2014-08-28

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 770 --- 29.08.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
29 Август 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000
Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 770 --- 29.08.2014 г.


На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
Оставка, разследване и отговорност
на всички съдии от Конституционния съд
по повод и във връзка с техната

вече в продължение на четвърт век
продължавана престъпна дейност
по „Конституционно дело №1 от 1991 г.“,

извършена и поддържана в полза
на българския клан
на една неимоверно мощна
геополитико-мафиотска конгломерация


І. Преюдициални мотиви
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече изтича ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че
вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние
на тежка национална катастрофа
и на жесток селективен и тотален геноцид;

            Вие, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаете и разбирате,
            че от 70-те години до днес аз винаги съм поддържал тезата,
            че спазването на официално приетия и провъзгласен за легитимен ред на устройство и функциониране на държавния и обществения строй ,
            който ред е регламентиран в Правото и в частност във ФАКТИЧЕСКИ действуващата в Република България Конституция,
            е върховен дълг както на всеки български гражданин, така и на институциите на българската държава, включително и на прокурорската институция,  и лично на Вас като главен неин ръководител.

            Така, в контекста на това тук и сега обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху факта, че в продължение на вече повече от 20 (двадесет) години в юридическото и политическото пространство на Република България, в драстично ПРЕСТЪПНО нарушение на Конституцията и на легитимния правов ред
            функционира в качеството й на политическа партия една силно затворена, набедена за или камуфлирана като етническа,
            а всъщност – НЕИМОВЕРНО МОЩНА ПАРАВОЕННА И МАФИОТСКА ГРУПА.

            Развилата се сага относно легитимността (конституционността и законосъобразността) на това, по същество фактическо, но не и легитимно юридическо състояние, разкрива обстоятелството, че макар и да е висша съдебна инстанция и институция за конституционосъобразност и легитимност
самият Конститционен съд по същество още в самото начало на своето съществуване сам е извършил брутално ПРЕСТЪПНО нарушение на Правото и на Конституцията
и с това е дал пример на неуважение и незачитане на идеята и принципа за върховенството на Правото и на Легитимността.

ІІ.Описание на казуса
1.
            Политическата Партия „Движение за Права и Свободи е създадена на Учредителна национална конференция, проведена в София на 26 и 27 март 1990 г., на която е приет Устав и Програма на Движението и са избрани ръководни органи.
            По молба на Централното оперативно бюро на партията тя е вписана в отделния регистър за политическите партии в Софийския градски съд, с Решение от 26 април 1990 г. по фирмено дело (ф.д.) №2574/1990 г., а Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр.35 от 2 Май 1990 г.

            След това, на основание така извършената регистрация визираната формация е предприела извършването и до днес извършва дейност, която има конституционната претенция (чл.11 ал.3) да е присъща на политическите партии и да има характера на „съдействие“ „за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите“, при законовото уточнение (чл. 2 ал. 2 ЗПП), че това е дейност, извършвана при спазването на изискването за „съдействиеза формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини“.

2.
            На 08 октомври 1991 г., непосредствено след конституирането на Конституционния съд, група от 93-ма народни представители от състава на Великото Народно събрание са внесли в Конституционния съдИскане“, по което е образувано „Конституционно дело №1 от 1991 г.“, и в което са предявени две искания:
            Първо. Съдът да даде задължително тълкуване на конституционните разпоредби, имащи отношение към визирания казус;
            Второ. Съдът да се произнесе по конституционността на политическата партия „Движение за права и свободи“.

            На 04 Ноември 1991 г. група от 53-ма депутати от състава на 36-то Народно събрание са внесли т.нар. „Допълнителна молба“ по визираното конституционно дело, с която са заявили присъединяването си към делото и са предявили две нови искания:
            Първо. Съдът да обяви за противоконституционна разпоредбата на §6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за политическите партии;
            Второ. Съдът да се произнесе по статуса на депутатите, избрани с листата на ДПС.

            С Определение от 12 ноември 1991 г. Конституционният съд е формулирал предявените пред него искания така:
            Първо. Да се установи и обяви противоконституционността на §6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПП;
            Второ. Да се установи и обяви противоконституционността на ДПС;
            Трето. Да се обяви за незаконен изборът на народните представители, избрани с листата на ДПС.

            След като визираните три искания били разгледани във фазата на допустимостта, били постановени две т. нар. „определения“ (от 29 декември 1991 г. и от 04 февруари 1992 г.), съгласно които предметът на делото бил определен като обхващащ два въпроса:
            а) спор за конституционността на ДПС; и
            б) спор за установяване на статус на неизбираемост на народните представители, избрани с листата на ДПС, тъй като това е организация, която е незаконно регистрирана и е противоконституционна.

            С т.нар. „Решение №4 от 21 април 1992 г.“ на Конституционния съд по к.д.№1/91 г., обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 35 от 1992 г., Конституционният съд  е обосновал гледището си :
            в т.нар. „Раздел І. Относно спора за конституционността на ДПС“, и
            в т.нар. „Раздел ІІ. Относно искането за произнасяне по статуса на депутатите, избрани с листата на ДПС“,
            след което е постановил своето т.нар. „Решение“, съгласно което:
            отхвърлил предявените искания и
            прекратил производството по делото в частта относно искането за обявяване на противоконституционността на ДПС.

            Изключително важна особеност на така визирания казус, обаче, е фактът, че по това т.нар. „Решение“ на Конституционния съд са депозирани подписите на ШЕСТ души съдии, които категорично и ясно са изразили своето т.нар. „особено мнение“, т.е. несъгласие с така „постановеното“ „Решение.

3.
            Изключително важна особеност при разглеждането от Конституционния съд на така визирания казус, обаче, са следните факти, обстоятелства и съображения:
            Заседанието на Конституционния съд от 13 април 1992 г. е било проведено при участието на 11 (единадесет) съдии, от общия брой на съдиите 12 (дванадесет) души.
            Шест души от съдиите са подкрепили предявеното пред Съда искане;
            Пет души от съдиите са отхвърлили предявеното искане;

            Следователно нито едно от двете противоположни гледища или решения по казуса не е било получило необходимото мнозинство от 7 (седем) гласа.

            А това означава, че по предявеното искане (или разглеждания от Съда казус) НЯМА т.нар. „валидно Решение“;
            тоест, въпросът за конституционно-правния статус на политическата партия „Движение за права и свободи“
            НЕ Е РЕШЕН от Конституционния съд

            и ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК процедурата продължава да стои като предстояща за продължаване и за постановяване на валидно (легитимно) решение

            и през цялото това време самият Конституционен съд очевидно нагло и безскрупулно НЕ САМО се гаври с чувството за Право и Легитимност на българските граждани (които, впрочем, са и европейски граждани), НО И фактически обезпечава функционирането на установения престъпен ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим.

            Съгласно принципите и нормите на Правото Конституционният съд приема (взема) в качеството им на валидни и легитимни своите решения само при наличието на мнозинство 50% от всички съдии плюс (+) един (1), т.е., за да бъде едно решение на КС валидно и легитимно, е необходимо (нужно) т.нар. „мнозинство“ от 7 (седем) гласа (гласовете на седем души съдии).

            В случая такова мнозинство, обаче, не е било получило нито едно от двете противоположни гледища (или възгледи, или предложения) за решение.

            Несъмнено при подкрепа от шест (6) души съдии на предявеното пред съда искане съдът не може да вземе валидно легитимно решение;

            Но Конституционният съд категорично не може (няма правото!) да вземе (да постанови) и обратното решение, т.е. това, което той фактически е постановил, тъй като то не само не е подкрепено от 7 (седем) съдии, а е подкрепено само от 5 (пет) съдии.

            Така „оповестеното“ „Решение“ на Конституционния съд е в ДРАСТИЧНОПРЕСТЪПНО противоречие с чл.147 ал.1 и чл.151 ал.1 от Конституцията на Република България.
            То е в драстично противоречие и с чл.15 ал.2 от Закона за Конституционния съд.

            Всъщност, Конституционният съд е извършил АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО НАРУШЕНИЕ КАКТО на Конституцията, ТАКА И на въпросния Закон, тъй като при наличните факти и обстоятелства е разполагал само с една единствена възможност – да обяви невъзможност за вземане на решение.

ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Настоявам да бъде извършено прецизно разследване на така визирания казус!
29 Август 2014 г.                                                             Янко Н. Янков
***
Край на документа

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 769 --- 28.08.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
28 Август 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000
Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 769 --- 28.08.2014 г.


На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
Оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
по повод и във връзка с неговата
съучастническо-укривателска,
обезпечителна и „оневинителна“ дейност
по тук посочения казус


            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено искане за разследване КАКТО на цялостната престъпна дейност на изпълняващия фактическа длъжност, но юридически нелегитимен Главен прокурор Сотир Цацаров, ТАКА и на тук конкретно посочената престъпна дейност на същото лице, при което обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:

            Първо. Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП)
            НЯКОЛКО СТОТИЦИ страници,
            в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно престъпленията, които са извършени от визираното лице Сотир Цацаров както в качеството му на гражданско лице, така и в качеството му на магистрат (съдия и Главен прокурор),
            ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв отговор и не е било извършено абсолютно нито едно разследване на визираното лице.

            Второ. Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП) ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО
            (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) страници,
            в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно престъпленията, които са извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата държавна власт (най-вече функционери на специалните държавни служби, на силовите министерства, на прокуратурата и на съда) И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА,
            ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв легитимен отговор и не е било извършено абсолютно нито едно легитимно разследване,
            ТЪЙ КАТО ИМЕННО ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ СОТИР ЦАЦАРОВ РЪКОВОДИ, СА ИНСТРУКТИРАНИ ДА ОНЕВИНЯВАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, А ВОДЕЩА РОЛЯ В ТОВА ОНЕВИНЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ИМА ИМЕННО СОТИР ЦАЦАРОВ.

            Трето. От всичко това е пределно ясно и очевидно, че КАКТО визираното престъпно лице Сотир Цацаров, ТАКА и неговите господари от специалните служби и от Мафията
            са заинтересовани ДА ОТСТРАНЯВАТ ОТ ПУБЛИЧНАТА СЦЕНА всички такива като мен и, разбира се, и самия мен, които настояваме за легитимно правосъдие, при което отстраняване използуват голямо множество различни и разнообразни оперативни ченгеджийски и мафиотски мероприятийни ресурси.

            Четвърто. Тук приложено предоставям на вниманието на Прокуратурата текстове, взети от публичното пространство.

Как така за дни прекратиха 2 дела, свързани с Бойко Борисов, пита адвокатът

За мен е симптоматично,
че в рамките на един-два дни прокуратурата
спонтанно прекрати две знакови производства,
в които основно действащо лице, основен заподозрян
беше тогавашният премиер и настоящ кандидат –
премиер генерал Бойко Борисов.
            Това каза в интервю за БГНЕС известният правозащитник адвокат Михаил Екимджиев.
            Той беше и защитник на наследниците на Тодор Димов-Чакъра, който намери смъртта си през 2003 г. след престрелка с полицията, ръководена от тогавашния главен секретар на МВР Борисов. С негова помощ те осъдиха страната в Страсбург.
            Както Клуб Z наскоро подробно писа, освен за делото за смъртта на Чакъра в резултат на свръхупотребата на полицейска сила става въпрос и за т. нар. казус с Мишо Бирата. Там от изтекли СРС се чуваше как Бойко Борисов разпорежда на тогавашния (и сегашен) шеф на митниците Ваньо Танов да прекрати проверка в пивоварната "Леденика" на покойния вече Михаил Михов.
Симптоматично е, че това се случва едновременно и то показва,
че главният прокурор вече си има нов стопанин.
\Новият стопанин е новият силен на деня,
очакваният нов премиер Бойко Борисов.
Прокуратурата с присъщата си пъргавина и адаптивност,
и гъвкавост показва готовност за слугинаж и лоялност
към новия си господар, заяви Екимджиев.
            Иначе за самото постановление на прокуратурата по случая с Тодор Димов-Чакъра- потрудила се е прокуратурата да създаде привидност, че е извършено едно наистина всеобхватно, задълбочено разследване, което да изпълни указанията, дадени в осъдителното решение на Европейския съд в Страсбург, а те бяха в две основни насоки. На първо място - да се установят причините за смъртта на Тодор Димов и на второ място - да се прецени дали и доколко е била необходима употребата на ръчните противотанкови гранати, разпоредена лично от Бойко Борисов и дали това е съответствало на конкретната обстановка и на принципа за абсолютната необходимост за използването на огнестрелно оръжие. Тук става въпрос все пак за оръжие почти за масово поразяване, казва адовокатът пред БГНЕС.
            Прокуратурата е дала сравнително задоволителен отговор на първия въпрос - за причините за смъртта на Чакъра. Отговорът е, че не може да се даде категоричен отговор за конкретната причина. Но все пак някак си се налага заключението, че Тодор Димов е починал в резултат от взривена в непосредствена близост до тялото му ръчна граната. Остава обаче по-интересен въпрос. Дори да приемем версията, която се внушава - че Чакъра се е самоубил, остава въпросът какво налага използването на едно почти артилерийско оръжие - ръчните противотанкови гранати. За тях в постановлението в прав текст е написано, че решението за тяхната употреба, респективно заповедта за използването им, е било взето от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов. Няма логично обяснение по този въпрос. Още повече - има един смущаващ факт. Преди това непосредственият ръководител на специализираното полицейско звено - това са обучените барети от антитерористичните части - е взел решение полицаите временно да се оттеглят, да изчакат развиделяването сутринта и тогава да се предприема каквото има да се прави (пълния материал на Клуб Z с мотивите на прокуратурата може да прочетете тук).
            Това е напълно логично и в съответствие с добрите полицейски практики, тъй като акцията към този момент вече е продължавала близо 16-17 часа и е ясно, че умората, стресът, напрежението, безсънието биха докарали всеки, вкл. Тодор Димов, до едно неадекватно състояние, вероятно до готовност да се предаде, подчерта Екимджиев.
            Въобще изтощението, гледали сме го в много филми - това е основен принцип, по който действат психолозите и е много важен фактор. Вместо това посред нощ Бойко Борисов разпорежда използването на артилерийско оръжие. Всички по-паметливи си спомнят как изглеждаше къщата на Чакъра край Харманли - както след бомбардировките по време на войната в Сърбия. Горе долу такава беше гледката. Къщата е без покрив, с пробити на много места стени и вътре, естествено, е намерен овъгленият, почти изпепелен труп на Тодор Димов.
            Та, на този втори въпрос прокуратурата не дава задоволително обяснение, подчертава адвокатът. Точно заради това ние ще обжалваме това постановление на Военна прокуратура в София пред Върховна касационна прокуратура, за да получим в съответствие с указанията на Европейския съд обяснение за това - има ли оправдание използването на тази свръхсила от страна на полицията. Още повече, че в самото постановление се признава, че една от причините да бъдат използвани ръчните противотанкови гранати, е "оперативна информация" за наличието на подземен тунел, по който Чакъра би могъл да се измъкне, заяви Екимджиев.
            Разбира се, когато в полицейски, прокурорски акт чуя "оперативна информация", това е равносилно на "Една жена каза". Твърдяха се подобни нелепици, че на двора имало мини, взривове - нищо такова не беше установено в един двор, в който щъкат домашни животни и се разхождат майка му, сестра му, близките на Чакъра, защото те там живеят.
            Така че това са поредици от полицейски нелепици. Разбира се, съдиите в Страсбург не пасат трева. Те ще разберат, че всичко това е съшито с бели конци, но се надявам още тук действително да се проведе, ако има независима прокуратура, едно независимо разследване и да се получи логичен, а не обидно скалъпен отговор на този въпрос. Ако, разбира се, той може да бъде даден. Защото за мен, като човек и юрист, няма разумно обяснение човек да бъде изпепелен само затова, че примерно на Бойко Борисов не му се мръзне няколко часа в декемврийската нощ на 10-и срещу 11-и 2003 година. Имаше цитирани негови изказвания, че нямало момчетата да мръзнат там заради някакъв бандит, каза Екимджиев.
            Държавата вече е заплатила обезщетението (б.ред. - 50 000 евро, присъдени от Европейския съд в Страсбург на наследниците на Димов), но ако не бъдат изпълнени тези т.нар. индивидуални мерки, да бъде възобновено наказателното производство, което вече беше сторено и да бъде проведено ефикасно разследване, което да даде отговор на тези два въпроса, ние можем да подадем нова жалба до Европейския съд в Страсбург. Защото прокуратурата в случая е отговорила на единия въпрос. Тя е признала, че не знае каква е точната причина за смъртта на Чакъра. Обаче остава вторият въпрос - има ли разумна причина за използването на ръчни противотанкови гранати, разпоредено от Бойко Борисов, добави още Екимджиев пред БГНЕС.“
***
Публикувано на 21.08.2014 @ 12:02, Автор: Явор Дачков
/Поглед.инфо/ По повод обявените от прокуратурата мотиви за спиране на производствата за Чакъра и Мишо Бирата
            Пример за формализма, докаран до сатанински измерения в българската представа за правораздаване.
            Пълна деперсонализация (липса на лична съпричастност и липса на лична воля за различаване добро от зло на самите магистрати) и строго спазване на буквата на закона, но само когато това води до фактическото му нарушаване. Обратно - когато формалното прилагане на закона води до справедливост - както в случая трябва да се постъпи с КТБ - законът просто не се прилага.
            Това е фундаментален български проблем.
            Мутрите в България се родиха от пълната липса на справедливост в отношенията първо, между хората, а след това и на институционално ниво. Алчността е вторична.
            Първо е чувството за липса на истина и елементарна справедливост, както и пълното разминаване между думи и действителност - това беше социалистическото общество. В него имаше ред, но този ред беше напълно фалшифициран и измамен. Вместо да излезем на светло и да се опитаме да живеем според общи правила, ние непрекъснато връщаме по спомен представите си за соцреда, който напомняше много съветската казарма, а, според Бродски, тя е олицетворение на представата на селянина за ред. Не случайно в българската съдебна власт от предишното поколение и особено в прокуратурата бяха издигани хора с антропологията на безпросветни селяндури, на които в главата им, освен идея за кайма, гроздова и полов живот с колежки, няма нищо друго.
            Цинични, прости и примитивни - това бяха по времето на Татарчев и Филчев повечето прокурори.
            Доколкото знам, съставът не се е подмладил много,
         а младите, като Светлозар Костов и Ася Петрова, са по-голям потрес и от предишните - кариерни проститутки.
            Цацаров е интелигентен, но само на нивото на собствения си личен интерес. Пловдивски, дълбоко провинциален тарикатлък. Силен помиярски инстикт за самосъхранение и израстване, но нищо повече.
            Не съм виждал досега у тези хора абстрактна идея и истинско екзистенциално чувство за справедливост. "Мишо Бирата" е изобличение на тяхната мерзавщина, която е на път да предизвика унищожителен гняв.
            Не знам в световната история дали има толкова добро документирано престъпление на премиер и висш държавен чиновник. Хванати са на калъп, защото мутрата знае, че нищо в България не може да й се случи и го кара през просото по телефона. Въпреки че са хванати на калъп и всички го виждаме и чуваме по телевизора, прокуратурата казва: "Не, това не е вашата съпруга, тя и аз не сме голи и всъщност не сте ни заварали в собствената си спалня. Не вярвайте на очите си, защото това, което виждате, е монтаж. Някой е монтирал реалността. Кой?"
            Хора, които се държат по този начин с другите, са измет.
            Искам да кажа на тулупите от прокуратурата, смукали мотивите си за Мишо Бирата, пък и за Чакъра, че са бандити, облечени в тоги и някой ден справедливостта непременно ще ги сполети.
            Ще отговарят за злодеянията си!“
***
„Адв. Екимджиев пред Фрог: Прокуратурата слугува на МВР
22.08.2014
            Трябва да бъде променен модела на властите така, че прокуратурата да отиде в изпълнителната власт. Конституцията оставя прокуратурата в изпълнителната власт, за да гарантира нейната независимост. Вече 24 години обаче се вижда, че прокуратурата не иска да е независима, тя доброволно се поставя в слугинаж на МВР, коментира пред Фрог нюз адвокат Михаил Екимджиев.
            Политиците казват по време на изборите, че искат да намалят престъпността, но това не може да направят, тъй като зависи от уж независимата прокуратура. Получава се така, че от една страна прокуратурата търгува със своята независимост, от друга страна, нейната независимост се използва като оправдание от изпълнителната власт и политиците за провалите си. Затова нека да се жертва независимостта на прокуратурата за сметка на по-сериозния институционален контрол върху нея, предлага Екимджиев.
            Прокуратурата и сега е зависима, но когато това стане официално, тя ще бъде контролна и отчетна. Когато прокуратурата се провали, главният прокурор ще може да бъде сменян, допълва адвокатът.
            Второто ми предложение е да бъде въведено правото на индивидуална конституционна жалба. Това означава, че всеки гражданин може да подаде такава, а не както досега само главният прокурор, омбудсманът, народните представители и председателите на конституционни съдилища. В някои държави Конституционният съд присъжда и обезщетения на лицата, чийто права са нарушени. Вместо да се редим на опашка пред съда в Страсбург и да чакаме 6-7 години, нека да направим така, че нашият амортизиран от безделие Конституционен съд да заработи не в полза на политическата конюнктура, а на правата на човека и обществото. Така съдът ще увеличи квалификацията си, тъй като решения, които е постановил, биват отхвърлени в Страсбург. Това показва неадекватна подготовка и недостатъчен капацитет на нашите конституционни съдии, смята Екимджиев.“

***
            Пето. Така, с настоящето мое изрично и ясно искане за разследване на престъпна дейност,
настоявам да бъде образувано следствено дело
срещу институционалното лице Сотир Цацаров,
който,
както на престъпно лично основание,
така и на престъпно институционално-мафиотско основание,
именно с цел да обезпечи безнаказаност
КАКТО за собствените си престъпления,
ТАКА и за престъпленията на господарите си от Мафията,  
Е УЧАСТВУВАЛ И УЧАСТВУВА
В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА,
включително и за обезпечаване на безнаказаността по тук визирания казус.
28 Август 2014 г.                                                                Янко Н. Янков
***
Край на документа