2019-06-03

(03 Юни 2019 г.), Първи (1-ви) Меморандум До Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски Щати, Съдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България


Address for letters:
Янко Николов Янков –
            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;
       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност
            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;
            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;
            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;
            Председател на Съюза на юристите-демократи
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

03 Юни 2019 г.

Първи (1-ви) Меморандум

            До Техни Превъзходителства
            г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и
            г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски Щати,
            Съдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България,
            ЧРЕЗ: Техни Превъзходителства посланиците на РФ и на САЩ, Съдружни Главни Надзиратели на Концлагер България
            ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ:
            До Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;
            До всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.
            До Председателя на Народното събрание, Президента на България, Министър-Председателя (Премиера) и Главния прокурор
 

Fiat iustitia, et pereat mundus!
PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!
Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Ваше Превъзходителство г-н Президент Владимир Путин,
            Ваше Превъзходителство г-н Президент Доналд Тръмп,
            Разбира се, „по силата”
            както на вече половинвековната ми специфична юридическа квалификация на научен академичен изследовател и университетски преподавател,
            така и на вече половин вековната ми драматична практика на интензивна съпротивителна специфично юридическа дейност срещу престъпното абсолютно безконтролно и безотговорно властвуване в България на българските кланове на КГБ и ЦРУ
            ЧРЕЗ настоящето, адресирано лично и институционално до Вас мое първо писмо-Меморандум
            НЕ ПРОЯВЯВАМ ПОЧТИ НИКАКВА СЪЩЕСТВЕНА НАДЕЖДА, ЧЕ ТО ЩЕ ВИ БЪДЕ ДОКЛАДВАНО И ЧЕ ВИЕ ЩЕ ПОСТЪПИТЕ СЪГЛАСНО ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

            Все пак, обаче, пиша Ви с известна неимоверно крехка надежда, ЧЕ заявените и от двамата Ви официални съображения на категорична преориентация към дълбоко същностно високохуманно преструктуриране на националните и геостратегическите цели на ръководените от Вас държави, В ЧАСТНОСТ ЗАВИСИ и от прецизното „вглеждане” в дълбоката същност на казусите, които аз ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК акуратно съм предоставял на дипломатическите мисии на Русия и САЩ.

            Струва ми се, че поне по повод и във връзка с тук заявеното мое намерение да Ви досаждам с моите писма-Меморандуми би трябвало да Ви бъде докладвано, че именно моите интензивни официални публични обръщения през 70-те години към официалните български институции и институционални лица и през 80-те години към институциите и институционалните лица най-вече на САЩ, а също така и на 24 (двадесет и четири) ЗападноЕвропейски държави
            са били послужили като единственото фактическо и юридическо основание
            КАКТО за моето абсолютно противоправно интерниране (въдворяване), осъждане и жестоко кошмарно „ПРЕБИВАВАНЕ” И ПРЕБИВАНЕ в репресивните комунистически институции,
            ТАКА и за тоталното физическо (смъртоносно) унищожение на моите семейно и фамилно най-близки хора.

             Впрочем, както несъмнено превъзходно се знае от Вашите дипломатически представители в България, същите тези престъпни изверги, които по онова време извършиха тези жестоки престъпления срещу мен и моите най-близки хора,
   ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК нагло, цинично и откровено са ми заявявали и продължават да ми заявяват, че аз и моите последни останали живи близки хора сме и ще продължим да бъдем техни жертви
   вече не само по волята на техните интернационални съветско-руски „партньори” (или сутеньори), но и по волята на техните транснационални, включително и руски, американски и европейски, такива.

            Вашите дипломатически представители в България несъмнено превъзходно знаят моята отстоявана вече в продължение на много десетилетия официална и непреклонна позиция, свеждаща се до или имаща концентриран израз в моите категорични настоявания
            за спазване на Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото, за индивидуална (а не колективна!) наказателна и репараторна отговорност за всеки пресонално-личностен и/или корпоративен субект, който е извършил престъпна и/или деликтна дейност. 

            Вашите дипломатически представители в България несъмнено превъзходно знаят, че от времето на бутафорните политически промени от 1989-1990 г. до днес официалните български институции и институционални лица така или иначе
            стриктно са обезпечавали и интензивно обезпечават абсолютно пълната безотговорност за абсолютно всички престъпни субекти, при което не само имплицитно, но дори и нагло изрично лично на самият мен ми е казвано или ми е давано да разбера,
  че тази безотговорност се обезпечава по изричното конкретно искане на НЯКОЛКО БАЗИРАНИ В СОФИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЕКРЕТНИ СЛУЖБИ;

  ПРИ КОЕТО, ПОНЕ ПРЕД МЕН, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СА СПОМАНАВАНИ
  КАКТО ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ И СЕКРЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НА СССР/РФ,
  КАКТО ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ И СЕКРЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НА САЩ,
  ТАКА И МИСИИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА НЯКОЛКО ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ.

     Нещо повече, Вашите дипломатически мисии несъмнено превъзходно знаят, че по време на заседенията на Комисията за контрол над специалните служби при един от предходните български парламенти
     точно същата информация е била официално изказана и обсъждана от депутатите. 

            Впрочем, Вашите дипломатически мисии несъмнено, превъзходно знаят, че досега многократно, акуратно, официално съм се обръщал към МНОЖЕСТВО дипломатически мисии и официални западни правителствени институции с искането

            ДА МИ БЪДЕ ДАДЕНА И ОСИГУРЕНА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДЯВЯ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ТЕХНИ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ИСКОВЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА –  
            тъй като тук, в България, вече три десетилетия след бутафорвите политически промени ВСИЧКИТЕ МОИ ОПИТИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ТАКИВА ИСКОВЕ НЕ САМО СА ЗАВЪРШВАЛИ БЕЗ ДА ИМ БЪДЕ ДАВАН ХОД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО,
            НО И КАТО ВЪРХУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА СА ИЗВЪРШВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛЯЩИ ДА МЕ МОТИВИРАТ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ЗАВЕЖДАНЕТО (ПРЕДЯВЯВАНЕТО) НА ТАКИВА ИСКОВЕ.

            Също така за пореден път предявявам искането
  да бъдат официално резсекретени, да получат официален публичен характер и ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ
  от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и СССР/РФ отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

            Впрочем, струва ми се, че представителите на Вашите дипломатически мисии би трябвало акуратно да Ви уведомят, че в моите изключително многобройни меморандуми до тех през изтеклият вече четвърт век аз винаги офицално и акуратно съм заявявал, че
с престъпните български кланове на КГБ и ЦРУ лично аз имам голямо множество стари и нови сметки за уреждане, а според колоритният израз на американските трапери – стари и нови кожи за дране.

            С настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано до Вас, Ваши Превъзходителства, настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: Списък на 4 816 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим
03 Юни 2019 г.                                                                   Янко Н. Янков

2019-05-31

(31 Май 2019 г.), До г-н Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив,


ddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

31 Май 2019 г.

            До г-н Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ 7, 4000 Капана, Пловдив

към:

►(01)01.02.2018 г.; ►(02)03.02.2018 г.; ►(03)05.02.2018 г.; ►(04)07.02.2018 г.;

►(05)15.02.2018 г.; ►(06)18.06.2018 г.; ►(07)15.08.2018 г.; ►(08)17(18).05.2019 г.;

►(09)29.05.2019 г.; ►(10)30.05.2019 г.;

 

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ

 

            ***До Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка“ № 4, 1000, София;

            ***До г-н Димитър Здравков Георгиев, Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) назначен с указ № 95/10 април 2018 г. на Президента по предложение на Министерския съвет. бул. Черни връх 45, гр. София 1407;

 

            ***До г-н Алекс Алексиев, отговорен редактор на Bulgaria Analytica.org, непосочен реален географски позициониран адрес, но посочени два виртуални адреси: тел. +359 889 416 343 и e-mail: bulgariaanalytica@gmail.com

 

 

І.

            За пореден път Ви припомням, г-н Старши комисар,

            че вече е отминала ПОЧТИ ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА откакто пред Вас лично и институционално е възникнало ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

            да обезпечите извършването на прецизна легитимна дейност,

            възложена Ви от Международното, Европейското и Българското Право по надлежно визираният пред Вас конкретен широкоспектърен

ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО ОБОСНОВАН КАЗУС

ПО КОЙТО

ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

 

            Все пак, разбира се, надявам се, рано или късно да успея

            НЕ САМО да Ви „ПРИБУТАМ”

            КАКТО ДО РАЗКРИВАНЕТО НА ГЛАВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕСТЪПНОТО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ С КОДОВОТО НАИМЕНОВАНИЕ „КАМЕРТОН”,

            ТАКА И ДО БЕЗСПОРНОТО ФАКТИЧЕСКО ОБОСНОВАВАНЕ НА ВАШЕТО СЪУЧАСТНИЕ В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ В СФЕРАТА НА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИТЕ УБИЙСТВА

СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА Борисов-Цацаров-Пеевски,

В КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ВИЕ СТЕ ВСТЪПИЛ

като обезпечител на безотговорността на (за)

режисьорите, сценаристите и артистите.

 

 

ІІ.

            Г-н Старши комисар, ТУК И СЕГА ПРЕД ВАС НЕ СЪОБЩАВАМ, НЕ ОБОСНОВАВАМ И НЕ КОМЕНТИРАМ МОЯТА АБСОЛЮТНО ФАКТОСЪОБРАЗНА И ПРЕЦЕЗНО ПРАВОСЪОБРАЗНА ТЕЗА относно

„Какво точно е било планирано от престъпните специални служби да бъде осъществено

СРЕЩУ МЕН по пътя до или във Виена,

алтернативно по пътя до или в Бърно или Белград?”.

 

            ТУК И СЕГА ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ да спазите задълженията си и по повод и във връзка с абсолютно всичките аспекти на моите изложения до Вас

ДА ИЗВЪРШИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ

И ДА МИ ДАДЕТЕ ПЪЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ.

 

            Също така тук и сега изрично ясно и пределно акуратно

            лично пред Вас г-н Старши комисар Илков

            и лично пред Вас, г-н Димитър Здравков Георгиев, Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС),

            НАСТОЯВАМ

       КАКТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ПРЕЦИЗНО ВНИМАНИЕ НА АБСОЛЮТНО ВСЕКИ РЕД,

       ТАКА И ДА МИ ДАДЕТЕ СВОЕТО ОФИЦИАЛНО МНЕНИЕ ИЛИ ГЛЕДИЩЕ

            ОТНОСТО ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, която акуратно е изпращана от мен с препоръчани пощенски пратки И БИ ТРЯБВАЛО ДА Е НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНА В институционалния патримониум на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив,

            КАКТО И НА ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, която е надлежно регистрирана ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРОЦЕДУРИ:

            (11.05.2017г.)т. нар. „Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо до:*Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи;

            (29.03.2018г.)т. нар. „Четиредесет и седми (47-ми) Меморандум до Валентин Радев, официален Министър на вътрешните работи”;

            (13.05.2019г.)т. нар. „Четиредесет и пети (45-ти)СПЕЦИАЛЕН меморандум до: * (01) Председателя на Народното събрание; (02) Президента на България; (03) Министър-Председателя (Премиера) на България; (04) Министъра на вътрешните работи; (05) Главния прокурор; (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия; (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии; (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

            (20.05.2019г.)т. нар. Четиредесет и шести (46-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум до: *(01) Председателя на Народното събрание; *До (02) Президента на България; *До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България; *До (04) Министъра на вътрешните работи; *До (05) Главния прокурор; *До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; *До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; *До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; *До (09) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София; *До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии; *До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

    Също така, по силата на юридическата коректност акуратно Ви уведомявам, че цялостната моя официална документация относно тук визираният казус „Камертон” е предоставена лично от мен на голямо множество адресати в България и по Света.

 

            Впрочем, по силата на юридическата коректност тук и сега акуратно прилагам (като структурно вграден текст) текста на една официална медийна публикация.

* * * * * * *


Авторски страници, българи зад граница, политика »[26 май 2019 | 2 коментара ]

Стига вече, време е за промяна не на думи, а в търсене на персонална отговорност на виновните за “Прехода” и времето преди това, а не за високопарни фрази без реално покритие!


Когато гръм удари, как ехото заглъхва…


2019.05.26 2 коментара


Проф. Янко Янков

            Имам приятел, голям приятел, един от малцината останали живи, и то въпреки неизброимите опити да го ликвидират!

            Заглавието може да изглежда по начало странно, но ми се струва, че творбата на великия поет от едноименната пиеса ми напомня за не по-малко великите откриватели на камертона…

            Приятелят ми се казва Янко Николов Янков-Вельовски, Политически затворник №1 на комунизма от преди 10-ти ноември – онзи, когото развяваха като знаме в началото на промените, когото използваха да укроти разбунтувалите се затворници и който единствен се осмели да преговаря с тях на покрива на затвора, и спомогна да се успокои обстановката.

            В последно време, като следя ситуацията около него, се страхувам за живота му, този на семейството му и на неговите приятели. Обръщам се към Вас, защото тук, в Родината му, противно на българските и европейските закони,  многобройните му, издържани строго юридически официални искания за Справедливост и Истина са тотално игнорирани. Всички институции – президенство, правителство, служби за сигурност – мълчат “като комунист на разпит”! Подобно поведение би било немислимо не само в Европа и Америка, но дори и в най-изостаналите в демократичното си развитие държави. Но в “държавата на мафията” това се счита за нещо напълно в реда на нещата…

            В медийното пространство се пази гробовно мълчание около неговото име и отчаяните му опити за разкриване на Истината за геноцида над България, българите и българския народ и за Справедливост!

            И тук ще обясня връзката между заглавието и КАМЕРТОНА. Опитите да се затворят устата на инакомислещите не започват от днес и явно няма да завършат и утре. Разправата води началото си от смъртта на доцент Цветанов, разстрелян в центъра на София, и на Илко Ешкенази, удавен при съмнителни обстоятелства в Черно море. Явно секретните служби в сянка и сега са решили да задействат ефекта на КАМЕРТОНА, за да затворят устата и на последния осмелил се да рита срещу ръжена на плутокрацията, овладяла ръководството на всички създадени в секретните лаборатории т. нар. „политически партии“ -метастази на нелегитимната “БКП”!

            Затова и се обръщам към Вас – да му дадете трибуна и да започнем подписка в негова защита, като разбирам, че това няма да ги спре, но поне няма да се осмелят да посегнат на живота му, на неговите близки и приятели! Нека с това направим опит да проявим солидарност и смело да заявим позицията си: Стига вече, време е за промяна не на думи, а в търсене на персонална отговорност на виновните за “Прехода” и времето преди това, а не за високопарни фрази без реално покритие!

            Валентин Манкрелис, Великобритания


Относно казус:
„Строго секретно ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО оперативно мероприятие на Специалните служби
на Правителствено-Мафиотската Хунта
под кодовото наименование
Камертон””
.

* * * * * * * *

            Също така, по силата на юридическата коректност акуратно Ви уведомявам, че този текст

            НЕ САМО своевременно ще бъде разпространен сред повечето от базираните в София дипломатически представителства,

чиято помощ ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА ТЪРСЯ до пълното изясняване на казус „Камертон”,

            НО И ще бъде публикуван в моите два интернет-сайтове.

31 Май 2019 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  . . .

& Край на документа