2018-01-14

(15 Януари 2018 г.), До проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – Ректор на Техническия Университет–София, бул. „Св. Климент Охридски” 8, Студентски Комплекс, София - 1756


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

--------------

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

15 Януари 2018 г.

 

            До проф. дтн инж. Георги Славчев Михов

                        Ректор на Техническия Университет–София,

                        бул. „Св. Климент Охридски 8

                   Студентски Комплекс, София - 1756

Към: Вх. рег. № 21-00-341-20.09.2017 г.;

Към:официално писмо до мен, Изх. № 21-00-368/11.10.2017 г.

 

            Здравейте проф. дтн инж. Георги Славчев Михов!

            Имам удоволствието да Ви припомня, че на 20-ти Септември 2017 г. предоставих на Вашето Височайше внимание общо 12 (дванадасет) страници, 10 (десет) от които копия от част от документацията, свързана с моите „взаимоотношения” със Столичната община и Район „Изгрев” по повод и във връзка с така нареченият Мафиотски клан Тагарински;

            които „взаимоотношения” в писмото си до мен лично Вие наричате „частно-правни отношения” в които „не може да се намесвате”;

            макар че в посочената и предоставена Ви обемиста документация аз изрично и пределно ясно съм заявил, че една от базите на този мафиотски клан е разположена върху територията на ръководеният лично от самият Вас  Технически университет, включително и в самата сграда на Ректората като офис на Главния секретар на ТУ.

 

            Радвам се, че също така имам удоволствието да споделя с Вас, че преди не много отдавна имах възможността да прочета една част от дискретната документация, която е била обсъждана от членовете на някаква си специална комисия в Столичната община;

            която комисия, впрочем, е била сезирана по повод и във връзка със станалите скандално публично известни престъпления, извършвани на (върху) територията на т. нар. Студентски град;

         в която документация акуратно са фиксирани и факти и събития, засягащи авторитета на Техническия университет – при което ТУ е посочен съвсем не като „случайна неутрална (индиферентна) територия” на визираната престъпната дейност, но и като своеобразна високопоставена база на престъпните дейци.

 

            Впрочем, длъжен съм изрично и ясно да споделя с Вас вероятно неприятната за Вас вест, че още през Септември споменах пред няколко авторитетни личности,

        че по повод и във връзка с направените ми предупреждения

        за планирано от или възложено на визираният служебно свързан с Вас мафиотски клан Тагарински

        убийство на мен или на мой най-близки хора

            съм се обърнал с официално писмо до Вас, и макар, че съвсем не бях изненадан от техните думи, все пак въобще не бях очаквал Вие да бъдете характеризиран като „мафиотска проститутката”.

        Всъщност, пиша Ви настоящите редове, за да Ви благодаря за краткото, но имащото несъмнено откровен висок проститутски характер писмо, което сте ми написал и изпратил.

            Благодаря Ви за вниманието! Бъдете здрав Вие и членовете на семейството Ви!

            Все пак, ще си позволя да Ви дам безплатната юридическа консултация,

            ***че макар и тук визираният мафиотски клан да е елемент от престъпната верига на мутренско-мафиотския клан на Премиера Бойко Борисов и че не е изключено поръчението за убийство да е свързано като произтичащо именно от най-високопоставените приближени мутренско-мафиотски лица на Премиера, които вече няколко десетилетия провеждат срещу мен и моите близки престъпни оперативни мероприятия;

            все пак рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще възтържествуват, и макар че наказателната отговорност е строго лична за самият всеки отделен престъпен деец,

            все пак репраторната отговорност се носи и от всички възползували се от облагите на престъпната дейност, т.е., че заради Вашата ангажираност във визираната престъпна дейност не е изключено членовете на Вашето семейство да бъдат потърсени за съответната отговорност.

15 Януари 2018 г.                           Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  ..  . .

& Край на документа  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар