на вътрешните работи, многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

 

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

 

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

              Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски политически режим  

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН

ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ  

СМЕ подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

            Нещо повече – поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение,

че от всеки отделен казуси е недвусмислено

ОЧЕВАДНО ВИДНО,

че всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата.

 

ІІ.Второ:

            Така, тук и сега, КАКТО С ОГЛЕД НА задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

         ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

         са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

         и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

         като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

         Впрочем, изрично и пределно ясно подчертавам че тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО

ГЕНОЦИДНО

ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ”

 

         ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И

ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА

ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА

ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО

И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

ІІ.Трето:

            ТАКА И С ОГЛЕД НА ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система,

            които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу) ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

         НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

 

            Впрочем, като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)” виж: http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html ,

            тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

  Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

            ***Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, ISBN: 978-619-7008-01-2;

            ***Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, ISBN: 978-954-8550-73-4;

            ***Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, ISBN 978-954-8550-98-7;

            ***Янко Янков, Политическият мениджмънт, ISBN: 978-954-8550-85-7;

            ***Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, ISBN: 978-954-8550-41-3;

            ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

            ***Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, ISBN: 978-954-8550-17-8;

            ***Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, ISBN: 978-954-8550-56-7;

            ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

 

 

ІІІ.

            Така, по тук визираният казус, изрично и пределно ясно декларирам следното:

            (01).В Неделя, 14-ти Януари, ПО НЕГОВА ИНИЦИАТИВА, БЕЗ ДА СЕ КРИЕМ, БЕЗ ДА СМЕ ИМАЛИ И БЕЗ ДА ИМАМЕ КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ, ОСВЕН ЧИСТО ВЗАИМНО УВАЖИТЕЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ,

се срещнах с високопоставен магистрат,

който ми каза, че „странично” е узнал, че под егидата на Премиера Бойко Борисов и Главния Прокурор Сотир Цацаров

         е в СЕКРЕТЕН ОПЕРАТИВЕН ХОД ИЗПЪЛНЯВАНО ОТ ГДБОП (при МВР) и ДАНС (при Правителството и Парламента)

специално ШИРОКОСПЕКТЪРНО ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО оперативно мероприятие СЕЛЕКТИВНО НАСОЧЕНО

срещу 28 (двадесет и осем) т. нар. „обекти”;

 

         при което ще бъдат засегнати ИЛИ лично самите т. нар. „знакови личности”, ИЛИ ЗА КАМУФЛАЖЕН КОЛОРИТ, някои от емоцианално най-значимите за тех членове на техните семейства;

 

         и че аз, Янко Николов Янков и моите семейно и фамилно най-близки хора

сме ОБЕКТИ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ ЕЛИМИНАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

 

            (02). Още същият ден (Неделя) аз се срещнах с няколко високоавторитетни личности, които изрично и ясно УВЕДОМИХ за уведомлението, което съм получил;

 

            (03). В Понеделник, 15-ти Януари, аз посетих Приемният офис на Началника на 01 РПУ-СДВР и предоставих моето

от 05 Декември до 15-ти Януари

вече ПЕТО (5-то) поред искане за полицейска защита

на членовете на семейството ми по повод и във връзка с интензивно провежданите срещу нас обезпечени от Началника на 01 РПУ-СДВР мутренско-мафиотски провокации и предупреждения за убийство,

извършвани от ПРИБЛИЖЕНИЯТ НА ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ мутренско-мафиотски клан Тагарински

(текстът на писмото ми е публикуван в Интернет. Виж: (15 Януари 2018 г.), До Началника на 01 РПУ-СДВР, ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8, София 1113);

            Същият ден се срещнах с други няколко високоавторитетни университетски и академични личности, които също така изрично и ясно УВЕДОМИХ за уведомлението, което съм получил в Неделя, 14-ти Януари;

 

            (04).Във Вторник, 16-ти Януари, отидох в приемният офис на Министерството на вътрешните работи и

            СЛЕД КАТО КОМИСАРЯТ МЕ ПРИЕ И МИ КАЗА ДА ПОЧАКАМ В ДРУГИЯТ СЕКТОР НА ПРИЕМНИЯ ОФИС, ЗА ДА ОТИДЕ ДО КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА,

            И СЛЕД КАТО ТОЙ СЕ ЗАВЪРНА И ПРЕДПРИЕ САМОТО РЕГИСТРИРАНЕ на моят „Четиредесети Меморандум”  

(текста на който преднамерено предварително бех публикувал в моите два Интернет-сайта; виж:

(16 Януари 2018 г.), Четиредесети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000;

            още в секундите, в които комисарят Георги Георгиев ми поднасяше официалната регистрационна бланка,

при очевидно неприкриваното ВИСОКОПОСТАВЕНО СЪДЕЙСТВИЕ на Комисар Георги Георгиев, ръководещ приемният офис на Министъра,

И ПРИ ОЧЕВАДНО ВИДНО ПО ПРЕСТЪПНАТА ВОЛЯ ЛИЧНО НА САМИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

в 11 часа и 27 мин.,

         в приемната влязоха трима полицай от Първо РПУ и ме арестуваха

         тъй като съм бил издирван от месец Май (вече 9 девет месеци),

         но съм се укривал и едва сега са ме открили

(като укриващ се в самият приемен офис на Министъра, където ПОНЕ ТРИ ПЪТИ ВСЯКА СЕДМИЦА през тези 9 месеци съм ходел за да регистрирам поредните си текстове до Министъра, които надлежно съм публикувал в сайтове си в Интернет!?!),

 

         Уточнявам, че така визираните „събитя” са регистрирани не от една, а от точно три видеокамери, позиционирани в двата сектора на приемният офис на Министъра.

 

            След това с кола ме отведоха в Първо РПУ, където в 11 часа и 50 минути ме приковаха с белезници за една пейка, така, че

            да не мога не само да избягам ИЛИ ДА ПРИЛОЖА БОЙНИТЕ СИ ИЗКУСТВА, КОИТО СПОРЕД ФАНТАСМАГОРИЧНИТЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ХИПОТЕЗИ И АРГУМЕНТИ НА ПРЕСТЪПНИТЕ МОЗЪЦИ НА УПРАВЛАВАЩИТЕ ЕВЕНТУАЛНО СЪМ НАУЧИЛ В ЧУЖДЕСТРАННИЯ ЛЕГИОН,

            но дори и да не мога да мърдам,

и ме държаха така ТРИ ЧАСА до 14 часа и 47 мин., когато ме освободиха

(а лявата ми ръка вече беше подута от стягането на белезниците!).

 

            Казаха ми, че ме освобождават, тъй като ВЕЧЕ било отпаднало основанието за издирването ми и за арестуването ми.

            Не ми казаха защо съм издирван тъй като не знаели и нямали документация за това.

            Знаели само, че до преди три часа е имало основание за издирване и арестуване, но току-що вече нямало основание за издираване и арестуване, и не знаели какво е основанието.

 

            Уточнявам, че все пак като имах предвид факта, че само преди броени дни, едно лице, което, подобно на мен преди това е било издирвано, е било намерено в къща в гората като самоубило се с пистолет със заглушител, тъй като,

(както това бе медийно съобщено лично от един Министър)

            макар и това лице да е било високо квалифициран военен специалист от чуждестранния легион,

            това лице много се уплашило като разбрало че е извършило шест убийства

            и че за него ще стане неймоверно страшно като го заловят

            след цели десет годишно издирване,

аз попитах,

а аз кога да очаквам да ме самоубиете?.

 

            (05). После, в Сряда, 17-ти Януари, посетих офиса на Президента и надлежно регистрирах моят т. нар. „Шести персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България”.

 

            (06). После, в Четвъртък, 18-ти Януари, чрез моят Седми Меморандум до Президента, 

ОФИЦИАЛНО внесох  уточнението относно факта, че

НЕ САМО АЗ СЪМ БИЛ УВЕДОМЕН ОТНОСНО ПЛАНИРАНИТЕ СРЕЩУ МЕН и други такива като мен

ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

НО И ЧЕ АЗ СЪМ БИЛ УВЕДОМИЛ ВИСОКОАВТОРИТЕНТИ ЛИЧНОСТИ

ОТНОСНО УВЕДОМЛЕНИЕТО, КОЕТО СЪМ ПОЛУЧИЛ.

 

            Също така уточнявам, че в текстовете на моят 40-ти Меморандум до Министъра на вътрешните работи и моите Шести и Седми Меморандуми до Президента, изрично и пределно ясно съм написал, че така визираните от мен „събития” от 70-те години до днес в моето лично и семейно-фамилно пространство и събитията през същото това време в общественото пространство, разкприват факта, че

         накратно става дума за неимоверно перверзно жестока престъпна дейност, на българските комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически специални служби, изразяваща се най-вече в

         в поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

         носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

 

ІV.

            Така, в контекста на визираните изложения на визираните факти и обстоятелства, изрично и пределно ясно нястоявам

         КАКТО да получа копие от записа на видеокамерите в приемния офис на Министъра и в сградата на Първо РПУ на МВР,

         ТАКА И да получа копие от аудиозаписите през цялото време на моето присъстие в приемния офис на Министъра и моето присъствие в колата и сградата на Първо РПУ на МВР.

 

            Както превъзходно знаете,

            НЕ САМО в многобройните дебели папки, съдържащи моите надлежни описания, посочвания и искания пред институциите за разследвания,

            НО И в моите официално и в подготвените за печат книги, прецизно съм посочил изключително многобройни факти и анализи на използуваните от специалните служби секретни методи и средства за извършване на директни и косвени убийства.

Впрочем, в новите проучвания съм констатирал съществуването на 23 (двадесет и три) секретни оперативни варианти (модуси, способи, начини) на методът, известен като „Българският чадър”.

 

            Тъй като съм абсолютно категоричен, че визираното мое арестуване и освобождаване има недвусмислено ясният характер

       ИЛИ НА ЗАПОЧНАТ, НО НЕДОВЪРШЕН ПРОЦЕС НА ДИРЕКТНО УБИЙСТВО, 

       ИЛИ НА ПРЕЦИЗНО ЗАВЪРШЕН ПРОЦЕС НА КОСВЕНО УБИЙСТВО

       ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА НЯКОИ ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПОЗНАТИ НА ПРАКТИКАТА И ОПИСАНИ В ЛИТУРАТУРАТА МЕТОДИ

НА ХИМИЧЕСКО, БИОЛОГИЧЕСКО, ФАРМАЦЕВТИЧНО, МЕДИКАМЕНТОЗНО И ПРОЧЕЕ ЗАРАЗЯВАНЕ

С ЦЕЛ УБИЙСТВОТО ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО В ОТДАЛЕЧЕН МОМЕНТ ВЪВ ВРЕМЕТО, ТАКА ЧЕ ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ КАМУФЛАЖНО ОБЯСНЕНО КАТО ЕСТЕСТВЕН БОЛЕСТЕН СМЪРТЕН СЛУЧАЙ.

 

 

V.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

22 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар