2020-05-16

(16 Май 2020 г.), Двеста четиредесет и трети (243-ти) Персонален Меморандум, 5330-ти Приоритетно актуален казус


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

16 Май 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двеста четиредесет и трети (243-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧАВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ В ПОЛЗА НА ХУНТАТА

            КАКТО НА всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, най-„невинното” определение на които в Общата Социология и в частност в Социологията на Правото се нарича. „ПРОКУРОРСКА ПРОСТИТУЦИЯ”,

            ТАКА И НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ БРУТАЛНИ ДИРЕКТНИ СМЪРТОНОСНИ И ОСАКАТЯВАЩИ ПОКУШУНИЯ,

            КАКТО И НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ, ИЗВЪРШВАНИ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА, НАРКОТИЧНИ, БИО-ХИМИКО-МЕДИКАМЕНТОЗНИ, ВИРУСНИ, БАКТЕРИАЛНИ И ДРУГИ ЗДРАВОСЛОВНИ И СМЪРТОНОСНИ ПОКУШЕНИЯ, включително и на остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, изпълнявани от стратегическите и оперативните структури на Хунта;

            Специален оперативен ръководител и обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

- - - - - - - - - - - - -

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор, e-mail: press@prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейаски институции и личности, ***авторитенти български личности, и, ***разбира се, всички, така наречени лично от самият Главатар на Хунтата тулупи и мисирки.

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

     

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС, БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, при това, също така, бяха изпратени по електронната поща на голямо множество базирани в България дипломатически мисии, както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия” ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

              НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

           българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”, които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

              Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна, тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

           че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

           ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

           ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

           ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

           КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

    Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми”

  ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта,

  предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

  при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5300 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5330-ти Приоритетно актуален казус: Българската неоколониална правителствено мафиотска хунта използва световната епидемия „Коронавирус” като превъзходно удобен повод за:

            *засилена тотална диктатура;

            *корупционни фалшификации;

            *и провеждане на специални селективни елиминационни оперативни мероприятия.

            В частност тук приложено предоставям два взети от медиите официални публични текста относно

  изрично и пределно ясно посочена и описана ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Генерал Мутафчийски и институционално престъпно свързаните с него лица,

            които текстове изискват (налагат) необходимостта от НЕЗАБАВНО (СПЕШНО) НЕЗАВИСИМО (ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА) официално прецизно следствено-прокурорско ангажиране.

            Нужно е чрез официално НЕЗАВИСИМО прокурорско разследване да бъде даден точен и ясен отговор на въпросите, произтичащи от визираният текст.

- - - - - - -Ало, ДАНС, как така Мутафчийски очаква много хора да измрат? При това яко да измрат!

15 май, 2020 | България

            Ще потърсят ли службите отговори от Мутафчийски, който в качеството си на длъжностно лице заяви в прав текст пред Миролюба Бенатова следното:

            “Очаквам да измрат много хора! Яко да измрат!”

            Изнасянето на такава информация от Мутафчийски освен, че би следвало да привлече вниманието на прокуратурата,

            би следвало да привлече и вниманието на Държавната Агенция за Национална Сигурност (ДАНС).

            Все пак този високопоставен служител, който е и шеф НОЩ говори за смърт на хора, при това за яко измиране на хора, което си е застрашаване на националната сигурност от всякъде,

друг е въпросът и за прилагането на член 326 от Наказателния кодекс.

            Само че както винаги ДАНС вероятно се занимава с проследяване на “бандити” във Фейсбук,

            а прокуратурата е ни чула, ни видяла.

            Що се касае до това, че чисто от морална и хуманна гледна точка един лекар за какъвто се представя Мутафчийски няма никакво право да отправя подобни заплахи към населението, за чието здраве е длъжен да се грижи!

            Автор: От упор

- - - - - - -България – Ковид 19 – голямата лъжа

16 май, 2020

            Три месеца след първите диагностицирани у нас оня щаб и оня генерал не спират да ни поднасят лъжи и да работят не за овладяване на епидемията, а реално за нейното още по-широко и опасно разпространение.

            И това не го казвам аз. Говорят го простите факти. Пораждащи и съответните въпроси.

            Първият е доколко е издържан ПСР-тестът. Всички твърдят, че по-сигурен от него засега няма. Да приемем, че е така.

            Но има и други тестове, което също е факт. Наричат ги бързи.

            Още от създаването си генералът и щабът му яростно ги отричат. Те не ставали. Вероятността да дадат реален резултат била не повече от 20%.

            Интересно обаче защо лабораторни лекари на базата на своя опит твърдят, че специфичността на бързите тестове е 100%. Че чувствителността им е над 87% за IgM антитела и над 97% на IgG антитела. И че фалшиво отрицателните резултати при тях са под 3%?

            Въпросът е на кого да вярваме. На лабораторния лекар, който години наред е правил тестове за различни вирусни заболявания, или на генерала, който едва има собственоръчно и един такъв тест?

            Отговорът е ясен. Но да не бързаме да обявяваме генерала за глупак. По простата причина, че не е такъв.

            Генералът има добри съветници. И те със сигурност са му казали точно това, което твърди лабораторният лекар от Русе.

            Тогава какво излиза? Излиза, че генералът ни лъже. Използва суперважното си положение на началник на щаба и от тази си позиция ни поднася една лъжа.

            Първата, но не и последната.

            Втората лъжа на генерала е свързана с масовото тестване. То също така яростно бе отричано от него и от оръженосеца му проф. Кантарджиев повече от месец, след като епидемията стъпи у нас. Те твърдяха, че трябвало да се проведе едва след края на епидемията, и то единствено с научна цел.

            Ползата от масовото тестване е съвсем ясна – установяване и изолиране на максимално възможен брой заразени, с което да се ограничи рязко разпространението на заразата, а с това и съкращаването срока на извънредното положение.

            А защо не се правеше у нас то още от началото? Отговорът на оня генерал е, че здравната ни система нямало да издържи, ако към нея потече буен поток от коронясали пациенти. Доколко би могъл да е буен, на това ще се спрем по-долу.

            Факт е обаче, че едва на 15 април, месец и нещо след първите диагностицирани със заповед на здравния министър у нас (уж) масовото тестване почна да се прилага. Да видим обаче доколко е масово.

            От 48 страни в Европа (вкл. Израел и без Армения и Азербайджан) България е на 42-ро място по брой направени тестове за Ковид 19 на 1 млн. население. С по-малко от нас са само Украйна, Молдова, Албания, Гибралтар и Ватикана.

            Една Гренландия, например, в която са диагностицирани едва 11 заразени с коронавируса и всичките са излекувани, е направила 3 пъти повече тестове на населението си от нас! Пъти, не проценти!

            (Данните са от 09.05.2020 г. по www.worldometers.info/coronavirus.)

            Тоест масово тестване у нас просто няма и това е третата лъжа на щаба. Донякъде масирано се изследват хората от възникналите огнища на заразата. А останалото разпространение на заразата е оставено на самотек.

            Но да минем към четвъртата лъжа на генерала. Тя е за възможностите на здравната ни система. Самият той още през март се постара да разсее съмненията ни. Имало 7000 подготвени легла за заболелите, от които 1200 реанимационни. Така че всичко било наред.

            Генералът и щабът му бяха и са напълно наясно, че чисто статистически 80% от срещналите се с вируса въобще няма да разберат, че са се заразили и са го надвили. Наясно са и че от останалите 20% едва малко под 5% ще се наложи да бъдат хоспитализирани, а от тях по-малко от половината ще имат нужда от реанимация.

            Погледнато спрямо 7-милионното население на страната числата зад тези проценти са наистина стряскащи, спор няма. Но генералът и щабът му са били и сега са абсолютно наясно с едно съвсем просто нещо – епидемията не е бомба, която, като избухне, да зарази едновременно всички, та здравната система да не може да се справи. Всичко става постепенно.

            Всъщност това беше и основата на стратегията на генерала – да се стреми да поддържа точен баланс между броя на диагностицираните с Ковид 19 и възможностите на здравната ни система.

            Само че за какъв оптимален баланс става дума, когато имало 8200 подготвени легла, а към 15 май 2020 г. диагностицираните са 2138, от които едва 320 хоспитализирани? Погледнато чисто статистически излиза, че здравната ни система е можела и може да се справи с 20 пъти по-голямо число заболели.

            След което идва ред на петата лъжа на генерала. Той винаги твърди, че системата, установена от щаба във връзка с епидемията, работи перфектно.

            Тук не говорим за липсата на специализирани облекла с всичките им елементи навсякъде в здравната система, за алгоритми за предпазване на медицинския състав, за протоколи за лечение, за лекарства, за тестове и за още маса неща, макар и съвсем немаловажни.

            Говорим за едно просто нещо, което тоя генерал на няколко пъти чистосърдечно признава. А то е – ние „хващаме” само двама от 11 вирусоносители.

            Каза го още през март. Повтори го през април, казва го и през май с малката разлика, че вече почнали да „хващат” двама от 7. Или от 6.

            Ама какво правим с останалите 9, 5 или 4, които, без дори да подозират, сеят заразата наоколо си? Тях никой не ги отчита. А същото време генералът ни набива в главите, че всичко е предвидено, че всичко е точно, че пропуски няма и с всичките си приказки и поведение ни внушава онова идиотско „Вервайте ми” на Кобурга, който преди 20 години обеща да ни „оправи” за 800 дни!

            Тук генералът отново ни лъже. В установената от щаба система има огромни пропуски, които се изнасят и в медиите. И през март, и сега. Но според генерала тези пропуски, доколкото ги имало, не били грешки, а нещо друго. Което така и не конкретизира.

            Но да стигнем до шестата лъжа на генерала. Която е най-парадоксална.

            Още в началото той взе да ни плаши, че ни връхлита епидемия с огромна ярост. И оттогава непрекъснато пак ни набива в главите, че ще става още по-страшно, защото лекарство няма, няма и ваксина. Няма бе, няма!

            Е, как тогава същият този щаб отчита, че на 15 май 2020 г. имаме 535 оздравели?!

            Дали не бъркам? Оздравели означава излекувани, нали?

            Е, щом обаче има оздравели, значи ги лекуват. Не със заклинания, а с лекарства. Значи лекарства има. Но генералът продължава да тропа по масата – лекарство няма! Точка!

            Тогава какво – Господ ли помага?

            Седмата лъжа на щаба ни я пробута Кантарджиев. В телевизионно интервю той популярно обясни, че смъртността от другите видове грип у нас била 5% от заболелите. Докато от Ковид 19 била 3%. След което прави гениалния извод, че смъртността от коронавируса била 6 пъти по-голяма от тези при грипа! От което не само добре запознатите с математиката смятам, че са паднали от стола!

            Същият този проф. Кантарджиев ни сервира и още една импровизация, срещу която никой от колегите му не протестира. Моля ви се, той бил специалистът по вирусология в щаба! Защото преди 40 години, в часовете по микробиология, бил попрочел нещо и за вирусологията.

            По втората си специалност и аз съм държал изпит по психология. Също преди 40 години. Ама нищо не си спомням от тая материя. А да се пиша специалист в тая област въобще не може и да ми хрумне!

            Тогава проф. Кантарджиев държа и дълга реч, с която ни светна, че някакъв институт в САЩ носел името на знаменит коремен хирург, който бил ликвидирал някаква си епидемия сред американските войници някъде по света. От което излезе ни повече, ни по-малко, че трябва да вземем да се спретнем и да вдигаме паметник на коремния хирург Мутафчийски, който също така отлично се справял с настоящата епидемия у нас. Въпреки пълното несъответствие с фактите.

            Е, извинете, как да вярваме на тоя щаб, който извън простата статистика ни сервира глупости и лъжи?

            Който при 31 (тридесет и един) диагностицирани с Ковид 19 и при 1 (един) починал на 12 март 2020 г. изнуди премиера, правителството и Народното събрание да обявят извънредно положение в страната?

            И който при 0,03% заболели спрямо цялото население на страната е настоявал, може би яростно, от 14 май извънредното положение да премине в някаква си извънредна обстановка, което на практика е същото?!

            Проблемът обаче е очевиден. Извънредната обстановка, физическото дистанциране и всички останали не чак толкова налудничави мерки са абсолютно необходими и в бъдеще. И това съвсем не е хрумване с каквато и да е политическа цел на ГЕРБ и на премиера Борисов, нека не бъркаме.

            Истината е такава, че тоя щаб, начело с тоя психически неустойчив и самовлюбен генерал, с неадекватните си действия за изкуствено задържане на броя на диагностицираните с Ковид 19, с отказа от масово тестване, със съзнателното насаждане на масова психоза и с нежеланието да се поучат от опита на други страни в Европейския съюз направиха така, че епидемията у нас да върлува още много месеци. С още много пикове и спадове.

            С което да съсипе и живота на хората, и икономиката на страната и самата страна!

            Огнян Марков

- - - - - - -

            ИЗРИЧНО, КАТЕГОРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ

            ***КАКТО НА КОНКРЕТНО ВИНОВНИТЕ ЛИЦА;

            ***ТАКА И НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ЛИЧНИ СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ;

            ***ТАКА И НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА, КОИТО СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ ОТ 1989 Г. ДО ДНЕС ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ;

            ***ТАКА И НА ДЪРЖАВАТА.

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков. 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че ОЩЕ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС, във всичките мои официални писма и т. нар. Меморандуми, които са адресирани НАЙ-ВЕЧЕ до посланиците на РФ и САЩ, а също и до другите посланици в България,

            И КОИТО МОЙ ПИСМА И МЕМОРАНДУМИ СА АКУРАТНО ПУБЛИКУВАНИ КАКТО В МОИТЕ САЙТОВЕ, ТАКА И В ДОКУМЕНТАЛНИТЕ МИ КНИГИ, аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че

            видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа политическа и правозащитна дейност ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, извършвани от Националната Политическа Кръгла Маса и Великото Народно Събрание ДО ДНЕС, ДО НАШИ ДНИ,

            аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

  В ИМЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СЪГЛАСНО ВИСШИТЕ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО СПРЯМО ПРЕСТЪПНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ

  както на Регионалният ИнтерНационален Комунизъм, така и на Глобалистичният ТрансНационален Комунизъм,

  лично аз имам НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

  НО И съгласно Правосъдните Принципи на Камбис, а и по колоритния израз на американските трапери – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната още от тогава до днес престъпна дейност.

            Изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция, държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален

и 30 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

            Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

 България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

16 Май 2020 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар