2014-05-05

Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
08 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
232 (двеста и тридесет и две) страници
документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност,
извършена от функционери на българските посткомунистически специални служби,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми, и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации,
която дейност се изразява в
 серия от многократни директни (явни) и
конклудентни (подразбиращи се)
шантажи, заплахи и предупреждения
за извършване на елиминационни действия
срещу мен и срещу членовете на семейството ми
ако не спра
да пиша искания до прокурорските, съдебните и административните институции
за разследване на престъпленията,
които са извършени срещу всички нас и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации;

една от връхните точки на която престъпна дейност,
освен това, се изразява и в
изключително многобройни отделни престъпни актове,
извършени от функционери на специалните служби
и насочени директно и косвено
срещу последните останали живи членове на моята фамилна и семейна общност, а именно:
***срещу съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
***срещу нейната майка, нейния баща и нейния брат,
както и към манипулиране и мотивиране
на нейни роднини и познати
да извършват срещу съпругата ми и респективно срещу мен
 определени оперативни мероприятия на специалните служби;

Второ (2).  
Престъпна дейност,
извършена от функционери на Прокуратурата и на МВР,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.


ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визирания казус.
В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от множество искания за разследване,  
по ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с така визирания казус:


            01. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Началника на Трето Районно управление на МВР-София, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 18 Декември 2009 г., лично депозирано (предоставено) в офиса на институцията;
  ***В текста изрично и ясно е посочено, че става дума за лице, с което тя е съсобственик на два недвижими имота,
  което лице ПРИНУДИТЕЛНО И В РЕЗУЛТАТ НА ЧЕНГЕДЖИЙСКИ И МАФИОТСКИ ШАНТАЖ
  е било поставено в агентурна и икономическа зависимост
  и е било принудено ТАЙНО ОТ НЕЯ И В БРУТАЛНО НАРУШЕНИЕ НА НОТАРИАЛНИЯ И ГРАЖДАНСКИЯ ЗАКОН
  да ИПОТЕКИРА И ПРОДАДЕ ДВАТА СЪСОБСТВЕНИ ИМОТА, след което да вложи парите в тотално рискови и напълно необезпечени сметки на ченгеджийско-мафиотските рекетьори,
  в резултат на което ченгеджийско-мафиотската структура е присвоила както парите, така и имотите;


            02. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Заместник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 18 Декември 2009 г., изпратено с препоръчана пощенска пратка с надлежно получено Известие за доставяне;
            ***В текста изрично и ясно е посочено, че става дума за това, че когато тя е посетила сградата на Трето Районно управление на МВР-София и служителите са прочели съдържанието на нейното искане,
            след очевидни телефонни консултации по йерархично-институционалната верига,
            те са предприели спрямо нея такова БРУТАЛНО ВОЙНСТВЕНО телесно-силово и вербално ЗАПЛАШИТЕЛНО държание и поведение,
            с което ПРЕДЕЛНО ЯСНО са целяли да я поставят в ситуация на заплаха за прилагане на настоящо и бъдещо насилие и така да я мотивират да се откаже от пренетциите си;


            03. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Заместник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 05 Януари 2010 г., изпратено с препоръчана пощенска пратка с надлежно получено Известие за доставяне.
            ***От текста е видно, че отново изрично и ясно е възпроизведено описанието на горепосочената фактическа обстановка, при което е поискано от Министъра да бъдат спазени предписанията на Европейското и българското Право така, че на нея (съпругата ми), в качеството й на пострадало лице,
            да й бъде предоставен пълен набор от цялата официална документация, свързана със статуса на двата имота;   


            04. В папката е налице официално писмо, датирано на 18.01.2010г., регистирано с рег. №178 от 19.01.2010, изпратено до съпругата ми от анонимен началник на Трето Районно управление на МВР;


            05. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Заместник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 15 Февруари 2010 г., изпратено с препоръчана пощенска пратка с надлежно получено Известие за доставяне.
            ***От текста е видно, че съпругата ми изрично и пределно ясно е написала,
            че въпросното изпратено до нея официално писмо не отговаря на изискванията на българското и европейското право за реална защита на нейните права,
            че съдържанието на писмото няма никаква реална правна стойност, и
            че това писмо по-скоро има предназначението да изпълнява ролята на институционално полицейско покровителствуване на извършената престъпна дейност на визираното лице и на неговите престъпни шантажьори и рекетьори от ченгеджийницата и от мафията;


            06. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Заместник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 25 Март 2010 г., изпратено с препоръчана пощенска пратка с надлежно получено Известие за доставяне.
            ***От текста е видно, че съпругата ми изрично и пределно ясно е написала,  
            *че същия ден е получила „известие“ от пощенската служба  да отиде и да получи препоръчана пощенска пратка, изпратена от Столичната Дирекция на вътрешните работи (СДВР), но че служителите са отказали да й я дадат, тъй като подателят ПРЕДУМИШЛЕНО И С ПРЕСТЪПЕН УМИСЪЛ е изписал нейното име не такова, каквото е, поради което пощенските служители са отказали да й дадат пратката, като са се аргументирали, че тя не е надлежният  получател, и е нужно пред тях да се яви друго лице - каквото, обаче, не съществува;
            *че визираният случай е класически пример на провеждане на специализирано оперативно мероприятие на специалните служби, имащо характер на брутална гавра и демонстрация на престъпна административна мощ на МВР и на безпомощност за защита на гражданите;
            *че, освен това, домът ни е бил посетен точно три пъти от двама униформени редови полицаи, които демонстративно са били паркирали пред входа на жилището специализирана лека кола с решетки за превозване на затворници,
            при което са искали от съпругата ми „да я придружат“ до „Управлението“, където тя да бъде разпитана по процедура, имаща характера на разпит на арестувано лице;
            *че тя е отказала да се подчини и им е казала, че те разполагат само с възможността да я пренесат насила до колата и да я отведат до там, но че няма да разговаря с никого и няма да дава отговори на абсолютно никакви въпроси;
            *че техният привиден (камуфлажен) аргумент е бил, че всъщност било ставало дума за това тя да даде обяснение какво точно е искала с написания текст,
            тъй като това не било достатъчно ясно за разследващия полицай Росен Сергиев (тел. 982-10-53);
            *че тя им е казала, че въпросният текст е написан на чист разбираем български език, който е официален език за всички български институции, и който институционалните лица са длъжни или да знаят, или да бъдат отстранени поради професионална негодност;
            *че при това текстът е написан напълно достатъчно обстоятелствено от гледна точка на излагането на фактите и изискванията за юридическо обосноваване;
            *че, всъщност, в случая става дума за фалшива полицейска добронамереност, имаща характера на опит за провеждане на фактически противоправен арест и противоправен разпит, прикрит като доброволно съгласие на арестувания да бъде манипулиран по този начин; и че тя не е съгласна да участвува в такова престъпно оперативно мероприятие на службите на МВР;


            07. В папката се намира изпратено до съпругата ми официално писмо, имащо рег. №9468/2010 г., което е датирано на 07.04.2010 г., регистрирано на 08.04.2010 г., подписано от анонимен началник на Трето Районно управление на МВР-София и придружено от копие от
            „Протокол за предупреждение“ на лице,
            което лице, обаче, няма нищо общо с визирания от съпругата ми казус,
            и освен това, самата правна процедура „Предупреждение
            няма абсолютно нищо общо с визирания казус и е юридически невъзможна и ирелевантна за прилагане към истинското лице от визирания казус;
  или по-точно казано: правният характер на казуса, фактите по казуса и визираното в казуса лице, нямат абсолютно нищо общо както с прилагането на правната процедура „Прадупреждение“, така и със самото лице, което съгласно изпратения документ е било „предупредено“;


            08. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до Заместник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов, предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирано на 17 Май 2010 г., изпратено с препоръчана пощенска пратка с надлежно получено Известие за доставяне.
            ***От текста е видно, че съпругата ми отново е описала горепосочените факти и обстоятелства и отново е настояла да бъдат спазвани конституционно гарантираните й права; при което е дала да се разбере,
            че визираният неин съсобственик на визираните два имота преднамерено и целенасочено е бил подложен на шантажи и рекети от специалните служби и от мафията именно, за да бъде извършено визираното политически и личностно-геноцидно мотивираното ограбване на имотите, за да бъде постигнат ефектът на икономически геноцид върху семейството;


            09. В папката е налице официален документ, имащ характера на писмо, подписано от анонимен началник на Столичната дирекция на вътрешните работи, което писмо е датирано на 19.05.2010 г., регистиррано е на 19 Май 2010 г. и има рег. № „по Ж-10-ІІ/2010“;


            10. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и полицейско разследване, адресирано до
            Министър-Председателя Бойко Борисов и
            до Замeстник-Министър Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Цветенов,
            датирано на 01 Юни 2010 г. и регистрирано в офиса на МС с рег. №872 от 01.06.2010 г., както и е изпратено до офиса на МВР с препоръчана пощенска пратка.
            ***От текста е видно, че съпругата ми:
            *отново и за пореден път е описала горепосочените факти и обстоятелства и изрично и ясно е написала, че това е СЕДМОТО нейно поредно писмо с искане за спазване на нейните права по визирания казус, но че институциите за пореден път демонстрират своето преднамерено и предумишлено престъпно отношение и с непоклатима упоритост продължават да прилагат стратегията на гавра с нейните гарантирани от Закона права;
            *посочила е, че това поведение на официалните държавни институции е обусловено от факта, че тези институции са свързани с мафията и имат институционалното предназвачение да обезпечават безотговорността на престъпниците за извършените от тех престъпления;


            11. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на парламентарно, правителствено и полицейско разследване,
            датирано на 13 Юли 2010 г. и адресирано до:
            *Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание Волен Сидеров (искането е изпратено с препоръчана пощенска пратка),
            *Министър-Председателя Бойко Борисов (искането е изпратено с препоръчана пощенска пратка),
            *Замeстник-Министър Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Цветенов (искането е изпратено с препоръчана пощенска пратка);
            ***От текста е видно, че съпругата ми:
            *за пореден път е описала казуса и е поискала неговото адекватно и легитимно решаване;
            *е поискала да бъдат разсекретени всички информационни масиви на всички специални служби, в които по какъвто и да е начин, повод и форма се среща нейното име и имената на членовете на семейството й;
            *както и да бъде обезпечено провеждането на нормално Правосъдие.


            12. В папката е налице официален документ, подписан от Директора на СДВР В. Йорданов, датиран на 09.12.2010 г., регистриран с рег. №8-25-324 от 09.12.2010 г., като е отбелязано, че това писмо е „по вх.№30424/2010 г.“;


            13. Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на парламентарно, правителствено и полицейско разследване,
            датирано на 20 Декември 2010 г. и адресирано до:
            *Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание Волен Сидеров (текстът на искането е предоставен лично на самия адресат),
            *Министър-Председателя Бойко Борисов (текстът е регистриран в офиса на МС, вх. рег. № 872 от 20.12.2010 г.),  
            *Замeстник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Цветенов  (текстът е регистриран в офиса на Министерството, вх. рег. №Ж-13851 от 20.12.2010 г.
            ***От текста е видно, че съпругата ми:
            *за пореден път е описала казуса и е поискала неговото адекватно и легитимно решаване;
            *е посочила, че вече цяла една година официалните държавни институции укриват истината относно извършените против нея нарушения на правата й;
            *е заявила, че фактите недвусмислено показват, че вече цяла една година силовите държавни институции показват поведение, от което е видно, че целта им е да я сплашат и тя да бъде принудена и мотивирана да се откаже от търсенето на правата си;
            *че в медиите, и по-точно в сайта на Информационната агенция „mediapool.bg“, в емисията от само преди няколко дни,  от 14 Декември 2010 г., е публикувана
            статията на журналиста Красен Николов, озаглавена „МВР направи и акция „Гражданите“. Полицията и прокуратурата се заеха с хора, търсещи правата си“ (http://mediapool.bg/show/?storyid=173763&srcpos=4),
            в която са посочени примери на преследване и прилагане на редица противоправни полицейски и прокурорски методи и средства,
            целящи да мотивират гражданите да се откажат от намеренията си да търсят защита и реализиране на правата си и да спрат да негодуват срещу нарушението на правата им от органите на МВР;


            14. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител  
            искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на правителствено и полицейско разследване,
            датирано на 07 Март 2011 г. и адресирано до:
            *Министър-Председателя Бойко Борисов (текстът е регистриран в офиса на МС, вх. рег. № 872 от 20.12.2010 г.),  
            *Замeстник-Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Цветенов (текстът е предоставен с препоръчана пощенска пратка с надлежно върната разписка за връчване на пратката).
            ***От текста е видно, че аз:
            *позовавайки се и цитирайки официален текст от медиите (виж: Антоний Странджев: МВР прави профил на 3-годишния внук на Танов, 25.02.2011 г., 10:17 ч., http://www.glasove.com/article-12277.php ), съм посочил:
            че в изпълнение на планирани от специалните служби на МВР секретни оперативни мероприятия срещу едно публично известно лице (генерал-майор Ваньо Танов), специалните служби на МВР са били направили т. нар. „психологически профил“ на неговия тригодишен внук,
            с което са целели да включат това тригодишно дете в механизма на своите мръсни оперативни мероприятия, чрез които да компрометират, дискредитират и елиминират това публично известно лице от заеманата от него професионална длъжност и да неутрализират неговата професионална и гражданска позиция;
            *че самият аз съвсем не съм изненадан не само поради моята професионална специалност, но и поради факта, че от 1975 г. досега всичките членове на моето семейство ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНО И НЕСПИРНО са били подлагани и продължават да бъдат подлагани ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МВР включително и на точно такива ПРЕСТЪПНИ секретни оперативни мероприятия,
            КАТО ДОСЕГА
            не само НИКОЙ ОТ ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕЗИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НЕ Е ПОНЕСЪЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ЗЛОДЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            но и ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА Е ИНТЕНЗИВНО ВПРЕГНАТА ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ;

            *в текста подробно съм описал фактите и обстоятелствата по казуса, от които е недвусмислено ясно видно, че парламентарната камисия за контрол на ДАНС, Правителството и Министерството на вътрешните работи
            са поставени в престъпна услуга на престъпниците от Мафията и цялостната им дейност е насочена към обезпечаване на безотговорност на престъпниците за извършените от тех престъпления;

            *в текста (с.28-31) изрично съм написал следното:
„Четиринадесето уточнение по съществото на казуса“
  Тъй като и преди съм интерпретирал тази теза, тук и сега за пореден път акцентирам върху обстоятелството, че
  безотговорността за извършените от специалните служби и от Мафията престъпления
  често пъти е осъществявана изключително чрез извършването на друг тип престъпна дейност - престъпна шантажна, укривателска и оневинително-антиправосъдна дейност на държавните служители от специалните служби на МВР, на Прокуратурата и на Съда.
  Във връзка с това посочвам, че на 23 май 2008 г., електронната информационна агенция „Блиц е публикувала специален информационен материал, изграден върху интервю, дадено от Йордан Соколов - ексминистър на Вътрешните работи и експредседател на българския Парламент. Въпросният информационен материал е озаглавен „Спецекип психиатри в МВР дрогирали “когото трябва” и вкарвали в лудница!”, а електронният адрес на публикацията е http://www.bulpress.net/article/4796,22.
  Обръщам вашето внимание върху следните текстове от посочения информационен материал:
  Ексбосът на МВР Йордан Соколов в прав текст заяви, че в България има мафия, която командва политиците. (...) Най-голямата и най-потресаващата тайна обаче се оказа, че когато застъпил на власт като вътрешен министър, научил, че в служба СОТИ работят петима лекари-психиатри, които изпълнявали зловещи функции: “Питам какво правят тези психиатри в служба за оперативно техническо издирване. Отговарят ми, че са на прикритие. Били най-опасните хора. Когато имало нужда, те давали лекарства на някои, на които трябвало да се пречупи волята да направят признания, за да бъдат осъдени. Те вкарвали в лудницата неудобните политически лидери...”, хвърля ни в потрес Йордан Соколов.”.
  От така посочения текст става пределно ясно, че:
  Първо, в системата на българското Министерство на вътрешните работи е имало (и има!) специален екип и дори специален отдел, основната функция и предназначение на който е била (и е!) да осъществява престъпна злоупотреба с медикаментозни субстанции, както и престъпна злоупотреба с методите и средствата на психиатрията;
  Второ, тази престъпна дейност е била (и е!) осъществявана в полза на мафията;
  Трето, специален обект на въздействие и манипулиране са били (и са!) политиците;
  Четвърто, целта на тази престъпна дейност е била (и е!) да бъдат постигани ефекти и резултати, благодарение на които политиците да бъдат поставяни в състояние на шантажна зависимост от мафията;
  Пето, по силата на служебната йерархия тази престъпна дейност несъмнено е била известна на и одобрявана от съответните лица, които са заемали (и заемат!) длъжностите Министър-Председател, Министър на ватрешните работи и Президент на България.
***
  В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният главен прокурор Иван Татарчев бе направил съвсем плах опит да приложи закона върху съвсем незначителни персонажи от системата на българския клан на руската Червената мафия, в два поредни броеве на в-к „Труд” от 28 и 29 август 1998 г. се появи материал, озаглавен „Психопортрет на един прокурор”, който материал бе изготвен именно от Института по психология при МВР (виж: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1998/09/04/246410_psihovoinata_mejdu_bonev_i_tatarchev_-_prekaleno_lichna/ ).
  По онова време този масирано публично презентиран материал имаше за цел да осъществи три главни задачи: да представи Главния прокурор Иван Татарчев
  *не само като професионално негоден поради интелектуални дефекти,
  *но и като наказателно неотговорен за действията си поради психически и психиатрически дефекти,
  *а също така и да отправи към обществото семантичното послание, че щом Главният прокурор не може да защити правата и достойнството си, то и никой обикновен човек не бива да разчита, че ще може да защити правата и достойнството си, ако реши да се съпротивлява на Мафията.
***
  В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният Главен прокурор Никола Филчев бе направил изключително интензивен и дори мощен опит да приложи закона върху цялостната система на българския мафиотски политически режим и бе потърсил дипломатическо съдействие за това свое смело и високо достойно начинание, с него се случиха изключително зловещи събития, „най-невинното” от които бе мощно наложената в медиите теза, че той е луд.
***
  В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че лично съм депозирал в канцеларията на Главния прокурор и съм публикувал в моите документални издания подробностите относно това, че когато един пенсиониран полковник от криминалните служби и бивш областен шериф на МВР прояви високата доблест и достойнство да заеме независима гражданска позиция по определена група казуси, той стана жертва на зловещо активно мероприятие на специалните служби, които го обявиха за намиращ се в състояние на интелектуален сенилитет; след което не само го елиминираха от неговата високоавторитетна експертна позиция в обществото, но и разграбиха както ценните му оръжейни колекции, така и ръкописите на книгите, които беше написал.
***
  В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че през септември 2007 г. стана известно, че
  след като психиатърът Руслан Терзийски отказал да се подчини на шефовете от специалните служби при МВР и дал неизгодна за МВР и за Прокуратурата експертиза,  
  той бил арестуван и обвинен както за изготвяне на „невярно експертно заключение по делото, по което е назначен“, така и за получаването на крупни суми пари като официално възнаграждение за експертната му дейност.
  По повод и във връзка с това арестуване софийският адвокат Калин Ангелов бе писал в медиите,
  че величината на самото заплащане на труда на експерта както по принцип, така и в конкретния казус на Терзийски изцяло зависи от това дали той не създава спънки на МВР и Прокуратурата,
  и че арестуването на експерта по психиатрия Руслан Терзийски съвсем не е било поради дадено от него „невярно експертно заключение“, а е било резултат именно на това, че той е бил създал такива именно спънки на МВР и на Прокуратурата. (виж: http://www.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 , http://iphone.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 ).“
***
  В контекста на тази група факти и обстоятелства аз питам адресатите на настоящия текст:
  На фона на пълното безумие и пълния инфантилизъм и кретенизъм
  на аргументите на служителите на МВР,
  които в пълно бойно снаряжение и със специална арестантска кола точно три път идваха до дома ни,
  за да се опитат да отведат съпругата ми в сградата на МВР - 
  КАКВА Е БИЛА ТЕХНАТА СЪЩИНСКА (ИСТИНСКА) ЦЕЛ?
  Не се ли е изразявала тази техна цел именно в това да се опитат да я дрогират, да я сплашат и да я елиминират от казуса,
  и то да го направят така, че тя повече никога да не може да поставя исканията, които е поставила – а именно:
  Правителството и специалните служби да спрат да нарушават исконните човешки права на гражданите?;


            15. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител
            искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 14 Март 2011 г. и адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   14.03.2011г.  
            ***От текста е видно, че аз:
            *съм приложил и предоставил на Прокуратурата 81 (осемдесет и една) страници копия от цялостната посочена и описана по-горе документация по казуса;
            *съм написал, че:
  от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,
  шест от които са със смъртен резултат,
  извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ПАРАВОЕННА ченгеджийско-мафиотска „държавна“ власт;
  от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,
  но досега НЕ САМО не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, 
  до днес НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие,
  НО ПОЧТИ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО;
  един от най-последните изключително драстични случаи е
  на 21 юни 2010 г., когато посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София, при което с категорично демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата, с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,
  и въпреки че и Прокуратурата, и МВР са надлежно сезирани, въпреки че е ноторно известен фактът (съобщен както в Парламента, така и в медиите от няколко високопоставени лица от специалните служби),
  че в подчинената на Премиера и на Президента силова система на държавната власт съществува отряд за „мокри поръчки“,
  и че не само този отряд, но и други отдели на специалните служби действуват, като камуфлират операциите си като действия на улични банди,
  до днес - вече повече от ОСЕМ месеци –
  ПРОКУРАТУРАТА НЕ САМО НЕ Е ПРЕДПРИЕЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО,
  НЕ САМО ДОРИ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛА ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,
  НО И ПО НЕЙНО (НА ПРОКУРАТУРАТА) РАЗПОРЕЖДАНЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОЛКО ЗЛОВЕЩИ ОФИЦИАЛНИ ОПИТИ ЗА ТАКАВА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ,
  КАКВАТО ДОРИ И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОКУРАТУРА НЕ СИ БЕ ПОЗВОЛЯВАЛА И НЕ БЕ ПОСМЯЛА ДА СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ СПРЯМО МЕН.
  Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам НЕ САМО че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, и че съм оцелял по силата на случайността (и реакцията ми на бивш спортист),
  НО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОКУШЕНИЕТО Е ИМЕННО МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, ПРОКУРАТУРИТЕ, СЪДИЛИЩАТА И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА БЪЛГАРСКА „ДЪРЖАВНА“ ВЛАСТ.“
            ***От текста е видно, че аз:
            *съм написал, че въпреки така посочената организирана и обезпечена от българската държава терористична ситуация , аз продължавам и ще продължавам да настоявам за спазване на нормите и принципите на българското и на европейското право;
            *и че би било абсолютно нелепо институциите на българската държавна власт да продължават да прилагат трикове и процедури, имащи характера на шантаж върху мен и членовете на семейстгвото ми, каквито трикове вече са били прилагани и описани в различните наши, мои и на съпругата ми, официални писмени изложения;


            16. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител  
            искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 15 Март 2011 г. и адресирано до Замистник-Главния прокурор Камен Ситнилски, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   15.03.2011г.;


            17. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 11 Юни 2011 г., регистрирано на 13 Юни 2011 г.,
            адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   13.06.2011г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 10“.
            ***От текста е видно, че аз съм приложил копия от всичката посочена по-горе документация и отделно от това сравнително обширно съм възпроизвел основните пунктове от съдържанието на документацията,      като за пореден път съм настоял за спазване на принципите и нормите на Правото.
            ***От текста е видно, че тук вече съм включил за съвместно разглеждане и още един казус, текстът на който се отнася за
            предумишлено предизвиканата именно от оперативните мероприятия на функционерите на специалните служби
            смърт на Величка Христова Петкова, майка на съпругата ми:
  на 01 Септемврви 1998 г. е починала майката на съпругата ми;
  че в датирана на 16 Декември 1998 г., адресирана до Главния прокурор, специална ТЪЖБА, съпругата ми е обосновала тезата,
  че майка й – Величка Христова Петкова – само няколко дни преди това е била приета за лечение в Окръжната болница в град Габрово, където ПРИ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ, или на груба лекарска небрежност или на невежество, Е ПОЛУЧИЛА СМЪРТОНОСНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЗДРАВЕТО;
  и изрично и ясно е поискала ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА СМЪРТТА НА НЕЙНАТА МАЙКА.
  От приложените доказателства е видно:
  че в датирана на 05 Април 1999 г., адресирана до Главния прокурор, до Президента и до Министъра на правсъдието специална ТЪЖБА, съпругата ми е посочила, че впоследствие е била получила „отговор“ от канцеларията на Главния прокурор, който „отговор“ има № 1093/98.ІІІV и дата 29.12.1998 г. и е подписан от прокурор П. Делова, съгласно текста на който тъжбата й е изпратена „по компетентност“ на Окръжната прокуратура в град Габрово.
  че впоследствие, СЛЕД КАТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦИ (при законово наличие за двумесечно приключване на разследването) НЕ Е БИЛО ИЗВЪРШВАНО ВАЛИДНО РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛА ПОЛУЧИЛА НИКАКЪВ ОТГОВОР,
  тя отново е поискала от Главния прокурор да бъде разпоредено да й бъде отговорено;
  че във визираната, датирана на 05 Април 1999 г. ТЪЖБА, съпругата ми изрично и ясно е написала (с. 100), че счита,
  че нововъзникналата визирана ситуация (а именно: липсата на разследване и липса на отговор на нейното искане за разследаве!!!) несъмнено има характера на пределно ясно доказателсткво за това,
  че в случая вобще не става дума за наличие на груба лекарска небрежност или за невежество, А ЧЕ СЕ КАСАЕ ЗА ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В ГАБРОВО, КОИТО СА БИЛИ ТАЙНО И КОРИСТНО АНГАЖИРАНИ С ЕДНА СЪВСЕМ ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ – С ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ДНЕШНА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, КОЯТО ОТДАВНА Е АНГАЖИРАНА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА МНОЖЕСТВО ПОДОБНИ АКЦИИ СРЕЩУ ВСИЧКИ БЛИЗКИ ХОРА НА СЪПРУГА МИ“.
  От приложените доказателства е видно (с.101-104), че на 14 Юни 1999 г. съпругата ми е датирала и изпратила до Главния прокурор и до Апелативната прокуратура в град Велико Търново ЖАЛБА, против Постановлението от 20 май 1999 г. за прекратяване на наказателното производство по следствено дело № 37 от 1999 г. по описа на Габровската окръжна прокуратура, в текста на която ЖАЛБА изрично и ясно е написала: 
  че на 30 Април 1999 г. е била разпитана като свидетел, при което следователят й е бил предоставил възможността да се запознае с лекарската (СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА) експертиза НАБЪРЗО, КАТО Е ОТХВЪРЛИЛ НЕЙНОТО ИСКАНЕ ДА Й БЪДЕ ДАДЕНО КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА, за да може тя да анализира на спокойствие съдържанието на тази експертиза.
  че наскоро след разпита й като свидетел тя е получила копие от Постановлението за прекратяване на следственото дело;
  че нейната изрично, ясно и ОБСТОЙНО изразена теза е, че майка й е била получила смъртоносните необратими и фатални увреждания на здравето си именно в болницата в град Габрово;
  че и днес, след политическите промени продължава да е валидно авторитетното и компетентно мнение на най-дългогодишния ръководител на Катдерата по съдебна медицина проф. Иван Попвасилев, че „при социализма съдебната медицина прикриваше убийствата“;
  че тъй като на нея (на съпругата ми) въобще не й е било дадено копие от Съдебномедицинската експертиза, то този факт е идеален пример към примерите, посочени от проф. Попвасилев;
  че тя (съпругата ми) настоява да бъде отменено Постановлението, делото да бъде върнато за доразследване и да бъде отговорено на формулираните от нея (съпругата ми) въпроси.
  От приложените доказателства е видно (с. 105-109), че:
  Окръжната прокуратура в град Габрово е издала Постановление от 28 Октомври 1999 г. за прекратяване на наказателното производство, 
  ОТ ТЕКСТА НА КОЕТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЛИЧИ, ЧЕ НЕ Е ДАДЕН НИТО ЕДИН УБЕДИТЕЛЕН ОТГОВОР НА ИЗТЪКНАТИТЕ ОТ СЪПРУГАТА МИ АРГУМЕНТИ И ВЪПРОСИ,
  И ЧЕ ОТНОВО НА СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛО ДАДЕНО КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
  и не й е била дадена никаква възможност да се запознае на спокойствие и обстойно със съдържоанието на тази експертиза и да изрази своето мнение по нея.
  От приложените доказателства и от изтъкнатите съображения е видно,
  ЧЕ И ДНЕС ОСТАВА В СИЛА ИЗРАЗЕНОТО ОЩЕ на 05 Април 1999 г. мнение на съпругата ми,
  че в случая вобще не става дума за наличие на груба лекарска небрежност или за невежество,
  А ЧЕ СЕ КАСАЕ ЗА ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В ГАБРОВО, КОИТО СА БИЛИ ТАЙНО И КОРИСТНО АНГАЖИРАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ДНЕШНА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
  И ЧЕ ТОВА Е БИЛО СТАНАЛО (НАПРАВЕНО, ОСЪЩЕСТВЕНО, РЕАЛИЗИРАНО)
  КАТО ЕДНО ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ (ТАЙНИТЕ) ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ,
  НАСОЧЕНО СРЕЩУ ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА.“
     Днес аз, Янко Николов Янков, изрично и ясно обвинявам специалните държавни служби и прокуратурата
     КАКТО В организиране на престъпно посегателство върху живота на майката на моята съпруга и в предизвикване на нейната смърт,
     ТАКА И В организиране на престъпно обезпечаване на безотговорност за престъпниците чрез престъпно провеждане на така нареченото разследване,
     И НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПЪЛНО РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА НАМИРАЩАТА СЕ В ТЕЗИ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИМЕТО НА СЪПРУТАТА МИ, С ИМЕТО НА НЕЙНАТА МАЙКА И С ИМЕНАТА НА ДРУГИТЕ НЕЙНИ БЛИЗКИ ХОРА,
     КАТО ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ВСЕКИ ОТКАЗ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТОВА ИМА И ЩЕ ИМА ХАРАКТЕРА НА ЯСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДОСТОВЕРНОСТ НА МОЯТА ОБВИТИТЕЛНА ТЕЗА;


            18. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 28 Май 2012 г., регистрирано на 28 Май 2012 г., адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   28.05.2012г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 512“;
            адресирано и до Министър-Председателя Бойко Борисов, регистрирано в офиса на МС, вх. рег. №4379 от 28.05.2012 г.
            ***От текста е видно, че тук отново и за пореден път са описани визираните по-горе два казуса:
            *относно смъртта на майката на съпругата ми и
            *относно обезпеченото от държавната власт престъпно мафиотско отнемане на двата имота, на които тя е съсобственик и тоталното обезпечаване от институциите на безотговорността на престъпниците;


            19. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 28 Април 2013 г., регистрирано на 29 Април 2013 г., адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №3307/2013    ---   29.04.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 560“.
            ***От текста е видно, че тук отново и за пореден път са описани визираните по-горе два казуса:
            *относно смъртта на майката на съпругата ми и
            *относно обезпеченото от държавната власт престъпно мафиотско отнемане на двата имота, на които тя е съсобственик, и тоталното обезпечаване от институциите на безотговорността на престъпниците.


            20. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 05 Август 2013 г., регистрирано на 08 Август 2013 г., адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №3307/2013, ІІ   ---   08.08.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 610“.
            ***От текста е видно, че тук кратко, изрично и пределно ясно съм написал, че за пореден път настоявам за разследване на:
            Първо: организирана и системно провеждана от ДЕВЕТДЕСЕТТЕ (90-те) години до НАШИ ДНИ (вече повече от ДВАДЕСЕТ – 20 - ГОДИНИ) от всички досегашни ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНА МНОГОЦЕЛЕВА ПРАКТИКА на престъпно РЕПРЕСИВНО и по същество СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДНО (социално-елиминационно и изтребително) третиране на
            *СЪПРУГАТА МИ д-р Елка Петкова Янкова (Магистър по стоматология и магистър по социална педагогика),
            *нейната майка Величка Христова Петкова (вече покойник),
            *нейния баща Петко Георгиев Петков (вече покойник),
            *нейния брат Георги Петков Петков (магисътр по стоматология, принуден да емигрира),
            *и други нейни близки хора (подложени на множество интензивни социално-елиминационни оперативни мероприятия на специалните служби );  
            Второ: престъпна дейност, извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено облекчаване на провеждането и прикриването на мероприятията на спецслужбите, както и на процедурно замотаване и прекратяване на всички на съпругата ми и всички мои искания за провеждане на легитимно разследване;


            21. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 12 Ноември 2013 г., регистрирано на 08 Ноември 2013 г., адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13033/2013, V   ---   08.11.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 709“.
            ***От текста е видно, че тук кратко, изрично и пределно ясно съм написал, че:
            *за пореден път настоявам за разследване на престъпната дейност, насочена срещу съпругата ми д-р Елка Янкова и нейните най-близки фамилни роднини;
            *отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване;
            *отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух
на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото общественополитическо Зло.

*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
08 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар