2014-05-08

До Комисията за защита от дискриминация Допълнение към Становището от 07 Май 2014 г.До Комисията за защита от дискриминация
                            бул. „Драган Цанков“ №35, София 1125

                            по Жалба вх. рег. № 44-00-339/27.01.2014 г.,
Преписка №106/2014 г.
на 5-членния състав,
по повод и във връзка с „Уведомление“ от 04.04.2014 г.,
подписано от докладчик Баки Хюсеинов


Допълнение
към
Становището от 07 Май 2014 г.
от Янко Николов Янков –
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия
на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ
Адрес за кореспонденция и връчване на книжа:
ж.к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172


Първо.
            В депозираното и надлежно регистрираното вчерашния ден мое „Становище“ се опитах деликатно да изразя гледището,
            че „твърдението на докладчика по преписката Баки Хюсеинов за „нередовност“ на моята жалба, при това „нередовност“, обосноваваща „прекратяване на производството“ и непроизнасяне по съществото на искането, е НЕСЪСТОЯТЕЛНО“;  
            че „жалбоподателят или „молителят за Правосъдие“ няма такова задължение“,
            КАКВОТО ВИЗИРАНИЯТ ДОКЛАДЧИК СЕ Е ОПИТАЛ ДА МИ ВМЕНИ КАТО МОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ,
            и че „така е поне в правовата държава“,
            както и че „поне така е във всяка европейска правова държава“.


Второ.
            ДЕКЛАРИРАМ, че
            до вчерашния ден въобще не съм се интересувал от персоналния състав на Комисията за защита от дискриминация –
            нито от имената им,
            нито от личностната им битност,
            нито от образователно-професионалната им квалификация,
            нито от политическите им (и евентуално ЗАДКУЛИСНИТЕ ченгеджийско-мафиотски или корупционни пристрастия или принадлежности).

            ДЕКЛАРИРАМ, че
            тук и сега НЕ СЕ ПОЗОВАВАМ
            на абсолютно никакви съъображения и аргументи, принадлежащи към сферата на посочените в горното изречение.

            Декларирам, че тук и сега се позовавам единствено на пределно ясно открояващия се факт, находящ се в СЪДЪРЖАНИЕТО на писмения текст, наречен „Уведомление“, под който текст визираното лице Баки Хюсеинов се е подписал (макар и най-вероятно друг да му го е написал!!!),
            при което отново съвсем деликатно заявявам, че чрез този текст, написан по повод и във връзка с текста на моята „Жалба“,
         на моята пределно ясно изразена КОРЕКТНОСТ,
         докладчикът по процедурата Баки Хюсеинов 
         НЕ САМО Е отвърнал с ПЕРВЕРЗНА КУРВЕКТНОСТ,
         НО И Е ДАЛ ПРЕДЕЛНО ЯСНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ В КАЧЕСТВОТО СИ НА МАГИСТРАТ
         НЕ САМО Е НАРУШИЛ МОРАЛНИЯ УСТАВ НА МАГИСТРАТИТЕ,
         НО И Е ИЗВЪРШИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО.

            Поради което изрично и пределно ясно заявявам, че
НАСТОЯВАМ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ФУНКЦИЯТА НА „ДОКЛАДЧИК“ НА ДРУГО ЛИЦЕ!Трето.
            Тук приложено като вграден текст предоставям на Комисията копия от информационни масиви, взети от публичното информационно пространство, при което настоявам
            този текст да бъде ОФИЦИАЛНО разглеждан и разгледан
            КАТО ОЩЕ ЕДНО ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА СПЕЦИАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СТРАТЕГИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ
            ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАН
            И КЪМ ДИСКРИМИНАЦИОННОСТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАНИ.
            ПРИ КОЕТО ПЕТЧЛЕННИЯТ СЪСТАВ ОФИЦИАЛНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪС СТАНОВИЩЕ.

            Така питам:
            Дали това, за което става дума в този публичен информационен текст са вид пенсии на членовене на БАН, които пенсии имат отделен и съвсев различен характер от характера на пенсиите, получавани от т. нар. пенсионен фонд?
            Дали това са вид заплати, т. нар. пожизнени заплати, къкъвто вид заплати, всъщност, не е познат като официален феномен на Правото?
            Дали това са добре познатата от европейското феодално право „фигура“ на т. нар. „пожизнена рента“, давана от феодала на онези негови поданици, които имат особени, обиктовено тайни (т.е. секретни, ченгеджийско-мафиотски) заслуги за утвърждаването на феодалната власт.

***
Дадохме пари на БАН, гласуваха си пенсии по 2400 лева!
„С министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов разговаря Ярослава Прохазкова
(... ... ... )
            - Защо обаче само в София са недоволни от съкратения бюджет?
            - Парите не стигат на никого в държавата. Софийският университет и БАН са най-недоволни, защото през годините са свикнали при всяка молба правителството да реагира щедро. Другите заради отдалеченост от центъра и други причини са свикнали да се разполагат в своя бюджет, което пък ги е направило по-силни. Те умеят да управляват средствата си. Посетих сега два университета, които не са в София. Хората дори заделят резервни фондове. По-добре съзнават, че страната се намира в тежка криза. Това съкращение от 20% засяга абсолютно всички сфери на живота. Истината е, че водим голяма борба да запазим финансирането на училищните политики, защото децата са най-крехки и трябва да бъдат защитени.
            Претенциите на СУ и на академията на фона на кризата са най-малкото пресилени. Да не говорим, че има проява на лицемерие,
            защото академията преди седмици точно от парите, които държавата отпуска, гласува 1,520 млн. лв. за повишаване на пенсиите на академиците. Ако наистина се намират в такава криза, едва ли ще се заемат с този проблем. Един академик трябва да получава 2400 лв., а член-кореспондент - 2100 лв., което не е нормално на фона на пенсиите в страната.“

***
четвъртък, 19 ное 2009 г. 14:57 ч.

БАН дава 1,5 млн. лева за пожизнени заплати на академиците

Мария Костова
            Общо 13 млн. лева от бюджета на Академията за догодина отиват за много скрити дейности.
            Заплатите в БАН се оказаха топ сикрет. Бившият просветен министър Даниел Вълчев пък дал с любов на ректори на 10 ВУЗ-а още 14 млн. лева за ремонти за 2009-а.
            В бюджета на БАН ежегодно се включват пера, които остават напълно скрити от погледа на обществото и за чието съществуване знаят малцина. За харчове, неизвестни на широката публика, отиват близо 13 млн. лева от бюджета на Академията за догодина, който е общо 84 млн. лева.
Пожизнени възнаграждения на академици и член-кореспонденти - от 1100 до 1400 лева
            Маскирани като „държавни дейности” например са 1,5 млн. лв. за пожизнени възнаграждения на академиците и член-кореспондентите в страната. Това обяви шефът на синдикат „Наука и висше образование” към КНСБ в БАН ст.н.с. Ивайло Златанов. Заедно с председателя на Националния браншов синдикат доц. Лиляна Вълчева той направи „прочит” на бюджета за наука и висше образование за 2010 г.
            Академиците в България са 63-ма, но далеч не всички от тях са от БАН. Сред тях са например художникът Светлин Русев, диригентът Христо Недялков и писателят Валери Петров.Член-кореспондентите у нас пък са 93-ма, като от тях 61 никога не са работили в БАН, навлезе в конкретика Златанов.
            Пожизнените заплати на тази тежка артилерия се движат между 1100 и 1400 лв. на месец на човек, каза още той.
            От бюджета на БАН ще трябва да се преведат и 1,9 млн. лева по силата на междудържавно споразумение между страната ни и Федералния център за ядрена безопасност в Москва. Други 340 000 лв. ще идат за плащане на членски внос в редица международни научни организации, ЮНЕСКО и др. 4,704 млн. лева пък са за Националния институт по хидрология и метеорология, 1,6 млн. лв. за стипендии на докторантите, а 1,314 млн. лева за издръжката им догодина. Те са 500 човека.
            С парите на Академията се плаща също за Националния археологически музей, за 40 международно признати научни списания, Националната астрономическа обсерватория в Рожен, Етнографския музея, Националния природонаучен музей, Геофизичния институт и други дейности, които не са популярни за обществото.
Учените са под 50% от работещите в БАН
Предвиденият за догодина бюджет на БАН е под границата на оцеляването, каза още Златанов.
            Заради безпаричието миналата година Академията беше принудена да съкрати 528 души. След вчерашната среща на председателя на БАН акад. Никола Съботинов с премиера Бойко Борисов стана ясно, че още 500 души ще бъдат съкратени – най-вече учени, прехвърлили пенсионната 65-годишна възраст, за да се даде път на младите.
            Заедно с чистачките работещите в БАН са общо 7641 човека. От тях 3638 души са учените, каза доц.Вълчева. Това са 17% от всички учени в страната. Мнозинството от тях са сред преподавателския състав на ВУЗ-овете – 13 546 души.
            Учените в България са крайно недостатъчни, алармира Вълчева. У нас те са 2,6 на 1000 души население, докато средното ниво в Европа е 5,6 на 1000 човека.
            Според Вълчева даденото от финансовия министър определение „феодални старци” за работещите в Академията е несправедливо, но не отрече, че в БАН има много трески за дялане.
            „В БАН има много проблеми, но те не трябва да се решават по груб начин. Много работа има да се свърши там”, коментира Вълчева. Една от най-строго пазените тайни в държавата се оказват заплатите на ръководството на Академията, каза тя.
Шофьорът на шефа на БАН взема повече от учен?
            „Знаем каква е заплата на ректорите, деканите, на редовите учени, изследователи и служители, а не знаем какви са доходите на администрацията на БАН и нейното ръководство”, заяви доц.Вълчева.
            Тя уточни, че според ширещите се слухове заплатата на шофьора на шефа на БАН е по-голяма от заплатата на учен.
            Това, което се знае е, че в Академията заплатите си ги определят сами, като са приравнили длъжностите с тези в държавната администрация, чиито заплати се определят с правителствено постановление, казаха от синдиката. Така например главният счетоводител станал „директор на дирекция”.
            От КНСБ уточниха, че в същото време заплатата на един специалист в БАН, която е „публична”, е брутно 300 лева и в крайна сметка това е основната причина в Академията да няма млади хора. Стипендията на един докторант е 450 лв., и така те получават повече от чистия доход на младите преподаватели и учени.
            „Не може да няма прозрачност”, отсече Вълчева. Разбулването на мистерията около възнагражденията в Академията е едно от условията, които синдикатът поставя, за да подкрепи поисканите от БАН допълнителни 3,8 млн. лв. за провеждане на реформи и пенсионирането на учените в пенсионна възраст.
            „Ние няма да се отнесем към тези хора като в приказката, в която младите ги считат за ненужни. Искаме да им бъде осигурена достойна работна среда след пенсионирането и да обучават докторанти”, каза Вълчева. Според нея пенсионираните учени спокойно може да не са на щат в БАН, но да работят по проекти.
            Само двама са излезлите в пенсия академици, въпреки че държавата им е дала възможност да получават пенсия, колкото депутатската – близо 1400 лв., коментира още Вълчева. Не щат да се пенсионират, защото тогава кого ще ръководят, подсмихваха се синдикалистите. Те настояват ръководството на Академията да подпише със социалните партньори споразумение, в което ясно да са определени критериите за диференцирано заплащане на труда на учените според приноса им в провежданата научно-изследователска дейност от БАН.“
(... ... ...)

***
„1,5 млн. лв. отиват за добавки на пожизнени академици
Заплатите в БАН - държавна тайна
Младите научни работници бягат, не им стигали парите
Редовите учени искат да научат срещу колко се разписват техните началници.
Соня Ангелова, 20.11.2009
            Заплатите на „феодалните старци“ от БАН са държавна тайна,
            оплакаха се вчера учени синдикалисти от КНСБ.
            На няколко пъти те правили опит да разберат ако не самите числа, то поне структурата на работната заплата, срещу която се разписват всеки месец началниците им в академията.
            Според доц.Лили Вълчева учените разбрали само, че шофьорите на шефовете взимат значително по-големи заплати от самите научни сътрудници.
            Акад. Никола Съботинов обаче им обяснил, че техните задачи са много отговорни и заради това трябва да получават повече. А и за заплата на учен те изобщо не биха приели работата. От самата БАН вчера обясниха, че възнагражденията на ръководното тяло са конфиденциални и нямат практика да ги разкриват
            Понеже академията е автономна организация, ръководството й само си решава колко пари да взема.
            Само че според Кодекса на труда възнагражденията трябва да се договарят със синдикалните организации, а вече 4 години това не се е случвало. Заради липсата на договаряне през тези години не е подписано и нито едно споразумение за работните заплати.
            Ст.н.с.Ивайло Златанов обясни, че научните работници ще искат среща с премиера Бойко Борисов, за да му обяснят как стоят нещата в академията, понеже Никола Съботинов е представил само своята истина.
            Например почти 1,5 млн. лв. отиват за пожизнени възнаграждения на 63-ма академици. Те получават по 1300 лв. над пенсията си, въпреки че голяма част от тях въобще не са работили в БАН. Сред тях са Светлин Русев, Валери Петров, Христо Недялков, все заслужили хора с безспорен принос към страната, но защо добавките им влизат в бюджета за наука, а не се прехвърлят към НОИ като останалите пенсии, питат синдикалистите.
            Освен академиците подобни добавки, само че по 1160 лв., получават и 93 член-кореспонденти, 63-ма от които също никога не са били в БАН, твърди ст.н.с. Златанов.
            Общо 13 млн. от всичките пари, отпуснати за наука, всъщност отиват за неща, които нямат нищо общо с нея, възмущават се профсъюзните активисти.
Инак заплатите на редовите научни работници са към 300 лв. и поради това никой млад човек не иска да работи в нашите институти, твърди ст.н. с. Златанов.“

*** *** ***  
08 Май 2014 г.
                                               Янко Николов Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар