2014-05-16

Отворено писмо „ЦацароМафия – 113 /26.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
26 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия – 113 /26.05.2014“
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
68 (шестдесет и осем) страници
синтезирана документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност, извършена от
функционери на посткомунистическите специални служби,
на МВР и на Прокуратурата,

извършена в полза на секретните оперативни мероприятия на специалните слежби и на техните господани от българския клан на Руската Червена Мафия,

принципно насочена срещу всички български граждани, които проявяват поведение на съпротива и непримиримост
срещу престъпото управление на държавната власт и нейните мафиотски господари,

в частност, насочени и срещу мен.

Второ (2).  
Престъпна дейност,
осъществена от функционери на Прокуратурата, на Съда, на МВР и на целостния апарат на държавната власт,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

--- --- --- --- --- --- ---
Уточнявам, че официалната информация за
СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО
НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ
ТИП ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ
За първи път е била съобщена
от Йордан Соколов –
ЕксМинистър на вътрешните работи и
ЕксПредседател на българския Парламент,
като публичното оповестяване е станало два пъти:
***на 30 Март 1993 г. в интервю за в-к „Демокрация“, брой 73 (959) и
***на 23 Май 2008 г. в интервю за електронната информационна агенция „Блиц“.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визираните казуси.

Тук визираните 68 страници
съдържат една малка част от документацията по казуса,

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 12 Юни 2011 г., регистрирано на 13 Юни 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 11“, вх. рег. №4063/2010, VІ   ---   13.06.2011 г.,
с.1-17;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 11 Октомври 2011 г., регистрирано на 11 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 51“, вх. рег. №13285/2010   ---   11.10.2011 г.
Приложение: една страница; документ, – с.42,
с.18-42;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 04 Септември 2013 г., регистрирано на 02 Септември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 640“, вх. рег. №3307/2013   ---   02.09.2013 г.,
с.43-63;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 19 Януари 2014 г., регистрирано на 21 Януари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 746“, вх. рег. №13033/2013   ---   21.01.2014 г.,  
с.64-68.


Първо уточнение:
            Официален документ, намиращ се в тук визираната папка на с.42, имащ характера на „Призовка“, подписан и подпечатан от разследващ полицай от Столичната Дирекция на МВР Чавдар Георгиев, съгласно текста на който документ аз, Янко Николов Янков, съм призован да се явя на 02.10.2010 г. в качеството ми на свидетел по досъдебно производство №5460 по описа за 2009 г.


Второ уточнение:
            На с.15-17 се намира официален подписан от мен текст, в който като „второ уточнение по съществото на казуса“ съм написал, че две седмици преди да получа визираната призовка,
            през Септември 2010 г., по телефона ми се обади лице, което се представи като разследващ полицай и ми каза, че СЪМ ДЛЪЖЕН ДА СЕ ЯВЯ ПРИ НЕГО, ЗА ДА БЪДА РАЗПИТАН В КАЧЕСТВОТО МИ НА „СВИДЕТЕЛ“ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА БИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ БИВШИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР НИКОЛА ФИЛЧЕВ, ЧИЙТО КУМ СЪМ БИЛ.
            Уточнявам, че веднага казах на телефонния терорист, че наистина съм бил кум на Никола Филчев, но че още преди много години ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО В РЕДОВНО ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ съм го „РАЗКУМИЛ“ И НЕ ПОДДЪРЖАМ С НЕГО АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
            ОСВЕН ТОВА ИЗРИЧНО И ЯСНО КАЗАХ НА ТЕЛЕФОННИЯ ТЕРОРИСТ,            ЧЕ НИКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НЕ СЪМ БИЛ „СВИДЕТЕЛ“ НА НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ КОЙТО И ДА Е, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ БИВШИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР НИКОЛА ФИЛЧЕВ;
            И ЧЕ СЧИТАМ, ЧЕ САМОТО ПРИЗОВАВАНЕ В КАЧЕСТВОТО МИ НА „СВИДЕТЕЛ“ ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО КАКТО СРЕЩУ САМИЯ МЕН, ТАКА И СРЕЩУ ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ.
            Уточнявам, също така, че по повод на това ми изявление телефонният терорист ми заяви, че съм длъжен да се явя за разпит, за за обясня „откога познавам Никола Филчев?“, „Като какъв човек го познавам?“ и „Какво мисля за него?“.
            Уточнявам, че по повод и във връзка с това ВЕДНАГА ЗАЯВИХ НА ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ, ЧЕ ТОЙ НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА МИ ЗАДАВА ТАКИВА ВЪПРОСИ И ЧЕ САМОТО ЗАДАВАНЕ НА ТАКИВА ВЪПРОСИ ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА  С ДЪРЖАВНА ПОЛИЦЕЙСКА ВЛАСТ.
         Уточнявам, СЪЩО ТАКА, че по-късно, след малко повече от половин година,
         МИ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ „СРЕЩНА“ С ВИЗИРАНИЯ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ
         И КОНСТАТИРАХ, ЧЕ ВИЗИРАНОТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ПРИЗОВАВАНЕ В КАЧЕСТВОТО МИ НА СВИДЕТЕЛ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С НИКОЛА ФИЛЧЕВ
         ВСЪЩНОСТ НЯМА И НЕ Е ИМАЛО АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ВЪПРОСНОТО ЛИЦЕ, А Е ИМАЛО ХАРАКТЕРА НА
         НАГЛА ЛЪЖА, ЦЕЛЯЩА ДА МЕ ЗАБЛУДИ ОТНОСНО ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ НА ПРИЗОВАВАНЕТО МИ.


Трето уточнение:
            На с.9--10 се намира официален подписан от мен текст, в който съм написал следното:
         „Преди един ден, на 10 Юни 2011 г., петък, към 13 часа и 30 минути по обяд, на вратата на жилището ми се позвъни и двама униформени и в пълно бойно снаряжение полицаи ми казаха, че имат издадено от прокурор Постановление за моето принудително отвеждане в Трето Районно управление на МВР за разпит като „свидетел“.
         Поисках да ми бъде дадено копие от Постановлението, но ми казаха, че такова ще ми бъде дадено там, в Трето районно управление на МВР;
         това, разбира се, е АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО и аз имах пълното право да откажа да се подчиня,
         но прецених, че точно този елемент от техната стратегия и тактика е предвиден именно с цел да бъда предизвикан да направя отказ, и така те да имат формалния  мотив или повод да извикат цяла полицейска армия за „подкрепление“, и при добре режисиран публичен скандал да приложат върху мен насилие, обосновано като „предизвикано по моя вина поради неподчинение на легитимен орган на властта, изпълняващ легитимно прокурорско Постановление“;
         все пак полицаите ми показаха документ, озаглавен „Справка“, в който бе записано, че има такова Постановление за моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел“, но копие от този документ също така въобще не ми бе дадено.
         Разбира се, на излизане от жилищния блок, ПРЕД ОЧИТЕ НА СЪСЕДИТЕ строго беше спазено изискването за отвеждане на арестанти, като аз се намирах плътно между двамата полицаи.
         Вместо в Трето районно управление на МВР, обаче, аз бях отведен в Първо Районно управление на МВР, къдено бях „настанен“ в намираща се на първия етаж обширна „стая“ с решетки на прозорците, и в продължение на повече от 40 (четиредесет) минути плътно до мен се намираше единият от двамата въоръжени полицаи.
         По едно време другият полицай влезе и ми показа копие от Постановление, което, обаче, бе издадено НЕ ОТ ПРОКУРОР, а от някакъв „разследващ полицай“,
         и поискаха от мен да се разпиша, че съм запознат със съдържанието на „Постановлението“;
         отказах да подпиша, като заявих, че съгласно европейското и българското Право на мен трябва да ми бъде дадено копие от това Постановление, което копие трябва да остане при мен като абсолютно неподлежащ на изземване документ,
         тъй като този вид актове подлежат на последващо обжалване относно техната юридическа и фактическа основателност.
         Към 14 часа и 30 минути бях изведен от тази сграда и
         под охраната на ЧЕТИРИМА ВЪОРЪЖЕНИ ПОЛИЦАИ,
         единият от които шофираше колата, към около 15 часа бях отведен НЕ В ТРЕТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР, както предварително ми бе казано, А
         В СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, НАМИРАЩА СЕ непосредствено до площад „Възраждане“.


Четвърто уточнение:
            На с.10--11 се намира официален подписан от мен текст, в който съм написал следното:
         „По силата на професионалния и обществения ми статус зная,
         че на целия последен етаж на точно тази сграда се намира изключително обширен и модерно обзаведен секретен офис на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС),
         входът за който е позициониран точно срещу стълбището и точно до асансьора, като за разлика от всички останали врати в тази сграда, които са построени така, че бравата на врата се намира вляво, то бравата на тази (разбира се – блиндирана) врата е позиционирана вдясно и е електронна.
         Макар и че съвсем неслучайно споменавам този „дизайнерски щрих“, обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:
         нито едно от провежданите спрямо „редовите граждани“ оперативни мероприятия на ДАНС не се осъществява в самия офис на тази служба, а всичките се провеждат в офиса (кабинета) на някой от служителите, почти всички от които, включително и т.нар. юристи, имат военно образование и са завършили Академията на МВР;
         точно в тази сграда и точно в кабинетите на такива служители са били „призовавани“ или принудително отвеждани ЗА ВРАЗУМЯВАНЕ ЧРЕЗ РАЗПИТА ИМ КАТО „свидетели“
         повечето от онези „граждани“, които имат „неблагоразумиетода си „въобразяват“, че в България съществува феноменът „Право“ и проявяват упоритостта да настояват за спазване на техните гарантирани от Закона права;
         точно тази сграда е една от трите намиращи се в София полицейски сгради, в които се осъществява и онова, което лаконично, но пределно ясно и категорично, е описано в едно от интервютата на бившия Министър на вътрешните ралботи и бивш Председетел на Народното събрание Йордан Соколов.“

(
Пето уточнение:
            На с.14 се намира официален подписан от мен текст, в който съм написал следното:
       „Впрочем, ноторно известно е
       КАКТО че в България са извършени повече от триста (300) поръчкови убийства и почти още толкова безследни изчезвания,
       ТАКА И че почти никой от близките не проявява интензивен интерес към разследване на казусите.
       Според „добре информирани източници“ този ефект се постига именно след проведен  именно в тази сграда „разпит като свидетел“ .


Шесто уточнение:
            На с.14 се намира фициален подписан от мен текст, в който съм написал следното:
„Когато пристигнахме в тази сграда, полицаите ме отведоха в кабинета на   разследващия полицай Чавдар Георгиев, който ме уведоми, че по нареждане на заместник-главен прокурор (чието име не успях да науча)
         съм призован да бъда разпитан като „свидетел“ относно това,          че „неизвестно лице“ (най-вероятно аз) е било извършило престъпление, като е НАБЕДИЛО в престъпление съдията Светлин Михайлов.
         Впрочем, в медиите отдавна е публикувана информацията, че визираният съдия е ноторно известен като корумпиран съдия, който, между другото, е взел триста хиляди левове подкуп, за да придаде съдебна легитимност на нелегитимното избиране на Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи.
         Така или иначе,
         АЗ ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАХ ДА УЧАСТВУВАМ В ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИЯ ФАРС, НАРЕЧЕН „разпит на свидетел“,
         разследващият полицай стриктно състави протокол,
         който бе  подписан от някакво девойче, което удостовери, че е свидетел на факта, че аз отказвам да разговарям с разследващия полицай.“


Седмо уточнение:
            На с. 14-15 се намира фициален подписан от мен текст, в който съм написал следното:
         „На онзи заместник-главен прокурор, който е бил постановил образуването на въпросното разследване и моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел
         препоръчвам да изостави характерния за „меките китки“ ПРИНЦИП НА КУРВЕКТНОСТТА, който принцип, очевидно, е така дълбоко присъщ на неговата психологическа поведенческа характеристика,
         и да приеме ПРИНЦИПА НА КОРЕКТНОСТТА, В СЪОТВЕСТВИЕ С КОЙТО ДА ПОСТАНОВИ МОЕТО ПРИВЛИЧАНЕ КАТО ОБВИНЯЕМ, А НЕ КАТО СВИДЕТЕЛ.
         Тук и сега няма да се спирам на факта, че цялата тази мърлява история Е „ИНТЕЛЕКТУАЛНО ТВОРЕНИЕ“ НА „ГЕНИАЛНИТЕ УМОВЕ“ ОТ ДАНС,
         чийто агенти, очевидно, са както визираният съдия, така и визираният заместник-главен прокурор,
         и целта на което „творение“ е била под предлог за извършване на разследване да бъде извършено компрометиране на моята личност.
         Така или иначе ясно, изрично и категорично
         НАСТОЯВАМ
         КАКТО ДА МИ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ОБВИНЕНИЕ ПО ВИЗИРАНОТО СЛЕДСТВЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО,
       ТАКА И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН
       НЕ САМО ДОСТЪП,
       НО И ПЪЛЕН ПАКЕТ КСЕРОКС-КОПИЯ
       ОТ ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ В ПАПКАТА НА ТОВА СЛЕДСТВИЕ ДОКУМЕНТИ.

--- --- ---
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
26 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар