2018-01-14

(15 Януари 2018 г.), До Началника на 01 РПУ-СДВР, ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8 , София 1113


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

15 Януари 2018 г.  

 

            До Началника на 01 РПУ-СДВР

            ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8 , София 1113

Към: вх. № 225000 – 16462 /// 05.12.2017 г.

Към: вх. № 225000 – 17740 /// 28.12.2017 г.

Към: вх. № 225000 – 126 /// 03.01.2018 г.

Към: вх. № 225000 – 439 /// 08.01.2018 г.

 

            Господин Началник,

            По повод и във връзка с МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УБИЙСТВО НА МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

            пледирам да поискате от Ректора на Техническия университет в София

            копия от 15 (петнадесет) страници документация,

            имащи непосредствено отношение и връзка по визирания казус.

15 Януари 2018 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар