2022-08-17

Address for letters: Янко Николов Янков – Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“; Роден в село Клисурица. община Монтана. Приет да следва в Софийския университет, първоначално във Факултета по славянски филологии със специалност „Българска филология“, а по-късно завършва висше образование в Юридическия факултет и се дипломира в специалността „Право“. Като студент по „Право” специализирал „Съдебна Медицина” и „Съдебна Психиатрия”. Първите си научни разработки и публикации прави още като студент в трети курс, а след дипломирането си спечелва конкурс и започва научната си кариера като изследовател (научен сътрудник) в Института за държавни и правни науки при Българската академия на науките и като преподавател (асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет. По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България; СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност; Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС; Депутат (Сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента; Академик, почетен член на Сръбската Кралска Академия на науките и изкуствата; /// Екс-Декан на Юридическия факултет в Европейския Универсистет в град Призрен, Косово. Дописен член (член-кореспондент, член-кор) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ); Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи. /// Председател на Политическа Партия {ПЛК}, която по негово лично решение е „изведена от функционалност” поради органична несъвместимост с всички други партии и най-вече с политическата система. ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172 E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ; Web site - Янко Янков:http://iankov.com/ Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) /// Няколко видеозаписи : http://vbox7.com/collection:708949 /// Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков: http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2 ==================================================== Fiat iustitia, et pereat mundus! PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA! Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване! Призовавам Съдът на Камбис!!! .. Янко Николов Янков – - - - - - - - Том 2 - - - - - - - Nota bene: 292-ри Меморандум е Началото на Том 2. Том 1-ви е реализиран в обем 600 стр. - - - - - - - На Специалното внимание КАКТО НА Президента Румен Радев, ТАКА И НА Правителствените функционери на Служебното Правителство, назначено от Президента на 02 Август 2022 г., 17 Август 2022 г., Триста и тринадесети (313-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум – Граждански Обвинителен Акт ОТНОСНО престъпната дейност на Високопоставените Ръководни Лумпен-Елитни Функционери: на т. нар. Народно Събрание, на т. нар. Президент на Република България, на т. нар. Правителство (Министерски Съвет),  на т. нар. Цялостен Държавен Апарат, ФАКТИЧЕСКИ нямащи абсолютно нищо общо с Официалните Класически Легитимни такива формирования, но имащи фактическият статус на коптор, вертеп и свърталище на долнопробни политико-мафиотски наложници, издигнати от техните Нео-Колониални Либерално-Глобалистични Господари, които са им възложили задължението ДА БЪДАТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАТОРИ И ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОТАЛНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ (ВЪРХУ) ДОСТОЙНСТВОТО, САКРАЛИТЕТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И НА БЪЛГАРИЯ. Казус: Фрагмент от престъпната дейност на Българският Клан на създаденият оше през 60-те и 70-те години Специализиран Строго Секретен Интегративен клан на ЦРУ и КГБ за обезпечаване на Стратегическия и Оперативният Преход от Регионален към Световен Комунизъм, Модифициран през 90-те години за Преход към Либерален Глобализъм. В ЧАСТНОСТ фрагмент от Престъпната дейност на Специалните Служби (СС) на Българският Клан на ЦРУ-КГБ насочена към пълното (тоталното) обезпечаване на ЗАВИСИМОСТТА на полицайте, следователите, прокурорите, съдиите, премиерите и членовете на правителствата, президентите, депутатите (т. нар. народни представители) и фактически на целият Държавен апарат; ПРИ КОЕТО поставянето на всичките тези ЛИЧНОСТНИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СУБЕКТИ на пълно фактическо подчинение НАЙ-ВЕЧЕ на Интер-и-Транс-Националните Специални Служби интензивно се използува за тотално широкомащабно унищожаване и ликвидиране на Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достойнство; А в Тоталитарните, Колониалните и Нео-Колониалните системи именно Личностният и Семейно-Фамилният, Сакралитет, Суверенитет и Достойнство винаги са били и винаги са Дълбоко Същиностната Съпротивителна (Противопоставителна) Сила срещу всяка престъпна държавна власт. ВСЪЩНОСТ, тук визираният ПРОБЛЕМ е много по-дълбок и става въпрос за това, че съгласно Светото Писание единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достоинство. ВСЪЩНОСТ, още от 60-те и 70-те години Главното Направление на дейността на Българският Клан на Интер- и Транс-Националните Специални Служби е насочено най-вече към ***тотално широкомащабно унищожаване и ликвидиране на Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достойнство и обезпечаване на Стратегическата Цел ***Конфронтацията между системите да бъде заменена с Конвергенция на елитите, противопоставянето им на собствените им народи и тоталното ресурстно ограбване и унищожаване най-вече на Европейската и Азиатската Цивилизации. В ЧАСТНОСТ, тук СПЕЦИАЛНО В ТОЗИ КАЗУС става въпрос за Стратегическата и Оперативната Престъпна дейност извършвана от ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ, КАКТО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С акуратно и надлежно институционално адресираните до него и предоставените в неговият офис мой ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГОБРОЙНИ официални Меморандумни текстове, по които той в престъпно нарушение на неговите Институционални Задължения не е предприел абсолютно никакви официални легитимни действия и с това фактически СЪУЧАСТНИЧЕСКИ се е присъдединил към извършителите на визираните в докаментациите престъпни дейци, ТАКА И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРАЗКА С всичките мой предишни Официални Легитимни Искания за Правосъдие предявени пред Българските Държавни Глави от 60-те и 70-те години до днес, ТЪЙ КАТО ТОЙ, всъщност, още от момента на неговото встъпване в Длъжностната Държавна Функция на Президент е осъществил Тотално Суброгационно Встъпване в Правата, Задълженията и Фактическото Позициониране на всички предшествуващи го Президенти (Държавни Глави), при което Тотално, Фактически и Абсолютно Нелегитимно (т.е Престъпно) Съучастнически се е присъединил НАЙ-ВЕЧЕ към извършваната от тех Престъпна дейност и е поел стратегията КАКТО ДА обезпечава Пълна БезОтговорност за Цялостната предишна Престъпна дейност, ТАКА И ДА продължи и той своето участие (съучастие) в Тоталната Престъпна дейност, намираща се под Егидата и Обедпечението на Президентската Институция. - - - - - - - Първо: акуратно посочвам официалните държавни вече архивни документи от 60-те и 70-те години до днес, в които се съдържат моите официални адресирани до тех искания за спазването на Човешките Права, В ПРЕСТЪПЕН ОТГОВОР НА КОИТО МОИ ИСКАНИЯ Комунистическа Държавна Сигурност (ДС) и Българският Клан на Либерално-Глобалистичните Специални Служби са предприемали и извършили Чудовищни Престъпни посегателства, КАКТО лично против (срещу) мен, ТАКА и против всички Семейно-Фамилни, приятелски и легитимно организационно свързани с мен лица; Второ: акуратно посочвам официално надлежно регистрираните в Националната Библиотека получили т. нар. „издадателски номер” мои книжни и електронни научни и документални книги, в които са описани съответните ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО престъпления. Виж: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков: http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2 Трето: акуратно посочвам официално надлежно регистрираната т. нар. Библиография - Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html,; Четвърто: акуратно посочвам официално реализираните в официалните български медии т. нар. видеозаписи на мои надлежни публични изявления: http://vbox7.com/collection:708949 /// Пето: Филм на френската телевизия „TV ARTE G.E.I.E.“, за първи път излъчен на 15. 12. 1999 година (на френски език) http://vbox7.com/play:77aa4e19 ; /////// https://www.youtube.com/watch?v=BlZXESNc_cM ; Шесто: „ECCE HOMO”, филм на Българската национална телевизия (на бълг. език с английски субтитри). За първи път е излъчен по БНТ на 13. 04. 1991 година. http://www.vbox7.com/play:9f734bf0 Седмо: Плейлиста: проф.Янко Янков, 12 видеозаписи, - Vbox7 https://www.vbox7.com/playlist:708949 Осмо: „Напред и никога да не забравяме. Балада за български герой” – „Vorwärts und nie vergessen. Ballade über bulgarische Helden“ , филм на германската телевизия „ZDF“, излъчен на немски език на 17 декември 2007 г. https://www.youtube.com/watch?v=HKAGC5dIO1g ; /////// https://www.youtube.com/watch?v=3YgYmyzsOCU&feature=share ; /////// http://www.youtube.com/watch?v=-ixDiPyJPxc ; /////// Девето: акуратно посочвам т. нар. Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ; Десето: акуратно посочвам ДВА мой т. нар. Web site - 1: http://iankov.blogspot.com ; Web site - Янко Янков:http://iankov.com/; Единадесето: акуратно посочвам следният съдържащ 503 (петстотин и три) страници Документален Масив, който е надлежно предоставен КАКТО В офисите на моите редовни още от 70-те години 24 посланически мисии, ТАКА И В ОФИСИТЕ НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ В ТОЗИ МЕМОРАНДУМ АДРЕСАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ОФИСА НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ, ТАКА И В офисите на другите Български Институции и редица медии- Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим Дванадесето: акуратно обръщам внимание на факта, че тук визираният АКТУАЛЕН мой меморандум ОТ ТАЗИ СЕРИЯ е обозначен като пореден 313 –ти и е позициониран в Том 2. Акуратно обръщам внимание, че 292-ри Меморандум е Началото на Том 2 и че Том 1-ви е реализиран в обем 600 стр. Очевидно и очевадно е, че само в рамките на тази моя Актуална Документална Серия ПРЕЗИДЕНТА Е ИЗВЪРШИЛ ТОЧНО 312 (ТРИСТА И ДВАНАДЕСЕТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) КАТО НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ НИТО ЕДНО ЛЕГИТИМНО ДЕЙСТВИЯ, КОЕТО Е БИЛ ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПО СИЛАТА НА ПРАВНИТЕ НОРМИ ВИЗИРАЩИ НЕГОВИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Тринадесето: Тъй като по Силата на Суброгационното встъпване на Президента Румен Радев в Правата и задълженията на всчки предишни Държавни Глави И ТЪЙ КАТО същият НЕ СЕ Е ОТГРАНИЧИЛ, А ДОРИ СЕ Е ПРИСЪДЕНИЛ към престъпната дейност на всичките негови предшественици, ТОЙ ФАКТИЧЕСКИ АБСОЛЮТО ЛЕГИТИМНО Е НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ОТГОВОРЕН ЗА ТОТАЛНАТА РАЗРУХА В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТНОСНО ТУК ВИЗИРАНИЯТ КРАТЪК СНИМКОВ КАЗУС: ... Акуратно посочвам и уточнявам, ЧЕ КАКТО МОЯТ РОДЕН Дом, Домът в който съм Роден и отрасъл до 8(осем)-годишна възраст - Домът на Дядо ми и Баба ми, ТАКА И Домът на Баща ми и Майка ми, построяването на който е било предприето още през 50-те години, но поради ОБУСЛОВЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРИЧИНИ в продължение на почти десет (10) години родителите ми са имали възможност да пригодят за живеене само една стая, като другите две стаи „получиха” прозорци и врати и вътрешно извазване едва прес 60-те години; ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, НАЙ-ВЕЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, ПРЕДИЗВИКАЛИ СМЪРТТА, ТОЕСТ УБИЙСТВОТО НА БАЩА МИ, БРАТ МИ И МАЙКА МИ, ДОМЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ МИ Е В АНАЛОГИЧНА РАЗРУХА; В ДЪЛБОКАТА ОСНОВА НА КОЯТО РАЗРУХА ОСОБЕНО ЯСНО СА ВПИСАНИ Секретните Стратегически и Оперативни Мероприятия на Специалните Служби, които систематично са изпращали там Своите Специални Агентурни изпълнители за да извършват покущения. Впрочем, СЪВСЕМ НАСКОРО Сегашният Съветник на Президента Генерал Пламен Узунов ДВА ПЪТИ лично е изпращал там Специалният Секретен Агент Тони Бонд с заръката (поръчението) ЗА НЕГО „да вземе” и „да му предаде книгите, снимките и двете пишещи машини, които се намират там”, А ЗА СЕБЕ СИ ДА ВЗЕМЕ ВСИЧКО, КОЕТО МУ Е ХАРЕСАЛО – две стабилни отоплителни електрически печки, три имащи висока антикварна стойност и висока семейно-фамилна стойност радиоприемици, и прочее и прочее, включително и пет(5)-метровият дълъг синджир, с който сме привързвали „пайваносвали” Магарето да пасе на поляната. При това и двете поръчани от Генерал Пламен Узунов Секретни Операции в Дома на Родителите ми са били ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ ДВАМА ПОЛИЦАИ ОТ МОНТАНА. Акуратно призовавам за прецизно разследване КАКТО НА цялостната „Ситуация” ТАКА И специално на този фрагмент относно Генерал Пламен Узунов,, фрагментарно позициониран като епизод от Казус „Камертон”. - - - - - - - На линия Фейсбук,, Янко Николов Янков, 16.08.2022г., Споделено с: Публично Президента Румен Радев, който Е ПОЗВОЛИЛ И ПОЗВОЛЯВА ТОВА, не е Държавен Глава, а е Държавен Задник, "хфъркуланска птица " "върти гъзица", "и овако и тако", Българският Народ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА, за него е важно да "угоди" на Интер- и Транс-Националните Либерално-Глобалистични БанкСтерски Господари. - - - - - - - Тук визираният казус ПОСТАВЯМ на: *****Специалното Височайше Внимание на Посланиците на САЩ и РФ, поредните Съдружни (и Задружни) Банкстерски {banksterism, Банкерски гангстеризъм} Либерално-Глобалистични Главни Надзиратели на Концлагер България Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова. *****На Специалното Височайше Внимание на Амнести Интернешънъл България @AmnestyBulgaria, които някога, когато „пребивавах” в затворите ме бяха обявили за политически затворник №1 за България, намиращ се под тяхната Закрила. Които, всъщност, ме Закриляха така, че: *****в изключително жестоки условия и ежедневни репресии в продължение на цели Шест (6) години престоях в Затворите като абсолютно невинно осъден до края на Присъдата и в същото време абсолютно всички мой близки хора бяха подложени на жестоки преследвания и репресии; *****а после, след бутафорните политически промени, в условията на официалният „ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН” и в условията на обезпеченият от САЩ и СССР/РФ пълен отказ на българските институции да осъществят Легитимно Правосъдие спрямо функционерите на Престъпният Комунистически Режим; ***когато отидох в Лондон, за да регистрирам Правозащитно Фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие” от името на което да предявявам официални Искове пред Британското Правосъдие, не само официалните Британски Институции, но и Амнести Интернешънъл се самодемаскираха като отказаха да ме защитят ***и обезпечиха Секретните Оперативни Мероприятия на Интегративният Либерално-Глобалистичен Банкстерски Клан на ЦРУ-КГБ/ФСБ ***за моето фактическо прогонване от Лондон и Великобритания и категорично недопускане да ми бъде дадена възможност да бъде търсена Легитимна Отговорност за извършените и извършващите се в България престъпления. - - - - - - - Акуратно УВЕДОМЯВАМ тук визираните Адресати на моят пореден „Меморандум - Граждански Обвинителен Акт”, че ТЪЙ КАТО само през миналата и вече половината от тази година аз бях и съм изключително интензивен обект на Широкоспоктърни Секретни Оперативни Мероприятия, насочени към моето камуфлажно прикрито убийство, относно които ПРЕСТЪПНИ МЕРОПРИЯТИЯ на Специалните Служби акуратно съм посочил фактите и съм поискал разследване и отговорност; ***но всички тук визирани адресати имплицитно са се ПРИСЪЕДИНИЛИ КАТО ФАКТИЧЕСКИ СЪУЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ И КАТО ИНТЕР-ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ПОРЪЧИТЕЛИ И ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ; и ТЪЙ КАТО, както знаете от всички предишни мои текстове, за разлика от Дон Кихот моето Оръжие е Словото, на което сам си и Оръженосец, но за което все пак се надявам, че би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“; страниците тук систематично ще нарастват, при което се надявам да „постигнат” „скромен обем” за поне НЯКОЛКО ОБЕМИСТИ официални документални книжни и електронни издания. - - - - - - - - - - - - - - Всъщност, НЕ ЛИ ВРЕМЕ Президента Румен Радев официално да предприеме Легитимна Процедура за Цялостно Прокурорско и Съдебно Разследване на казуса относно визираната престъпна дейност ??? „Държавен Глава” ли е Президента Румен Радев ИЛИ Е „хфърколанска птица „Върти гъзица”, „и овако и тако”, прикриваща собствените си престъпления, които е извършила по нареждането на Своите Господани от Престъпният Интегративен Банкстерски Либерално-Глобалистичен Български Клан на ЦРУ и КГБ. - - - - - - - Ти, Румен Радев, си както Стратегически, така и Оперативен ВисокоПоставен Престъпник, ОБЕЗПЕЧИЛ ПРЕСТЪПНОТО НАЗНАЧАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ на Главният Прокурор Иван Гешев, в резултат на което от тогава до сега АБСОЛЮТНО НИКОЙ не може да разчита на ЛЕГИТИМНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ; След което КАКТО ТИ, ТАКА И ТЕЗИ, които ти уж официално обвиняваш и срещу които ти уж официално се бориш, РАЗЧИТАТЕ на това, че И ТИ И ТЕЗИ, УЖ ТВОЙ ВРАГОВЕ, КОИТО УЖ ТИ ПРЕЧАТ, СТЕ ПОДЧИНЕНИ НА ЕДИН И СЪЩИ ГОСПОДАР, КОГОТО РАБОЛЕПНО ОБСЛУЖВАТЕ. Тук и Сега, Престъпнико Президент Румен Радев, в контекста на моите изключително многобройни официални Меморандумни изложения по повод и във връзка на които ти, в драстично престъпно нарушение на своите президентски задължения не предприемаш абсолютно нищо и така обезпечеваш БезОтговорност за престъпните функционери, ОФИЦИАЛНО, изрично и категорично ясно ти заявявам, че макар и многократно да съм бил спонтанно изкушаван да те наричам „Политико-Мафиотска Проститутка” все пак в мен е надделявало и е доминирало осъзнаването, че в една такава квалификация все пак се съдържа сравнително висок елемент на (за) наличие на определено лично човешко достойнство и обществено не особено опасно функциониране, така или иначе обусловено и предизвикано най-вече от стоварването на неимоверни житейски тежести; ДОКАТО ПРИ ТЕБ СЪВСЕМ НЕ Е ТАКА, ТЪЙ КАТО ТИ СИ ДЪЛБОКО СЪЩНОСТНО ПРЕСТЪПНО САТАНИНСКО ИЗЧАДИЕ, А НЕ БЕЗЗАЩИТНА ЖЕРТВА НА ЖИТЕЙСКИТЕ СИТУАЦИИ. При това, ти Престъпнико Президент Румен Радев, точно ти като Президент винаги си разполагал и разполагаш с РЕАЛНИ неимоверно високи възможности да отстояваш наличие НЕ САМО на личностно човешко Достойнство, НО И НА НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, НО ТИ НИКОГА НЕ СИ ГО ПРАВЕЛ, а винаги си „си въртял задника като чекрък”, при това точно така, че винаги да обслужваш Злите Сили, а не Принципите и Силите на Спроведливостта и Правото. Въпреки това, обаче, Тук и Сега аз изрично и ясно те Приканвам да се опиташ да проявиш и да реализираш онези АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ОФИЦИАЛНО И НОМИНАЛНО СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „ДЪРЖАВНИ ГЛАВИ”. - - - - - - - Все пак, тук и сега СПЕЦИАНО ПРИЗОВАВАМ ВисокоПоставените ПОРЕДНИ Съдружни и Задружни Главни Надзиратели на „Концлагер България” Посланиците на САЩ и Руската Федерация Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, предсрочно отзована, за която медиите съобщиха, че ВЕДНАГА си е заминала, и бе обявено, че предстои пристигането на Новият Посланик г-н Кенет Мъртън; при което, ОБАЧЕ, тя наистина „изчезна от полезрението” и ЗАГАДАЧНО се появи три седмици след това. Нейно Превъзходителство г-жа Андриа Брулет-Родригез, акредитирана от 16 Юли 2021 г. Заместник-Посланик на САЩ в България; Негово Превъзходителство г-н Кенет Мъртън, (който все още не е пристигнал в България) Посланик на САЩ; Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Юридически Съветник при Посолството на САЩ; Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, КАКТО И Негово Мафиотско-Престъпно Превъзходителство Георги Гергов, Почетен Консул на РФ, официално изключително доверено лице на Специалните Служби (СС) НЕ САМО НА РФ, НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ НА ЦРУ, официален Ръководител на Легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент, Пловдив”; ДИСКРЕТНИ ЧЛЕНОВЕ на което Масонско Сдружение са Президента Румен Радев и неговият Съветник Генерал Пламен Узунов, които, съща така са изключително доверени лица на Специалните Служби на Либерално-Глобалистичният Банстеризъм и Олигархиат. Впрочем, още от 1990 г. познавам лично Георги Гергов, когато аз като участник в Националната Кръгла Маса и като Депутат (Сенатор) във Великото Народно Събрание по повод жалби на пострадали лица във връзка с неговият животновъден (свиневъден) бизнес го посетих, разговарях с него и после поисках от Прокуратурата да извърши разследвания по повод жалбите на лицата, на които той е бил работодател. ПРЕЦИЗНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСАТ ПО ВСИЧКИ АСПЕКТИ на тук визираният казус. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Моята категорична систематично официално вече в продължение на НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ИЗРАЗЯВАНА ТЕЗА Е, че тук визираните Български Специални Служби са структурен елемент от създаденият още през 60-те и 70-те години Интегративен Клан на ЦРУ и КГБ. Настоявам за най-строго ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ на тук визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на НеоКолониалният Интегративен Български КЛАН на Специалните Служби на САЩ-СССР/РФ, на ЦРУ и КГБ. Също така, тук и сега СПЕЦИАНО ПРИЗОВАВАМ ОФИЦИАЛНИЯТ БЪЛГАРСКИ Държавен Глава, Президента Румен Радев, който фактически е изключително долнопробна ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОСТИТУТКА, извършила и извършваща голямо множество престъпни посегателства *****КАКТО срещу (върху) цялостното българска население, *****ТАКА И специално лично срещу мен, ПРЕЦИЗНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС!!!. Впрочем, акуратно припомням, че на 19 Ноември 2021 на страниците на https://fakti.bg/razsledvania/ е публикувано „Разследване. Архив на WikiLeaks: САЩ, съгласно което Радев е един от най-ангажиращите контакти на посолството на САЩ, в което разследване са цитирани непубликувани досега грами на експосланик в София Нанси Макълдауни, която днес е съветник по сигурността на вицепрезидента Камала Харис. А специално това, тук визирано обстоятелство, НЕСЪМНЕНО ми дава всичките необходими ми ОСНОВАНИЯ официално да питам Посланиците и Функционерите на Посолството на САЩ „Каква е техната роля специално в насочената срещу мен престъпна дейност на Президента Румен Радев, на неговият Съветник Генерал Пламен Узунов и на Министъра на Вътрешните работи Бойко Рашков?”. (Виж стр.168 - 177) - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Плейлиста: проф.Янко Янков, 12 видеозаписи, - Vbox7 https://www.vbox7.com/playlist:708949