2014-05-17

Отворено писмо „ЦацароМафия – 114 /27.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
27 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия – 114 /27.05.2014“
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
140 (сто и четиредесет) страници
синтезирана документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност, извършена от функционери:
***на комунистическата Държавна сигурност, 
***на посткомунистическите специални служби,
***на МВР и
***на Прокуратурата,

извършена в полза
*на секретните оперативни мероприятия на специалните слежби и
*на техните господани от българския клан на Съветската Червена Армия и на Руската Червена Мафия,

принципно насочена срещу всички български граждани, които проявяват поведение на съпротива и непримиримост
срещу престъпото управление на държавната власт и нейните мафиотски господари,

в частност, насочени и срещу мен и
срещу лица, които по някакъв начин или форма
са били и са свързани с мен.

Второ (2).  
Престъпна дейност,
осъществена от функционери на Прокуратурата, на Съда, на МВР и на целостния апарат на държавната власт,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

--- --- --- --- --- --- ---

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визираните казуси.

Тук визираните 140 страници
съдържат една малка част от документацията по казуса:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 25 Януари 2012 г., регистрирано на 25 Януари 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 131“, вх. рег. №12489/2011, V  ---   25.01.2012 г., с
            копие: до Премиера (Бойко Борисов), регистрирано в офиса на МС, вх. рег. №4379/25.012012 г..
            Приложение: Искане за разследване, датирано на 13 Юли 1998 г., адресирано до Президента Петър Стоянов, Главния прокурор Иван Татарчев, Министъра на вътрешните работи Богомил Бонев,  
с.1-51;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 26 Януари 2012 г., регистрирано на 30 Януари 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 132-136“, вх. рег. №12489/2011, V  ---   30.01.2012 г., с
            копие: до Премиера (Бойко Борисов), регистрирано в офиса на МС, вх. рег. №4379/26.012012 г.
            Приложение:
            ***Искане за разследване, датирано на 31 Октомври 1994 г., адресирано до Софийския градски прокурор Нестор Несторов,
публикувано във в-к „Либерален конгрес“, бр. 32 (173), 09-15 Декември 1994 г. под заглавие „Отвъд булото за убийствата на Цветанов и Ескенази“;
            ***Искане за разследване, датирано на 02 Декември 1994 г., адресирано до Софийския градски прокурор Нестор Несторов,
*публикувано във в-к Либерален Конгрес“, бр. 32 (173) , 09-15 Декември 1994 г. под заглавие „Методът на миксера“,
*публикувано във в-к „Нов ден“, бр. 24 (214), 13 Декември 1994 г.;
            ***Мое официално писмо от 29 Март 1995 г., адресирано до Окръжния прокурор на гр. Варна Лъчезар Добрилов;
            ***Официално писмо от 21 Април 1995 г. адресирано до мен и изпратено от Окръжния прокурор на гр. Варна Лъчезар Добрилов;
            ***Искане заразследване,   датирано на 22 Август 1995 г., адресирано до Главния прокурор Иван Татарчев и до Министъра на вътрешните работи Любомир Начев,
с.52-120;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 27 Октомври  2012 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 519“, с  
            копие до Премиера (Бойко Борисов) -  
            и двете изпратени с препоръчани пощенски пратки, подадени на 28 Октомври 2012 г. в Софийска пощенска станция, пощенски служител Здравка Антонова,
с.121-126;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 15 Ноември 2013 г., регистрирано на 12 Ноември 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 712“, вх. рег. №13033/2013, V   ---   12.11.2013 г.,
с.127-140.

Първо уточнение:
            От тук визираната документация е видно, че още веднага (непосредствено) след
            убийството на Илко Ескенази - депутат от СДС, ВицеПремиер (Зам-Министър-Председател) и ст.н.с. II ст. в Института за правни науки при БАН,  и
            убийството на Цветан Цветанов – също ст.н.с. II ст. в Института за правни науки при БАН,
            аз съм поискал разследване на техните убийства, при което изрично, пределно ясно И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНО съм описал и посочил фактите и основанията, имащи отношение към мотивите (или причините) на убийците за техното убийство, като съм написал:
            *че и двамата са работели в Института за правни науки при БАН, където съм работел и аз;

            *че и двамата са били агенти на ДС;

            *че и двамата са писали доноси против мен;

            *че тези доноси са били използувани като повод и основание за моето репресиране и за репресиране на семейството ми;

            *че НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УБИЙСТВОТО И НА ДВАМАТА
            аз съм използувал факта на моята ситуационна по онова време висока политически известност и
            съм поискал от тех да ми напишат подробни самопризнания относно това кои точно от офицерите на ДС са ги накарали да извършат тези престъпления против мен, и
            как и защо са били успели да ги вербуват и
            да ги шантажират за извършването на престъпна дейност, извършена срещу мен;

            *че те са обещали да напишат и да ми дадат своите писмени самопризнания;

            *но че са се разминали с обещанието си, защото набързо са „отпътували за отвъдното“;

            *че те са били убити именно за да им се попречи да направят самопризнания срещу своите господари от ДС и от Мафията;

            *че при разговорите ни и двамата са ми казали, че офицерът от ДС, който ги е бил принудил да напишат доносите си против мен, е Младен Апостолов Младенов -  
            съпруг на известната по онова време като Софийски градски прокурор, а после - и като депутат от БСП - Соня Младенова;

            *че по време на убийството и на двамата визираният престъпник Младен Апостолов Младенов е бил една от най-зловещите фигури от системата на българския клан на Руската Червена Мафия, и
            е изпълнявал длъжността „Ръководител на отдела за специални поръчки (вътрешната служба за сигурност) при „Мултигруп““;

            *че в бр.16 от 22 Април 1996 г. на в-к „Капитал“ е написано, че именно същото лице „е разследвало“ и лично е обесило българския  представител на „Мултигруп“ в Скопие Иво Янчев
            поради това, че като участник в българската терористична група, извършила атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров
            е допуснал „грешки“, благодарение именно на които македонските специални служби са тръгнали по следите на българските атентатори;

            *че многократно съм писал до Прокуратурата и МВР официални искания за разследвания относно това, че визираното лице Младен Апостолов Младенов
            е участвувал в голямо множество оперативни мероприятия, насочени срещу мен и срещу членовете на семейството ми; и

            *че особено по времето на Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов
            визираният опасен престъпник се е ползвал от специалните привилегировани облекчения на извършване на престъпната му дейност и на обезпечаване на безотговорност,  
            които облекчения са били извършени и организирани от самия Министър на вътрешните работи,
            с когото са приятели още от времето на техното детство, когато бащите им са работили заедно и са били приятели;

            *че „както още тогава, така и оттогава до днес аз съм категорично убеден, че и двамата беха убити от офицерите от Държавна сигурност, и че сред техните най-вероятни убийци, на първо место е именно
            Младен Апостолов Младенов,
            който след 90-те години вече се е бил квалифицирал именно в сферата на отвличанията и убийствата, и който включително и днес продължава да шантажира онези именно сегашни високопоставени
            професори от научните среди, които по-рано са били агенти на ДС
            (някои от които и лично негови бивши и настоящи агенти),
            И НА КОИТО, включително и до днес, включително и днес,
            ВЪЗЛАГА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИ АКЦИИ ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО;

            *че визираното лице Младен Апостолов Младенов е само едно изпълнително лице, над което стои свръхпрестъпен елит, който именно елит стои над всички досегашни правителства, включително и над сегашното правителство;

            *че „съвсем незначителен щрих към образа на ситуацията е този, че бащата на Младен А. Младенов е бил личен приятел на Григор Шопов; че бащата на сегашния Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов е бил шофьор на Григор Шопов; и че Младен Апостолов Младенов и сегашният Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов са приятели още от деца“;

--- --- ---
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
27 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар