2014-05-28

Преди около половин век тръгнах сам срещу СистематаПреди около половин век тръгнах сам срещу Системата, но не се чувствувах сам, защото така или иначе тайно ми помагаха мнозина, а тяхната помощ ме окриляше, даваше ми кураж.
         После, преди четвърт век тръгнах с много, много хора, силно ентусиазирани, а официалния брой на членовете на партията ми беше повече от 120 000,
         но ... ПОЧТИ 90% от тях бяха СИТУАЦИОННИ ЕЛЕКТОРАЛНИ ИЗМАМНИЦИ, ТЪРСЕЩИ КЕЛЕПИР,
         и на изборите те не гласуваха за себе си,
         а за поредните официални ситуационни политически измамници, които им обещаваха келепира, който аз не им обещавах.

         Пак продължих сам...
         И сега продължавам сам.
         Ще вървя напред!

         Не упреквам никого, но и никога не успях да преодолея силната болка, която деликатно или имплицитно съм поставил в центъра на книгата си „Българският тероризъм“:
         че истинските терористи бяха И СА не тези, които бяха обвинявни в тероризъм,
         а онези, които ги обвиняваха –
         дори не толкова официалните обвинители от държавната турска или комунистическа власт,
         А ИМЕННО НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО НИКОГА НЕ ТРЪГНА С ТЯХ.

Лична протестна нота № 4 --- 28.05.2014 г.


Лична протестна нота № 4 --- 28.05.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
28 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Лична протестна нота № 4 --- 28.05.2014 г.

Проклет да си, Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

         Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие
         по моите официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
         по всяко отделно конкретно посочено и описано престъпление, извършено от функционерите на тези режими: 
всички офицери, агенти и всякакви други функционери,
които
по какъвто и да е начин,
в каквато и да е степен или форма,
са участвували и/или продължават да участвуват
в престъпното репресиране
лично на самия мен и на всички мои близки хора!

         Несъмнено винаги е имало и винаги ще има престъпници, както и винаги е имало и винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
но когато системата на Човешкото Правосъдие
коварно е превзета от сатанинските изчадия
и обслужва
Злото и безПравието, а не Доброто и Правото,
и когато пострадалите
нямат на какво друго да разчитат,
освен на Божието Правосъдие,
не им остава нищо друго,
освен открито и официално да изрекат думите:
Проклети да са всички,
които пред Бога и пред хората
са отказали да изпълнят задължението си
да бъдат Справедливи!

         Тъй като в продължение на вече няколко десетилетия съм търсел и търся Земно Човешко Правосъдие за болките и страданията на
ПЕТ ПОКОЛЕНИЯ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ
на баба ми и на дядо ми,
на майка ми и на баща ми,
на брат ми и на мен,
на децата на брат ми и на моите деца,
на внуците на брат ми и на моите внуци,

то и по принципа на реципрочността
клетвата ми се отнася
до петото поколение на всеки,
който умишлено и виновно е отказвал да изпълни
ПРОФЕСИОНАЛНОТО и ЧОВЕШКОТО си задължение
да бъде Справедлив!

Проклет да е до Пето поколение
всеки Магистрат,
който неоснователно, умишлено и виновно
е отказал да изпълни задължението си
да осъществи легитимно Правосъдие,
съответствуващо на Правото и на Съвестта!
Приложение: 1 (една) страница документация.
28 Май 2014 г.                                        Янко Н. Янков

2014-05-26

Лична протестна нота № 3 --- 25.05.2014 г.

Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
25 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Лична протестна нота № 3 --- 25.05.2014 г.

І  
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние
на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;
и
да бъде обезпечена и наложена
пълна репараторна отговорност от (на) държавата за вредите, причинени от незаконните актове или действия на нейните органи и длъжностни лица;

както и
да бъде обезпечена и наложена
пълна наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си на служители и
на всякаква друга форма на ангажираност
с престъпната дейност
на комунистическата и на посткомунистическата
държавна власт;
и в частност
на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби;
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт;

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.


            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
от 70-те години до днес,
вече в продължение на половин век,
надлежно съм депозирал в институционалния офис
на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата
голямо множество
ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ
на конкретно описани престъпления,
извършени от лица с горепосочения статус;

по които мои искания
досега не е извършено абсолютно нито едно легитимно разследване
и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ  
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега   
за пореден път предоставям
на Вашето престъпно прокурорско внимание
моето сравнително синтезирано
искане за разследване на
всяка отделна престъпна дейност,
на всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители и на всякаква друга форма на ангажираност с престъпната дейност
на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната държавна власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
в резултат на която дейност България е доведена до сегашното състояние
на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и престъпления, засягащи
както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІІ  
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега съм длъжен да предоставя
на Вашето престъпно прокурорско внимание
моята изрична и пределно ясна
ПОКАНА ДА СЕ ПОКАЕТЕ
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ВАС
ПРЕГРЕШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
и да поемете трудния, но единствено правилния път
на Праведността,
на Отговорността за деянията си,
и на Легитимното функциониране на Вашата Магистратска власт!

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
обръщам Вашето внимание върху
Свещения текст,
който ме задължава да Ви простя
само АКО
Вие се покаете за съгрешенията и за престъпленията си,
които сте извършили спрямо мен и
спрямо хората, за които аз съм длъжен да се грижа и да защитавам правата им;
само АКО
Вие седем пъти на ден се обърнете към мен и ми кажете „Покайвам се“;
и само АКО
думите за покаянието са предшествувани от пълно възстановяване на щетите.

         Също така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, обръщам Вашето внимание върху това, че:
         ***Правото е един от стълбовете, върху които се крепи всяко общество и всяка държава;
         ***Творецът ни е заповядал да го отстояваме със сила и мъжество;
         ***Макар и днес врагът на човека да ни е отнел голяма част от силата, все пак е останал неспособен да ни лиши от куража;
         ***Би било неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или моментd, в който аз ще отстъпя от Правото;
         ***Защото още от най-ранните ми години водещият принцип на моето поведение както в ежедневните, така и в кризисните ситуации е свързан със своеобразното тълкуване на същинския смисъл на текста на Светото писание относно „ударите по бузите.
         Според мен същинският текст гласи: „Ако те ударят по дясната буза, покажи лявата!“.
         Именно „покажи!, а не „подложи!“.
         При това, тъй като по дясната буза човек може да бъде ударен само „отзад“, „от засада“, смисълът на текста подсказва, че когато човек „срещнеЗлото, той е длъжен „да покаже“ лявата си буза, а това означава да заеме бойната поза на победоносния римски войник и да забие копието си в сърцето на Злото.
         Естествено както в научната, така и в практическата си дейност аз не винаги съм имал шанса по победоносен начин да забия копието си в сърцето на Злото, но съм абсолютно категоричен, че Злото не може да посочи нито един случай, при който да съм му се подчинил.
         Дори по времето на шестгодишното ми пребиваване в затвора не друг, а заместник-главният прокурор на НР България е написал официално писмо до баща ми, в което изрично е подчертал, че с непокорното и неподчинителното си поведение представлявам опасност за здравето и живота на затворническите надзиратели.
         Струва ми се, че на Вас би трябвало отдавна да Ви е станало пределно ясно, че както с абсолютно всичките си научни трудове, така и с професионалното си юридическо поведение, така и с гражданското и политическото си поведение винаги съм се стараел да бъда „опасност за самозваните надзиратели в науката, обществото и политиката.
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, би трябвало вече отдавна да Ви е станало пределно ясно, че
моето единствено оръжие,
моето единствено бойно „копие“,
е ... Словото,
и че е крайно време да разпоредите на подчинените Ви кретеноиди от системата на Цацаратурата  
да спрат със сатанинските си напъни да се опитват да ми пробутват заплашителни обвинения за
екстравертен и интровертен тероризъм
и прочее кретеноидности.   

--- --- --- --- --- --- ---

            Така днес, тук и сега, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
официално и публично Ви уведомявам,
че Ви обвинявам в престъпен сговор със Злото
и Ви отправям МОЕТО ПЪРВО БОЙНО КОПИЕ,
като произнасям следното Слово:

Проклет да си, Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

            Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие
         по моите официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
         по всяко отделно конкретно посочено и описано престъпление, извършено от функционерите на тези режими:  

всички офицери, агенти и всякакви други функционери,
които
БЕЗ ДА СА СЕ ПОКАЯЛИ

по какъвто и да е начин,
в каквато и да е степен или форма,
са участвували и/или продължават да участвуват
в престъпното репресиране
лично на самия мен и на всички мои близки хора!

            Несъмнено винаги е имало и винаги ще има престъпници, както и винаги е имало и винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,

но когато системата на Човешкото Правосъдие
коварно е превзета от сатанинските изчадия
и обслужва
Злото и безПравието,
а не Доброто и Правото,
и когато пострадалите
нямат на какво друго да разчитат,
освен на Божието Правосъдие,
не им остава нищо друго,
освен открито и официално да изрекат думите:
Проклети да са всички,
които пред Бога и пред хората
са отказали да изпълнят задължението си
да бъдат Справедливи!

         Тъй като в продължение на вече няколко десетилетия съм търсел и търся Земно Човешко Правосъдие за болките и страданията на
ПЕТ ПОКОЛЕНИЯ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ
на баба ми и на дядо ми,
на майка ми и на баща ми,
на брат ми и на мен,
на децата на брат ми и на моите деца,
на внуците на брат ми и на моите внуци,

то и по принципа на реципрочността
клетвата ми се отнася
до петото поколение на всеки,
който умишлено и виновно
е отказвал да изпълни професионалното си задължение
да бъде Справедлив!

Проклет да е до Пето поколение
всеки Магистрат,
който неоснователно, умишлено и виновно
е отказал да изпълни задължението си
да осъществи легитимно Правосъдие,
съответствуващо на Правото и на съвестта!

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
Тъй като така или иначе
ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ НЕ Е ОТМЕНЕНО,
НАСТОЯВАМ
ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВУВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.
            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
25 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков