2020-05-31

(31 Май 2020 г.), До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР, т.е. нещо като Пълновластен Столичен Шериф, ул. Антим І, № 5, София-1303; дипломиран в УНСС специалист по мениджмънт и маркетинг; воененно-полицейски специалист от специалните служби по провеждането на секретни разузнавателни, рутинни и остро-елиминационни оперативни мероприятия; ДИРЕКТЕН (непосредствен) ОПЕРАТИВНО ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН СЪУЧАСТНИК в (на) извършените от 21 до 25 Декември 2019 г. и от 13 Април до 15 Май 2020 г.срещу мен и членовете на семейството ми ДВЕ ОТДЕЛНИ КОМПЛЕКСНИ ОСТРО-ЕЛИМИНАЦИОННИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ на секретните специални служби на престъпната неоколониална българска Правителствено Мафиотската Хунта на Либералния Глобализъм


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

31 Май 2020 г.

До Георги Илиев Хаджиев, Старши Комисар, Директор на СДВР, т.е. нещо като Пълновластен Столичен Шериф, ул. Антим І, № 5, София-1303; дипломиран в УНСС специалист по мениджмънт и маркетинг; воененно-полицейски специалист от специалните служби по провеждането на секретни разузнавателни, рутинни и остро-елиминационни оперативни мероприятия;

ДИРЕКТЕН (непосредствен) ОПЕРАТИВНО ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН СЪУЧАСТНИК в (на) извършените от 21 до 25 Декември 2019 г. и от 13 Април до 15 Май 2020 г.срещу мен и членовете на семейството ми ДВЕ ОТДЕЛНИ КОМПЛЕКСНИ ОСТРО-ЕЛИМИНАЦИОННИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ на секретните специални служби на престъпната неоколониална българска Правителствено Мафиотската Хунта на Либералния Глобализъм; E-mail: sdvr@mvr.bg.

 

         До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

         До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор, e-mail: press@prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен {НЕО-Троцкистко-Соросоиден} концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: *чужди дипломатически мисии, *авторитетни световни и европейаски институции и личности, *авторитенти български личности;

            До всички, така наречени лично от самият Главатар на Хунтата тулупи и мисирки.

 

- - - - - - -

Актуална юридическа проспективна ретроспекция

на все още действащите включително и днес

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК,

през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304

на Първи отдел на Шесто управление на ДС:

„вербуване на съседите и обкръжението на обекта

и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие

В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - -

В тук визираната документална серия става въпрос за

„Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”,

образувано ПРЕДИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ,

И ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС.

* * *

 

            Господин Престъпен Старши Полицейски Комисар и Пълновластен Столичен Шериф,

            ще си позволя акуратно да Ви уведомя, че в Социологията на Политиката, Социологията на Правото и Юридическия Мениджмънт съществува научно обоснованото схващане, че е необходимо да се прави известно прецизно нюансирано разграничение между т. нар. „политическа услуга”, т.е. политическа проституция, „съдийска услуга”, т.е. съдийска проституция”, „прокурорска услуга”, т.е. прокурорска проституция, „полицеска услуга”, т.е. полицейска проституция” и съответната политическа, съдийска, прокурорска и полицейска чисто престъпна дейност, камуфлажно прикрита като официално изпълнение на легитимна служебна дейност;

            при което, разбира се, да не се пропуска гледището, че обикновено или доминатно т. нар. „услуга” в тези изключително важни и фактически структурно основни обществени сфери в абсолютно всички случай е именно и най-вече

            НАЙ-ВИСОКО ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНА ПРЕСТЪПНА ЗАДКУЛИСНО ПОРЪЧАНА СЕКРЕТНА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТА КАТО СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ, извършвана в нарушение на Цивилизационния Конституционно-правен Договор между Гражданите и Държавната власт.

            Също така акуратно Ви уведомявам нещо, което можете сам да проверите в електронните публикации на моите официални писма или меморандуми до бившият Министър на Вътрешните работи Румяна Бъчварова,

            която като професионален социалог превъзходно знаеше и разбираше нюансите на тази концепция, и за да избегне (до се отърве от) моето систематично изрично и ясно ехидно характеризиране на нейната полицейска дейност именно като проститутска, сама пожела да промени сфераата на своята професионална изява и се отдаде на Дипломацията.

 

            В този именно смисъл В КОНТЕКСТА НА ПОНАСТОЯЩЕМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНОТО РУХВАНЕ на подготвяният още от 70-те, но фактически господствуващ от 90-те години ДО ДНЕС

            Либерално Глобалистичен НеоТроцкистко-Соросоиден КомИнтерНационален модел на Световното Банково-Гангстерско Задкулисие {впрочем, не друг, а Президента Рузвелт още по време на кризата от 30-те години го наречебанкстерско}

              и понастоящем изключително мощното формиране на световен стремеж към възкресяването и възвръщането към класическите Цивилизационни Ценности на Справедливостта и Легитимността,

              КОЙТО ИМЕННО ПРОЦЕС несъмнено съвсем в скоро време ще помете и досегашното вече няколкодесетилетно функциониране на българската неоколониална държавно- властническа хунта

              и така на Вашите Правителствено-Мафиотски Господари ще им се наложи вместо УКАЗАНИЯ да започнат да дават ПОКАЗАНИЯ;

            ще си позволя да се опитам да Ви убедя сам да прецените характера на Вашата секретна и явна специфична полицейска дейност, включително и специално Вашата дейност като като бивш началник на Първо районно управление на МВР в София, в който именно район е и моето и на семейството ми местоживеене,

            ОТКОГАТО именно, включително и до днес,

            абсолютно несъмнено Ви се е наложило и Ви се налага съвсем директно да участвувате в обезпечаването на престъпните секретни оперативни мероприятия на Правителствено-Мафиотската Хунта, насочени специално срещу мен и членовете на моето семейство.

 

            Впрочем, в контекста на макар и несъвсем точното аналогично типизиране на Вашата специфична полицейска дейност с тази на Шерифите в САЩ акуратно ще си позволя да Ви уведомя, че съвсем неотдавна, само преди няколко години, Дейвид Кларк, Шерифът на окръг Милоуки в американския щат Висконт, официално и открито призова гражданите на бунт срещу корумпираните високопоставени над него властнически величия, които фактически не само са били извършили нарушение на своят Дълг към Правото и Справедливостта, но и са се били опитали да въвлекат и него в тази своя престъпна дейност; впрочем, същият съвсем неслучайно бе получил и премията „Шериф на годината”.

 

            Всъщност, господин Престъпен Старши Полицейски Комисар и Пълновластен Столичен Шериф, тук и сега аз все пак Ви приканвам или призовавам,

            без да си правите характерното за японските шерифи т. нар. сепуко (харакири),

            КАКТО да се ПОКАЕТЕ пред Бога,

         ТАКА И ДА ОСЪЗНАЕТЕ предстоящата неизбежна необходимост да се РАЗКАЕТЕ пред бъдещото Правосъдие

         ТАКА И, и дори най-вече, да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през 70-те, 80-те и най-вече след 90-те години български клан на престъпният перверзно жесток ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либралния Глобализъм.

 

            Впрочем, господин Престъпен Старши Полицейски Комисар и Пълновластен Столичен Шериф, акуратно Ви приканвам просто да си направите кратка справка най-вече относно ДОКУМЕНТАЛНИТЕ книги, които до сега аз съм издал,

            при което да си дадате ясната сметка, че

           пред и спрямо Вас вече съм предприел една легитимна стратегическа ДОКУМЕНТАЛНА процедура, която ще завърши с издаването на официална печатна и електронна книга, посветена именно на Вашата полицейска дейност;

            при това акуратно Ви уведомявам, че точното заглавие на книгата все още не съм уточнил, макар че, поне на този етап съм ориентиран към заглавието „Престъпната полицейско-проститутска дейност на Старши Комисар и Столичен Шериф Георги Илиев Хаджиев”.

            Впрочем, разбира се, ако принципно промените характера на дейността си, несъмнено и заглавието на книгата ще бъде променено.

 

            Също така съвсем добронамерено акуратно Ви давам моят абсолютно безкористен безплатен юридически съвет да знаете и да не забравяте, че съгласно Цивилизационните Принципи и Норми на Справедливостта и Правосъдието за извършената от всекиго престъпна дейност абсолютно всеки носи не само наказателна, но и пълна репараторна отговорност;

            при което специално репараторната отговорност се носи в пълен обем, не само лично от самият него като непосредствен престъпен деец,

            но и от абсолютно всеки, който се е възползувал и облагодетелствувал от визираната контретно негова престъпна дейност,

            включително, разбира се, и от всеки институционален и семейно-фамилен наследник на дееца,

            който е бил издържан, обезпечен и възползуващ се от финансовите и статусно социалните облаги, включително и от т. нар. „трудова заплата”, които престъпният деец е получавал заради извършваната от него престъпна дейност;

            при това най-добронамерено Ви препоръчвам да благоволите да проумеете, че съгласно Цивилизационните Принципи и Норми на Правото относно така наречената „давност за извършените престъпления”

            ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ по време на диктаторските политико-полицейски режими и фактически още веднага след смяната на тези режими

            откриването и провеждането на наказателните и репараторните процедури е един от основните преоритети на Легитимността.

 

            Също така акуратно Ви уведомявам, че съгласно Цивилизационните Принципи и Норми на Справедливостта и Правосъдието абсолютно всеки ръководител на определена официална държавно-властническа структура носи наказателна и репараторна отговорност

            НЕ САМО ЗА легитимното функциониране на тази структура по време на конкретно неговото ръководство, НО И ЗА извършването на пълна ревизия относно легитимното функциониране на тази държавно властническа структура ПРЕДИ НЕГОВОТО ръководене на същата

           КАКТО И ЗА извършването на интензивни „санитарни” „оздравителни” и възстановителни юридически действия относно пълното възстановяване на легитимността относно всеки отделен казус от нелегитимната дейност на институцията преди неговото назначение.

- - - - - - -                                               - - - - - - -                                               - - - - - - -

 

            Така, господин Престъпен Старши Полицейски Комисар и Пълновластен Столичен Шериф,

            тук и сега изрично и пределно ясно поставям на Вашето Височайше Шрифско Внимание следният казус, по който настоявам да получа Вашият изричен или конклудентен (престъпно мълчалив, но пределно ясен) отговор.

           „Секретното Оперативно Мероприятие (СОМ) „Шестият етаж” – Убийството на моят пълен съименник и съсед Янко Николов Янков, ж.к. „Дианабад”, бл. 4, ап. 40, кмет на гр. Елин Пелин,

           съсобственик със съпругата си на другият апартамент, намиращ се точно срещу моят апартамент,

           убит ИЛИ поради недопустима груба фактическа грешка относно Обекта,

           ИЛИ поради други, прецизно планирани КАМУФЛАЖНИ съображения, някои от които акуратно съм обосновал в обемистата документация по кузаса.

- - - - - - -

            Официалното документално основание на казуса има (се основава на) следните ДОСЕГАШНИ официални институционални регистрации:

            Първо:(02.02.2016 г.) До Министъра на вътрешните работи;

 

            Второ:(01.08.2016 г.) „Шестнадесето (16-то) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим: *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *Президента на България; *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи;

 

            Трето:(13.10.2016 г.) До Министъра на вътрешните работи;

 

            Четвърто:(12.07.2017 г.) „Петдесето (50-то) официално отворено писмо: До: ***Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; ***Президента на България; ***Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; ***Главния Прокурор; ***Министъра на вътрешните работи; ***Омбудсмана на България; ***Членовете на Висшия Адвокатски Съвет;

 

            Пето:(18.07.2027 г.), адресирано до мен официално писмо от Върховната Касационна Прокуратура за изпращане на документацията по компетентност на Софийската Градска Прокуратура;

 

            Шесто:(24.07.2017 г.), Петдесет и второ (52-ро) официално писмо” До: ***Председателя на Народното събрание; ***Президента на България; ***Министър-Председателя (Премиера) на България; ***Главния Прокуурор; ***Министъра на вътрешните работи; ***Членовете на Висшия Съдебен Съвет;

 

            Седмо:(10.08.2017 г.) адресирано до мен официално писмо от Омбудсмана;

 

            Осмо:(15.03.2019), „Двадесет и трети (23-ти) специален Меморандум” До: ***Председателя на Народното Съмбрание; ***Президента на България; ***Министър-Председателя (Премиера) на България; ***Министъра на вътрешните работи; ***Главния Прокурор; ***и други;

 

            Девето:(12.04.2020 г.) „Сто двадесет и втори (122-ри) Персонален Меморандум” До Иван Гешев, Главен Прокурор.

- - - - - - -

            Акуратно обръщам вашето височайше внимание на това, че В МОЯТА ОБЕМИСТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЗУСА накратко става въпрос за това, че:

            Първо: През 2005-2006 г. аз сравнително интензивно съм се срещал с депутат от Европейския Парламент, гражданин по рождение на западно-европейска държава, с когото сме обсъждали идеята или проектът да регистрирам в Швейцария Провозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”;

            при което визираният депутат и членовете на неговата парламентарна група да осигурят с лични средства материалната обезпеченост на офиса на Бюрото,

            като главната насоченост на дейността на Бюрото да е да бъде осъществено ФАКТИЧЕСКО И ПРОЦЕДУРНО ПОДПОМАГАНЕ на Швейцарското и Европейското Правосъдие за съдене на онези лица, които са принадлежни към престъпния управляващ български социален слой (елит) и са недосегаеми за Българското Правосъдие.

 

            Второ: Точно по този повод не сам аз, но и визираният депутат от Европейския Парламент, станахме обекти на почти демонстративното „внимание” на българските специални служби и дори по този повод във в-к „168 часа”, брой 33, 18-24 Август 2006 г., се появи специален опит на Специалните служби, да осъществят определена компрометация на депутата.

 

            Трето: Точно по същото време с мен се срещна един мой приятел от студентските години, по онова време високопоставен магистрат, който разтревожено ми каза, че разполага със строго секретна информация, че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на 6-тия етаж в блок 4 на ж.к. „Дианабад”.

            По мое предложение СЪЩИЯТ МАГИСТРАТ, придружен от мен и от един друг високоавторитетен политически затворник на комунизма СЕ СРЕЩНА и с визираният ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

 

            Четвърто: наскоро след това аз и членовете на семейството ми заминахме за Швейцария, където писмено и изрично ясно заявих пред специалните служби на Швейцария името на високопоставения магистрат, който ми е казал за подготвяното мое убийство.

 

            Пето. Само няколко месеци след това, на 07 Януари 2007 г. бе убит кметът на град Елин Пелин Янко Николов Янков, а във в-к „Поглед” от 15 Януари бе публикувана специална обширна статия, в която авторът на статията, който е изключително виден и високоавторитетен журналист, изрично и пределно ясно бе писал, че службите, които разследват убийството на кмета никога няма да посмеят да разследват хипотезатаза наличие на връзка между двамата, които имат същите три имена.

 

            Шесто: Мистериозното в случая е това, че ДЪЛГО ВРЕМЕ СЛЕД УБИЙСТВОТО никой не е знаел факта или обстоятелството, ЧЕ

            СЪВСЕМ НАСКОРО, НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УБИЙСТВОТО

            кметът Янко Николов Янков е бил закупил, при това не на свое име, а на името на своята съпруга,

            апартамент в същият блок, на същият етаж, в който живея аз и семейството ми, при което, другият апартамен, №40, е разположен точно срещу моят апартамент.

 

            Седмо: Така, с оглед прецизността, тук и сега изрично и пределно ясно препоръчвам на всеки, който чете този текст, да положи елемантарни усилия и да направи прецизна справка

            КАКТО относно СПИСЪКА (т.е БИБЛИОГРАФИЯТА) И СПЕЦИФИЧНИЯТ ХАРАКТЕР на написаните и легитимно публикуваните мои книги,

            ТАКА И относно официалният електронен сайт на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методии”, където е публикуван т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България”, и където на моето име Янко Николов Янков, са посочени ОБЩИЯТ БРОЙ И ЗАГЛАВИЯТА (НАИМЕНОВАНИЕТО) НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ МЕН КНИГИ.

 

            Осмо: Изрично и пределно ясно подчиртавам, че В ОБЕМИСТАТА ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЗУСА съм подчертал, че

            вече в продължение на много години съм положил неимоверни усилия да проуча световната научна и документална литература

              относно практиката от сферата на дейността на специалните служби,

              СПЕЦИАЛНО ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ И СЪЩНОСТТА НА МАНИПУЛАТИВНО-ФАЛШИФИКАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБИТЕ

              свързана със съвпадението на имената на определени т. нар. „знакови оперативно интересни лица.

           Така, в частност става въпрос за това, че

           в световната литература не е отбелязан обсолютно нито един случай, при който двама души с три-именни идентификационни имена,

           да са били „заплитани” в секретни оперативни мероприятия така, че с оглед бъдещите цели на оперативните мероприятия, в крайна сметка да се окаже,

           че и двамата, без въобще да знаят за самото съществу,ване на другия,

           са се оказили съжителствено живеещи н апартаменти на един и същи етаж, при това разположени един срещу друг.

 

           Става въпрос за това, че от гледната точка

           КАКТО НА на математическата теория на (за) вероятностите

           ТАКА И НА секретните ченгеджийски оперативни игри

           такъв вид съвпадения в реалната световна практика

           са със степен на ЕСТЕСТВЕНА ВЕРОЯТНОСТ равна на  абсолютна нула,

           но са НАПЪЛНО РЕАЛНИ само при едно единствено условие -

           АКО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛНИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НАСОЧЕНИ СЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ТАКАВА ИМЕННО СИТУАЦИЯ И НА ТАКИВА ИМЕННО ЕФЕКТИ.

 

- - - - - - -                                               - - - - - - -                                               - - - - - - -

 

            И така, Господин Престъпен Полицейски Старши Комисар и Пълновластен Столичен Шериф,

            акуратно Ви уведомявам, че този мой официален, адресиран до Вас текст, както всички други мои официални институционални текстове, ВЕЧЕ Е ПУБЛИКУВАН в моите два Интернет-Сайтове и е включен в ОБЩАТА МОЯ ПАПКА по казуса.

            Вие сте на ход, Господин Старши Комисар!

            Е, разбира се, съвсем не очаквам да постъпите подобно на Дейвид Кларк, Шерифът на окръг Милоуки в американския щат Висконт, който при аналогичен казус официално и открито призовал гражданите на бунт срещу корумпираните високопоставени над него властнически величия.

            Все пак, позволявам си акуратно да Ви информирам, че чрез този мой адресиран до Вас текст, аз вече съм Ви въвлякъл в специфичен казус,

            по който съществува висока вероятност един ден, вероятно дори в най-близкото бъдеще, Вие или Вашите възползували се и облагодетелствували се от Вашата престъпна дейност наследници

            да бъдете признати за ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ във визираната широкоспектърна престъпна дейност.

31 Май 2020 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа