2014-05-12

Отворено писмо „ЦацароМафия – 73-105 /18.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
18 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия – 73-105 /18.05.2014“
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
ТУК, ПО-ДОЛУ ПОСОЧЕНИТЕ отделни папки,
съдържащи синтезирана
документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност, извършена
от голямо множество
съдии, прокурори и други участници в съдебните процедури,
по тук конкретно посочените дела,

която престъпна дейност е била насочена
в полза на престъпните оперативни мероприятия
*на комунистическата Държавна сигурност,
*на посткомунистическите специални служби и
*на българския клан на руската и международната мафия,

и заради извършването на която престъпна дейност
те са били облагодетелствувани чрез множество имущeствени придобивки и институционално-кариерни назначения;

Второ (2).  
Престъпна дейност,
осъществена от функционери на Прокуратурата, на Съда и на МВР,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визираните казуси.

            01. Серия ЦацароМафия – 73 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 14 Септември 2013 г., регистрирано на 12 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 12.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 650“;
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на всеки съдия, всеки прокурор и всеки друг, участвуващ в процеса в каквото и да е друго качество,
            официално действуващ по НОХ дело №30-СА от 1984 г. по описа на Наказателната колегия на Софийския градски съд.
            Отнася се за официално прикрит като правосъдие
            акт на селективен геноцид, както и
            акт на фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване.
            Отнася се за престъпна дейност, извършена в престъпна полза на държавни и други секретни (специални) служби и формирования.
            Отнася се за ПРЕСТЪПНА СЕЛЕКТИВНО-ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи, които се явяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.
            В тук визираното съдебно дело тази престъпна дейност на съдиите, прокурорите и другите ангажирани с ДС участници в следствения и съдебния процес е осъществена
            както ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ХОРА ОТ СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МИ,
            така и в полза на секретните оперативни мероприятия на комунистическата Държавна сигурност, като по-точно е извършена от следните съдии:
*Тотка Янева,
*Анка Бичова,
*Иван Миланов,
*Любен Клявчев (прокурор);
*Милчо Теодосиев,
*Иван Антонов,
*Иван Ефремов,
*Крачун Павлов (прокурор),
*Ташо Ташев,
*Любен Атанасов,
*Добри Петрунов;
*Младен Данаилов,
*Дамянка Воденичарска,
*Стефанка Стоянова.

--- --- ---

            02. Серия ЦацароМафия – 74 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 16 Септември 2013 г., регистрирано на 12 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 12.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 652“;
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            Необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на
*съдия Росица Лолова,  официално действуваща като съдия по АПХ дело №302/1987 г. по описа на Районния съд град Девня, окръг Варна.

--- --- ---

            03. Серия ЦацароМафия – 75 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 17 Септември 2013 г., регистрирано на 12 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 12.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 653“;
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите
*Екатерина Иванова,
*Алексей Иванов,
*Димитър Гочев,
*Николай Урумов,
*Маргарита Златарова,
*Класимир Влахов,
* анонимен съдия, постановил Разпореждане от 22.12.2009 г. на Първо гражданско отделение, 24-ти състав,
*анонимен съдия, постановил Разпореждане от 08.03.2010 г. на Първо гражданско отделение, 24-ти състав,
*Росица Ковачева,
*Лидия Иванова,
*Емилия Василева,
*Николай Хитров,
*Елеонора Чаначева,
*Емил Марков официално действуващи като съдии по
            гражданско дело № 4013/1991 г. по описа на Софийския Районния съд, Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав.
            Отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване.
            Отнася се за престъпна дейност, извършена в престъпна полза на престъпно подвизаващата се в общественото, политическото и държавно-властовото пространство така наречена БСП (Българска социалистическа партия).
            Отнася се за това, че съгласно фактите, доказателствата и принципите и нормите на Правото тази така наречена БСП има статуса на НЕЛЕГИТИМНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА СТРУКТУРА, ТОТАЛНО РАЗПРОСТРЯЛА
СВОИТЕ ЗЛОВЕЩИ МЕТАСТАЗИ НЕ САМО В СФЕРАТА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, НЕ САМО В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА, НО И В ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.
            Отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.

--- --- ---

            04. Серия ЦацароМафия – 76 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчевв), датирано на 22 Ноември 2011 г., регистрирано на 25 Ноември 2011 г., вх. рег. (ВКП) №15132/2006, VІ-А ---- 25.11.2011 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 93“, и
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 18 Септември 2013 г., регистрирано на 20 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 20.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 654“;
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА  наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на
*съдията Димитър Бонев Гочев.
            Уточнявам, че още на 03 Август 2009 г. изрично и пределно ясно съм предявил пред Главния прокурор искане за следствено и съдебно търсене на отговорност за престъпната дейност на този съдия, което искане е регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура и има входящ № 11944 / 07, ІІІ --- 03.08.2009 г.;
            Уточнявам, че отделно от това същото искане е предявено пред Премиера Бойко Борисов и Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, регистрирано е в офиса на Министерския съвет и има входящ №4379 от 03.08.2009 г.
            Уточнявам, че тъй като не съм получил абсолютно никакъв отговор от нито един от адресатите, на 22 Ноември 2011 г. съм датирал и на 25 Ноември съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура адресирано до Главния прокурор ново искане по същия казус, което е индивидуализирано като „Всички карти на масата .... – 93“ и има входящ №15132 / 06, VІ-А.
            Уточнявам, че до днес не съм получил никакъв отговор от никого.
            Отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване.
            Отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.

--- --- ---

            05. Серия ЦацароМафия – 77 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 19 Септември 2013 г., регистрирано на 20 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 20.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 655“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите
*Петя Стоилова,
*Константин Пенчев,
*Анонимен съдия, издал Разпореждане от 09.07.2008 г., и
*Елица Райковска.
            Уточнявам, че на 08 Май 2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег.№6062/08.05.2008 г., впоследствие индивидуализиран като ДЕЛО №2875 ПО ОПИСА ЗА 2008 г. със съдия Петя Стоилова, І-адм. отделение, 13-ти състав.
            От папката по делото е видно, че за да обезпечат безотговорност за ответниците по делото
            (три държавни институции, официално ангажирани с правосъдната дейност на държавата, а именно Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на провосъдието),
            които, обаче, по така визирания казус са действували в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията),
            тук визираните съдии също така са действували като агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            06. Серия ЦацароМафия – 78 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 20 Септември 2013 г., регистрирано на 23 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 23.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 656“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдията
*Владимир Николов.
            Уточнявам, че на 22 Май 2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег.№6767/22.05.2008 г., впоследствие индивидуализиран като ДЕЛО №3066 ПО ОПИСА ЗА 2008 г. със съдия Владимир Николов, І-адм. отделение, 5-ти състав
            От папката по делото е видно, че за да обезпечи безотговорност за ответника по делото
            (Министерството на вътрешните работи, което, впрочем, по така визирания казус е действувало в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията),
            тук визираният съдия също така е действувал като агент на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            07. Серия ЦацароМафия – 79 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 21 Септември 2013 г., регистрирано на 23 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 23.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 657“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите:
*анонимен съдия, издал Разпореждане от 09.07.2008 г. по гр. д. №16618  по описа за 2008 г. на Софийския Районен съд, 34-ти състав;
*Елица Райковска, издала Определенише от 30.07.2008 г. по гр. д. №16618 по описа за 2008 г. на Софийския Районен съд, 34-ти състав.
            Уточнявам, че ТАКЪВ ИСК ПРЕД ТОЗИ СЪД НИКОГА НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ,
            И ЧЕ Е НАПЪЛНО ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕРЪТ НА СЪДИЙСКОТО ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ ДЕЛОТО Е ОБРАЗУВАНО ПО МОЯ ПИСМЕНА ИСКОВА МОЛБА.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ КАКТО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ-СЪДИИ ОТ СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД, ТАКА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ Висшия съдебен съвет и от Министерството на правосъдието
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            08. Серия ЦацароМафия – 80 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 22 Септември 2013 г., регистрирано на 23 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 23.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 658“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите:
*Десислава Джарова,
*Ася Събева,
*Александър Цонев,
*Мария Яначкова,
*Емилия Василева,
*Албена Александрова и
*Димитър Димитров.
            Уточнявам, че тук визираният казус, по повод и във връзка с който тези съдии-престъпници са действували в полза на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на мафията е фиксиран в
            ПЪРВОИНСТАНЦИОННО гр. д. №2614 по описа за 2006 г. на Софийския районен съд, ГК, 75-ти състав,
            ВТОРОИНСТАНЦИОННО гр.д. 2714 по описа за 2007 г. на Софийски градски съд, ВК,
            КАСАЦИОННО гр. д. №1278 по описа за 2007 г. на Софийския апелативен съд, гр. о., 7-ми състав.
            Уточнявам, че по повод и във връзка с ПО СЪЩЕСТВО СЪЩИЯ КАЗУС в документацията на прокуратурата се намират множество мои официални искания за разследване на престъпната дейност на специалните служби, извършена по повод и във връзка с:
            ***моето участие в научна конференция в Истамбул, Турция;
            ***срещите ми с видния турски политик Ялчън Кочак и забраната му да посещава България в продължение на десет (10) години уж поради опитите му да организира атентат срещу Ахмед Доган, за която дейност той е бил ангажирал и мен;
            ***образуването на специално оперативно дело срещу мен с аргумент, че съм имал намерението да осъществя две терористични нападения за убийството на Ахмед Доган и академик Юхновски. 
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            09. Серия ЦацароМафия – 81 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 23 Септември 2013 г., регистрирано на 24 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 24.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 659“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите:
*Румяна Лилова,  
*Доброслав Руков,
*Йордан Константинов,
*Мариника Чернева и
*Мирослав Мирчев.
            Уточнявам, че на 17 Август 2009 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №14757 / 17.08.2009 г., впоследствие индивидуализиран като ДЕЛО №5735 по описа за 2009 г. със съдия Румяна Лилова.
            Уточнявам, че искът е срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            10. Серия ЦацароМафия – 82 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 24 Септември 2013 г., регистрирано на 24 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 24.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 660“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите: 
*Десислава Корнезова,
*Цвета Желязкова,
*Красимир Влахов,
*Николай Урумов,
*Сребрина Христова и
*Йорданка Костова.
            Уточнявам, че на 28 Септември 2009 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №16638 / 28.09.2009 г., с приложена доказателствена документация, номерирана от стр. 1 до стр. 49;
            Освен това: на 02 Октомври 2009 г. надлежно съм регистрирал в офиса на същия съд „Допълнение към Иск, регистриран на 28.09.2009 г., вх. №16638 / 28.09.2009 г.“, с приложена доказателствена документация, номерирана от стр. 1 до стр. 24;
            Уточнявам, че впоследствие Искът и Допълнението към него са индивидуализирани като ДЕЛО №6642 по описа за 2009 г. със съдия Десислава Корнезова.
            Уточнявам, че искът е срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            11. Серия ЦацароМафия – 83 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 25 Септември 2013 г., регистрирано на 27 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 27.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 661“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите: 
*Васил Христакиев,
*анонимен съдия, самотитулувал се като „Председател на І г.о. при СРС и Зам.Председател на СРС“,
*Мариана Георгиева,
*Петя Георгиева,
*Пепа Тонева,
*анонимен съдия, самотитулувал се като „районен съдия, 40 състав“ , и
*Цвета Желязкова.
            Уточнявам, че става дума за някаква си документация, уж написана, подписана и произлизаща от мен, но нямаща абсолютно нищо общо с моята воля и моите волеизявления, тъй като към въпросната съдебна инстанция не съм се обръщал абсолютно никога и никога не съм предявявал към нея каквито и да са искови волеизявления.  
            Доколкото успях да разбера, става дума за регистрация, направена в регистратурата на Софийския районен съд, имаща вх. рег. №26791 и дата 29.05.2008 г., която впоследствие е била индивидуализирана като „Гражданско дело №14700 / 2008 г., регистирано на 29.05.2008 г.
            Уточнявам, че АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ ТАКА ПРИПИСАНИТЕ МИ ИСКОВИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ ПРЕД ТОЗИ СЪД, И ЧЕ В СЛУЧАЯ СЕ КАСАЕ ДО АБСОЛЮТНА ГАВРА НЕ ТОЛКОВА СЪС САМИЯ МЕН, КОЛКОТО ИМЕННО С ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ,
            КАКТО И ЗА НАГЛА И АРОГАНТНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ОТНОСНО ТЕХНАТА ТОТАЛНА ПРЕСТЪПНА ВСЕСИЛНОСТ И БЕЗОТГОВОРНОСТ.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

--- --- ---

            12. Серия ЦацароМафия – 84 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 26 Септември 2013 г., регистрирано на 27 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 27.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 662“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдията  
*Владимир Николов.
            Уточнявам, че на 16 Октомври 2008 г. съм датирал и на 20 Октомври 2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №14193/20.10.2008 г.,
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №6113 по описа за 2008 г. със съдия-докладчик Владимир Николов.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            ***Президента на Република България;
            *** Министерския съвет (Правителството) на Република България и  
            ***20 (двадесет) други ответни корпоративни юридически субекти, а именно
            *17 посолства,
            *Световната банка,  
            *Международния валутен фонд, и
            *Европейската банка за възстановяване и развитие.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Президента, на Правителството и на техните функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,
            ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

--- --- ---

            13. Серия ЦацароМафия – 85 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 27 Септември 2013 г., регистрирано на 27 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 27.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 663“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдията
*Пламен Горелски.
            Уточнявам, че на 10 Октомври 2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №13766 / 10.10.2008 г.; 
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №5917 по описа за 2008 г. със съдия-докладчик Пламен Горелски;
            Уточнявам, че искът е срещу:
            *** Министерския съвет (Правителството) на Република България
            и
            ***18 (осемнадесет) други ответни корпоративни юридически субекти, а именно:
            *15 посолства,
            *Световната банка,
            *Международния валутен фонд и
            *Европейската банка за възстановяване и развитие.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,
            ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията,
            при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА
АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО
            И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

--- --- ---

            14. Серия ЦацароМафия – 86 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 28 Септември 2013 г., регистрирано на 27 Септември 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 27.09.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 664“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите 
*Полина Якимова,
*Владимир Николов,
*Ваня Пунева,
*Йовка Дражева,
*Таня Куцарова,
*пет души анонимни съдии - членове на петчленен състав, Първа колегия на Върховния административен съд (КОИТО, ЗА ДА СКРИЯТ ТЕКСТА НА СВОЯ ОФИЦИАЛЕН АКТ, КАКЪВТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ИЗДАЛИ, НО ВЕРОЯТНО НЕ СА, СА подписали адресирано до мен очевидно заплашително писмо №16607/2008 г. от 26.11.2008 г.),
*Веселина Кълова,
*Галина Христова и
*Тодор Петков,
*както и прокурор Тодор Мерджанов.
            Уточнявам, че на 08 Май 2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №6029/08.05.2008 г. 
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №2745  по описа за 2008 г. със съдия-докладчик Полина Якимова.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, както и участвуващият в процеса Прокурор,
са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            15. Серия ЦацароМафия – 87 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 29 Септември 2013 г., регистрирано на 01 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 01.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 665“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдиите 
*Ралица Романова,
*Бисерка Коцева,
*Румяна Монова,
*Донка Чакърова и
*прокурор Михаил Кожарев,
*както и Председателя на ВАС Константин Пенчев.
            Уточнявам, че на 31.08.2009 г. съпругата ми Елка Петкова Янкова (магистър по стоматология и магистър по педагогика) надлежно е регистрирала
в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №15367 /31.08.2009 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №6035  по описа за 2009 г. със съдия-докладчик Ралица Романова.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            *Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, както и участвуващият в процеса Прокурор, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            16. Серия ЦацароМафия – 88 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 30 Септември 2013 г., регистрирано на 01 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 01.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 666“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдията 
*Румяна Лилова.
            Уточнявам, че на 11.11.2008 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №15690 /11.11.2008 г. 
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №6752  по описа за 2008 г. със съдия-докладчик Румяна Лилова.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            *Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            *Българската социалистическа партия (БСП);
            *15 посолства;
            *Световната банка;
            *Международния валутен фонд; и
            *Европейската банка за възстановяване и развитие.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите ответници по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти
на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            17. Серия ЦацароМафия – 89 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 01 Октомври 2013 г., регистрирано на 01 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 01.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 667“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдията 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп
до папката по делото.
            Уточнявам, че на 01.03. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №4564 /01.03.2011 г. 
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №4564  по описа за 2011 г. със съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу
            *Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите ответници по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти
на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            18. Серия ЦацароМафия – 90 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 02 Октомври 2013 г., регистрирано на 04 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 04.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 668“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Росица Драганова
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 22.11. 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №21880 /22.11.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №8609  по описа за 2010 г. със съдия-докладчик Росица Драганова, Административен съд София-град, І-во отделение, 18-ти състав.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            *Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти
на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            19. Серия ЦацароМафия – 91 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 03 Октомври 2013 г., регистрирано на 04 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 04.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 669“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Ралица Романова
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 25.11. 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №22306 /25.11.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №8746  по описа за 2010 г. със съдия-докладчик Ралица Романова, Административен съд София-град, І-во отделение, 16-ти състав.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            20. Серия ЦацароМафия – 92 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 04 Октомври 2013 г., регистрирано на 04 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 04.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 670“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Славина Владова
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 23.09. 2009 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №16331 /23.09.2009 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №6516  по описа за 2009 г. със съдия-докладчик Славина Владова, Административен съд София-град, Второ отделение, 37ми състав.
            Уточнявам, че искът е срещу
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            21. Серия ЦацароМафия – 93 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 05 Октомври 2013 г., регистрирано на 04 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 04.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 671“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град 
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 07.12. 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №23251 /07.12.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №23251  по описа за 2010 г. със съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            22. Серия ЦацароМафия – 94 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 06 Октомври 2013 г., регистрирано на 04 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 04.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 672“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град,
*Анонимен съдия от Върховния Административен съд, издал „Разпореждане от 21.04.2011 г. по частна жалба № 6552
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 14.03. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №5226 /14.03.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №5226  по описа за 2011 г. със съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,  а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            23. Серия ЦацароМафия – 95 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 07 Октомври 2013 г., регистрирано на 08 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 08.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 673“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 14.02. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №3317 / 14.02.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №3317  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“
(???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            24. Серия ЦацароМафия – 96 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 08 Октомври 2013 г., регистрирано на 08 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 08.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 674“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 16.02. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №3552 / 16.02.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №3552  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“
(???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            25. Серия ЦацароМафия – 97 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 09 Октомври 2013 г., регистрирано на 08 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 08.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 675“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 14.02. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №3316 /14.02.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №3316  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            26. Серия ЦацароМафия – 98 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 10 Октомври 2013 г., регистрирано на 08 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 08.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 676“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 14.12. 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №23750 /14.12.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №23750  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            27. Серия ЦацароМафия – 99 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 11 Октомври 2013 г., регистрирано на 08 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 08.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 677“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
*Анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 08 юни 2011 г.“,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 24.03. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №6131 / 24.03.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №6131  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            28. Серия ЦацароМафия – 100 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 12 Октомври 2013 г., регистрирано на 11 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 11.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 678“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административен съд София-град,
*анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 21.04. 2011 г.“,
и  
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 14.03. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №5225 / 14.03.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО (Иск) №5225  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ  са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            29. Серия ЦацароМафия – 101 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 13 Октомври 2013 г., регистрирано на 11 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 11.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 679“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Боряна Бороджиева, Първо отделение, 6-ти състав, Административен съд София-град,
*анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 09 юни 2011 г.“,
и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 22.11.2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №21924 / 22.11.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №8631  по описа за 2010 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Боряна Бороджиева, Първо отделение, 6-ти състав на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            30. Серия ЦацароМафия – 102 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 14 Октомври 2013 г., регистрирано на 11 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 11.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 680“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Боряна Петкова, Второ отделение, 25-ти състав, Административен съд София-град, и
*на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 24.02. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №4263 /24.02.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №1565  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Боряна Петкова, Второ отделение, 25-ти състав на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            31. Серия ЦацароМафия – 103 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 15 Октомври 2013 г., регистрирано на 15 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 15.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 681“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Любка Стоянова, Второ отделение, 30-ти състав, Административен съд София-град, и на
*всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 07.02. 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №2774 /07.02.2011 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №996  по описа за 2011 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Любка Стоянова, Второ отделение, 30-ти състав на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу
            Министерския съвет (Правителството) на Република България.
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            32. Серия ЦацароМафия – 104 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 16 Октомври 2013 г., регистрирано на 15 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 15.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 682“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            престъпната съдийска дейност на съдия 
*Весела Павлова, Първо отделение, 4-ти състав, Административен съд София-град, и на
*всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.
            Уточнявам, че на 19.11. 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Административния съд София-град Иск вх. рег. №21840 /19.11.2010 г.
            Уточнявам, че впоследствие искът е индивидуализиран като ДЕЛО №8593  по описа за 2010 г. с определен по принципа на „случайния избор“ (???????) съдия-докладчик Весела Павлова, Първо отделение, 4-ти състав на Административния съд София-град.
            Уточнявам, че искът е срещу:
            Министерския съвет (Правителството) на Република България;
            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---

            33. Серия ЦацароМафия – 105 /18.05.2014“ , основана върху
            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 17 Октомври 2013 г., регистрирано на 15 Октомври 2013 г., вх. рег. (ВКП) №13033/2013, V ---- 15.10.2013 г.,             озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 683“.
            В тук визираната папка е записано, че става дума за:
            ***престъпната дейност, извършвана от офицери и агенти на Държавна сигурност по повод и във връзка с регистрираните в Дело №13304 по описа за 1976 г. ПРОУЧВАНИЯ И ПОДСЛУШВАНИЯ С РАДИОСТАНЦИИ,  проведени в продължание на 180 дни (шест месеца – половин година!!!),
            както и
            ***престъпната съдийска дейност по повод и във връзка с Дело №1703 по описа за 1979 г. на Първо гражданско отделение на Софийския градски съд, имащо предназначението да обезпечава секретните оперативни мероприятия на Държавна сигурност, насочени към тотално икономическо ограбване и разрушаване на цялостната жизнена икономическа основа на мен, на родителите и на брат ми,
            която ДЕЙНОСТ Е ИЗВЪРШЕНА ОТ съдиите от Софийския градски съд и от Върховния съд
*Никола Трифонов,
*Йото Лазаров,
*Йото Влахов,
*Петрана Герова,
*Невена Патева,
*Анастасия Соколова,
*Вера Яначкова,
*Йовка Василева,
*Дочо Попов,
*Ангел Денчев,
*Сава Савов,
*Серафим Иванов,
*Виолета Христова,
*Жулиета Леонтиева, и
*адвокат Илия Калоянов.
            Уточнявам, че по силата
*на официално призната ми висока юридическа квалификация, както и по силата
*на вече половинвековния ежедневен Ад, който комунистическите и посткомунистическите специални служби са ми създавали и продължават да ми създават, КАТЕГОРИЧНО СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ МАГИСТРАТИ СА БИЛИ ДЕЙСТВУВАЛИ СЪВСЕМ НЕ В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ОФИЦИАЛНО НЕЗАВИСИМИ МАГИСТРАТИ,
            А В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА, АНГАЖИРАНИ С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, И СА ОБЕЗПЕЧАВАЛИ СЕКРЕТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
            ПОРАДИ КОЕТО КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО ОБВИНЯВАМ ТЕЗИ ЛИЦА В ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ ТЕХНИТЕ ДЕЛА, В КОИТО ДОКУМЕНТАЛНО Е ОТРАЗЕНА АНГАЖИРАНОСТТА ИМ С ПРЕСТЪПНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
            От папките по ВИЗИРАНИТЕ ДЕЛА е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,
            ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ  са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

--- --- ---
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
18 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар