2020-06-30

(30 Юни 2020 г.), До Районна прокуратура гр. Пловдив, пл „Съединение” № 3, ет.6, 4000 Пловдив,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; /////// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /////// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

30 Юни 2020 г.

До Районна прокуратура гр. Пловдив, пл „Съединение” № 3, ет.6, 4000 Пловдив,


 

            Уважаеми Районен Прокурор,

            вчера в т. нар. „ИнтерНет пространство”, на ИнтерАдрес https://www.peticiq.com/227459 случайно попаднах на официално публично предявената и публикувана от група граждани „Петиция”, озаглавена „Да се върне Ангел Грънчаров на работа като учител по философия”.

            Предварително заявявам, че не познавам лично визираното лице, но зная за неговото съществуване още от времето когато беше жив един друг Ангел Грънчаров, мой приятел, политически затворник, репресивна жертва както на предишният, така и на сегашният политически режим.

            От текста на Петицията узнах, че тук визираният

            Ангел Грънчаров, български философ, роден на 28 Март 1959 г. в Долна Баня, дипломиран в Ленинградския държавен университет {понастоящем Санктпетербургски държавен университет}, работещ в Пловдив като учител по философия и гражданско образование, автор на множество научно-специализирани книги и статии,

            поради неговите официални научни, гражданско-ценностни и политически разбирания, при наличието на извършена от директорката на училището фалшификация, не само е бил лишен от правото да упражнява професията си, но и е бил подложен на репресии, в резултат на които е получил тежко сърдечно заболяване.

            Също така от посоченият официален текст е видно, че той е бил подложен на „политически мотивирани преследвания”

            Уважаеми Районен Прокурор,

            тук и сега официално пледирам пред Вас да извършите необходимите възложени Ви от Българското, Европейското и Международното Правно регулиране официални легитимни проверки и разследвания относно така визираните факти и обстоятелства,

            както и в разумният легитимен процедурен срок акуратно да ме уведомите и да ми предоставите официални юридически валидни документални копия относно извършената от Вас ПРАВОСЪОБРАЗНА дейност по казуса.

            Също така, акуратно Ви уведомявам, че както всички мои аналогични, така и този мой официален текст е публикуван в моите два ИнтерНет сайтове.

            30 Юни 2020 г.                                                        Янко Н Янков: . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

 

(30 Юни 2020 г.), До Старши Комисар Йордан Рогачев, Директор на Областна дирекция на МВР, ул. „Княз Богориди“ № 7, 4000 Капана, Пловдив,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; /////// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /////// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

30 Юни 2020 г.

До Старши Комисар Йордан Рогачев, Директор на Областна дирекция на МВР, ул. „Княз Богориди“ 7, 4000 Капана, Пловдив, e-mail: Press-Plovdiv@mvr.bg, 

            Господин Старши Комисар,

            вчера в т. нар. „ИнтерНет пространство”, на ИнтерАдрес https://www.peticiq.com/227459 случайно попаднах на официално публично предявената и публикувана от група граждани „Петиция”, озаглавена „Да се върне Ангел Грънчаров на работа като учител по философия”.

            Предварително заявявам, че не познавам лично визираното лице, но зная за неговото съществуване още от времето когато беше жив един друг Ангел Грънчаров, мой приятел, политически затворник, репресивна жертва както на предишният, така и на сегашният политически режим.

            От текста на Петицията узнах, че тук визираният

            Ангел Грънчаров, български философ, роден на 28 Март 1959 г. в Долна Баня,

            дипломиран в Ленинградския държавен университет {понястоящем Санктпетербургски държавен университет},

            работещ в Пловдив като учител по философия и гражданско образование, автор на множество научно-специализирани книги и статии,

            поради неговите официални научни, гражданско-ценностни и политически разбирания,

            при наличието на извършена от директорката на училището фалшификация, не само е бил лишен от правото да упражнява професията си,

            но и е бил подложен на репресии, в резултат на които е получил тежко сърдечно заболяване.

            Също така от посоченият официален текст е видно, че той е бил подложен на „политически мотивирани преследвания”

            Господин Старши Комисар,

            тук и сега официално пледирам пред Вас да извършите необходимите възложени Ви от Българското, Европейското и Международното Правно регулиране официални легитимни проверки и разследвания относно така визираните факти и обстоятелства,

            както и в разумният легитимен процедурен срок акуратно да ме уведомите и да ми предоставите официални юридически валидни документални копия относто ивършената от Вас ПРАВО-СЪОБРАЗНА дейност по казуса.

            Също така, Господин Старши Комисар, акуратно Ви уведомявам, че както всички мои аналогични, така и този мой официален текст е публикуван в моите два ИнтерНет сайтове.

            30 Юни 2020 г.                                                        Янко Н Янков: . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

 

2020-06-16

(16 Юни 2020 г.), 61 казус, Чии ovarium (или „нещо” друго) крепите там, „уважаеми” официални функционери и адресати на всички предишни (досегашни) и на тук визираният казус??? До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР; До Военно-апелативната прокуратура; До членове на Експертния Съвет при Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; До Арменския поп.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

            (16 Юни 2020 г.), 61 казус,

       Чии ovarium (или „нещо” друго) крепите там, „уважаеми” официални функционери и адресати на всички предишни (досегашни) и на тук визираният казус???

- - - - - - - - - - - - -

До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР, т.е. нещо като Пълновластен Столичен Шериф, ул. Антим І, № 5, София-1303; дипломиран в УНСС специалист по мениджмънт и маркетинг; воененно-полицейски специалист от специалните служби по провеждането на секретни разузнавателни, рутинни и остро-елиминационни оперативни мероприятия;

ДИРЕКТЕН (непосредствен) ОПЕРАТИВНО ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН СЪУЧАСТНИК в (на) извършените от 21 до 25 Декември 2019 г. и от 13 Април до 15 Май 2020 г.срещу мен и членовете на семейството ми ДВЕ ОТДЕЛНИ

КОМПЛЕКСНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЩО СЕДЕМ (7) ЕКСПЕРТНО РАЗКОНСПИРИРАНИ И КОНСТАТИРАНИ ОТ МЕН КОНКРЕТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МОДИФИКАЦИИ

НА ОСТРО-ЕЛИМИНАЦИОННИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ на секретните специални служби на престъпната неоколониална българска Правителствено Мафиотската Хунта на Либералния Глобализъм; E-mail: sdvr@mvr.bg.

- - - - - - - - - - - - -

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Главен Прокурор на НРБ в периода 1987-1989 г.; проф. д-р. Никола Филчев, Главен Прокурор на РБ в периода 1999-2006 г. и другите членове на Експертния Съвет при Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, e-mail: press@prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен {НЕО-Троцкистко-Соросоиден} концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: *чужди дипломатически мисии, *авторитетни световни и европейаски институции и личности, *авторитенти български личности;

            До всички, така наречени лично от самият Главатар на Хунтата тулупи и мисирки.

 

              

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -

- - - - - - -

Актуална юридическа проспективна ретроспекция

на все още действащите включително и днес

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК,

през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304

на Първи отдел на Шесто управление на ДС:

„вербуване на съседите и обкръжението на обекта

и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие

В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - -

В тук визираната документална серия става въпрос за

„Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”,

образувано ПРЕДИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ,

И ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС.

- - - - - - -

 

61 казус

           Секретното Оперативно Мероприятие (СОМ) „Шестият етаж” – Престъпната дейност на Младен Маринов, Министър на вътрешните работи, извършена като обезпечител на

престъпната дейност и на безотговорността

на функционерите на мафиотския клан Тагарински, Цветан Цветанов, Бойко Борисов, на престъпните специални служби на българския неоколониален Либерално Глобалистичен политически режим тип Хунта, на Началника на Първо РПУ СДВР и на Директора на Столичната Дирекция на вътрешните работи.

            Официалното документално основание на казуса има (се основава на) следната официална институционална регистрация:

            ***Изпратен на 02 Ноември 2018 г. с препоръчана поща мои текст, датиран на 03 Ноември 2018 г., ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, по който текст до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор.

       Чии ovarium (или „нещо” друго) крепите там, „уважаеми” официални функционери и адресати на всички предишни (досегашни) и на тук визираният казус???

16 Юни 2020 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа