2020-05-08

(08 Май 2020 г.), Двеста тридесет и първи (231-ви) Персонален Меморандум, 5318-ти Приоритетно актуален казус


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

08 Май 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двеста тридесет и първи (231-ви) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Окръжна прокуратура гр. Монтана -3400, ул. Васил Левски №24,


 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

     

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС,

БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА,

при това, също така, бяха изпратени по електронната поща

на голямо множество базирани в България дипломатически мисии,

както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия”

ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

              НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

              българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”,

              които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

              Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна,

              тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

              че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

              ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

              ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

              ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

              КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

              Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5300 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5318-ти Приоритетно актуален казус: Българската неоколониална правителствено мафиотска хунта използва световната епидемия „Коронавирус” като превъзходно удобен повод за засилена тотална диктатура, корупционни фалшификации и провеждане на специални селективни елиминационни оперативни мероприятия.

            В частност тук приложено предоставям комплексен официален публичен текст на доц. д-р Мангъров, изискващ (налагащ) необходимостта от НЕЗАВИСИМО (ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА) официално прецизно следствено-прокурорско ангажиране.

            Нужно е прецизно разследване на абсолютно цялата медицинска документация относно всички така наречени „констатации” относно заразени, лекувани, излекувани и починали.

            Нужно е чрез официално НЕЗАВИСИМО прокурорско разследване да бъде даден точен и ясен отговор на въпроса относно възможността и вероятността визираната официална медицинска документация да е цялостно или частично фалшифицирвана поради политически, мафиотски, корупционни и други причини и механизми.

- - - - - - -

kanal7.bg/Доц. Мангъров :

Няма никой починал от COVID-19, всичко е политика


            Доц. Мангъров отговори на редица въпроси, свързани с разпространението на COVID-19.

            В интервю пред Христо Гешов, Мангъров посочи,

       че починалите, влезли в статистиката на Националния щаб,

       са починали не заради коронавируса.

       “Те не са умрели следствие на COVID-19,

       а са били заразени”.

            От думите му става ясно, че

            казуса с вируса е първо политически,

            след това икономически и

            след това здравословен.

            “Здравната ни система в настоящия момент е натоварена едва 1%, което не е нищо в сравнение с обичайното”, каза Мангъров.

            Според него даренията, които се правят в момента са по-скоро показност, защото здравната система нямала нужда от подобно нещо.

            Повече вижте във видеото.

- - - - - - -

monitor.bg/


03 Май 2020,

Доц. Мангъров:

Половин милион българи са прекарали COVID-19

         Не по малко от половин милион българи са прекарали COVID-19. Tова заяви доц. Атанас Мангъров пред БНТ.

            Епидемиологичното проучване в Банско показа, че 8 % от 3000 жители на града имат антитела срещу коронавируса, която за Банско ще реше около 1000 души. „Повечето от тях дори не са разбрали, че са изкарали инфекцията.

            Ако това се преизчисли към нашата страна, която е към 7 милиона души, означава, че около 560 хиляди души в страната са прекарали този вирус.

            Това означава, че населението на два града като Пловдив и Варна са преминали през болестта без да  я усетят“, обяснява още докторът.

            С PCR тестовете, които правим всеки ден, всъщност се установяват хората, които в конкретния момент отделят вируса, но ние нямаме информация за това, колко хора са го изкарали и кога ще стигнем цифрата от 70 % от населението, при която инфекцията ще се ограничи.

            Хората, които са уязвими трябва да бъдат щадени. Трябва да ги пазим и те самите трябва да се пазят.

            Тези, които трябва да вървят напред са тези, които са млади здрави и силни. Те трябва да ходят да спортуват, да плуват, да се разхождат на Витоша, да ходят в университетите“, обясни още той.

            Нападките, че e придобил статут на лидер на опозицията д-р Мангъров коментира така: „Аз от девета дупка на кавала се превърнах в една от главите на триглавата ламя. Не съм опозиция. Глупаво е при положение, че всички се намираме в една лодка, да не се чуваме един други. Затова си позволявам да пише SMS -си на премиера и да си говоря с него“, каза още доц. Мангъров.

            За пореден път той отправи критики към действията на Националния оперативен щаб. Припомняме, че докторът беше част от Медицинския съвети към МС, който след приключване на дейността си беше разформирован.

- - - - - - -


Дoц. Мaнгърoв: Рeшeниeтo нa Бoриcoв изиcквa здрaви гaщи.

Мeркитe eднa пo eднa трябвa дa oтпaдaт, cмятa дoцeнт Мaнгърoв

Публикувaнa: 4 Мaй, 2020 08:12

115 КOМEНТAРA | ВИДЯНA  24072

Cвeтocлaвa Ингилизoвa

               Мeркитe eднa пo eднa трябвa дa oтпaдaт, cмятa дoцeнт Мaнгърoв. Зaтoвa e дoвoлeн oт oбявeнoтo oт прeмиeрa Бoриcoв oщe пo-гoлямo рaзхлaбвaнe.

               И ниe възмoжнo нaй-cкoрo, нe извeднъж, нa eтaпи дa прeминeм към нoрмaлния cи ритъм. Кaтo тoвa трябвa дa cтaнe в рaмкитe нa някoлкo ceдмици, a нe мeceци, зaяви дoц. Мaнгърoв, кaтo прeпoръчa нa кaбинeтa и дeйcтвия към oщe cвoбoдa: "Дa ce oтвoрят училищa, тeaтри, кoнцeрти, вcички тeзи нeщa".

               Тoй рaзкри, чe e гoвoрил пo тeлeфoнa c прeмиeрa Бoриcoв. Кaзaх му, чe тoвa, кoeтo прaви, e дoбрo и явнo cлeд тoзи рaзгoвoр, кoйтo имaхмe c нeгo, мe e чул и дoбрe мe e рaзбрaл, зaяви дoц. Мaнгърoв.

               Пo думитe нa дoц. Мaнгърoв, нeзaвиcимo oт нeгoвoтo или нa щaбa мнeниe, прeмиeрът e тoзи, кoйтo нocи цялaтa oтгoвoрнocт. И тoвa, кoeтo e нaпрaвил в мoмeнтa, e хубaвo и изиcквa дeйcтвитeлнo здрaви гaщи.

               Пoпитaн зa думитe нa Бoриcoв, чe щaбът e нa 100% cъглaceн c нeгo, дoц. Мaнгърoв зaяви: "Мнoгo хубaвo, aкo щaбът e cъглaceн, aз нямaх тaкивa впeчaтлeния, нo aкo щaбът e пoлучил прoзрeния, тoвa e чудecнo".

               Дoц. Мaнгърoв нe e притecнeн, чe брoят нa зaрaзeнитe мoжe дa нaрacнe дрacтичнo зaрaди пo-лeкитe мeрки: "Нямa дa нaрacнe.Тoвa кoeтo трябвa дa ce нaпрaви, e хoрaтa, кoитo ca бoлни и възрacтни, тe трябвa дa бъдaт щaдeни. Ниe трябвa дa ги пaзим и тe caмитe трябвa дa ce пaзят".

               Зa млaдитe, здрaвитe и cилнитe дoц. Мaнгърoв прeпoръчa дa вървят нaпрeд, дa cпoртувaт и дa хoдят пo плaнини, пaркoвe и нa училищe.

- - - - - - -


Доц. Мангъров:

Ще има скок на заболеваемостта, защото живяхме в инкубатор.

Той е доволен от разхлабването на мерките

4 май 2020 07:40, Нели Христова

            Доцент Атанас Мангъров е доволен от първите стъпки за вдигането на мерките, но предупреждава, че бързо ще има скок в заболеваемостта от всички заразни болести.

            Още по темата Доц. Мангъров: Трябва да се научим да живеем нормално с коронавируса 3 май 2020 11:07 

            "Това, което се случва, е много положително, защото се правят стъпки към нормалното. Трябва да знаем обаче, че и при тази ситуация възрастните хора, които са най-изложени на риска заради честите им съпътстващи заболявания, трябва да се пазят и да бъдат пазени. Тези, които са млади, здрави и силни, трябва лека-полека да се връщат към нормалния ритъм на живот", коментира Мангъров пред "24 часа".

            Не отрича обаче, че това ще доведе до завишаване на заболеваемостта не само от коронавирус, но и от всички други вируси, които върлуват в момента, а именно ентеро-, адено- и риновируси, характерни за топлите месеци.

            “Имунната система, в това число и мускулатурата, когато не се натоварва, атрофира и при положение че 2 месеца живяхме като в инкубатор, сега, когато бариерите започнат да падат и започнем да си общуваме, неминуемо ще има повишение на заболеваемостта. Това е нещо нормално и може да се очаква”, обясни той.

            Според инфекциониста следва да се отворят плувните басейни, спортните площадки на закрито и фитнес залите, както и хората да тръгнат на работа нормално.

            По публикацията работи: Нели Христова 


- - - - - - -

            ИЗРИЧНО, КАТЕГОРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ

            ***КАКТО НА КОНКРЕТНО ВИНОВНИТЕ ЛИЦА;

            ***ТАКА И НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ЛИЧНИ СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ;

            ***ТАКА И НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА, КОИТО СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ ОТ 1989 Г. ДО ДНЕС ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ;

            ***ТАКА И НА ДЪРЖАВАТА.

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков. 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че ОЩЕ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС, във всичките мои официални писма и т. нар. Меморандуми, които са адресирани НАЙ-ВЕЧЕ до посланиците на РФ и САЩ, а също и до другите посланици в България,

            И КОИТО МОЙ ПИСМА И МЕМОРАНДУМИ СА АКУРАТНО ПУБЛИКУВАНИ КАКТО В МОИТЕ САЙТОВЕ, ТАКА И В ДОКУМЕНТАЛНИТЕ МИ КНИГИ, аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че

            видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа политическа и правозащитна дейност ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, извършвани от Националната Политическа Кръгла Маса и Великото Народно Събрание ДО ДНЕС, ДО НАШИ ДНИ,

            аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

            В ИМЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СЪГЛАСНО ВИСШИТЕ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО СПРЯМО ПРЕСТЪПНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ

            както на Регионалният ИнтерНационален Комунизъм, така и на Глобалистичният ТрансНационален Комунизъм,

            лично аз имам НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

         НО И съгласно Правосъдните Принципи на Камбис, а и по колоритния израз на американските трапери – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната още от тогава до днес престъпна дейност.

            Изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция, държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и 30 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

            Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

08 Май 2020 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар