2012-05-27

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, НА ПРОКУРАТУРАТА, НА СЪДА, НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ!-513


Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
29 Май 2012 г.Към:
 Всички карти на масата - № 5“ - 27.05.2011 г.
 ВКП № 8231 / 2008 г., ІІ

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 513 (петстотин и тринадесет)


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София


До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник,
изпълняващ длъжността Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,

един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2012 г.

-------------      -------------      -------------

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

01. Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

02. Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

03. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

04. Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

05. Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

06. Европейската комисия в България -
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

07. Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

08. Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

09. Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

10. Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

11. Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

12. Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

13. Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

14. Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

15. Република Турция – бул. „Васил Левски”  № 80, 1000 София

16. Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

17. Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

18. Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

19. Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

*************
Раздел І:
Първо уточнение по съществото на казуса:
            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че съгласно официално декларираните принципи и норми на ПРАВНАТА СИСТЕМА на България
            именно Главният прокурор и Министър-Председателят са институционалните държавни субекти,
            които контролират и са длъжни да контролират дейността на всички държавни специални служби.

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че конкретно в България ФАКТИЧЕСКИ е точно обратното – именно държавните специални служби са непосредствено функционалният фактор, който тотално контролира механизма на институционализирането и на функционирането на всичките държавни и обществено-политически институции;
            и че така, КАКТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, ТАКА И ЦЯЛАТА ОФИЦИАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА,
            ФАКТИЧЕСКИ СА ПРЕВЪРНАТИ В ТОТАЛНО ЗАВИСИМИ ОТ СЛУЖБИТЕ МАРИОНЕТНИ СУБЕКТИ ОТ ФАРСОВИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВИ ТЕАТЪР.

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че ТЪЙ КАТО В БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА УДАРНИЯТ ЮМРУК НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА И НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ,
            то фактически така наречената „Република България“ не е нищо друго,  освен най-нискойерархично структурно звено на Мафията.

  Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че
  специално аз, още от времето на 70-те години ДО ДНЕС,  
  НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН ПРАВЕН (ЮРИДИЧЕСКИ) КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ СЛУЖБИ
  И ЗА ЕФЕКТИВНОТО НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции.

*************
            Впрочем, макар и да не изпитвам и да не храня абсолютно никакви симпатии към Цветан Генчев Цветанов -  
            (Заместник-Председател на политическата партия ГЕРБ, Заместник Министър-Председател и Министър на Вътрешните работи в Правителството на Бойко Борисов, отговарящ за ДАНС ресорен Вицепремиер)  -
            тук и сега ще цитирам неговото официално изявление, направено само преди няколко дни, на 13 Май 2012 г., съгласно което
            Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е била създадена не от една партия, а само от шест човека;
            които са били направили това като израз на една от поредните връхни точки на срастването на престъпността с политическата класа;
            и които са били възложили на тази специализирана държавна структура функцията на престъпна репресивна политическа полиция.
(http://www.cross.bg/1300676, Агенция КРОСС, 13 Май 2012, 18:51;
            Все пак, тук и сега намирам за уместно да попитам:
            *Защо Цветанов все още не е посочил имената на тези шест човека и защо не се е погрижил за техното арестуване?
            *Защо Цветанов не е обяснил „Как точно е било станало възможно и дали все още е възможно точно тези шест човека или други като тях прецизно и точно да проконтролират механизмите на цяла една политическа, правна и държавно-административна система така, че да бъде обезпечено абсолютно безпроблемното гласуване и влизане в сила на противоправните законови норми, регламинтиращи дейността на престъпната структура, наречена ДАНС?.

*************
            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че е крайно време прокурорските и полицейските субекти, при които биват изпращани („в глуха линия“) моите искания за разследвания,
            да спрат прилагането на престъпния ченгеджийско-мафиотски трик, изразяващ се в това, че първото (и обикновено единственото!) нещо, което предприемат и правят, Е ДА МИ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА, ДА МИ ИЗПРАЩАТ ПРИЗОВКИ ИЛИ ДА ИДВАТ ДО ДОМА МИ, с които искат от мен да се „явя“ при тях В БЪРЛОГАТА ИМ, за да дам „ОБЯСНЕНИЕ“ по написаното от мен.
            Във връзка с това ИЗРИЧНО И ЯСНО УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВСИЧКО НАПИСАНО ОТ МЕН Е НАПИСАНО НА ПРЕЦИЗНО НОРМАТИВЕН (т.е. официален) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, който е официален и задължителен за владеене от всичките функционери на българските държавни институции; И ЧЕ АКО ТЕЗИ СУБЕКТИ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ „ОБЯСНЕНИЕ“, ТО ТЕ СА ДЛЪЖНИ
            ИЛИ ДА ПОДАДАТ ОСТАВКАТА СИ КАТО НЕПРИГОДНИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
            ИЛИ ДА СИ НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОЙТО ДА ИМ „ОБЯСНИ“ КАКВО ТОЧНО СЪМ НАПИСАЛ.

            При това обръщам внимание върху обстоятелството, че както на българската юридическа общност, така и на европейските дипломатически кръгове е превъзходно известен фактът, че механизмът на призоваванията в качеството на „свидетел“ е метод, който прокурорските и полицейските слуги на Мафията използуват ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН КАТО ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАН ПОВОД И ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАНО ПРЕСТЪПНО (НЕЛЕГИТИМНО) ОСНОВАНИЕ, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ привидно „доброволното“ или откровено принудителното ПРОТИВОПРАВНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В БЪРЛОГАТА НА ЗВЯРА (Полицията и Прокуратурата),

         КЪДЕТО ТЕ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА НЕИМОВЕРЕН психически и физически ШАНТАЖ, целта на който шантаж е пострадалите от престъпленията да се „вразумят“ и да се откажат от претенциите си за Правосъдие, и така благодарение на полицейските и на прокурорските слуги на Мафията да бъде обезпечена безотговорност за престъпниците.

            Това, ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН МЕТОД, впрочем, е официално и публично признато в медиите не от кого и да е, а именно от бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента Йордан Соколов.

            Освен това: обръщам специално внимание на факта, че тъй като по същество всичките мои искания за разследвания са искания за разследвания на отделни конкретно посочени и описани
            престъпни дейности, извършени от специалните служби на държавата и от Прокуратурата;
            тъй като съгласно установените от Правото и Законите изисквания за
             функционално-йерархична компетентност
          на разследващите държавни органи
         преписките по тези мои искания за разследвания подлежат на възлагане на специализираните висшестоящи и високопоставени органи и институции;
            то очевидно е, че самото изпращане и възлагане на въпросните  преписки на низовите (районните) прокуратури и низовите полицейски управления има характера на противоречащо на Правото и на Закона преднамерено (предумишлено) престъпно замотаване на преписките и обезпечаване на безотговорност за престъпните дейци.

*************
            Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            Тук визираната серия на моите искания за разследване на голямото множество отделни престъпни актове (престъпления), извършени от Специалните държавни служби и от неразривно свързаните с тях (и фактически подчинени на тях) Полиция, Прокуратура, Съд, Правителство и други държавни институции,  
            по същество е актуализирано възпроизвеждане на вече надлежно направени преди това такива искания за разследвания, по повод и във връзка с които досега не е било предприемано нито едно ЛЕГИТИМНО разследване;
става дума
  за повече от 600 (шестотин) отделни престъпни актове,
  извършени за периода от 50 (петдесет) години
  от 1970 г. до днес, месец май 2012 г.),

            подробното описание на които отделни престъпни актове се съдържа
            КАКТО ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на комунистическата Държавна сигурност,
            ТАКА И ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на комунистическите прокурорски и съдебни институции,
            ТАКА И ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на сегашните (посткомунистически) съдебни институции,

            ТАКА И В МОЯ ЛИЧЕН АРХИВ, ПУБЛИКУВАН в следните официални книжни издания:
            11 (единадесет) официално издадени (и депозирани в множество български, европейски, американски и други библиотеки) обемисти книжни издания, озаглавени:
            Документ за самоличност. Политическа документалистика“, голям издателски формат – 70Х100Х16,
            Том 1 (640 стр.), Том 2 (576 стр.), Том 3 (576 стр.), Том 4 (568 стр.), Том 5 (546 стр.), Том 6 (526 стр.), Том 7 (546 с.), Том 8 (640 стр.), Том 9 (620 стр.), Том 10 (419 стр.) и Том 11 (202 стр.) – общо почти шест (6) хиляди страници;
            Българският посткомунистически геноцид. Документалистика“ (427 cтр.); „Политическите убийства. Книга І. Кой уби Володя Наков“ (150 стр.); „Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов“, (156 стр.); „Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. Политическа документалистика, Книга Първа“ (144 стр.).
-------------
            Само мимоходом държа да отбележа, че
            ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните секретни оперативни мероприятия на тайните (специалните) служби и на публичните демонстративни мероприятия на официалните органи на държавната власт
            Е НЕ САМО
         моето противозаконно осъждане и престояване в затвора като невинно осъден в продължение на пълни шест (6) календарни години,
         след което Върховният съд официално ме призна за невинно осъден ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА и отмени присъдата ми,
            НО И
         СМЪРТТА НА ШЕСТ ДУШИ ЧЛЕНОВЕ НА МОЯТА ФАМИЛИЯ;

            А ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните мероприятия на специалните служби, насочени към сломяване на моята воля и на моята мотивация за търсене на наказателна и репараторна отговорност
            са изключително многобройните репресивни и шантажни акции срещу членовете на семейството ми,
            изключително многобройните нападения лично върху мен,
         включително и два опити за убийство, завършили с осакатяващи травми;

            ПРИ ТОВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ФАКТЪТ, ЧЕ САМО ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ,
            на 20 Май 2010 г., надлежно съм регистрирал (вх. рег.№ 4379/20.05.2010 г.) в офиса на Министър-Председателя Бойко Борисов официален писмен текст, в който изрично съм написал, че ЕДНО ИЗРИЧНО И ПОИМЕННО ПОСОЧЕНО ЛИЦЕ, което е кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР и Правителството „добронамерено“ ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата си,
            спрямо членовете на семейството ми
            ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми;

            СЛЕД КОЕТО,
            тъй като В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ Министър-Председателят Бойко Борисов НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ АБСОЛЮТНО НИЩО,
            на 21 Юни 2010 г. върху мен бе извършено ДРАСТИЧНО ПОКУШЕНИЕ,
            при което, с очевидно демонстративна цел направиха това не само точно в центъра на София, не само точно пред Съдебната палата, но и точно пред охранителните видеокамери,
            като две очевидно професионално обучени лица със железен предмет (нунчаку - nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета; в изключително многобройните ми искания за разследване изрично и ясно съм написал, че
            визираното покушение ми дава основанието да считам, че НАЙ-ВЕРОЯТНО целта е била да ме ударят по главата и да ме убият,
            но че единствено моето внезапно, инстинктивно бързо (на бивш спортист) отместване само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е стоварило върху рамото, като по този начин убийството е било „заменено“ с осакатяване;

            СЛЕД КОЕТО, ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИНА,
         ПРОКУРАТУРАТА КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРЕДПРИЕМА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЪБИТИЕТО, който факт несъмнено има характера на индиция, имплицитно разкриваща, че
            визираното покушение има характера на специално оперативно мероприятие, възложено от свръхелитите на българския клан на руската Червена мафия и изпълнено от специалните държавни служби.

-------------
            Впрочем, държа да отбележа, че
  с финансово-икономическия, технологическия, кадровия, организационния, оперативния и прочее
  РЕСУРС ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НЕЩА РАЗПОЛАГАТ
  НЕ САМО ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
  НО И ТЕХНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ГОСПОДАРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
  КЪМ КОЙТО КЛАН ДНЕС ПРИНАДЛЕЖАТ
  ГОЛЯМ БРОЙ БИВШИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ОФИЦЕРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (специалисти именно по такъв вид дейност),
  КОИТО ДНЕС СА ВИДНИ БИЗНЕСМЕНИ,
  ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОИТО
  АЗ НЕ САМО НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ,
  НО И ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЪМ ОСОБЕНО СИЛНО НАСТОЯТЕЛЕН.

            КЪМ КОЙТО ПРЕСТЪПЕН ВИСОКОПОСТАВЕН КЛАН ДНЕС НЕ ПРОСТО ПРИНАДЛЕЖАТ, А ЗАЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЙЕРАРХИЧНИ ПОЗИЦИИ
  онези именно офицери от Държавна сигурност, които както по-рано, така и днес    бяха свързани и продължават да са свързани с ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ИМЕННО МЕ ДЪРЖА В ЗАТВОРА КАТО НЕВИННО ОСЪДЕН ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ И КОЯТО УСПЯ ДА ОБЕЗПЕЧИ СМЪРТТА НА ШЕСТ ДУШИ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ И ОТ СЕМЕЙСТВОТО МИ;

            А една част от тези уж бивши офицери от Държавна сигурност са точно същите, които преди години „отговаряха“ за академичната и агентурната кариера на изследователите от БАН и преподавателите от Софийския университет,
КОИТО ТЕХНИ АГЕНТИ ДНЕС СА РЕКТОРИ, ДЕКАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО И ПРEПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ДНЕШНИ ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ,  
            И КОИТО КАКТО ПО-РАНО, ТАКА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС МЕ ПОДЛАГАТ НА МНОЖЕСТВО ШАНТАЖНИ АКЦИИ,
            ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО МИ ПОСТАВЯТ УСЛОВИЕТО ДА ИМ СЕ ПОДЧИНЯВАМ ПОД СТРАХ ДА НЕ ПОСТРАДАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ.

*************
Второ уточнение по съществото на казуса:
            Посочвам обемистната документация, която е надлежно регистгрирана в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП), където има входящ регистрационен №8231/ 2008 г., ІІ, и следното индивидуализиращо наименование: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата - № 5“, 27.05.2011 г. ;

*************
Трето уточнение по съществото на казуса:
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че на 20 Март 2003 г., в обем от 79 страници, индексирани като LPC-111, съм предявил пред Главния прокурор искането
  да бъде извършено разследване относно изключително многобройната отделна и конкретна престъпна дейност, ЕЖЕДНЕВНО И СИСТЕМАТИЧНО извършвана лично против мен
  от служителите на Специалните служби на държавата (Държавна сигурност), от служителите на затворническата администрация и от Прокуратурата,
  в продължение на 5 (пет) години, 7 (седем) месеци и 3 (три) дни, от 22 Май 1984 г. до 31 Октомври 1989 г.
            по време на моето противоПравно и ПротивоЗаконно арестуване и пребиваване в ареста на Главно следствено управление при Държавна сигурност и в затворите в София и Пазарджик.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че ТЪЙ КАТО ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР НА НАДЛЕЖНО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            на 09 Октомври 2006 г. отново съм предявил пред Главния прокурор искането
            да бъде извършено разследване на всички посочени от мен факти и обстоятелства и
            да бъде наложена наказателна отговорност на престъпните дейци.
            Впрочем, във визирания текст изрично и ясно съм посочил, че всъщност
            всички участвували в тези престъпления са изключително щедро възнаградени за извършеното от тях, при което най-щедрите възнаграждения са били раздадени именно след извършените през 1989-1990 г. промени в политическия режим,
            който факт е несъмнено доказателство за характера на този режим.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че ТЪЙ КАТО ОТНОВО ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР НА НАДЛЕЖНО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            на 25 Януари 2011 г. отново съм предявил пред Главния прокурор искането
            да бъде извършено разследване на всички посочени от мен факти и обстоятелства и
            да бъде наложена наказателна отговорност на престъпните дейци.

            Впрочем, във визирания текст изрично и ясно съм посочил, че именно за да бъда мотивиран да спра да настоявам за търсенето на наказателна и на репараторна отговорност, на 21 Юни 2010 г. върху мен бе извършено покушение, имащо характера на недвусмислено ясен опит за убийство.

            Във визирания текст изрично и ясно съм написал, че
            НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ОТГОВОРЕНО ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПО ЧИЯ ПРЕСТЪПНА ПРОКУРОРСКА И ПОЛИЦЕЙСКА ВОЛЯ ДОСЕГА НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО НА ТАКА ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,
            КАКТО И ЧЕ ОТНОВО ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че ТЪЙ КАТО ОТНОВО ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР НА НАДЛЕЖНО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            на 19 Април 2011 г. отново съм предявил пред Главния прокурор искането
            да бъде извършено разследване на всички посочени от мен факти и обстоятелства и
            да бъде наложена наказателна отговорност на престъпните дейци.

            Впрочем, във визирания текст изрично и ясно съм посочил, че
  изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
  В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ МЕН И МОИТЕ БЛИЗКИ
  ИМЕННО КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,
  ТАКА И ДА ИМ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,
  А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,
  ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че ТЪЙ КАТО ОТНОВО ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР НА НАДЛЕЖНО ПРЕДЯВЕНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            на 27 Май 2011 г. отново съм предявил пред Главния прокурор искането
            да бъде извършено разследване на всички посочени от мен факти и обстоятелства и
            да бъде наложена наказателна отговорност на престъпните дейци.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно:
            ***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

            ***ЧЕ не само през това време, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

            ***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

            ***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС или РАБОТЯТ, или са пенсионирани КАТО
            видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, министри и заместник-министри (включително и на вътрешните работи и на правосъдието), видни прокурори, видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хага, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,
            и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица и офицери на Държавна сигурност, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но даже заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДанС);

            ***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА
            всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,
            СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,
            НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ
            (за да няма заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

            ***ЧЕ изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ МЕН И МОИТЕ БЛИЗКИ
            ИМЕННО КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,
            ТАКА И ДА ИМ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,
            А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,
            ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВРОСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

***
            Уточнявам, че от визираната документация е видно, че в нея изрично, ясно и категорично съм написал следното:
  Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!

  На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че
  съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
  Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права, като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

  Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани
  НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
  НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

  и в този смисъл от една страна
  всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани
  СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,
  съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

  а от друга страна
  всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия  мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други  европейски държави,
  издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,
  НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

  Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.
***
  На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че
  тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие
  характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,
  а именно като хуманитарен КОЛАПС;

  и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

  Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,
  че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,
  а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

***
  Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,
  имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,
  и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз
  СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;
  И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
  и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,
  ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ
  НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
  И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН
  ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,
  отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.
***:
*************
tst tst tst
         Като изключим факта на многобройните систематични „доброжелателни“ предупреждения ДА СПРА ДА ПИША КАКВОТО И ДА Е,
         ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ДРУГ ОТГОВОР НА ТАКА ВИЗИРАНИЯ ПО-ГОРЕ ТЕКСТ.

tst tst tst
         Настоявам за пълно разсекретяване на абсолютно всички информационни масиви на всичките български специални служби,
         в които по какъвто и да е начин и по какъвто и да е повод се срещат моето име и имената на членовете на моето семейство, както и имената на близките роднини на съпругата ми.
         Настоявам за извършване на наказателно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички офицери и агенти на специалните служби, които са се занимавали с мен и моите близки.
29 Май 2012 г.                                                          Янко Н. Янков