2014-05-21

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 757 --- 18.05.2014 г. На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
18 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06  

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 757 --- 18.05.2014 г.
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
43 (четиредесет и три) страници
синтезирана документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност, насочена лично срещу мен
в качеството ми на научен изследовател и университетски преподавател,
 извършена от функционери:
***на комунистическата Държавна сигурност, 
***на посткомунистическите специални служби,
***на МВР и
***на Прокуратурата,
извършена в полза
*на секретните оперативни мероприятия на специалните служби и
*на техните господари от българския клан на Съветската Червена Армия и на Руската Червена Мафия;

Второ (2).  
Престъпна дейност,
осъществена от функционери на Прокуратурата, на Съда, на МВР и на целостния апарат на държавната власт,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

--- --- --- --- --- --- ---

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА
И
ОТНОВО ПРЕДОСТАВЯМ
на Прокуратурата
документация относно така визираните казуси.

Тук визираните страници
съдържат една малка част от документацията по казуса:

            01. Мое официално писмо, адресирано до Председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Иван Н. Юхновски, датирано на 19 Декември 2005 г., регистрирано в офиса на БАН вх. рег. №33-26-09/19.12.2005 г.,
с.1-22;

            02. Мое официално писмо, адресирано до Председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Иван Н. Юхновски, датирано на 13 Март 2006 г., регистрирано в офиса на БАН вх. рег. №82-01-31/13.03.2006 г.,
с.23-25;

            03. Мое официално писмо, адресирано до Председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Иван Н. Юхновски, датирано на 23 Март 2006 г., регистрирано в офиса на БАН вх. рег. №82-01-32 (05)/23.03.2006 г.,
с.26-35;

            04. Мое официално писмо, адресирано до Председателя на Българската академия на науките (БАН) акад. Иван Н. Юхновски, датирано на 27 Март 2006 г., регистрирано в офиса на БАН вх. рег. №82-01-32 (05)/27.03.2006 г.,
с.36-41;


            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 08 Ноември 2006 г. и регистрирано на 08 Ноември 2006 г., вх. рег. № ГП №17429/ ---- 08.11.2006; 
с. 42-43.

Уточнение:
            От посочената и приложената документация е видно, че:
            ***След надлежно проведен конкурс по решение на Научния съвет на Института за правни науки при Българската академия на науките със Заповед № 8 от 22 април 1974 г. съм назначен на научна работа.
            След надлежно проведен конкурс по решение на Научния съвет на Института за правни науки при Българската академия на науките с т. нар. Допълнително споразумение към трудов договор” РД-15 № 16 от 13.10.1995 г.  аз съм поел изпълнението на длъжността “Старши научен сътрудник по Теория и философия на правото. Политически и правни учения”, като договорът е сключен за т. нар. “неопределено време” (което означава, че става въпрос за т. нар. “постоянна работа”, а не за срочна) и за “пълно работно време”.
            След това между мен и Института за правни науки при БАН е сключен нов трудов договор (“Трудов договор” № 101 от 23.06.2000 г.), по силата на който в предишния договор е променена само една единствена клауза, съгласно която вече става въпрос за договор за “непълно работно време 1/2 щат”, като всички останали клаузни условия са останали непроменени.

            ***На 08 декември 2005 г. съм получил по пощата т. нар. „Препоръчано писмо” № 2444, при отварянето на което разбрах, че със Заповед № 165 от 05.12.2005 г., подписана от Директора на Института Цветана Каменова, трудовият ми договор е прекратен едностранно и без предизвестие, считано от датата 05 декември. Впрочем, от пощенското клеймо пределно ясно личи, че заповедта всъщност е била издадена не на 05, а на 06 декември, и аз подчертавам този на пръв поглед дребен факт, тъй като, както ще стане ясно от изложението ми, този именно факт има доста съществено значение.

            ***от документацията (с.5-6) е видно, че далеч преди визираното уволнение самата Цветана Каменова ми е казвала, че именно след политическите промени и именно след т. нар. „разформироване“ на зловещото Шесто управление на ДС, на нея й се е бил обадил полковникът от уж вече бившия Първи отдел на Шесто управление Младен Апостолов Младенов, който вече е бил работел като ръководител на Информационно-аналитичния отдел на мафиотската организация „Мултигруп“, и е бил настоял тя да направи така, че да не ми бъде дадена никаква възможност да се занимавам с наука;

            ***от документацията (с.8, т.7) е видно, че изрично и пределно ясно съм посочил и обосновал тезата, че
  7) Прекратяването на трудовия ми договор е извършено при брутално погазване на един от най-важните принципи и една от най-важните правни норми, отнасящи се за този вид трудови договори.
  Става въпрос за това, че съгласно текста на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Устава на БАН прекратяването на такъв договор (“освобождаването на лица с научни звания”) може да стане единството по решение на Научния съвет, а от текста на заповедта е видно, че такова решение въобще не е било вземано.
  Като не е спазила изискването за наличие на такова решение на Научния съвет, Директорката на Института Цветана Каменова несъмнено е извършила изключително грубо нарушение на моите права, а издаденият от нея акт подлежи не само на отмяна, но е и основание за заплащане на всички свързани с това материални и морални вреди, както и пропуснати ползи.“;

            ***от документацията (с.8-9, т.8) е видно, че изрично и пределно ясно съм посочил и обосновал тезата, че
  8) Но тук, обаче, има нещо много повече и много по-зловещо от фактологията на един трудово-правен спор,
  тъй като става въпрос не само за уволнение, продиктувано от политически и мафиотски интереси,
  а и за уволнение, продиктувано от волята и интересите на същите онези индивидуални личности и организационни сили, които действувайки по-рано като Държавна сигурност, осъществиха изключително жестоки репресии против мен и моето семейство, а днес, действувайки като извън-държавна и над-държавна Червена мафия, с още по-голямо ожесточение продължават да правят същото,
  и най-вече за уволнение, перверзната зловещност на което е свързана с факта, че същите тези хора по-рано извличаха легитимното си право да вършат престъпленията си от своята преданост към Москва и с аргумента, че правят това в името на московските комунистически ценности, и че днес същите тези комунистически палачи с още по-голяма ехидност и перверзна жестокост извличат легитимното си право да продължат да бъдат такива и да вършат същата престъпна дейност, позовавайки се на своята преданост към Запада, който именно ги е легитимирал като свои “демократични партньори” и им е възложил да оправдават престъпната си терористична дейност като извършвана в името и в защитата на Западните ценности.“;

            ***от документацията (с.9, т.9) е видно, че изрично и пределно ясно съм посочил и обосновал тезата, че
  9) Фактите, които ще изложа тук, ми дават абсолютно неопровержимото право да твърдя, че това брутално нарушение на моите трудови права въобще не е и не може да бъде разглеждано като “трудово-правен спор”, тъй като е само едно от изключително многобройните прикрития на политическите репресии, които продължават против мен и моето семейство още от 1975 г. до днес, тоест – вече повече от тридесет (30) години.(... ... ...)“;

            ***от цялостната документация е видно, че изрично и пределно ясно съм посочил голямо множество факти и обстоятелства и съм обосновал тезата, че визираното брутално нарушение на моите трудови права съвсем не е въпрос, имащ характера на трудово-правен спор, а е само едно от изключително многобройните прикрития на политическите репресии, които продължават против мен и моето семейство още от 1975 г. до днес, т.е. – вече повече от тридесет (30) години.

       ***От документацията, която се намира в Прокуратурата по друг повод и друг казус,
                 но която има пряка и неразривна връзка с този казус,
                (виж серията: „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 48, 505-506, 522, 591 и 632“,
                както и серията: ЦацароМафия – 110 /23.05.2014“)
                е видно, че това уволнение е имало характера на специално оперативно мероприятие, организирано от генералите Иван Чобанов и Иван Драшков.

--- --- ---
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на Прокуратурата, на Съда и на техните господари от Специалните служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
Прокуратурата обслужва „икономическата коалиция“ между три от управляващите партии
(което твърдение, всъщност, е твърдение, че т. нар. партийни коалиции, по своята същност са именно мафиотски, а не политически коалиции),
както и че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж
Виж:

Румен Петков: Прокуратурата да докаже, че не е джобно ножче на Пеевски

19.05.2014

Петков: Прокуратурата се държи като джобно ножче на Пеевски

19 май 2014 09:04


Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
            Приложение – 43 стр. съгласно текста.
18 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар