2018-01-03

(03 Януари 2018 г.), Тридесет и седми Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

03 Януари 2018 г.

 

Тридесет и седми Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам:

            (01)че съгласно приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г. без надлежното разследване и репариране на извършените нарушения на човешките права, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ;

            (02)че задълбочено научно съм проучвал, високо експертно познавам и зная правно-релевантните факти и обстоятелства

            КАКТО ОТНОСНО Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с Кладата, Бесилото и Гилотината,

            ТАКА И ОТНОСНО престъпленията на класическите и на нео-пост-класическите престъпни дейци в България и в Европа от 1944 г. до днес, включително и днес, и съм абсолютно категоричен, че

          в сравнение с онези престъпници, ДНЕШНИТЕ (СЕГАШНИТЕ) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ СА НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИ ЧУДОВИЩА,

          на които би им било твърде малко да бъдат публично изгаряни, обесени или гилотинирани, и че СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала те да бъдат публично живи драни.

          (03)че абсолютно категоричен съм, че ако у нас Трибуналното Правосъдие БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ще трябва да се започне от (с)

          премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и тук визирания Министър на вътрешните работи,

          И ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ И ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ПРЕМИЕРИ, ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

          и, разбира се, банкери, съдии и прокурори.

 

ІІ.

            Също така изрично и пределно ясно заявявам, че

            настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане

            до предишните Министри на вътрешните работи,

            както и до тук визирания министър, КАКТО по другите отделни серии на моите изявления ТАКА И ПО ДОСЕГАШНИТЕ МИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ТУК ВИЗИРАНАТА МОЯ ЕПИСТОЛАРНА СЕРИЯ.

    (Впрочем, ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ МОИ ОФИЦИАЛНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР).

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС,

действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІІІ.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления,

            съм установил, че извършените такива САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

ІV.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на:

            *несъмнено обемистата прецизна архивна документация на българския клан на съветската КГБ – Държавна сигурност;

            *несъмнено не по-малко обемистата прецизна архивна и актуална документация на българския клан на специалните служби на ИНТЕР- и ТРАНС-националния политически режим на установения след Малтенските споразумания от 1989 г. Нов Световен (Глобалистичен Нео(Пост)комунистически) Ред;

            *и, разбира се, в частност, и на категорично ясните ми многогодишни наблюдения и спомени относно

Христо Казашки,

Роден на 05 Октомври 1947 г. в село Галиче, Врачанска област. Журналист с дългогодишен опит в печатни и телевизионни медии.

Първият нещатен кореспондент на Би Би Си в България след 1989 г.. Автор на книгите „Буйко, Бунтарят с голямо сърце”, 2013 г., „Враца – времена и хора”, 2015 г., „Би Би Си, България, преходът – 2016 г., „България умира тихо”, 2017 г.

 

              Познавам го лично вече повече от четвърт век.

              Преди две години прочетох в медиите, че

              по повод и във връзка с неговата напълно легитимна професионална журналистическа дейност

              съпругата му е била вербувана от българските специални служби и е била принудена интензивно да доносничи срещу него – за абсолютно всеки негов ежедневен битов и професионален ход, движение, поведение и прочее.

              Нещо повече – като професионален юрист, дългогодишен унивеститески преподавател в юридическите факултети и като научен изследовател на фактите, обстоятелства и процесите в тук визираната специализирана сфера съм абсолютно категоричен, че

              КАКТО НА съпругата му, ТАКА И НА тук визираният пловдивски съдия Владимир Руменов

              ИМ Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ да обезпечат ЛИШАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛЗУВАНЕТО от самият него НА ЛИЧНО НЕГОВОТО икономическо и битово обезпечение на живота му.

 

              Като научен изследовател със специален интерес относно  престъпната дейност на специалните служби И НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ И НА ДЪРЖАВАТА

              този факт ме заинтригува НАЙ-ВЕЧЕ ОТНОСНО САМИЯТ ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР НА МЕТОДИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СПРЯМО ЗНАКОВИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО

              НЕ САМО НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ И НЯМАТ КАКВИТО И ДА СА ПРЕСТЪПНИ ПРОЯВИ,

              НО И ВИНАГИ СА БИЛИ СТРИКТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНО ДОСТОЙНИ ДЕЙЦИ,

              И ИМЕННО ПОРАДИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ТЕЗИ КАЧЕСТВА И СТРЕМЕЖЪТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ТЕЗИ ИМЕННО КАЧЕСТВА И НА ТЕХНИТЕ НОСИТЕЛИ

              ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ Е ПРЕДПРИЕМАЛА И ОСЪЩЕСТВЯВАЛА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПН ДЕЙНОСТ.

 

              Така, и тук и сега предявявам искането да ми бъдат предоставени копия от цялостната документация, в която е отразена тази перверзно жестока престъпна дейност, извършвана от българските специални служби спрямо тук визираното лице.

              Тук приложено предоставям текста, взет от публичното медийно пространство.


--- --- ---

Съпругата на Христо Казашки го изхвърли от дома му с полиция на улицата! Благовешка е сътрудник на ДС, доносничила е за мен, докато работех за ВВС, казва журналистът

23 Юли 2015,

                 Благовешка е сътрудник на ДС, доносничила е за мен, докато работех за ВВС, казва журналистът

                 Съпругата на легендарния пловдивски журналист и първи кореспондент на ВВС за България Христо Казашки го изхвърли с полиция от собственото му жилище! Той твърди, че учителката по физическо възпитание Благовешка Казашка се заканила да плати солидна сума на роми от гетото „Столипиново“, за да го пребият до смърт!?!

                 По нейна молба, в закрито съдебно заседание пловдивският съдия Владимир Руменов отстранява Казашки от собственото му жилище в пловдивския квартал „Кичук Париж“ и му забранява да приближава както съпругата си, така и имота, който се води на негово име.

                 Докато легендарният журналист е сам на улицата, изхвърлен като мръсно куче, жена му се шири в собствения му апартамент.

                 Нещо повече – Благовешка Казашка, несъобразявайки се със закона и без съгласието на съпруга си, дава под наем имот, чийто съсобственик е той, изплака пред наш репортер Ицо.

                 - Ицо, колко години имаш брак с жената, която те изхвърли от собствения ти дом?

                 - С Благовешка Казашки имаме 40 години брак. Много съм я търпял! Тя ме е обвинявала, че не съм давал никакви пари в семейството, което, разбира се, не е така. Аз внасях пари вкъщи, и то във валута! През 90-а година, когато започнах да сътруднича на ВВС-Лондон, ми изплащаха хонорарите в британски паундове. На репортаж ми се плащаше по 30 паунда. Тогава един паунд беше към 2,70 лева. Аз съм правил минимум по два репортажа на ден. И то всеки Божи ден! България тогава беше много търсена дестинация. След месец работа за редакцията на ВВС те ми изпратиха контракт и аз го подписах. Така започнах да получавам по 1500 паунда на месец. Тогава Българска търговска банка взимаше 500 паунда от моите хонорари. Въпреки това за мен оставаха 1000 паунда (2700 лева) на месец. С тези пари аз водих децата два пъти на екскурзия в Турция, в Гърция... Тогава нямаше други модерни магазини, освен „Кореком”. Оттам взех и най-актуалния модел телевизор за онова време.

                 - Разбрах, че съпругата ти е вербувана от ДС и докато си работил за ВВС, тя те е следяла и е писала доноси срещу теб?!

                 - Да, историята е колкото покъртителна, толкова и трудна за вярване. Аз дълго време не можех да проумея как е възможно това!... Защото ние имаме брак с нея, под един чаршаф съм бил с тази жена, а тя ме е топила в полицията! Имал съм змия в леглото!

                 - Ти разбираш за нейното предателство при доста странни обстоятелства – докато си в ареста след една абсолютно нелепа история с пистолет...?

                 - Така е. Всичко тръгна от един нелеп случай с газовия пистолет, за който вашият вестник първи писа. Очите ми отвориха моите адвокати. Защитник ми беше топадвокатът Красимир Елдъров. Какъв беше случаят: На един приятел

                 - Тодор Немски, купих газов пистолет. Тогава работех в телевизия „България ТВ“. За всички служители бяхме взели пистолети от изложението в НДК „Произведено в България“. Оръжията бяха хубави, модерни. Той каза : „Купи ми и на мен! Купи ми!“. И аз му купих. Един много модерен пистолет тогава струваше 74 лева, изглеждаше на боен. Аз му купих и пистолет, и патрони. Отидохме с него в едно заведение. Застанахме до вратата на тоалетната, защото там нямаше хора, за да му покажа как работи пистолетът. Свалих пълнителя отдолу, но без да искам, съм вкарал патрон в цевта. За да му направя показно, натиснах надолу и се възпроизведе силен изстрел. Патронът беше силно паралитичен и аз се обгазих. Стана ми лошо Секунди след изстрела собственикът на заведението веднага дойде при нас, тръгна на бой. Аз му обясних, че стана неволно и му дадох оръжието. Той го занесе в полицията, в Първо РПУ Пловдив. Това става някъде преди обяд, на Димитровден – голям личен празник, неделя. Отидох в едно заведение да хапна. Исках да си поръчам печено агнешко. Тъкмо да седна, и ми се обажда дъщерята: „Татко, Тошо Немски каза да дойдеш в полицейското, чака те“. В джоба си имах солидно количество пари. Аз можех спокойно да избягам, където си поискам. Но предпочетох да отида в полицията - аз не съм пребил човек, не съм направил нищо нередно. Първата ми работа като отидох, беше да кажа: „Аз съм Христо Казашки, който възпроизведе изстрела“. Казаха: „Ще дойде прокурор да ви разпита!“. Прокурор така и не дойде. Дойдоха наркоманчета. Техните инспектори ме накараха да свидетелствам как от чорапите си вадят дрога. Никой не ме разпита. Не ми дадоха и адвокат. Освободиха Тодор Немски, мен ме вкараха в ареста за 24 часа Тогава звъннах на Валерия Велева. Тя работеше в „Труд“. Звъннах и на една позната - Мариела Балева. Те ме разбраха и още на същия ден пуснаха публикация във вестника, че лежа в ареста. Ти беше първият журналист, който дойде направо в Първо РПУ, за вашия вестник тогава дадох първото интервю по случая. След което в БТА дадох пресконференция за всички колеги. На следващата сутрин дойде адвокат Красимир Елдъров. Каза ми: „Ицо, кротко! Няма да буйстваш. Всичко ще бъде точно, но бъди кротък в килията“. Дойде и шефът на Първо РПУ и ме попита: „Я ми кажи къде ти е ловното оръжие?“. Аз никога не съм имал ловно оръжие! Разбрах, че това е една провокация от страна на полицията. След два дни ме викат с Елдъров да давам едни показания. След като 48 часа бях навън, чак тогава решиха да ме разпитат. Тук в Първо РПУ дойдох с адвоката. Освен Красимир Елдъров, имам и още една адвокатка. Та те ме питаха: „Ицо, ти чел ли си си досието?“. Казвам: „Не, защо питате?“. Елдъров отговаря: „Защото може да се окаже, че вкъщи няма да има с кого да си пиеш питието...“. Това ме предизвика да пусна едно заявление до Комисията по досиетата и след 40 дни вече си четях досието в София. Останах поразен! В него пише как моята съпруга Благовешка Казашка докладва всяка моя стъпка в полицията. Информирала е ченгетата за всяка моя стъпка, която съм правил по линия на ВВС. Тогава ме изпращаха в командировки из цялата страна – военни заводи, мини… Аз казвах вкъщи къде отивам и тя всичко е докладвала. А за тези командировки на мен ми плащаха във валута, която внасях вкъщи и давах на жена си!...

                 - Знаеш ли колко време жена ти те е шпионирала и те е предавала?

                 - Това са много дни, много години наред! Ние тогава си спехме с нея, а тя е била сътрудник на ДС!... Най-фрапиращото е, тя е продължила да донася за мен дори след като договорът ми с ВВС изтече и аз вече не работех за Лондон!... Когато споделих болката си с нейни колежки, те ми казаха: „Христо, опитай се да я разбереш, да й простиш! Тя го е правила в интерес на децата...“. Аз се опитвам да я разбира с разума си, но сърцето не прощава. Тя е могла да ми каже и да го направим така, че ако аз съм в Казанлък, да каже примерно, че съм във Враца. Но тя не е споделила с мен, че са я вербували. Ако не бях влезнал в този арест, аз нямаше да зная нищо до гроб. И съм благодарен, че влезнах за 24 часа, за да разбера какви ги е вършила. Още като дойде на свиждане с дъщеря ми, когато бях в килията, аз усетих, че тя познава всички офицери от Първо РПУ. „Аз съм учила децата им“, каза тогава. Една година тя избяга от мен и дъщерята и отиде да живее при сина. Той има отделно жилище. Изкара една седмица и при него и се прибра. Синът ми каза: „Майка ми не може да живее при мен“. Изгони я, и с право. Тя разби най-голямата му любов. Той имаше една уникална любов! Заради майка си се премести с приятелката си да живее в Брацигово. Върнахме ги при нас в Пловдив. След три месеца тя изгони приятелката му. Той е плакал като малко дете за тази любов! Оттогава личният живот му тръгна надолу. Та това е тя. Така разбрах, че тя ме е предавала всеки Божи ден! Врагът е бил всяка нощ в леглото ми. Има и такива жени. За радост – малко са. А никога не съм й посягал. Господ ми е свидетел. Никога! Да, имало е моменти, в които съм й казвал: „Как не те е срам!“. Може и да съм я псувал. Но в коя къща, в кое семейство ги няма тези неща? Аз на жена не посягам. Толкова лесно се живее с мен! А ето, вече аз съм на улицата! Не ми остава нищо друго, освен да заведа дело за морален тормоз в Страсбург.

                 Пловдив, Мария ДРУМЕВА

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/article/42104

--- --- ---

 

 

V.

            Така, тук и сега,

            както с оглед на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

            ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу

            НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

            са характеризирани от специалните служби

            като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

            и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

            Тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ” ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И

ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

  така и с оглед на ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу)

  ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

 

    НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

 

            Впрочем, като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)” виж: http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html ,

            тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

  Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

            ***Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, ISBN: 978-619-7008-01-2;

            ***Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, ISBN: 978-954-8550-73-4;

            ***Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, ISBN 978-954-8550-98-7;

            ***Янко Янков, Политическият мениджмънт, ISBN: 978-954-8550-85-7;

            ***Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, ISBN: 978-954-8550-41-3;

            ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

            ***Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, ISBN: 978-954-8550-17-8;

            ***Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, ISBN: 978-954-8550-56-7;

            ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

 

 

.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

03 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар