2014-05-11

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 756 Второ отворено писмо Относно: казуса Марин МидилевAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
12 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП № 18035 / 2013
на името на Марин Грудев Мидилев

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 756

Второ отворено писмо
Относно:
казуса Марин Мидилев –
тривиално престъпление или
замаскиран селективен геноцид над
един талантлив български инженер-офицер
и семейството му?

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече съм Ви писал по тук визирания казус, познавам Марин Мидилев единствено от медиите (тъй като чета всичко или почти всичко) и ВИНАГИ, когато съм срещал неговото име, съм се питал:
            ДАЛИ неговият казус следва да бъде квалифициран като рутинно и тривиално престъпление - замислено, планирано и организирано от малцина кретеноиди, заемащи високопоставени постове само във военния сектор на държавната машина, 
            ИЛИ КАТО един от хилядите казуси на замаскирания (камуфлирания) СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД, извършван и обезпечаван от цялата престъпна посткомунистическа държавна власт,
            НО замислен и планиран от престъпния комунистически и посткомунистически елит, който именно е формирал и наложил господствуващия в България ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПАРАВОЕНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ.

            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
            преди всичко протестирам пред Вас поради това, че по повод и във връзка с тук визирания казус вече пети месец не съм получил абсолютно никакъв отговор;
            на второ место, подчертавам, че все пак от медиите узнах, че на г-н Мидилев е било изпратено т. нар. „Постановление“, датирано на 14 Март 2014 г., в което е посочен и фактът, че текстът на моето отворено писмо до Вас е бил присъединен към неговата преписка;
            на трето место подчертавам, че пак от медиите узнах, че „лицето“, което е подписало визираното постановление за отказ от правосъдие,  изпълняващо  длъжността „прокурор в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховната Касационна прокуратура“, и което се именува Петър Долапчиев, е „осведомителна комунистическата Държавна сигурност с псевдоним „Златко“;
            на четвърто место подчертавам, че така визираното обстоятелство несъмнено дава всички основания да бъде считано, че е налице престъпен отказ от правосъдие, мотивиран и наложен именно в интерес на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим - едно от ударните звена на който режим са именно функционерите на комунистическата Държавна сигурност, какъвто именно е и визираният прокурор Петър Долапчиев.

            При това, Господин Главен Прокурор Цацаров, съществува и още една изключително важна и показателна визия относто същинските задкулисни и престъпни мотиви за визирания отказ от правосъдие, и тази визия е директно свързана именно със самия Вас. Става дума за това, че
            ЗА РАЗЛИКА ОТ КЛАСИЧЕСКОТО ЕВРОПЕЙСКО И СВЕТОВНО МАСОНСТВО, българското посткомунистическо масонство е ОРГАНИЗИРАНО ИМЕННО ОТ ПРЕСТЪПНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,
            и че съвсем не е случаен фактът, че
            КАКТО ВИЗИРАНИЯТ ПРОКУРОР ПЕТЪР ДОЛАПЧИЕВ,
            ТАКА И САМИЯТ ВИЕ  
            сте членове на организация, за която е абсолютно несъмнено, че има престъпен комунистически и ченгеджийско-мафиотски генезис,
            и за която СЪВСЕМ НЕОТДАВНА едно от структурните звена на българската съдебна институция изрично и ясно се е произнесло, че кадрите на тази институция не трябва да имат място в системата на обективното правораздаване.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ.  
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен, категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
12 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар