2014-05-04

Отворено писмо „ЦацароМафия - 61 / 06.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
06 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 61 / 06.05.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
55 (петдесет и пет) страници
документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност,
извършена от функционери на българските посткомунистически специални служби,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми, и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации,
която дейност се изразява в
 серия от многократни директни (явни) и
конклудентни (подразбиращи се)
шантажи, заплахи и предупреждения
за извършване на елиминационни действия
срещу мен и срещу членовете на семейството ми
ако не спра
да пиша искания до прокурорските, съдебните и административните институции
за разследване на престъпленията,
които са извършени срещу всички нас и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации;

една от връхните точки на която престъпна дейност,
освен това, се изразява и в
извършване от специалните служби на систематична многопосочна и многоцелева
фалшификаторска дейност
и създаване на фалшиви документални феномени,
предназначени за пускане в манипулативно обръщение
най-вече в различни специализирани институционални
сфери;

в частност в тук визирания казус става дума за създаден от специалните служби на
мой ФАЛШИВ СПЕЦИАЛИЗИРАН
т. нар. ЕГН,
по повод и във връзка със съществуването и
функционалното предназначение
на който
съответните институции категорично отказват да дадат каквото и да е обяснение,
а прокуратурата отказва да извърши разследване и да обясни защо и как е създаден, съществува и функционира този феноменален факт;


Второ (2).  
Престъпна дейност,
извършена от функционери на Прокуратурата и на МВР,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.  

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визирания казус.

В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от множество искания за разследване,  
от които е видно, че в офиса на Върховната касационна прокуратура
ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с
така визирания казус  
съм регистрирал ОФИЦИАЛНИ ТЕКСТОВЕ със следните дати по години:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 18 Октомври и регистрирано на 18 Октомври 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 518“, вх. рег. №ВКП №12489 /2011, V   ----    18.10.2012,
            ***копие, регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет), вх. рег. №4379/18.10.2012 г.,
            ***копие, регистрирано в офиса на Националния осигурителен институт, вх. рег. №94-Я-299-1/18.10.2012 г.;

            02. Искане за разследване, адресирано до временно изпълняващия  длъжността Главен прокурор (Бойко Найденов), датирано на 19 Ноември и регистрирано на 19 Ноември 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 518-А“, вх. рег. №ВКП №12489 /2011, V   ----    19.11.2012,
            ***копие, регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет), вх. рег. №4379/19.11.2012 г.;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 03 Септември и регистрирано на 02 Септември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 639“, вх. рег. №ВКП №3307 /2013   ----    02.09.2013;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 24 Ноември и регистрирано на 25 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 722“, вх. рег. №ВКП №13033/2013   ----    25.11.2013.

            Уточнявам, че в така визираната преписка казусът е позициониран върху следните факти и обстоятелства:

А:
            на 14 Юни 2012 г. лично съм посетил офиса на Столичното управление „Социално осигуряване, където чрез надлежното „Заявлениесъм предприел определена официална процедура, в която, съгласно правните нормативни изисквания, на абсолютно всички необходими за това документи официално и безпогрешно е направено вписване КАКТО НА моите официални паспортно-легитимационни три имена,   ТАКА И НА моя така наречен „Единен граждански номер (ЕГН)“.

Б:
            още същия ден (!!!) официалното длъжностно лице „Началник отдел“ е изпратило
            до мен и
            до Института за правни науки при БАН
            официален документ, в който, обаче,
            по силата на АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ личностно и корпоративно ментални,
            включително и АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ официални и правно-нормативни държавно-административно-организационни механизми,
            моят така наречен Единен граждански номер (ЕГН)
         Е ПОДМЕНЕН С ДРУГ,
         който не само няма абсолютно нищо общо с мен,
         но и по абсолютно никакъв начин не се съдържа в моята официална документация.

            Впрочем, логиката на всяка такава ПОДМЯНА НА СЪЩНОСТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТЕФИКАЦИЯ НА ДАДЕНО ЛИЦЕ в сферата на науките за правото се интерпретира:
            ***ИЛИ КАТО АКТ НА НЕПРЕДУМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ, имащо характера и статуса на фактическа грешка
            - което, обаче, все пак е виновно, наказуемо и репараторно отговорно - и за което се приема, че е дължащо се на ментална професионална непригодност, изискваща автоматично освобождаване от длъжност;
            ***ИЛИ КАТО АКТ НА ПРЕДУМИШЛЕНО ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ
             – което, като правило, се дължи на изпълнение на възложени от специалните служби секретни оперативни мероприятия - насочени към увреждане на интересите на лицето, чиито истински идентификационни параметри са подменени с неистински.

В:
            В отговор на това, на 25 Юли 2012 г. в текста на моето официално препоръчано писмо (с надлежно върнато „Известие за доставяне“) изрично и пределно ясно съм написал следното:
         По повод издадения от ръководената от Вас служба официален документ, в съдържанието на който моето име e свързано с т.нар. ЕГН, който няма абсолютно нищо общо с мен, тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал аналогични уж случайни грешки или обърквания с други хора,
         както такива, чиито имена напълно съвпадат с моите имена, но, разбира се, техният т. нар.„единен граждански номер“ (ЕГН) все пак е различен;
         така и такава, чиито имена нямат абсолютно нищо с нито едно от моите три имена (лично, бащино и фамилно),
         а и отделно от това не са съществували абсолютно никакви нито фактически, нито юридически, основания за смесването на мен и на съответния друг човек;
         и че впоследствие съм установявал, че причината за това е била т. нар. „дълга ръка на специалните служби“, които „на мой гръб и на моя сметка“ са си разигравали своите престъпни ченгеджийски игри.
         Тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал случаи на объркване с друг Янко Николов Янков, какъвто например беше кметът на град Елин-Пелин, който бе убит преди няколко години, като както преди, така и след убийството му неговият ЕГН е бил уж случайно приложен (прилаган) към няколко комплекти на мои документи, от което обстоятелство, разбира се, са били произлезли, а и продължават да произлизат, дръзки неприятности за мен.
         Така, предвид на горното, с настоящето официално писмо до Вас питам:
         Чий е ЕГН 51 08 01 65 36, който необяснимо защо и по какъв начин ми е бил приписан на мен в писмото, издадено на 14.06.2012 г. и имащо №МП-50894, което писмо е изпратено до Института за правни науки при БАН и до мен?
         Тъй като от момента на визираното мое изявление и легитимно искане да получа отговор до днес АЗ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР И АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ВИЗИРАНИЯ ФАКТ,
         считам, че имам пълното право да приема, че това формално мълчание на визираната официална държавна институция има конклудентния характер на абсолютно красноречив отговор-потвърждение на моята теза,
         че визираната промяна и подмяна на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация има характера на ПРЕСТЪПНА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.  
         По повод и във връзка с това за пореден път официално и публично декларирам, че
         ПРИ РЕДИЦА МОИ ПЪТУВАНИЯ В РЕДИЦА СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) ОТ ЕВРОПА
         СЪМ КОНСТАТИРАЛ,
         ЧЕ ИМЕННО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАКИВА ПОДМЕНЯНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ОФИЦИАЛНА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
         ЗА ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ И ЗА ДА МИ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ,
         БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАТО СА „ПОДХВЪРЛЯЛИ“ ФАЛШИФИ „ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ“, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕ
         КАКТО КАТО ТРАФИКАНТ НА АНТИЧНИ ЦЕННОСТИ,
         ТАКА И КАТО ТЕРОРИСТ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИНСТРУКТОР) В БАЗИРАН В КОСОВО РАДИКАЛЕН ИСЛЯМИСТКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРОРИСТИ-КАМИКАДЗЕТА.
         Предвид на така изнесените факти, обстоятелства, аргументи и концeптуални тези
         НАСТОЯТЕЛНО ИЗИСКВАМ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР, В КОЙТО ДА СЕ СЪДЪРЖАТ РЕАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСОЧЕНИЯ ФАКТ НА ПОДМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
18 Октомври 2012 г.                                            Янко Н. Янков“

Г:
            От текста от 19 Ноември 2012 г. е видно, че съм написал следното:
         „Обръщам внимание на факта, че преди един месец, на 18 Октомври 2012 г.,            изхождайки от необходимостта за реализиране на върховенството на Правото, в качеството ми на легитимно (лично и обществено-институционално) заинтересовано лице се обърнах ИМЕННО КЪМ ВАС с искането ДА ПОЛУЧА ИМЕННО ОТ ВАС официален отговор, в който да се съдържат реални обяснения относно визираните в изложението ми факти и обстоятелства.
         Разбира се, за мен не бе абсолютно никаква изненеда фактът, че НА МОЯТА ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОРЕКТНОСТ
         началникът на отдел „Приемна“ при Министерския съвет Соня Божикова ми „отговори“ с
         ОТВРАТИТЕЛНА И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОНОНСИРАНА КУРВЕКТНОСТ.
         Преди всичко в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото),
         в който ИМПЛИЦИТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА, 
         че или „поради незнание на Правото“, или „поради НЯКАКВА СИ „обърканост     аз не съм се бил обърнал „към надлежно компетентния“ („към когото трябва“), и
         че „водена от своето „височайше добродетелно великодушие“ Тя, Въздесъщата Соня Божикова, е „благоволила“ да препрати моето искане за получаване на отговор именно на „компетентната институция“.

         На второ место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото) и относно още един аспект на Правното Знание,
         в който ВТОРОАСПЕКТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА,
         че визираната (от Нея, Въздесъщата Соня Божикова) компетентна институция“, всъщност, има статуса на Правен Субект, който е тотално Суверенен и по никакъв начин не подлежи на Юридически институционален контрол от Правителството (чиито административно-юридически жрец е именно Тя).

         На трето место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че в „суверенните владения“ на същата тази институция – Националния осигурителен институт (НОИ) -
         ВЕЧЕ (по онова време – преди един месец) В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦИ се е намирало надлежно регистрирано мое искане да получа отговор,
         и че В ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМИТЕ НА ПРАВОТО И НА ПРАВОСЪОБРАЗНИТЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕН ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО.

         На четвърто место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че
         моето адресирано до Премиера искане да получа отговор е било направено едва след като вече в продължение на три месеци съм имал гражданското търпение да чакам за отговор и не съм получил такъв,

         АЗ СЪМ ПОИСКАЛ ОТ ПРЕМИЕРА ДА ВЛЕЗЕ В КОНСТИТУЦИОННИТЕ СИ ФУНКЦИИ, задължаващи го да упражни правителствен контрол върху визираната институция, И ИМЕННО СЛЕД УПРАЖНЕНИЯ ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ИМЕННО ПРЕМИЕРЪТ (или поне неговата институционална жрица Соня Божикова) ДА МИ ОТГОВОРИ
         НЕ САМО ДАЛИ Е НАЛОЖИЛ НАКАЗАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ВИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ,
         НО И ДА ОТГОВОРИ НА МОИТЕ ОБВИНЕНИЯ ОТНОСНО ТОВА,             ЧЕ ПОДЧИНЕНИТЕ (съгласно нормите на Конституцията) ИМЕННО НА ПРЕМИЕРА СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА БИЛИ ИЗВЪРШВАЛИ СИСТЕМИ НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ПРАВА,
         включително и като в частност са били използували агентурно зависимите от тех служители на визираната институция (НОИ),
         на които служители СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ са били възложили да извършат ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИТЕ ПРАВА,
         като в частност да извършат подмяна на параметрите на моята официална и гарантирана от закона легитимна личностнова идентификация
         – тоест, да подменят моя официален ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) С ДРУГ, КОЙТО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С МЕН,
         но който, прикачен като отнасящ се именно за мен,
         МЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
         КАТО ПРЕСТЪПНИК,
         КОЙТО Е ПРЕСЛЕДВАН И ИЗДИРВАН НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, НО И ОТ ВЛАСТОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕДИЦА ДРУГИ ДЪРЖАВИ.
         Обръщам внимание на факта, че ЕДВА ПРЕДИ НЕКОЛКО ДНИ ПОЛУЧИХ „ОТГОВОР“ ОТ ВИЗИРИНАТА „ТОТАЛНО СУВЕРЕННА“ ИНСТИТУЦИЯ (НОИ), който отговор е датиран 02 Ноември 2012 г. и има Изх. №94-Я-299-1.
         Обръщам внимание на факта, че визираната „тотално Северенна“ институция (НОИ) е била длъжна да ми отговори още преди ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ, НО НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА.
         Обръщам внимание на факта, че чрез текста на своето писмо
         ръководителят на визираната „тотално Суверенна“ институция по пределно ясен начин е демаскирал себе си
         не само като престъпен нарушител на нормативните изисквания на българското Право,
         но и ИМЕННО КАТО ПРОНОНСИРАН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ – той въобще не е дал отговор на нито един от аспектите на формулирания от мен казус.

         Така, в контекста на посочените факти и обстоятелства,
НАСТОЯВАМ
ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО
И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН И
ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР
ИМЕННО ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – Правителствената и Прокурорската!
При това призовавам тук визираната правителствена институция да даде интерпретиращ отговор на моя въпрос
Дали при така визираните факти Правителството ми дължи репараторна отговорност и
дали правителствените служители от Специалните служби
и от Националния осигурителен институт (НОИ) подлежат на определена санкция – административно-правна и (или)
наказателно-правна?“.

При това изрично, ясно и категорично настоявам да бъде разследвана очевидно най-вероятната версия, съгласно която
посочената подмяна на моя единен граждански номер (ЕГН)
е била извършена съвсем не от служителите на НОИ,
а именно от служителите на МВР, 
и по-точно от служителите на Специалните държавни служби,
които именно са били извършили престъпление,
 като В СЛУЖЕБНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР
са били въвели престъпната подмяна.
19 Ноември 2012 г.                                   Янко Н. Янков“

*** 
            От текста от 03 Септември 2013 г. е видно, че съм написал следното:
„Днес, 03 Септември 2013 г., категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,
 за дейността на които е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.
Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.“

*** 
            От текста от 24 Ноември 2013 г. е видно, че съм написал следното:
Днес, 24 Ноември 2013 г.,
за пореден път настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираният казус има характера
както на конкретно престъпно деяние,
така и на конкретно проявление
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Впрочем, само преди около два месеци медиите съобщиха за мистериозното и вече втори месец все още неразкрито убийство (с два куршума и прободна рана с нож в гърдите) на
            мултимилионера-аферист Борислав Манджуков;
            което, убийство, впрочем, е било станало върху територия, която е имала и има характера на СТРОГО ОХРАНЯЕМ т. нар. „затворен жилищен комплекс“,
            ВЛИЗАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО в който на абсолютно всеки човек или дори и на градските врабчета, гълъби, гарги или кучета и котки  
            НЕ САМО е обект на специално видеонаблюдение,
            НО И Е ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНО ОХРАНЯВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ ОТ ЖИВА ОХРАНА И ПАТРУЛИ И НЯКОЛКО (!!! !!! !!!) ПРОПУСКВАТЕЛНИ ПОСТОВЕ.
         Разбира се, съвсем преднамерено посочвам и ПРИКАЧВАМ този казус към моя казус
         ПОРАДИ СЪВСЕМ НЕСТРАННИЯ ФАКТ,
         ЧЕ ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ,
         СЪЩО КАТО МЕН, Е ИМАЛО ДВА КОРЕННО РАЗЛИЧНИ ЛИЧНОСТНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ,
         ОФОРМЕНИ ЗАД ДВА КОРЕННО РАЗЛИЧНИ ТАКА НАРЕЧЕНИ ЕДИННИ ГРАЖДАНСКИ НОМЕРА (ЕГН-та) –
         единият документално-информационен масив го е представял като напълно почтен гражданин,
         а другият – като аферист, заслужаващ и напълно закономерно и оправдано получил заслуженото.

--- --- ---

            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
06 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар