2014-05-25

Лична протестна нота № 2 --- 24.05.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
24 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Лична протестна нота № 2 --- 24.05.2014 г.

І  
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние
на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;
и
да бъде обезпечена и наложена
пълна репараторна отговорност от (на) държавата за вредите, причинени от незаконните актове или действия на нейните органи и длъжностни лица;

както и
да бъде обезпечена и наложена
пълна наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си на служители и
на всякаква друга форма на ангажираност
с престъпната дейност
на комунистическата и на посткомунистическата
държавна власт;
и в частност
на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби;
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт;

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.


            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
от 70-те години до днес,
вече в продължение на половин век,
надлежно съм депозирал в институционалния офис
на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата
голямо множество
ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ
на конкретно описани престъпления,
извършени от лица с горепосочения статус;

по които мои искания
досега не е извършено абсолютно нито едно легитимно разследване
и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ  
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега      
за пореден път предоставям
на Вашето престъпно прокурорско внимание
моето сравнително синтезирано
искане за разследване на
всяка отделна престъпна дейност,
на всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители и на всякаква друга форма на ангажираност с престъпната дейност
на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние
на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и престъпления, засягащи
както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІІ  
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега       обръщам специално внимание на
онези основни или изходни
групи факти и обстоятелства,
които прецизно и подробно са посочени и описани
в надлежно регистрационно предоставените от мен на Прокуратурата
конкретни искания за разследвания:

Първо
            Относно всички АРХИВНИ и  АКТУАЛНИ информационно-документални масиви, свързани с каквато и да е
            (секретна или несекретна, стратегическа или оперативна)
            дейност, извършвана от структурите
             на комунистическата Държавна сигурност,
            на посткомунистическите специални служби и
            на всякакви други държавно-институционални служби,  

            която дейност е била по какъвто и да е начин, в каквато и да е форма или степен свързана с (отнасяща се за)
            *лично за мен (свързана с моето име),
            *за моите семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора (свързана с имената на тези хора),
            *за всевъзможно каквито и да са други физически и юридически лица, свързани лично или косвено с мен и така визираните мои константни или ситуационни кръгове;

            по повод и във връзка с което
            така визираните държавни служби или структури са извършвали каквито и да са секретни или несекретни оперативни мероприятия;

            при което изрично и ясно да бъде установено и с официален акт да бъде постановено становище относно
            фактосъобразността и законосъобразността на всяка една такава дейност.

            Така визираното мое официално искане за разследване е свързано със съществуването на голямо множество преки (директни) или косвени факти и обстоятелства, разкриващи
            наличието на ПРЕСТЪПНИ стратегии и тактики,
            осъществявани от тези структури и насочени към
            моето и на свързаните с мен физически и юридически лица
            абсолютно противоправно (т.е. - престъпно) ЕЛИМИНИРАНЕ
            ОТ УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ СФЕРИ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ – ИКОНОМИЧЕСКИ, БИТОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕМЕЙНО-ИНТИМНИ.

            Впрочем, от предоставените от мен огромни информационно-документални масиви е видно, че така визираните служби не са се спирали и не се спират да осъществяват дори и неимоверно перверзната престъпна дейност да събират информации дори и за пеленачетата от семействата или фамилиите на обектите на техното внимание,
            включително и на лица от най-висшия ешелон на отделните ротационно сменящи се управляващи екипи,
            за да използуват тези информации за шантажиране и всички видове ситуационни елеминирания на „обектите“.


Второ
            С оглед на това изрично, ясно и категорично настоявам:
            ***да бъдат събрани на едно место абсолютно всички пряко или косвено свързани с мен документално-информационни масиви на визираните държавни служби и институции;
            ***да бъде съставен пълен (изчерпателен) техен списък, включително и на онези, които вече са унищожени;
            ***да бъде предприето прецизно разследване и обезпечаване на пълна наказателна и репараторна отговорност за всяка отделна престъпна дейност на всяко отделно свързано с тези институции лице; и
            ***да бъде обезпечена пълна репараторна отговорност на държавата за РЕПРЕСИВНО И ГЕНОЦИДНО причинените от нейните институции болки, страдания, морални и материални вреди и пропуснати ползи.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.
            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
24 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар