2009-12-13

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-ABCD)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

14 Декември 2009 г.

До съдия Красимир Влахов -

Председател на Софийския Районен съд

До Софийския районен съд,

Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав ,

гр. дело № 4013/1991 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

http://iankov.blogspot.com/2009/12/2-abcd.html

І.

Макар и да ми е пределно ясно, че вече трябва да да се обръщам към вас по начин, който да е напълно адекватен и реципрочен на вашето лично и институционално поведение, засега - за последно - ще ви наричам „госпожи и господа съдии”.

Така, като подчертавам, че лично и персонално от самите вас зависи как ще продължа да се обръщам към вас в следващите ми текстове, насочвам вашето внимание към обстоятелството, че нямате и не можете да имате право да изисквате от българските (и европейските граждани) персонално уважение, ако вашето институционално поведение не отговаря на изискванията за дължимост на такова уважение.

С други думи декларирам, че вашето досегашно поведение към мен по абсолютно никакъв начин не ви дава фактическото и правното основание да изисквате от мен като дължимо каквото и да е уважение, тъй като самите вие досега сте ми демонстрирали не само персонално неуважение към самия мен, но и неуважение към Правото въобще и към конкретните законови предписания.

Обръщам вашето внимание върху факта и обстоятелството:

че още на 03 Август 2009 г. по надлежния официален начин и ред съм регистрирал предназначен за Върховния Касационен съд Иск за отмяна на влязло в сила съдебно решение;

че още на 26 Октомври 2009 г. по надлежния официален начин и ред съм регистрирал предназначен за самите вас (двамата!) текст, съдържащ правнорелевантни мои искания;

че още на 27 Октомври 2009 г. по надлежния официален начин и ред съм регистрирал предназначен за съдията от 24-ти състав текст, съдържащ правнорелевантни мои искания;

че до днес не само не съм получил абсолютно никакъв отговор и от двамата, но и не съм получил и не мога да получа какъвто и да е достъп до самото процесно дело, за да мога оттам да се ориентирам дали изобщо сте предприемали нещо по моите напълно законосъобразни и основателни искания, или просто сте използували тотално прилаганата от всички посткомунистически съдии стратегия на формални и неоснователни протакания във времето на процедурата.

С настоящите редове демонстрирам моята твърда решимост да настоявам за уважение и зачитане на Правото и на конкретните законови предписания, както и на самия мен като български и европейски гражданин и като легитимен представител на легитимни обществени организации и институции.

14 Декември 2009 г. Янко Н. Янков